WSSE w Łodzi - AKTUALNOŚCI

 


Licznik odsłon
INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z:
Gwinei, Liberii, Sierra Leone, Demokratycznej Republiki Kongo
Aktualna sytuacja epidemiczna (sezon epidemiczny 2014/2015)
Higiena rąk
ebola
„Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie”
Szczepienia ochronne
Ostrzeżenia publiczne dotyczące żywności
Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!
Ocena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2013 roku
Staze podyplomowe
Ocena obszarowa jakości wody za 2013 r.
Informacje o nowo wykrytych przypadkach gruźlicy w województwie łódzkim
Stres w pracy
BIP

Telefon alarmowy: +48 697-992-297 (czynny całodobowo)                                  

Aktualności

2015-03-25

Działania edukacyjne w kutnowskim szpitalu

23 marca 2015 r. Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie utworzyła punkt informacyjno-konsultacyjny w siedzibie „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego”, w Oddziale Położniczym oraz w Szkole Rodzenia. Każda położnica, ciężarna, a także ich bliscy mogli uzyskać porady dotyczące zasad zdrowego stylu życia oraz zagrożeń wynikających z ryzykownych zachowań. Przekazywano również materiały dydaktyczne, wykonywano pomiary tlenku węgla w wydychanym powietrzu, a w Szkole Rodzenia wyemitowano film edukacyjny „Wieczne dziecko” o życiu rodzin, w których dorastają dzieci z FAS (alkoholowym zespołem płodowym).

Powyższe działania zrealizowane zostały w ramach trwającej ogólnopolskiej kampanii społecznej „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”, skierowanej do kobiet w wieku prokreacyjnym, ciężarnych oraz ich bliskich. Kampania wciela w życie idee „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” promującego zdrowy styl życia bez uzależnień.


2015-03-24

Wykład „Uczyń jedzenie bezpiecznym”7 kwietnia, o godz. 12, zapraszamy do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na wykład „Uczyń jedzenie bezpiecznym”, który odbędzie się w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia. Będzie to VI prelekcja z cyklu „Spotkania ze Zdrowiem”, którego organizatorem jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, dr n. med. Urszula Sztuka-Polińska.

Każdego roku Światowa Organizacja Zdrowia wybiera priorytetowy obszar ważny z punktu widzenia zdrowia publicznego. W 2015 r. Światowy Dzień Zdrowia poświęcony będzie bezpieczeństwu żywności.

Bezpieczeństwo żywności to obszar działań, które mają na celu zapewnić konsumentom ochronę przed ryzykiem zatrucia żywności i chorobami przenoszonymi drogą pokarmową. Stale pojawiają się nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności. Zmiany w produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności (intensywne rolnictwo, globalizacja handlu żywnością, działalność zakładów zbiorowego żywienia i posiłki sprzedawane na ulicy), zmiany środowiskowe, pojawianie się nowych bakterii i toksyn, oporność na leki przeciwdrobnoustrojowe – wszystkie te czynniki zwiększają ryzyko skażenia żywności. Większa intensywność podróżowania i rozwój handlu zwiększają prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się skażenia.

Spotkanie, które 7 kwietnia odbędzie się w auli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, składać się będzie z trzech części. Prelegenci omówią następujące tematy: zasady postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności podczas jej przechowywania i przetwarzania, zanieczyszczenia mikrobiologiczne i chemiczne żywności oraz kontrola jakości wody do spożycia jako jeden z elementów bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Po wykładzie goście będą mieli możliwość zadawania pytań dotyczących zaprezentowanych zagadnień.

Ideą „Spotkań ze Zdrowiem” jest kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych. Wykłady kierowane są do mieszkańców woj. łódzkiego, do wszystkich zainteresowanych zdrowym i bezpiecznym stylem życia.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie

Program spotkania

2015-03-23

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie wydał decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w urządzeniu wodociągowym w Żelazowicach z powodu pogorszenia jakości wody pod względem bakteriologicznym

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Opocznie.


2015-03-23

Światowy Dzień Gruźlicy


24 marca obchodzić będziemy Światowy Dzień Gruźlicy. Choroba ta wciąż jest dużym zagrożeniem dla zdrowia publicznego pomimo intensywnych działań w zakresie jej zapobiegania i leczenia. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w 2013 r. na całym świecie zachorowało na gruźlicę 9 mln osób, a 1,5 mln spośród nich zmarło.

Od lat 50. XX wieku zapadalność na gruźlicę w Polsce spadła ponad 10-krotnie. Obecnie na gruźlicę choruje niewielki odsetek dzieci i młodzieży, a najwięcej zachorowań stwierdza się u osób starszych, zwłaszcza po 60. roku życia.

W woj. łódzkim w 2014 r. odnotowano 533 zachorowania na gruźlicę (zapadalność 21,24 na 100 000), czyli o 37 przypadków więcej niż w 2013 r., w którym stwierdzono 496 przypadków. Najwyższą zapadalność odnotowano u osób w wieku 65 lat i powyżej (39,57), zaś najniższą wśród dzieci w wieku do 14 lat (0,28). Nieco wyższą zapadalność na gruźlicę notowano wśród mieszkańców wsi (22,69) niż miast (20,53). Częściej na gruźlicę chorowali mężczyźni (65,6%) niż kobiety.

Podstawową metodą walki z gruźlicą jest wczesne wykrywanie zachorowań i zapewnienie wszystkim chorym skutecznego leczenia. Ważne jest również to, by wszystkie osoby z najbliższego otoczenia chorego zgłaszały się do lekarza pierwszego kontaktu w celu przeprowadzenia badań diagnostycznych w kierunku gruźlicy. Duże znaczenie w zapobieganiu tej chorobie odgrywają też szczepienia ochronne, które wykonywane są u dzieci w 1 dobie życia.

Zachorowania na gruźlicę są pod szczególnym nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a jego zasady reguluje ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Więcej informacji o gruźlicy w publikacji „Gruźlica – najczęściej zadawane pytania” opracowanej przez GIS.


2015-03-20

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu wydał decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu w Goleńsku z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Łowiczu.


2015-03-20

Wykład „Kupuj zdrowie, czyli jak czytać etykiety żywnościowe”

Prawie już wiosenny spacer czy pogłębianie wiedzy? 19 marca, w ciepłe słoneczne popołudnie, około stu mieszkańców województwa łódzkiego wybrało to drugie i odwiedziło Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi, w której odbył się wykład „Kupuj zdrowie, czyli jak czytać etykiety żywnościowe”. Dla zebranych gości zawartość etykiet rozszyfrowali pracownicy Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku WSSE w Łodzi – mgr Monika Paszkiewicz i mgr inż. Anna Kaźmierczak.

Temat znakowania żywności jak najbardziej zasługuje na wnikliwe omówienie. Drugą częścią spotkania były więc pytania uczestników dotyczące zaprezentowanych zagadnień. Autorki wykładu udzielały licznie zgromadzonym gościom długich i wyczerpujących odpowiedzi.

Wykład „Kupuj zdrowie, czyli jak czytać etykiety żywnościowe” był V prelekcją z cyklu „Spotkania ze Zdrowiem”, którego organizatorem jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, dr n. med. Urszula Sztuka-Polińska. Ideą „Spotkań ze Zdrowiem” jest kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, a wykłady kierowane są do mieszkańców woj. łódzkiego, do wszystkich zainteresowanych zdrowym i bezpiecznym stylem życia.

Serdecznie zapraszamy na następne wykłady cyklu.

Do pobrania: Ulotka dotycząca znakowania żywności


2015-03-18

Światowy Dzień Wody 2015


22 marca przypada ustanowiony przez ONZ Światowy Dzień Wody. Skierujmy więc swoje myśli na oczywistość, o której czasami zapominamy: woda jest jednym z najważniejszych, najcenniejszych składników środowiska. Dzięki niej możemy żyć, rozwijać się i normalnie funkcjonować. Pijemy ją, wykorzystujemy do celów sanitarno-bytowych, a duże jej ilości zużywa przemysł i rolnictwo. Potrzebna jest nam wszystkim i wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ochronę jej jakości.

Tegoroczne hasło Światowego Dnia Wody to „Woda i zrównoważony rozwój”.

Nadzór nad jakością wody konsumpcyjnej sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją „Woda do spożycia. Co warto wiedzieć?” opracowaną przez WSSE w Łodzi.


2015-03-17

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi
dotyczący grypy i zachorowań grypopodobnych w województwie łódzkim

W okresie od 08.03.2015 r. do 15.03.2015 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 11245 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 4334 u dzieci i 6911 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2013/2014 zarejestrowano 6681 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2951 u dzieci i 3730 u osób dorosłych). Od początku sezonu epidemicznego 2014/2015, tj. od 01.09.2014 r., zarejestrowano łącznie 124553 zachorowania (w analogicznym okresie sezonu 2013/2014 zarejestrowano 91477 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 01.09.2014 r., przebadano łącznie 134 próbki (od 67 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas stwierdzono: w 2 próbkach (od 2 osób) obecność materiału genetycznego wirusa grypy typu B, w 7 próbkach (od 7 osób) obecność materiału genetycznego wirusa grypy A oraz w 1 próbce (od 1 osoby) obecność wirusów paragrypy typu 3.


powiększ

2015-03-13

Ochrońmy się przed grypąGrypa stuka właśnie intensywnie do wielu drzwi, miejsc i do każdej grupy społecznej. W związku z tym, że w Polsce szczyt zachorowań na grypę przypada zazwyczaj między styczniem a marcem, przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące profilaktyki i leczenia grypy.

Grypa sezonowa występuje corocznie, od jesieni do wiosny. Jest to choroba o ostrym przebiegu spowodowana zakażeniem układu oddechowego wirusem grypy. Do przeniesienia wirusa dochodzi najczęściej drogą kropelkową podczas kaszlu lub kichania osoby zakażonej, a także wtedy, gdy dotykamy przedmiotów zanieczyszczonych śliną lub wydzieliną dróg oddechowych osoby chorej. Główne objawy to: wysoka gorączka, bóle mięśniowe i stawowe, dreszcze, katar z płynną wydzieliną lub uczuciem zatkania nosa, bóle głowy, suchy kaszel, ból gardła, nudności, wymioty i biegunka.

Najskuteczniejszą metodą chroniącą nas przed grypą są szczepienia. Wskazane jest, by szczepić się w każdym sezonie grypowym, ponieważ co roku krążą różne typy wirusów grypy i w związku z tym przygotowywane są nowe szczepionki, obejmujące te wirusy, które będą występować najczęściej w danym sezonie. Inne metody zapobiegania zakażeniu to:
– unikanie, w miarę możliwości, dużych skupisk ludzi w okresie wzmożonych zachorowań,
– częste i dokładne mycie rąk mydłem i ciepłą wodą,
– zasłanianie ust i nosa podczas kaszlu i kichania,
– częste wietrzenie pomieszczeń,
– dbanie o ogólną odporność organizmu (wysypianie się, właściwe odżywianie, regularny wysiłek fizyczny o umiarkowanym natężeniu).

W przypadku wystąpienia objawów grypy najlepiej pozostać w domu. Wskazany jest wtedy odpoczynek, leżenie w łózku i regularne uzupełnianie płynów (picie np. wody mineralnej niegazowanej czy herbaty). Przede wszystkim zaleca się konsultację z lekarzem, który oceni nasz stan zdrowia i ewentualnie zaproponuje odpowiednie leczenie.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem „Grypoodporni radzą” (źródło: Ogólnopolski Program Zwalcznia Grypy).

2015-03-13

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi


Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu wydał decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Domaniewicach z powodu pogorszenia jakości wody pod względem fizyko-chemicznym.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Łowiczu.


2015-03-10

Wykład „Kupuj zdrowie, czyli jak czytać etykiety żywnościowe”Mikroskopijne napisy, zawiłe niejednoznaczne zdania, cyfry poganiające liczby, terminy specjalistyczne brzmiące jak zagadki… Czytanie etykiet może sprawiać trudności... A poza tym pośpiech – zawsze i wszędzie. Produkty żywnościowe płyną więc strumieniami do koszyków sklepowych, a pytania o zdrowie giną gdzieś w powodzi zakupów.

Jak kupować żywność świadomie? Jak wybierać te produkty, które najlepiej odpowiadają naszym zwyczajom żywieniowym i potrzebom zdrowotnym? 19 marca 2015 r. o godz. 12.00 zapraszamy do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na wykład „Kupuj zdrowie, czyli jak czytać etykiety żywnościowe”. Będzie to V prelekcja w ramach cyklu „Spotkania ze Zdrowiem”, którego organizatorem jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, dr n. med. Urszula Sztuka-Polińska.

Wykład wygłoszą pracownicy Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku WSSE w Łodzi, mgr Monika Paszkiewicz i mgr inż. Anna Kaźmierczak, a po prelekcji goście będą mieli możliwość zadawania pytań dotyczących znakowania żywności.

Ideą „Spotkań ze Zdrowiem” jest kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych. Wykłady kierowane są do mieszkańców woj. łódzkiego, do wszystkich zainteresowanych zdrowym i bezpiecznym stylem życia.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie

Program spotkania

2015-03-10

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim wydał decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu Biała Góra z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Tomaszowie Mazowieckim.


2015-03-09

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi
dotyczący grypy i zachorowań grypopodobnych w województwie łódzkim

W Polsce sezon epidemiczny grypy trwa zwykle od września do końca kwietnia, a szczyt zachorowań ma miejsce między styczniem a marcem. W okresie od 01.03.2015 r. do 07.03.2015 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 11020 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 4169 u dzieci i 6851 u osób dorosłych. Od początku sezonu epidemicznego 2014/2015, tj. od 01.09.2014 r., zarejestrowano łącznie w woj. łódzkim 113308 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 01.09.2014 r., przebadano łącznie 124 próbki (od 62 osób) - wymaz z gardła i nosa. Dotychczas stwierdzono: w 2 próbkach (od 2 osób) obecność materiału genetycznego wirusa grypy typu B, w 7 próbkach (od 7 osób) obecność materiału genetycznego wirusa grypy A oraz w 1 próbce (od 1 osoby) obecność wirusów paragrypy typu 3.

Dane dotyczące grypy i zachorowań grypopodobnych w woj. łódzkim w sezonie 2014/2015 są na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej WSSE w Łodzi (dostępne w banerze „Grypa i zachorowania grypopodobne w woj. łódzkim”).


powiększ

2015-03-06

Bezpieczna żywność – na co dzień i w świętaZa miesiąc, 7 kwietnia, obchodzić będziemy jedno z najważniejszych świąt ustanowionych przez WHO – Światowy Dzień Zdrowia. Już teraz warto zwrócić uwagę na temat przewodni tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia, jakim jest „Bezpieczeństwo żywności”. My wszyscy, każde ogniwo łańcucha żywnościowego – rolnicy, producenci, sprzedawcy, konsumenci – możemy odegrać istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa tego, co trafia „z pola na nasz stół”. Z tej okazji przedstawiamy opracowany przez WHO zestaw praktycznych zaleceń dotyczących przygotowywania i przechowywania żywności. Niech każdy z nas zrobi „5 kroków do bezpieczniejszej żywności”.

2015-03-04

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi
dotyczący grypy i zachorowań grypopodobnych w województwie łódzkim

W Polsce sezon epidemiczny grypy trwa zwykle od września do końca kwietnia, a szczyt zachorowań ma miejsce między styczniem a marcem. W okresie od 23.02.2015 r. do 28.02.2015 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 8396 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2920 u dzieci i 5476 u osób dorosłych. Od początku sezonu epidemicznego 2014/2015, tj. od 01.09.2014 r., zarejestrowano łącznie 102288 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 01.09.2014 r., przebadano łącznie 108 próbek (od 54 osób) - wymaz z gardła i nosa. Dotychczas stwierdzono: w 1 próbce (od 1 osoby) obecność materiału genetycznego wirusa grypy typu B, w 7 próbkach (od 7 osób) obecność materiału genetycznego wirusa grypy A oraz w 1 próbce (od 1 osoby) obecność wirusów paragrypy typu 3.

Dane dotyczące grypy i zachorowań grypopodobnych w woj. łódzkim w sezonie 2014/2015 są na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej WSSE w Łodzi (dostępne w banerze „Grypa i zachorowania grypopodobne w woj. łódzkim”).


powiększ

2015-03-03

Ostrożnie z soląRodzinny obiad bez soli? Dla wielu niewyobrażalne. Na polskich stołach, często uginających się od potraw, wciąż lądują floty solniczek. Pamiętajmy o tym, że solenie każdego dania nie musi być obowiązkowym rytuałem każdego smakosza, a nadmierne spożycie soli zagraża zdrowiu.

Sól, czyli chlorek sodu, należy do najważniejszych czynników ryzyka wywołujących nadciśnienie tętnicze, udary mózgu, zawały serca, a także raka żołądka. Spożycie soli przyczynia się również do nadwagi i otyłości, bo bardzo słone produkty i potrawy wzmagają pragnienie, a to z kolei powoduje, że pijemy więcej napojów, często tych, które są słodzone. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, by dzienne spożycie soli nie przekraczało 5 g (2000 mg sodu), co odpowiada jednej płaskiej łyżeczce do herbaty. Według Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie statystyczny Polak spożywa dziennie 2-3 razy więcej soli niż przewidują zalecenia WHO.

Oprócz umiaru w soleniu – i w trakcie przygotowywania potraw, i podczas jedzenia – wskazane jest uważne czytanie etykiet na opakowaniach produktów i wybieranie żywności zawierającej niewielkie ilości soli. Tradycyjną sól można też zastępować dostępnymi na rynku solami niskosodowymi lub różnego rodzaju mieszankami ziołowymi i przyprawami.

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką dotyczącą soli opracowaną przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie.

2015-02-27

Ochrońmy się przed odrą

Odra to jedna z najbardziej zaraźliwych chorób wirusowych. Wirus odry przenoszony jest drogą powietrzno-kropelkową lub przez bezpośredni kontakt z osobą chorą. Pierwszym objawem tej choroby jest wysoka gorączka. W początkowej fazie mogą wystąpić objawy ostrego nieżytu górnych dróg oddechowych, tj. katar, kaszel, zapalenie spojówek ze światłowstrętem oraz małe plamki po wewnętrznej stronie policzków i na języku. Po kilku dniach na twarzy i karku pojawia się plamisto-grudkowa wysypka, która następnie rozprzestrzenia się na tułów, ręce i nogi. Wysypka utrzymuje się do 7 dni, a potem ustępuje, pozostawiając brunatne przebarwienia i delikatne złuszczanie naskórka.

Na świecie na odrę choruje każdego roku ponad 20 mln osób. W 2014 r. odnotowano wzrost zachorowań na odrę w wielu krajach Europy, jak również w innych krajach świata. W Polsce w ostatnich latach stwierdza się niewiele zachorowań na tę chorobę ze względu na wciąż wysoki (>98%) odsetek osób zaszczepionych. W 2014 r. odnotowano łącznie 110 przypadków zachorowań, a w 2013 r. – 84 przypadki. W woj. łódzkim w latach 2010–2014 zarejestrowano 6 przypadków zachorowań na odrę.

Najlepszą barierą ochronną przed odrą są szczepienia. W Polsce obowiązkowe szczepienia przeciwko odrze wykonywane są u dzieci w 13–14 miesiącu życia i w 10 roku życia szczepionką skojarzoną przeciwko odrze, różyczce i śwince. W 2014 r. w woj. łódzkim szczepionką potrójną zaszczepiono 80,9% dzieci w 2 r.ż. (w 2013 r. – 82,3%) i 94,4% dzieci w 10 r.ż. (w 2013 r. – 93,1%). Warto pamiętać o tym, że szczepienia te nie tylko chronią przed groźnymi chorobami zakaźnymi nasze dzieci, ale są również gestem wobec społeczeństwa. W znaczącym stopniu zmniejszają bowiem ryzyko epidemicznego szerzenia się tych chorób w populacji.

Więcej o odrze na stronie GIS

2015-02-26

Szczepienia obowiązkowe – dla dobra nas wszystkichSzczepienia ochronne to jedno z największych osiągnięć współczesnej medycyny. Jeden z najważniejszych czynników przeciwepidemicznych. Systematyczne stosowanie szczepień ochronnych na masową skalę ma duży wpływ na zahamowanie krążenia zarazków w przyrodzie, co w znacznym stopniu ogranicza rozprzestrzenianie się groźnych chorób zakaźnych.

Nałożony przez ustawodawcę powszechny obowiązek poddawania się szczepieniom ochronnym przeciwko wybranym chorobom zakaźnym zapewnia wysoki odsetek osób uodpornionych i skutecznie zmniejsza ryzyko epidemicznego szerzenia się tych chorób w populacji.

Wykonywanie obowiązkowych szczepień ochronnych w woj. łódzkim wciąż utrzymuje się na zadowalającym poziomie, jednakże w 2014 r., podobnie jak w roku wcześniejszym, nastąpił dalszy spadek wykonywania tych szczepień. Dotyczy to szczepień stosowanych u dzieci w różnym wieku. Od kilku lat w woj. łódzkim, podobnie jak w całym kraju, zwiększa się liczba osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych. W II półroczu 2014 r. do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w woj. łódzkim zgłoszono informację o 718 osobach – rodzicach/opiekunach dzieci – uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych. Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni wystawili w stosunku do tych osób 98 tytułów wykonawczych zobowiązujących do zaszczepienia dzieci.

Wykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień ochronnych oraz osoby lub grupy osób obowiązane do poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2011 r., nr 182, poz. 1086 ze zm.).

2015-02-26

Finał V Wojewódzkiego Konkursu Kulinarnego „Jem smacznie, zdrowo i kolorowo”24 lutego br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łodzi odbył się finał V Wojewódzkiego Konkursu Kulinarnego „Jem smacznie, zdrowo i kolorowo”. Zadaniem uczestników było przygotowanie dania na bazie białego mięsa lub ryby, opracowanego według własnej receptury. O pierwsze miejsce walczyło 14 zespołów kucharskich.

Jury składające się z przedstawicieli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w Łodzi oraz Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi oceniało zespoły, zwracając uwagę na obróbkę wstępną, obróbkę cieplną, sposób podania, organizację pracy i ulotkę informacyjną potrawy. Zawodnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom, a członkowie Jury jednogłośnie przyznali, że ocena organoleptyczna dań była prawdziwym rajem dla zmysłów.

Zwycięzcom, wyróżnionym i wszystkim uczestnikom – gratulujemy! I zachęcamy do niekończących się poszukiwań kulinarnych – smacznych i zdrowych.

Wyniki finału >>>

2015-02-24

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi
dotyczący grypy i zachorowań grypopodobnych
w województwie łódzkim


Od 16 lutego 2015 r. do 22 lutego 2015 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 6705 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2437 u dzieci i 4268 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2013/2014 zarejestrowano 5351 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2342 u dzieci i 3009 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2014/2015, tj. od 1 września 2014 r., zarejestrowano łącznie 93892 zachorowania. W analogicznym okresie sezonu 2013/2014 zarejestrowano 71518 zachorowań.

Dane dotyczące grypy i zachorowań grypopodobnych w woj. łódzkim w sezonie 2014/2015 są na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej WSSE w Łodzi, w banerze „Grypa i zachorowania grypopodobne w woj. łódzkim”.

powiększ

2015-02-23

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi


Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku wydał decyzję administracyjną stwierdzającą przydatność do spożycia wody w wodociągu Sekursko.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Radomsku.


2015-02-18

Dbajmy o higienę rąk


Rano podróż do pracy i kurczowe trzymanie się poręczy w tramwaju. Potem dziesiątki uścisków dłoni. Jeszcze zakupy przed kolacją w domu. I wieczorne zabawy dzieci z psem. Chorobotwórcze bakterie, wirusy, grzyby i pasożyty mogą próbować zawładnąć każdym zdarzeniem naszego życia. Co je powstrzymuje? Zwyczajna, prosta czynność – mycie rąk.

Zaniedbywanie higieny rąk może być przyczyną zakażeń dróg oddechowych, skóry i przewodu pokarmowego. Przez ręce przenoszone są m.in. rotawirusy i norowirusy, odpowiedzialne za biegunki, gronkowiec złocisty, powodujący zakażenia skóry i zatrucia pokarmowe, pałeczki Salmonella, Shigella, patogenne Escherichia coli, jaja tasiemca i owsika. A mycie rąk ciepłą wodą i mydłem w znacznym stopniu usuwa wszelkie chorobotwórcze drobnoustroje.

W jakich miejscach i sytuacjach nasze ręce szczególnie narażone są na zanieczyszczenia? Czy wszyscy dbamy o higienę rąk? Przedstawiamy raport „Higiena rąk i otoczenia Polaków” opracowany przez Centrum Zdrowia Dziecka i markę Dettol.

2015-02-17

Przebieg wypoczynku podczas ferii zimowych w 2015 r.
na terenie województwa łódzkiego


W ramach bieżącego nadzoru nad placówkami wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży pracownicy Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj. łódzkiego skontrolowali 172 turnusów, na których przebywało 8827 dzieci, w tym 151 turnusów zorganizowanych w miejscu zamieszkania dla ok. 7900 dzieci oraz 21 turnusów w formach wyjazdowych dla ok. 900 uczestników.

Dominowały formy w miejscu zamieszkania, które organizowane były na terenie całego województwa, zapewniając dzieciom i młodzieży różnorodne możliwości spędzania wolnego czasu. Zajęcia odbywały się głównie w szkołach (w formie półkolonii), a także w świetlicach środowiskowych, ośrodkach sportowych, domach kultury, klubach osiedlowych oraz w pomieszczeniach fundacji i stowarzyszeń. Dla dzieci i młodzieży organizowane były również wycieczki, wyjścia do kina, teatru lub na pływalnię, spotkania w muzeach i zajęcia sportowe.

Przeprowadzone podczas ferii 173 kontrole sanitarne nie wykazały nieprawidłowości. Wśród uczestników wypoczynku nie zarejestrowano wypadków ani zatruć pokarmowych. Odnotowano jedynie kilka przypadków zachorowań, głównie o charakterze infekcyjnym.

2015-02-16

Woda do spożycia. Co warto wiedzieć?


Woda jest jednym z najważniejszych składników środowiska. Dzięki niej możemy żyć, rozwijać się i normalnie funkcjonować. Pijemy ją i wykorzystujemy do celów sanitarno-bytowych. Duże ilości wody zużywa również przemysł i rolnictwo. Potrzebna jest nam wszystkim i wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ochronę jej jakości.

Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego wody przeznaczonej do spożycia to jedno z priorytetowych działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wymagania dla jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r., nr 61, poz. 417 ze zm.), która jest w pełni zgodna z Dyrektywą Rady WE z 3 listopada 1998 r. (98/83/WE). Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, gdy nie zawiera mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w nieodpowiednich stężeniach, a także wtedy, gdy nie ma agresywnych właściwości korozyjnych.

Jednostkami odpowiedzialnymi za jakość wody podawanej w urządzeniach wodociągowych są producenci wody – przedsiębiorstwa wodociągowe i władze samorządowe. Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór nad jakością wody poprzez monitoringowe badania laboratoryjne oraz egzekwowanie od producentów wody właściwej jej jakości. Producenci zobowiązani są do wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia poprzez wykonywanie badań laboratoryjnych. Badania te muszą być wykonywane w laboratoriach posiadających udokumentowany system jakości i zatwierdzonych przez terenowo właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

W przypadku stwierdzenia na podstawie przeprowadzonych badań pogorszenia się jakości wody, państwowy powiatowy inspektor sanitarny informuje o tym niezwłocznie producenta wody oraz władze administracyjne. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma obowiązek informować mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia. Komunikaty podawane są do publicznej wiadomości.

Na stronie internetowej WSSE w Łodzi, w zakładce „Aktualności”, na bieżąco zamieszczane są komunikaty Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi dotyczące jakości wody do spożycia w woj. łódzkim. Komunikaty te informują o stwierdzeniu przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przydatności, warunkowej przydatności bądź braku przydatności wody do spożycia w wodociągach zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Należy podkreślić, że jakość wody do spożycia podawanej przez 98,8 % wodociągów w woj. łódzkim (dane na dzień 31.12.2014 r.) nie budzi zastrzeżeń.

Natomiast badania w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi można odpłatnie wykonać w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. Metody badawcze posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące ww. badań można uzyskać pod nr tel.: 42 25 36 391.


2015-02-13

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia w urządzeniu wodociągowym Józefów k/Gór Mokrych z powodu pogorszenia jakości wody pod względem fizykochemicznym.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Radomsku.


2015-02-13

Pan Starosta wręczał nagrody w kutnowskim Sanepidzie

W powiecie kutnowskim uczniowie nie narzekali podczas ferii zimowych na nudę. Uczestnicy półkolonii mieli okazję uczestnictwa w konkursach plastycznych i konkursach wiedzy współorganizowanych przez kutnowski Sanepid wraz ze Starostwem i Policją.

13 lutego br w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kutnie odbyło się podsumowanie powiatowego konkursu plastycznego pn. „Zimowo bezpiecznie i zdrowo” oraz zimowej krzyżówki z hasłem. Laureaci konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Nagrody wręczał sam Pan Starosta Kutnowski w towarzystwie przedstawicieli kutnowskiej Policji oraz Pani Inspektor z kutnowskiej Inspekcji Sanitarnej.
2015-02-13

Akcja profilaktyczna

WSSE w Łodzi wspiera akcję profilaktyczną Krajowego Centrum ds. AIDS prowadzoną pod nazwą „Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test”.

Z okazji zbliżających się WALENTYNEK Krajowe Centrum ds. AIDS zachęca przede wszystkim młode, ale pełnoletnie osoby do wykonania testu w kierunku HIV.

Lista wszystkich punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD), w których można bezpłatnie, anonimowo i bez skierowania zrobić test w kierunku HIV, znajduje się na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl

Więcej >>>

Kartka walentynkowa >>>

AIDS podkładka >>>


2015-02-12

Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!

Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął ogólnopolską kampanię społeczną pn. Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu! realizowaną w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Celem kampanii Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu! jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania. Główną grupą docelową kampanii są kobiety w wieku prokreacyjnym, ciężarne oraz ich rodziny i bliscy.

Według badań GIS z 2012 roku 2,2% polskich kobiet w ciąży przyjmuje środki uspokajające lub nasenne, 7% pali papierosy, a aż 10,1% spożywa alkohol. Dodatkowo 22,5% ciężarnych jest codziennie narażonych na wdychanie dymu tytoniowego w domu.

Więcej >>>


2015-02-09

Udany pierwszy tydzień ferii zimowychNa terenie naszego województwa w I tygodniu ferii zorganizowano 140 turnusów wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym 21 w formie wyjazdowej, a 119 w miejscu zamieszkania.
Organizatorami są m.in.: urzędy miejskie, gminne, wiejskie, fundacje, stowarzyszenia, a także muzea i teatry. Zajęcia odbywają się w świetlicach środowiskowych, szkolnych, pracowniach komputerowych, salach sportowych, domach kultury, klubach osiedlowych.
Dzieci i młodzież uczestniczą w wyjściach do kina, do teatru, na pływalnie, spotkaniach w muzeach, zajęciach sportowych itp. Organizatorzy oprócz atrakcji zapewniają dzieciom poczęstunki w formie śniadań, słodkich przekąsek itp.
Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawują bieżący nadzór nad warunkami sanitarno – higienicznymi w obiektach zimowego wypoczynku. Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

Dokładne dane dotyczące organizatorów i miejsc wypoczynku znaleźć można na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl.

2015-02-05

Ostrożnie, za oknem mrózZima. W parkach, na placach zabaw i w drodze do pracy. Śnieg i mróz, bez żadnych zahamowań i kompleksów, wkraczają teraz w nasze codzienne życie, niosąc cały wachlarz trudności i niebezpieczeństw. Zachęcamy do zapoznania się z „Poradnikiem zachowań na wypadek silnych mrozów i intensywnych opadów śniegu”, opublikowanym na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

2015-02-04

WZW A – choroba brudnych rąkCzęsto kupujesz żywność na straganach? Czy chcesz odpocząć trochę od zimy i wybierasz się na zagraniczne wakacje? Pamiętaj, że możesz stać się celem wirusowego zapalenia wątroby typu A. I że najlepszą ochroną jest mycie rąk.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A), wywoływane przez wirus HAV, potocznie nazywane jest „żółtaczką pokarmową”. Okres wylęgania choroby wynosi przeciętnie 30 dni. WZW A zaczyna się nagle, a jego przebieg zależy od wieku chorego (łagodniej przebiega u dzieci). U osób dorosłych częstym objawem zakażenia HAV jest żółtaczka, której towarzyszą m.in. gorączka, brak apetytu, nudności czy wymioty. Żółtaczka utrzymuje się od 1 do kilku tygodni. U dzieci ponad 90% przypadków zakażenia tym wirusem przebiega bezobjawowo, bez żółtaczki.

Warto podkreślić, że ponad połowa rejestrowanych przypadków WZW A w woj. łódzkim w ostatnich latach to przypadki importowane. Do zachorowań dochodzi wśród osób powracających z podróży zagranicznych, z różnych krajów i kontynentów.

Co może doprowadzić do zachorowania na WZW A? Głównie spożycie zakażonej żywności i wody oraz bezpośredni kontakt z osobą zakażoną. Podstawowe metody zapobiegania to:
– mycie rąk po skorzystaniu z toalety;
– mycie żywności przed spożyciem;
– mycie rąk przed przygotowywaniem posiłków i przed jedzeniem;
– szczepienie osób wyjeżdżających do krajów o wysokim stopniu zachorowalności na WZW A;
– szczepienie osób zatrudnionych przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi;
– szczepienie dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A, podobnie jak wiele innych dolegliwości, bywa nazywane „chorobą brudnych rąk”. Przekreślmy to określenie raz na zawsze. Wystarczy przecież wcielić w życie bardzo prostą myśl: myję ręce, by cieszyć się zdrowiem.

Więcej informacji o higienie rąk >>>


2015-02-03

Finał V Wojewódzkiego Konkursu Kulinarnego
„Jem smacznie, zdrowo i kolorowo”24 lutego 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. I Armii Wojska Polskiego przy ul. H. Sienkiewicza 88 w Łodzi odbędzie się finał V Wojewódzkiego Konkursu Kulinarnego „Jem smacznie, zdrowo i kolorowo”. Uczestniczyć w nim będzie 14 zespołów kucharskich. Każdy zespół przygotuje danie na bazie białego mięsa lub ryby, opracowane według własnej receptury.

Zespoły zostały podzielone na dwie tury. Harmonogram dla uczestników I tury: godz. 8.30 – rejestracja; godz. 9.00 – start. Harmonogram dla uczestników II tury: godz. 10.30 – rejestracja; godz. 11.00 – start. Szczegóły w załączonych listach:

Lista uczestników etapu wojewódzkiego – I tura >>>

Lista uczestników etapu wojewódzkiego – II tura >>>

2015-02-02

Wiedza o HIV dla młodych

30 stycznia br. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie odbyło się spotkanie pracowników Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia z uczniami Zespołu Szkół nr 3 w Kutnie. Pogadanka z młodzieżą dotyczyła profilaktyki HIV/AIDS. Ponadto przygotowano dla uczniów krzyżówkę z hasłem „Bezpieczne zachowanie ochroną przed HIV” oraz miniwarsztaty związane z profilaktyką chorób przenoszonych drogą płciową. Pracownicy PSSE w Kutnie poinformowali również o akcji profilaktycznej Krajowego Centrum ds. AIDS „Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test”, której celem jest zachęcenie młodych osób do wykonania testu w kierunku HIV.
2015-01-30

Ochrońmy się przed odrą

Odra to jedna z najbardziej zaraźliwych chorób wirusowych. Wirus odry przenoszony jest drogą powietrzno-kropelkową lub przez bezpośredni kontakt z osobą chorą. Pierwszym objawem tej choroby jest wysoka gorączka. W początkowej fazie mogą wystąpić objawy ostrego nieżytu górnych dróg oddechowych, tj. katar, kaszel, zapalenie spojówek ze światłowstrętem oraz małe plamki po wewnętrznej stronie policzków i na języku. Po kilku dniach na twarzy i karku pojawia się plamisto-grudkowa wysypka, która następnie rozprzestrzenia się na tułów, ręce i nogi. Wysypka utrzymuje się do 7 dni, a potem ustępuje, pozostawiając brunatne przebarwienia i delikatne złuszczanie naskórka.

Na świecie na odrę choruje każdego roku ponad 20 mln osób. W 2014 r. odnotowano wzrost zachorowań na odrę w wielu krajach Europy, jak również w innych krajach świata. W Polsce w ostatnich latach stwierdza się niewiele zachorowań na tę chorobę ze względu na wciąż wysoki (>98%) odsetek osób zaszczepionych. W 2014 r. odnotowano łącznie 110 przypadków zachorowań, a w 2013 r. – 84 przypadki. W woj. łódzkim w latach 2010–2014 zarejestrowano 6 przypadków zachorowań na odrę.

Najlepszą barierą ochronną przed odrą są szczepienia. W Polsce obowiązkowe szczepienia przeciwko odrze wykonywane są u dzieci w 13–14 miesiącu życia i w 10 roku życia szczepionką skojarzoną przeciwko odrze, różyczce i śwince. Warto pamiętać o tym, że szczepienia te nie tylko chronią przed groźnymi chorobami zakaźnymi nasze dzieci, ale są również gestem wobec społeczeństwa. W znaczącym stopniu zmniejszają bowiem ryzyko epidemicznego szerzenia się chorób zakaźnych w populacji.

2015-01-29

Narada w Uniejowie

W dniach 26–27 stycznia br. odbyła się w Uniejowie narada szkoleniowo-robocza Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi województwa łódzkiego.

Tematyka pierwszego dnia narady skupiła się wokół zagadnień związanych z higieną żywności i żywienia. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Pani Urszuli Sztuka-Polińskiej, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, które dotyczyło działań nadzorowych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego w zakresie bezpieczeństwa suplementów diety, nowej żywności, oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych oraz stosowania dodatków do żywności.

Pierwszy wykład narady, opisujący wymagania prawne związane z substancjami dodatkowymi w produktach mięsnych, wygłosiła Pani Joanna Gajda-Wyrębek, Kierownik Pracowni Badania Substancji Dodatkowych do Żywności w Zakładzie Badania Żywności i Przedmiotów Użytku w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny. Następnie Pani Joanna Furs, Naczelnik Wydziału ds. Współpracy Merytorycznej z Jednostkami Międzynarodowymi w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, omówiła warunki stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych. Kolejny temat, dotyczący bezpieczeństwa suplementów diety pod kątem zawartości witamin i składników mineralnych, przedstawiła Pani Monika Zagrajek, Dyrektor Departamentu Żywności Prozdrowotnej w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

Po przerwie Pani Katarzyna Choma, Naczelnik Wydziału ds. Suplementów Diety oraz Środków Spożywczych Wzbogacanych w Departamencie Żywności Prozdrowotnej w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, wygłosiła dwa wykłady – „Kryteria oceny substancji pochodzenia roślinnego wchodzących w skład suplementów diety” oraz „Innowacje w suplementach diety a regulacje prawne w sprawie nowych składników żywności”. Pierwszy dzień narady zakończył się wystąpieniem Pana Mariusza Matusiaka, Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, który omówił zmiany w Systemie Zarządzania funkcjonującym w działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego.

Drugi dzień narady szkoleniowo-roboczej w całości poświęcony był zagadnieniom dotyczącym kształtowania umiejętności interpersonalnych. Kilkugodzinne szkolenie warsztatowe „Trudny klient, czyli jak dbać o relacje z klientami w środowisku pracy” przeprowadzili trenerzy i terapeuci – Pani Justyna Wojtczak-Gorzelak, absolwentka Podyplomowego Studium Terapii i Treningu Grupowego Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, oraz Pan Krzysztof Ubraniak, psycholog, specjalista w zakresie poradnictwa zawodowego i psychologii zdrowia.

Więcej >>>
2015-01-29

Za chwilę ferieGóra zeszytów i książek odsunięta już na bok, by zrobić miejsce dla ferii zimowych. Dla dwutygodniowej wolności od obowiązków szkolnych. Dla czasu beztroski i zabawy.

Ferie zimowe dla uczniów szkół woj. łódzkiego trwać będą od 31 stycznia do 15 lutego 2015 r. Wszyscy zadbajmy o to, by dzieci i młodzież wspominały ten czas jak najlepiej.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi w załączonych ulotkach przypomina o zasadach bezpiecznego wypoczynku:

Ulotka dla rodziców >>>

Ulotka dla uczestników >>>

Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej >>>


Placówki woj. łódzkiego, w których zorganizowany zostanie wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży, podlegać będą bieżącemu nadzorowi powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Szczegółowe informacje dotyczące organizatorów i miejsc wypoczynku dostępne są na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl.

2015-01-28

Szczepienia – bezpieczne i skuteczneWokół szczepień wciąż krąży wiele mitów, które mówią o ryzyku związanym ze stosowaniem szczepionek. Przedstawiamy kilka faktów pokazujących, że trafiające do przychodni i aptek szczepionki są jak najbardziej bezpieczne.

Proces wprowadzenia na rynek nowej szczepionki jest skomplikowany i trwa wiele lat. Wszystkie szczepionki poddawane są szczegółowym badaniom laboratoryjnym w trakcie ich opracowywania, badaniom z wykorzystaniem zwierząt, a później badaniom klinicznym wśród dziesiątek, a nawet setek tysięcy osób. Wyniki badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek są skrupulatnie oceniane w procesie rejestracji przez instytucje o charakterze międzynarodowym lub agencje rządowe. Następnie, przed wprowadzeniem na rynek, każda seria szczepionki jest badana przez niezależne od producenta Państwowe Laboratoria Kontroli Leków (OMCL). W Polsce właściwym laboratorium OMCL jest Zakład Badania Surowic i Szczepionek Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Kontrola tego laboratorium obejmuje ocenę właściwości fizykochemicznych, zanieczyszczeń, mocy i bezpieczeństwa szczepionek. Ponadto instytucja ta na zlecenie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego corocznie kontroluje jakość i bezpieczeństwo szczepionek, które trafiły już na rynek, co pozwala na wykrycie ich wad wynikających z niewłaściwego transportu lub przechowywania.

Istotnym elementem kontroli bezpieczeństwa szczepionek jest także ciągłe monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP). Niepożądany odczyn poszczepienny to nieprawidłowa reakcja organizmu pojawiająca się po zastosowaniu szczepionki, a przyczyną NOP może być m.in. działanie samej szczepionki (np. uczulenie na jej składnik) czy nieprawidłowe jej podanie. Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje wystąpienie niepożądanego odczynu poszczepiennego, ma ustawowy obowiązek zgłosić taki przypadek do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Następnie zgłoszenia NOP przesyła się do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH, a tam poddawane są weryfikacji oraz analizie.

Opisany wyżej system kontroli daje gwarancję bezpieczeństwa stosowania szczepionek. A same szczepienia należy uznać za jedną z najbardziej skutecznych metod zapobiegania wielu groźnym chorobom zakaźnym.

2015-01-23

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w miesiącu grudniu 2014 r. opublikowane zostały procedury wzorcowe z zakresu:

– radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej – Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2014 r., poz. 85);

– radioterapii onkologicznej – Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2014 r., poz. 81);

– medycyny nuklearnej – Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu medycyny nuklearnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2014 r., poz. 82).

W związku z powyższym Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi przypomina, że wszystkie jednostki prowadzące działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych na podstawie art. 33 e ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 264 z późn. zm.) są zobowiązane do wystąpienia do PWIS właściwego terenowo z wnioskiem o wydanie zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Przepisu tego nie stosuje się do rentgenowskich aparatów stomatologicznych oraz urządzeń służących wyłącznie do densytometrii kości

2015-01-22

Wszawica w szkołach. Problem, który można rozwiązać

Jak walczyć z wszawicą w szkołach i innych placówkach? Odpowiedzi szukali uczestnicy spotkania „Pokonać wszawicę w szkołach”, które 21 stycznia 2015 r. odbyło się w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.

Spotkanie rozpoczęło się od wykładu „Myj ręce, zapobiegaj chorobom” podkreślającego znaczenie mycia rąk w placówkach z punktu widzenia zachowania zdrowia dzieci. Prelekcję tę wygłosiła mgr Joanna Kawałek, Z-ca Kierownika Oddziału Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Łodzi. Następnie zagadnienia zdrowotne i prawne związane ze zwalczaniem wszawicy w placówkach oświatowo-wychowawczych przedstawili mgr Marcin Głuszcz, Asystent w Oddziale Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Łodzi, oraz Katarzyna Mróz, Radca Prawny WSSE w Łodzi.

Drugi temat spotkania wywołał gorącą dyskusję wśród zebranych gości, a prelegenci wskazywali na możliwe rozwiązania problemu wszawicy w placówkach.

Wykład „Pokonać wszawicę w szkołach” był IV prelekcją z cyklu „Spotkania ze Zdrowiem”, którego organizatorem jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, dr n. med. Urszula Sztuka-Polińska. Ideą „Spotkań ze Zdrowiem” jest kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, a wykłady kierowane są do mieszkańców woj. łódzkiego, do wszystkich zainteresowanych zdrowym i bezpiecznym stylem życia.

Serdecznie zapraszamy na następne wykłady cyklu.


Ulotka „Wszawica. Gryzący problem”
2015-01-22

Informacja nt. szkoleń w zakresie prewencji HCV


2015-01-22

Konkurs „Jem smacznie, zdrowo i kolorowo” – etap wojewódzkiV Wojewódzki Konkurs Kulinarny „Jem smacznie, zdrowo i kolorowo”, organizowany przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, wkracza w decydującą fazę. 19 stycznia 2015 r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi odbyła się narada Komisji Konkursowej. Z nadesłanych 37 zgłoszeń wyłoniła 14 finałowych zespołów składających się z 2 uczniów i 1 opiekuna, którzy wezmą udział w etapie wojewódzkim. Finał odbędzie się w Łodzi. Dokładne miejsce i harmonogram finału w najbliższym czasie podane zostaną na stronie internetowej WSSE w Łodzi.

Lista uczestników etapu wojewódzkiego Konkursu >>>

2015-01-21

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku wydał decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Sekursko z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Woda do spożycia może być używana tylko po przegotowaniu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Radomsku.


2015-01-16

Warto się szczepić


Grypa może być poważnym zagrożeniem dla naszego zdrowia, a szczepienia przeciwko grypie to jedna z najbardziej skutecznych i bezpiecznych metod chroniących nas przed tą chorobą. Niestety wciąż nie jest stosowana powszechnie. W sezonie 2013/2014 zaszczepiło się zaledwie 3,8% Polaków, podczas gdy w innych krajach jest 10-krotnie większy odsetek zaszczepionej populacji. Ponadto w woj. łódzkim odsetek osób szczepiących się przeciwko grypie jest niższy od średniej w kraju.

Przedstawiamy film zachęcający do stosowania szczepień przeciwko grypie sezonowej, udostępniony przez Główny Inspektorat Sanitarny.2015-01-15

Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!


„Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” to ogólnopolska kampania społeczna, którą rozpoczął Główny Inspektorat Sanitarny. Celem kampanii, realizowanej w ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, jest zwiększenie wiedzy dotyczącej skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie stosowania tych substancji. Główną grupą docelową kampanii są kobiety w wieku prokreacyjnym, ciężarne oraz ich bliscy. Szczegóły w Informacji prasowej.2015-01-13

Wykład „Pokonać wszawicę w szkołach”Wszy. Nieproszeni goście, którzy wciąż pojawiają się w wielu szkołach i innych placówkach. Z problemem tym muszą mierzyć się zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie – rodzice, pedagodzy i dyrektorzy. Jak można go rozwiązać?

21 stycznia 2015 r., o godz. 13.00, w auli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi odbędzie się otwarty dla publiczności wykład „Pokonać wszawicę w szkołach”. Będzie to IV prelekcja w ramach cyklu „Spotkania ze Zdrowiem”, którego organizatorem jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, dr n. med. Urszula Sztuka-Polińska.

Zagadnienia zdrowotne i prawne związane ze zwalczaniem wszawicy w placówkach oświatowo-wychowawczych przedstawią mgr Marcin Głuszcz, Asystent w Oddziale Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Łodzi, oraz Katarzyna Mróz, Radca Prawny WSSE w Łodzi. Spotkanie rozpocznie się od wykładu o higienie rąk „Myj ręce, zapobiegaj chorobom”, który wygłosi mgr Joanna Kawałek, Z-ca Kierownika Oddziału Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Łodzi. Po prelekcjach goście będą mieli możliwość zadawania pytań dotyczących zaprezentowanych zagadnień.

Ideą „Spotkań ze Zdrowiem” jest kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych. Wykłady kierowane są do mieszkańców woj. łódzkiego, do wszystkich zainteresowanych zdrowym i bezpiecznym stylem życia.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie

Program spotkania

2015-01-08

Więcej ruchu, mniej kalorii
Po świątecznych ucztach na pewno niejeden z nas pomyślał o postanowieniu noworocznym: zrzucić parę kilogramów. A nadwaga i otyłość niestety nie dotyczy tylko nielicznych, ale rozrasta się do rozmiarów dużego problemu społecznego, w Polsce i na całym świecie. Sytuacja jest alarmująca również w Łódzkiem. Według najnowszych badań Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, odsetek osób z nadwagą i otyłością w woj. łódzkim wynosi 29,8%. Większy odsetek jest tylko w woj. mazowieckim – 32%. Natomiast najszczuplejsi są mieszkańcy woj. śląskiego – 16,5% (źródło: publikacja oprac. przez IŻŻ w Warszawie).

Nadwaga i otyłość są podstawowymi czynnikami ryzyka wielu chorób przewlekłych (np. nadciśnienia tętniczego, chorób serca, układu oddechowego, cukrzycy typu II), a także przedwczesnej śmierci. Brzmi przerażająco, a wystarczy przecież przestrzegać kilku podstawowych zasad. Jeśli masz nadwagę i chcesz ją stracić, to:
– jedz mniej tłuszczów, w szczególności zwierzących,
– ogranicz spożycie cukru i słodyczy,
– traktuj produkty zbożowe jako główne źródło kalorii,
– mięso spożywaj z umiarem, zastępując je rybami,
– wybieraj chude produkty mleczne,
– jedz często warzywa i owoce,
– nie podjadaj między posiłkami,
– zadbaj o aktywność fizyczną.

Edukacja żywieniowa odgrywa kluczową rolę w zachowaniu zdrowia społeczeństwa. Państwowa Inspekcja Sanitarna woj. łódzkiego prowadzi aktywną działalność edukacyjną dotyczącą zdrowego stylu życia, w tym prawidłowego odżywiania. Począwszy od 2006 r. w szkołach podstawowych i gimnazjach realizowany jest Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę”, promujący zasady zbilansowanej diety i aktywności fizycznej wśród młodzieży. Ponadto Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi organizuje dla uczniów gimnazjów Wojewódzką Olimpiadę Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu oraz Wojewódzki Konkurs Kulinarny „Jem smacznie, zdrowo i kolorowo”. Działania te propagują ideę zdrowego odżywiania i podkreślają znaczenie świadomych wyborów żywieniowych.

Problem nadwagi i otyłości dotyka w podobnym stopniu zarówno mężczyzn, jak i kobiet, w każdym wieku. I warto kształtować właściwe nawyki żywieniowe już od najmłodzych lat, bo szczęśliwym życiem jest przecież życie w zdrowiu.

Więcej informacji o zdrowym żywieniu >>>


2015-01-02

Informacja

Oddział Laboratoryjny Badań Środowiskowych WSSE w Łodzi informuje, że w dniu 05 stycznia 2015 r. próbki wody do badań laboratoryjnych będą przyjmowane po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Oddziału Laboratoryjnego pod nr tel. 42 25 36 371.

2015-01-02

Myj ręce, powstrzymuj pasożyty
Czystość rąk jest podstawą zdrowia. Niewidzialną barierą zatrzymującą całe szeregi chorób. Przedstawiamy kolejny temat związany z higieną rąk: świerzb.

Choroba ta wywoływana jest przez świerzbowca drążącego (Sarcoptes scabiei) – pasożyta z rodziny roztoczy. Świerzbowce żyją w kanalikach wydrążonych w naskórku, a podstawowymi objawami choroby są wysypka i swędzenie skóry. W związku z tym, że zwiększona temperatura wzmaga aktywność tych pasożytów, świąd nasila się zwłaszcza po kąpieli oraz w nocy, gdy leżymy już w łóżku. Uporczywe drapanie może prowadzić do powstawania strupów, bąbli czy zmian ropnych.

Świerzb szczególnie łatwo szerzy się w środowiskach zamkniętych, w miejscach skupiających wiele osób, takich jak żłobki, przedszkola, szkoły, internaty czy domy pomocy społecznej. Do zakażenia dochodzi w wyniku bezpośredniego kontaktu ze skórą chorego, a pośrednio poprzez przedmioty (pościel, bielizna, ręcznik, ubranie), które miały kontakt z osobą zakażoną. Świerzb występuje najczęściej w przestrzeniach międzypalcowych rąk i na nadgarstkach. Umiejscawia się również w okolicach łokci, fałdów pachwowych, pasa i w dolnych partiach pośladków. W przypadku małych dzieci zmiany zapalne mogą pojawić się na głowie, szyi, dłoniach i podeszwach.

W jaki sposób możemy uniknąć świerzbu? Częste mycie rąk – dokładne, w ciepłej wodzie, z użyciem mydła – jest skuteczną metodą zapobiegania tej chorobie, ale oczywiście nie jedyną. Istotne jest dbanie o czystość całego ciała. Wskazane są więc codzienne kąpiele, regularna zmiana bielizny, ubrań i pościeli, a także korzystanie wyłącznie z własnych przedmiotów użytku osobistego, takich jak ręczniki. W przypadku zauważenia objawów zakażenia świerzbem, należy skonsultować się z lekarzem. Kuracja środkami, które dostępne są w aptece, powinna objąć chorego oraz wszystkie osoby z najbliższego otoczenia.

Właściwa higiena, ta obejmująca całe ciało, może ochronić nas przed wieloma chorobami. Każdy z nas zawsze i wszędzie – w internacie, w domu czy w biurze – powinien pamiętać o jej ważnej części, czyli myciu rąk. Zwykłej czynności, która ma niezwykły wpływ na nasze zdrowie.

Więcej informacji o higienie rąk >>>


2014-12-29

Sylwester z rozwagą
Boże Narodzenie za nami. Wstaliśmy już od świątecznych stołów, a nasze myśli zaczynają krążyć wokół Nowego Roku. Jedni wybiorą spokój i odpoczynek w domowym zaciszu, inni – szampańską sylwestrową zabawę na placach i ulicach. Ważne jest to, by podczas tej wyjątkowej nocy wszyscy pamiętali o podstawowych zasadach ostrożności.

Nieumiejętne obchodzenie się z petardami i fajerwerkami może być przyczyną wielu wypadków. Ci, którzy zdecydują się na użycie tych materiałów, powinni dokładnie zapoznać się z instrukcjami obsługi i postępować zgodnie ze wskazówkami. Petard i fajerwerków nie należy odpalać w zamkniętych pomieszczeniach, jak również na balkonach i tarasach. Ponadto pamiętajmy o tym, że środkami pirotechnicznymi nie powinny posługiwać się dzieci.

W sylwestrową noc warto zachować należytą ostrożność również wtedy, gdy zabawie towarzyszy alkohol. Nie jest wskazane picie alkoholu niewiadomego pochodzenia (np. bez banderoli czy bez oznakowania wytwórcy i miejsca wytworzenia). Nie należy również sięgać po wszelkiego rodzaju płyny nieprzeznaczone do spożycia i zawierające alkohol, ponieważ mogą one zawierać metanol w ilościach zagrażających życiu lub zdrowiu. Dawka śmiertelna alkoholu metylowego to tylko 30 ml. Po kilku godzinach od zatrucia występują m.in. silne bóle brzucha, nudności i wymioty. Inne oznaki to zaburzenia oddychania i widzenia, przyspieszenie czynności serca czy utrata przytomności bez możliwości dobudzenia osoby zatrutej. W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy natychmiast powiadomić pogotowie ratunkowe (więcej informacji o zatruciu alkoholem metylowym w Ostrzeżeniu GIS i PARPA ).

Najbliższy sylwester dla każdego z nas może być wspaniały. Jeśli chcemy wspominać go jak najlepiej, warto nieskrępowaną zabawę poskromić zwykłym umiarem i zdrowym rozsądkiem.

2014-12-23


Pełnych ciepła, spokoju i radości
świąt Bożego Narodzenia
oraz
wielu szczęśliwych chwil i wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku
życzy
Dyrekcja WSSE w Łodzi

2014-12-22

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia

15 grudnia odbyło się w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi uroczyste spotkanie przedświąteczne. Przy stołach, których dekoracje nawiązywały do wieczerzy wigilijnej, zgromadzili się pracownicy WSSE w Łodzi.

Zebranych przywitała Pani Urszula Sztuka-Polińska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi. W krótkim wystąpieniu podsumowała odchodzący rok, pokreślając, że był to czas wielu sukcesów. Podziękowała również pracownikom za sumienną pracę i złożyła serdeczne życzenia. – Życzę, żeby święta Bożego Narodzenia były czasem spokoju i odpoczynku dla Państwa i Waszych rodzin – powiedziała Pani Inspektor.

Po tym wystąpieniu pracownicy dzielili się opłatkiem, składali sobie wzajemnie życzenia i raczyli się smakołykami z wigilijnych stołów. Świąteczny nastrój zachęcił wszystkich do długich, wesołych rozmów.

więcej >>>2014-12-22

Informacja

Oddział Laboratoryjny Mikrobiologii i Parazytologii WSSE w Łodzi informuje, że:

– w dniach 23 i 24 grudnia 2014 r. nie będą przyjmowane materiały do badań klinicznych (wymazy do badań bakteriologicznych, mocz, próbki kału do badań mikologicznych) oraz wymazy czystościowe;

– w dniu 24 grudnia 2014 r. nie będą przyjmowane próbki kału do badań w kierunku Salmonella, Shigella (badania do pracowniczej książeczki zdrowia).

Ponadto Oddział Laboratoryjny Badań Środowiskowych WSSE w Łodzi informuje, że w dniach 22 grudnia 2014 r. – 05 stycznia 2015 r. próbki wody do badań bakteriologicznych i fizykochemicznych będą przyjmowane po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Oddziału Laboratoryjnego pod nr tel. 42 25 36 391 lub 42 25 36 371.

2014-12-17

Zdrowe świąteczne zakupy
Nadszedł czas świątecznych zakupów. Zdarza się, że po produkty żywnościowe sięgamy pośpiesznie, nie zwracając uwagi na informacje zawarte na etykietach. Zanim zajmiemy miejsce w kolejce do kasy, warto przeczytać je uważnie. Czytanie etykiet pozwala bowiem wybierać te produkty, które najlepiej odpowiadają naszym zwyczajom żywieniowym i potrzebom zdrowotnym.

Jedną z wielu użytecznych informacji żywieniowych, które można znaleźć na opakowaniach produktów, jest oznaczenie GDA (Wskazane Dzienne Spożycie). Pokazuje ono, jakie ilości poszczególnych składników odżywczych są zawarte w produkcie. Ilości te są podane w procentach, które odnoszą się do wartości referencyjnych Wskazanego Dziennego Spożycia poszczególnych składników. Wartości te ustala się w oparciu o zalecenia żywieniowe dla zdrowej dorosłej osoby o prawidłowej wadze i normalnym poziomie aktywności fizycznej. Dotyczą one ilości kalorii, tłuszczów, kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów, cukrów ogółem, białka, błonnika oraz soli/sodu, niezbędnych w zdrowej diecie. Dzięki oznaczeniom GDA można więc w bardzo łatwy sposób kontrolować ilość spożywanych składników odżywczych.

Umieszczanie informacji o GDA na opakowaniach produktów żywnościowych nie jest obowiązkowe. Mimo że nie jest wymagana na mocy obowiązujących przepisów w zakresie znakowania żywności wartością odżywczą, wielu producentów żywności umieszcza informację o GDA na opakowaniach dobrowolnie, jako informację dodatkową, by ułatwić konsumentom dokonywanie świadomych zakupów. Wybierając wszelkie produkty, pamiętajmy również o tym, by zwracać uwagę na datę minimalnej trwałości czy termin przydatności do spożycia, a także na warunki przechowywania żywności.

Zdrowe, prawidłowe odżywianie to nie tylko umiar, jaki możemy zachować, np. przy świątecznym stole. Istotna jest również właściwa selekcja kupowanych produktów, wybieranie tych, które są najlepsze dla prawidłowo zbilansowanej diety, najbardziej przydatne zarówno pod względem energetycznym, jak i odżywczym. A oznaczenia GDA, uważnie czytane, mogą nam w tym bardzo pomóc.

2014-12-17

Finał Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy
o Racjonalnym Żywieniu
16 grudnia br. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi odbył się finał III Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu. Olimpiada skierowana była do uczniów szkół gimnazjalnych zainteresowanych zagadnieniami z zakresu zdrowego żywienia, biorący udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę”.

Laureaci etapu powiatowego – 24 uczniów z 21 powiatów – musieli zmierzyć się z testem, który dotyczył zdrowego stylu życia, w tym zasad prawidłowego żywienia. Poziom wiedzy uczestników był wysoki i wyrównany. Ostatecznie, po długiej i burzliwej naradzie, komisja konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce – Artur Smolnik z Zespołu Szkół i Przedszkoli w Mokrsku,
II miejsce – Michał Cisowski z Gimnazjum w Moszczenicy,
III miejsce – Agata Dziegieć z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego Nr 3 w Radomsku.

Gratulujemy!2014-12-16

Rzuć dymka na święta
Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Czy pomysły na prezenty już wyczerpane? Jeden podsuwamy: rzucenie dymka może okazać się najlepszym upominkiem zarówno dla palaczy, jak i dla ich najbliższych.

Informujemy, że Główny Inspektorat Sanitarny realizuje kampanię edukacyjno-informacyjną skierowaną do kobiet, które palą tytoń. Celem kampanii jest zachęcenie palących kobiet do podjęcia próby rzucenia palenia oraz ukazanie korzyści z życia bez nałogu.

Więcej informacji na stronie GIS.

2014-12-12

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, wydał decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Strzyżowie z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Woda do spożycia może być używana tylko po przegotowaniu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Opocznie.


2014-12-11

95 lat w służbie na rzecz zdrowia

9 grudnia 2014 roku odbyło się w Pabianicach spotkanie z okazji jubileuszu 95-lecia służb sanitarnych i 60-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie łódzkim.

Jubileuszowe spotkanie było oprawą dla uroczystego wręczenia pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego honorowych odznak "Za zasługi Dla Ochrony Zdrowia".

Odznaki te, przyznane przez Ministra Zdrowia otrzymali: Bogusława Wrona, Barbara Piórkowska, Danuta Bartczak, Jolanta Skalska, Mariusz Matusiak (WSSE w Łodzi), Barbara Karasińska, Teresa Goch (PSSE w Bełchatowie), Wiesław Tadeusz Łyszkiewicz (PSSE w Brzezinach), Halina Kraszewska, Barbara Azarczyk (PSSE w Kutnie), Iwona Kaczorowska, Elżbieta Kunce, Andrzej Drożdż (PSSE w Łodzi), Maria Kosiacka (PSSE w Rawie Mazowieckiej), Irena Krzyżanowska, Grażyna Magda (PSSE w Sieradzu), Mariola Pyziak (PSSE w Tomaszowie Mazowieckim).

Więcej informacji >>>


2014-12-09

Dla zdrowia dziecka
Za oknem plucha, wiatr i pierwsze mrozy. Zwłaszcza o tej porze roku dzieci często wracają do domu kichające, kaszlące, z gorączką, przynosząc najrozmaitsze bakterie i wirusy. Jak możemy zadbać teraz o zdrowie maluchów? Przedstawiamy kilka wskazówek.

Szczepienia
Pomyśl o szczepieniach ochronnych dla swojego dziecka. Informacje o szczepieniach obowiązkowych i zalecanych dostępne są na stronie www.szczepienia.gis.gov.pl.

Zdrowe odżywianie
Podawaj dziecku często ciepłe posiłki. W diecie nie powinno zabraknąć owoców i warzyw, produktów zbożowych, nabiału, a także odpowiedniej ilości mięsa i ryb (więcej informacji, w tym Piramida Zdrowego Żywienia dla dzieci i młodzieży, na stronie Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie).

Odpowiednie ubranie
Zaleca się tzw. cebulę, czyli zakładanie na siebie kilku warstw odzieży zamiast jednej, grubej kurtki. Kilka nałożonych na siebie ubrań tworzy bowiem warstwę izolacyjną, która znacznie ogranicza utratę ciepła z organizmu. Należy również unikać przegrzania ciała i w razie potrzeby zdejmować odpowiednie warstwy odzieży.

Higiena rąk
Wskazane jest częste mycie rąk (przed i po jedzeniu, po powrocie do domu, podczas pobytu w szkole, po skorzystaniu toalety) mydłem i ciepłą wodą. Jest to bardzo skuteczny sposób na pozbycie się wszelkich zarazków.

Aktywność fizyczna
Nawet jeśli pogoda nie zachęca do wyjścia, dziecko powinno regularnie przebywać na świeżym powietrzu. Spacery, krótkie biegi, zabawy wzmacniają organizm i poprawiają samopoczucie.

Sen
Sen wzmacnia układ odpornościowy, a więc należy zadbać o to, by dziecko wysypiało się. Pokój dziecięcy powinno się wietrzyć zarówno w ciągu dnia, jak i przed snem. Wskazane jest spanie w pokoju, w którym nie panuje zbyt wysoka temperatura.

2014-12-05

Informacja nt. incydentu w elektrowni jądrowej Zaporoże na Ukrainie

Wobec szerzących się pogłosek, Główny Inspektor Sanitarny informuje, że brak jest jakichkolwiek zagrożeń zdrowotnych w związku z incydentem w elektrowni jądrowej Zaporoże na Ukrainie.Wiecej informacji na stronie GIS >>>


2014-12-04

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie na podstawie badania laboratoryjnego stwierdził, iż woda w wodociągu Wadlew spełnia wymagania sanitarne.

PPIS w Bełchatowie odstąpił od zalecenia gotowania wody przed spożyciem.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Bełchatowie.


2014-12-04

Działania edukacyjne dotyczące HIV/AIDS w Łódzkiem

Państwowa Inspekcja Sanitarna woj. łódzkiego aktywnie uczestniczyła w obchodach Światowego Dnia AIDS przypadającego 1 grudnia. W tym dniu Oddział Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Łodzi zorganizował punkt informacyjno-konsultacyjny w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Przyszłym lekarzom udzielano informacji na temat HIV/AIDS, m.in. przedstawiano im aktualne rekomendacje w zakresie testowania w kierunku HIV. Studenci mogli również otrzymać materiały oświatowo-zdrowotne dotyczące tej problematyki.

Natomiast w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego „Wiedza i Bezpieczne Zachowanie Gwarantem Zdrowia”. Zadaniem młodzieży było wykonanie plakatu związanego z tematyką HIV/AIDS, promującego styl życia wolny od ryzykownych zachowań oraz zachęcającego do wykonania testu w kierunku HIV. W konkursie wzięli udział uczniowie z 8 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.


2014-12-03

Myj ręce, powstrzymuj wirusy
Co jest trudnego w myciu rąk? Pozornie nic, ale czynność ta często wykonywana jest pobieżnie, nieprawidłowo. Warto pamiętać o tym, że staranne mycie rąk może nas ochronić przed wieloma chorobami.

Niniejszym tekstem rozpoczynamy cykl informacji o dolegliwościach, którym można zapobiec, dbając o higienę rąk. Temat pierwszy: zakażenia przewodu pokarmowego wywołane norowirusami i rotawirusami.

Norowirusy są częstą przyczyną występowania nieżytu żołądka i jelit zwłaszcza u dorosłych. Natomiast rotawirusy to jeden z czynników wywołujących zapalenie żołądka i jelit u niemowląt i małych dzieci. Najbardziej podatne na zakażenie rotawirusami są dzieci poniżej 5 roku życia (szczególnie między 6 miesiącem a 2 rokiem życia), ale też osoby po 65 roku życia. Typowymi objawami zakażenia norowirusami i rotawirusami są wymioty, bóle brzucha, biegunka i gorączka. Możemy zarazić się nimi głównie w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z zakażoną osobą lub jej wydalinami (poprzez zanieczyszczone ręce, powierzchnie lub przedmioty codziennego użytku, np. deskę sedesową, ubrania, meble znajdujące się w otoczeniu chorego) lub spożywając żywność i wodę zanieczyszczoną tymi wirusami. Ogniska zakażeń norowirusami i rotawirusami najczęściej występują w środowiskach skupiających duże grupy ludzi na niewielkiej powierzchni, takich jak szpitale, domy pomocy społecznej, żłobki, przedszkola itp.

Wirusy i bakterie są wszechobecne. Pamiętajmy więc, by myć ręce po wyjściu z toalety, po powrocie do domu, po zabawie ze zwierzętami, sprzątaniu, a także przed przygotowywaniem i spożywaniem posiłków. Czynność ta jest szczególnie ważna wtedy, gdy opiekujemy się dziećmi. Bawiąc się, często wkładają do ust najrozmaitsze przedmioty, a w ten sposób bakterie i wirusy znajdujące się np. na zabawkach, których opiekunowie dotykali nieumytymi rękoma, przedostają się do układu pokarmowego dziecka.

Specjaliści wskazują na kilka podstawowych zasad dotyczących mycia rąk:
– myj ręce przez 40-60 sekund – ten dłuższy czas pozwala w znacznym stopniu usunąć bakterie i wirusy;
– wykonuj tę czynność dokładnie – nie zapominaj o nadgarstkach, kciukach i przestrzeniach pomiędzy palcami;
– myj ręce w ciepłej wodzie;
– do mycia używaj mydła lub preparatów na bazie alkoholu.

Ręce umyte? – to pytanie, które rodzice często zadają swoim dzieciom. A czy my sami zawsze pamiętamy o tej prostej, zbawiennej dla zdrowia czynności?

Więcej informacji o higienie rąk >>>


2014-12-02

Informacja nt. szkoleń w zakresie prewencji HCV


2014-12-01

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie, na podstawie badania laboratoryjnego, stwierdził pogorszenie jakości wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym w wodociągu Wadlew.

Woda do spożycia może być używana tylko po przegotowaniu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Bełchatowie.


2014-12-01

Wkrótce finał Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Racjonalnym ŻywieniuDobiegł końca etap powiatowy III Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu. Spośród zgłoszonych 184 uczestników z 21 powiatów wyłoniono zwycięzców z każdego powiatu z najwyższą liczbą punktów (24 uczniów).

Laureaci etapu powiatowego przystąpią do etapu wojewódzkiego, czyli finału Olimpiady. Finał odbędzie się 16 grudnia br. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, przy ul. Wodnej 40.

Laureaci etapu powiatowego >>>

2014-12-01

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim stwierdził przydatność do spożycia wody w wodociągu w Kacprowie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Piotrkowie Trybunalskim.


2014-12-01

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach wydał decyzję administracyjną stwierdzającą przydatność do spożycia wody w wodociągu w Strzelnej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Brzezinach.


2014-11-28

Światowy Dzień AIDS
Światowy Dzień AIDS obchodzony jest co roku, 1 grudnia. To wydarzenie, któremu towarzyszy hasło „Dążymy do zera. Zero nowych zakażeń HIV. Zero dyskryminacji. Zero zgonów z powodu AIDS”, jest szansą, by zjednoczyć się w walce z HIV i pokazać swoje wsparcie dla osób żyjących z tym wirusem.

Liczba zakażeń HIV w Polsce niestety wzrasta. W 2013 r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi odnotowano 39 przypadków nowych zakażeń HIV osób przebywających na terenie województwa łódzkiego (w 2012 r. – 36 przypadków). 84,6% zakażonych stanowili mężczyźni, a 16,4% kobiety. Najwięcej zakażonych zarejestrowano wśród osób w wieku 20–39 r.ż. Od kilku lat obserwuje się wzrost liczby zakażeń drogą ryzykownych zachowań seksualnych i spadek liczby zakażeń u narkomanów. Od początku rejestracji, tj. od 1986 r., w województwie łódzkim zarejestrowano 921 przypadków zakażeń HIV, zaś na AIDS zachorowało 208 zakażonych, z których 76 osób zmarło.

1 grudnia na całym świecie odbywają się konferencje oraz akcje edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS. W działaniach tych uczestniczy również Państwowa Inspekcja Sanitarna. Oddział Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Łodzi, w ramach Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS, 1 grudnia zorganizuje punkt informacyjno-konsultacyjny w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (Plac Hallera 1, przy Strefie Obsługi Studenta). Przyszli lekarze będą mogli uzyskać informacje na temat HIV/AIDS i otrzymać materiały promocyjne. Punkt ten zostanie utworzony w związku z realizowaną w 2014 roku przez Państwową Inspekcję Sanitarną społeczną kampanią informacyjną „Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV”, zainicjowaną przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Kampania adresowana jest do środowiska medycznego, a poprzez tę grupę – do ogółu społeczeństwa. Jej celem jest upowszechnienie wczesnej diagnostyki zakażenia HIV i popularyzacja aktualnych rekomendacji w zakresie testowania w kierunku HIV, a w szczególności wskazań klinicznych do zlecania pacjentowi badania na obecność tego wirusa.

Warto podkreślić, że każda osoba żyjąca z HIV, która nie wie, że jest zakażona, może nieświadomie zakażać innych. Zgodnie z Rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS osoby nieświadome swojego zakażenia stanowią źródło aż 75% nowych zakażeń. Badania w kierunku HIV mogą więc ocalić nie tylko nas samych, ale też wielu innych, w tym naszych najbliższych.

Więcej informacji o HIV/AIDS oraz wykaz punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD), w których można bezpłatnie wykonać test w kierunku HIV, dostępne są na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS.

2014-11-28

XI Wojewódzka Konferencja Profilaktyczna
„Środowisko, Rodzina, Dziecko – w aspekcie uzależnień”

27 listopada 2014 r. w Pabianicach odbyła się XI Wojewódzka Konferencja Profilaktyczna „Środowisko, Rodzina, Dziecko – w aspekcie uzależnień”, zorganizowana przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej, policji, straży miejskiej, samorządów lokalnych oraz instytucji i organizacji działających w tym obszarze tematycznym oraz współpracujących z Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi na zasadach koalicji lokalnych bądź współpartnerstwa zdrowotnego.

Konferencja miała na celu popularyzację wiedzy w zakresie rozpoznawania zagrożeń zdrowotnych, sposobów im zapobiegania i trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci. Była również forum wymiany doświadczeń.

Wprowadzeniem do tematyki konferencji było wystapienie Pani Aleksandry Bilskiej, Kierownika Oddziału Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. Następnie Pani Iwona Czerwoniuk ze Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Psychoterapii w Łodzi przedstawiła temat uzależnień i urazów psychicznych w rodzinach problemowych. Sesję pierwszą Konferencji zakończyła Pani Aleksandra Bilska z WSSE w Łodzi, prezentując programy i kampanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego adresowane do młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

W drugiej części Konferencji Pan Marek Grondas ze Stowarzyszenia MONAR – Poradni Profilaktyki Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi wygłosił prelekcję pt. „Zagrożenia wynikające z ewolucji wzorów używania substancji psychoaktywnych w środowiskach młodzieżowych”. Kolejny temat, zamykający jednocześnie XI Wojewódzką Konferencję Profilaktyczną, zaprezentowany został przez przedstawiciela tego samego stowarzyszenia – Pani Aleksandra Kubiak omówiła wpływ narkotyków, alkoholu i innych uzależnień na zdrowie i funkcjonowanie rodziny.


2014-11-28

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu na podstawie badania laboratoryjnego stwierdził przydatność do spożycia wody w wodociągu w Wieluniu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Wieluniu.


2014-11-27

Działania Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi
w stołówkach i sklepikach szkolnych
W ramach ustawowego nadzoru nad bezpieczeństwem żywienia dzieci i młodzieży w szkołach Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi w październiku 2014 r. przeprowadził kolejną akcję, mającą na celu sprawdzenie warunków sanitarnych i jakości zdrowotnej posiłków serwowanych w stołówkach szkolnych oraz produktów oferowanych do sprzedaży w sklepikach szkolnych zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego.

W wyniku przeprowadzonej akcji oceniono:
– 139 sklepików szkolnych – nieprawidłowości stwierdzono w 8 obiektach, co stanowi 5,8% obiektów ocenianych;
– 204 stołówki szkolne – nieprawidłowości stwierdzono w 13 obiektach, co stanowi 6,4% obiektów ocenianych.

W związku z powyższym pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego prowadzili działania edukacyjne, a w przypadkach stwierdzenia niezgodności z przepisami prawa żywnościowego, mających wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne żywności, zastosowano wobec osób winnych zaniedbań sankcje karne. Przyczyną zastosowania sankcji karnych w 7 przypadkach był m.in.:
– brak czystości i porządku w pomieszczeniach bloku żywienia lub sklepikach szkolnych,
– brak segregacji asortymentowej żywności w urządzeniach chłodniczych,
– stosowanie do przygotowywania posiłków artykułów spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia (wędlin),
– brak identyfikacji dostawców surowców.

W placówkach, w których stwierdzono uchybienia natury sanitarno-higienicznej wydano doraźne zalecenia z niezwłocznym terminem realizacji. Ponadto wydano 13 decyzji administracyjnych z uwagi na:
– niewłaściwy stan sanitarno-techniczny pomieszczeń (brudne ściany i sufity, zniszczone podłogi),
– zniszczony sprzęt pozostający w kontakcie z żywnością,
– brak bieżącej ciepłej wody,
– brak wydzielonej zmywalni naczyń stołowych,
– brak wydzielonego magazynu warzyw,
– brak zapewnionej skutecznej wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu kuchni właściwej i wydawania posiłków.

Wyżej opisane działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego wpływają na systematyczną poprawę warunków sanitarnych w stołówkach i sklepikach szkolnych, a także jakości zdrowotnej posiłków i produktów spożywanych przez dzieci i młodzież.

2014-11-27

Nie pal, nie warto
24 listopada br., z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu, pracownicy Oddziału Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi wspólnie ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA zorganizowali punkt informacyjno-konsultacyjny w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 251.

Przy stoisku edukatorzy informowali o szkodliwych dla zdrowia skutkach czynnego i biernego palenia oraz udzielali porad dotyczących skutecznego zerwania z nałogiem. Osoby palące i narażone na bierne palenie tytoniu mogły zmierzyć zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Zainteresowanym rozdawano ulotki opisujące negatywny wpływ palenia tytoniu na organizm i podkreślające korzyści płynące z zerwania z nałogiem.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem – stoisko odwiedziło ponad 100 osób.

2014-11-27

Szkolenia dla pracowników medycznych
w ramach Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV”


Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje o rozpoczynających się na terenie województwa łódzkiego szkoleniach skierowanych do pracowników sektora ochrony zdrowia, w tym lekarzy specjalności zabiegowych, pielęgniarek oddziałów zabiegowych i pielęgniarek epidemiologicznych, diagnostów laboratoryjnych i innych pracowników mających kontakt z krwią, w ramach Projektu 5 „Edukacja pracowników wybranych zawodów zwiększonego ryzyka transmisji zakażeń krwiopochodnych i ogółu społeczeństwa w zakresie prewencji (HCV, HBV, HIV)” stanowiącego jedną z części Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV”.

więcej informacji >>>


2014-11-24

Narada w WSSE w Łodzi

21 listopada br. odbyła się w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi narada szkoleniowo-robocza Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi województwa łódzkiego.

Wprowadzeniem do narady było wystąpienie Pani Urszuli Sztuka-Polińskiej, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, które dotyczyło obecnie realizowanych oraz planowanych działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w woj. łódzkim. Kolejne wystąpienia związane były z tematem gorączki wirusowej Ebola. Pani Anna Guzek, Kierownik Oddziału Nadzoru Epidemiologii WSSE w Łodzi, omówiła aktualną sytuację epidemiologiczną gorączki wirusowej Ebola (EVD) na świecie. Pan Wiktor Kowalski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu, zrelacjonował działania podjęte przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sieradzu w dniach 13–14 października 2014 r. w związku z wystąpieniem przypadku podejrzenia zachorowania na EVD mieszkańca powiatu sieradzkiego. Natomiast Pani Urszula Jędrzejczyk, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, przedstawiła ocenę przygotowania Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta w Łodzi na wypadek wystąpienia przypadku podejrzenia zachorowania na EVD.

Druga część narady rozpoczęła się od wykładu „Postępowanie z odpadami medycznymi i ściekami w szpitalach w woj. łódzkim”, który wygłosił Pan Marek Łukasiewicz, Kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej WSSE w Łodzi. Następnie Pan Mariusz Matusiak, Główny Specjalista ds. Systemu Jakości WSSE w Łodzi, omówił procedury postępowania przeciwepidemicznego na wypadek wystąpienia zachorowań na choroby szczególnie niebezpieczne oraz na wypadek ataku bioterrorystycznego.

Ostatnim punktem programu narady było wystąpienie Pani Anny Guzek, Kierownika Oddziału Nadzoru Epidemiologii WSSE w Łodzi, które dotyczyło zagadnień związanych z grypą i szczepieniami przeciwko grypie.


2014-11-24

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, na podstawie badania laboratoryjnego, stwierdził pogorszenie jakości wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym w wodociągu w Wieluniu.

Woda do spożycia może być używana tylko po przegotowaniu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Wieluniu.


2014-11-21

Jeden test chroni dwa życia20 listopada br. rozpoczęła się ogólnopolska kampania edukacyjna „Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka” skierowana do kobiet w wieku prokreacyjnym i lekarzy ginekologów. Jej organizatorem jest Krajowe Centrum ds. AIDS. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych, a w konsekwencji zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci.

Test na HIV można zrobić anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania od lekarza w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD), które działają na terenie całej Polski. W województwie łódzkim punkt konsultacyjno-diagnostyczny funkcjonuje przy Poradni Nabytych Niedoborów Odporności w szpitalu im. dr. W. Biegańskiego w Łodzi, przy ul. Karola Kniaziewicza 1/5.

Więcej informacji o kampanii na stronie www.aids.gov.pl


2014-11-19

Światowy Dzień Rzucania Palenia TytoniuW trzeci czwartek listopada, w tym roku 20 listopada, przypada Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. To, że palenie jest bardzo szkodliwe dla zdrowia zarówno palącego, jak i tych, którzy przebywają w jego otoczeniu – jest wiedzą powszechnie znaną. Może więc najwyższa pora zerwać z tym nałogiem raz na zawsze.

Palenie tytoniu powoduje różne choroby przewlekłe, w tym choroby serca, ślepotę, miażdżycę, choroby płuc i zaburzenia płodności. Wydaje się, że dla wielu fakty te nie są jednak przekonujące – według „Raportu z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu”, zrealizowanego przez TNS Polska dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w roku 2013 do nałogowego (codziennego) palenia przyznało się 27% badanych respondentów.

Dlaczego warto rzucić palenie? Podajemy kilka liczb:

– Ryzyko zawału serca u palacza jest co najmniej 2-krotnie większe niż u osoby niepalącej tej samej płci i wieku. Po roku od zaprzestania palenia ryzyko to zmniejsza się o niemal połowę.

– Prawdopodobieństwo wystąpienia raka płuca u palących mężczyzn jest 23 razy większe niż u niepalących, a u palących kobiet 13 razy większe. Ryzyko wystąpienia raka płuca zmniejsza się o połowę po 10 latach od całkowitego zaprzestania palenia.

(Dane wg „Konsensusu dot. rozpoznawania i leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu”, 2006)

Państwowa Inspekcja Sanitarna woj. łódzkiego na bieżąco realizuje zadania z zakresu edukacji antytytoniowej (organizowanie imprez edukacyjno-zdrowotnych dla społeczności lokalnych; realizowanie w szkołach i przedszkolach programów antytytoniowych w ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce; organizowanie konferencji i szkoleń). Ponadto prowadzone są akcje prozdrowotne polegające na tworzeniu punktów konsultacyjno-informacyjnych, w których pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonują badania zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu, przekazują informacje dotyczące skutków czynnego i biernego palenia tytoniu, zagadnień prawnych oraz sposobów zerwania z nałogiem, a także rozpowszechniają materiały promocyjne. 24 listopada br. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi razem z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA utworzą taki punkt w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 251.

Wszystkich palaczy – i tych zmotywowanych, by rzucić palenie, i tych wahających się – zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi palenia tytoniu, które dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego.


2014-11-19

Przyjmuj antybiotyki rozważnie

18 listopada 2014 r., w związku z obchodami Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach, w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemilogicznej w Łodzi odbyły się wykłady skierowane do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Spotkanie otworzyła dr n. med. Urszula Sztuka-Polińska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, zwracając uwagę na potrzebę racjonalnego stosowania antybiotyków. Następnie prelegenci reprezentujący Fundację Instytut Profilaktyki Zakażeń w Warszawie wygłosili dwa wykłady. Dr Jerzy Marciniak omówił kwestie związane z grypą i szczepieniami przeciwko grypie. Drugi temat, „Antybiotyki i ich racjonalne użycie”, przedstawił dr Paweł Grzesiowski. Spotkanie zakończyło się dyskusją ze słuchaczami, która dotyczyła zaprezentowanych zagadnień.

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, ustanowiony przez Komisję Europejską, obchodzony jest corocznie, 18 listopada. Inicjatywa ta podkreśla szczególnie problem niebezpieczeństwa samoleczenia antybiotykami (stosowanie antybiotyków nieprzepisanych przez lekarza, nieprzestrzeganie jego zaleceń). Szczegółowe informacje o antybiotykach, w tym przydatne materiały graficzne, dostępne są na stronie internetowej Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków.
2014-11-17

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach wydał decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Strzelnej z powodu pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Brzezinach.


2014-11-17

Szkolenia dotyczące zakażeń HCV

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje o rozpoczynających się na terenie województwa łódzkiego szkoleniach skierowanych do pracowników sektora usług pozamedycznych wykonujących zabiegi z naruszeniem ciągłości tkanek, tj. pracowników studiów tatuażu, salonów kosmetycznych i fryzjerskich, w ramach Projektu 5 „Edukacja pracowników wybranych zawodów zwiększonego ryzyka transmisji zakażeń krwiopochodnych i ogółu społeczeństwa w zakresie prewencji (HCV, HBV, HIV)” stanowiącego jedną z części Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV”.

więcej informacji >>>


2014-11-17

Suplementy diety. Pytania i odpowiedzi

Kiedy suplementy diety nam pomagają? Kiedy mogą szkodzić? Takie pytania zadawali uczestnicy spotkania „Suplementy diety – korzyści i zagrożenia”, które 13 listopada 2014 r. odbyło się w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.

Wykład – przedstawiający różne aspekty zdrowotne związane z zażywaniem suplementów diety oraz opisujący działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego w zakresie nadzoru nad tymi środkami spożywczymi – wygłosiła mgr inż. Bożena Kaczmarczyk, Kierownik Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku WSSE w Łodzi.

Interesująca prezentacja zachęciła gości do zadawania pytań. Odpowiedzi udzielała mgr inż. Bożena Kaczmarczyk. Rozmowa o suplementach diety trwała długo.

Wykład „Suplementy diety – korzyści i zagrożenia” był III prelekcją z cyklu „Spotkania ze Zdrowiem”, którego organizatorem jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, dr n. med. Urszula Sztuka-Polińska. Ideą „Spotkań ze Zdrowiem” jest kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, a wykłady kierowane są do mieszkańców woj. łódzkiego, do wszystkich zainteresowanych zdrowym i bezpiecznym stylem życia.

Serdecznie zapraszamy na następne wykłady cyklu.
2014-11-14

Dzień wykładów w WSSE w ŁodziW związku z obchodami Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach oraz rozpoczęciem się sezonu epidemicznego zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi organizuje wykłady, które zostaną wygłoszone w auli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi w dniu 18.11.2014 r.

Wykłady na temat racjonalnego użycia antybiotyków oraz grypy kierowane są do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Udział lekarzy w wykładach jest bezpłatny. Karty zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 17 listopada 2014 r.

Karta zgłoszenia

Program wykładów

2014-11-12

Uczmy dzieci mycia rąk
Myjąc ręce, zapobiegasz chorobom. Tę myśl powinni przyswoić wszyscy, również ci najmłodsi, bo dbanie o higienę rąk to dbanie o zdrowie.

Mycie rąk to zwykła, codzienna czynność, która jednocześnie jest bardzo pożyteczna, ponieważ zapobiega zatruciom pokarmowym, grypie, chorobom pasożytniczym i skórnym. Dorośli czasami jednak o tym zapominają. Nawyk mycia rąk niekiedy też trudno zaszczepić w dzieciach.

Specjaliści – zarówno w Polsce, jak i za granicą – podkreślają, że zaniedbywanie higieny rąk jest w szkołach zjawiskiem powszechnym. Z badań Amerykańskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego (American Society of Microbiology) wynika, że w USA tylko 50 proc. uczniów gimnazjów i szkół średnich przyznaje, że myje ręce po wyjściu z toalety, a tylko jedna trzecia dziewcząt i 8 proc. chłopców używa mydła (źródło: www.naukawpolsce.pap.pl).


W środowisku szkolnym siedliskiem bakterii i wirusów może być bardzo wiele przedmiotów – klamki, poręcze, ławki, klawiatury komputerów czy sprzęt sportowy – dlatego ważne jest, by myć ręce często. Dzieci powinny myć ręce po skorzystaniu z toalety, przed i po jedzeniu, a także po wykonywaniu różnych czynności związanych z brudzeniem się rąk (np. po zajęciach WF, po zajęciach plastycznych czy po zabawie w czasie przerw między lekcjami).

Duże znaczenie ma oczywiście sama technika. Przekonujmy dzieci do tego, by myły ręce dokładnie, w ciepłej wodzie, korzystając z mydła.

I mówmy im jak najczęściej: czyste ręce zapewniają zdrowie!

Więcej informacji o higienie rąk, w tym instrukcja mycia rąk mydłem i wodą >>>


2014-11-12

XI Wojewódzka Konferencja Profilaktyczna
„Środowisko, Rodzina, Dziecko – w aspekcie uzależnień”27 listopada 2014 r., w Pabianicach, odbędzie się XI Wojewódzka Konferencja Profilaktyczna „Środowisko, Rodzina, Dziecko – w aspekcie uzależnień”, którego organizatorem jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi. Konferencja kierowana jest do przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, policji, straży miejskiej, samorządów lokalnych oraz instytucji i organizacji działających w tym obszarze tematycznym oraz współpracujących z PSSE na zasadach koalicji lokalnych bądź współpartnerstwa zdrowotnego.

Miejsce konferencji to Sala Konferencyjna „Willi Impresja” w Pabianicach, przy ul. Żeromskiego 20a.

Formularze zgłoszeniowe do udziału w Konferencji należy przesłać do dnia 18 listopada 2014 r. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Zaproszenie

Karta zgłoszenia

Program konferencji

2014-11-07

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach poinformował o przełączeniu sieci wodociągu Bolimów na zasilanie z ujęcia w Kolonii Wola Szydłowiecka.

Przyczyną tymczasowego wyłączenia ujęcia Bolimów jest zanieczyszczenie mikrobiologiczne.

Woda z ujęcia w Kolonii Wola Szydłowiecka jest dobrej jakości.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Skierniewicach.


2014-11-06

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie w dniu 5.11.2014 r. stwierdził przydatność do spożycia wody w wodociągu publicznym Ruszenice.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Opocznie.


2014-11-06

Europejski Dzień Wiedzy o AntybiotykachAntybiotyki to jedno z największych osiągnięć medycyny XX wieku. Wprowadzenie tych leków przyczyniło się do znaczącego spadku chorobowości i śmiertelności z powodu zakażeń i chorób zakaźnych. Niestety wciąż powszechne jest niewłaściwe stosowanie antybiotyków, które ogranicza ich skuteczność w leczeniu chorób wywoływanych przez bakterie.

18 listopada przypada Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach ustanowiony przez Komisję Europejską. Celem tej inicjatywy jest propagowanie racjonalnego stosowania antybiotyków zarówno wśród społeczeństwa, jak i profesjonalistów medycznych.

W 2014 roku szczególnie podkreślony jest problem zagrożeń związanych z samoleczeniem antybiotykami. Przypominamy, że przyjmując antybiotyki, należy przestrzegać zaleceń lekarza. Środki te powinny być stosowane wyłącznie na podstawie recepty. Nie jest też wskazane używanie pozostałości z poprzedniej kuracji czy skracanie czasu trwania antybiotykoterapii.

Antybiotyki należy przyjmować wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne, ponieważ ich nadużywanie może powodować pojawianie się i szerzenie bakterii antybiotykoopornych. Pamiętajmy również o tym, że antybiotyki nie są skuteczne w leczeniu zakażeń wirusowych, takich jak przeziębienie czy grypa.

Szczegółowe informacje o antybiotykach, w tym przydatne materiały graficzne, dostępne są na stronie internetowej Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków.

2014-11-06

Informacja dotycząca szczepień ochronnychW Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia (poz. 72) opublikowano Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2015.

2014-11-03

Wykład „Suplementy diety – korzyści i zagrożenia”Suplementy diety to środki spożywcze uzupełniające dietę, będące źródłem witamin, składników mineralnych lub innych substancji. Stosuje je coraz więcej Polaków. Mogą być bardzo cenne dla naszego zdrowia, ale warto też pamiętać o tym, że nieracjonalne zażywanie tych środków może szkodzić.

13 listopada 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi odbędzie się wykład „Suplementy diety – korzyści i zagrożenia”. Będzie to III prelekcja w ramach cyklu „Spotkania ze Zdrowiem”, którego organizatorem jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, dr n. med. Urszula Sztuka-Polińska.

Wykład wygłosi mgr inż. Bożena Kaczmarczyk, Kierownik Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku WSSE w Łodzi, a po prelekcji goście będą mieli możliwość zadawania pytań dotyczących suplementów diety.

Ideą „Spotkań ze Zdrowiem” jest kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych. Wykłady kierowane są do mieszkańców woj. łódzkiego, do wszystkich zainteresowanych zdrowym i bezpiecznym stylem życia.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie

Program spotkania.


Informacja

Od dnia 31 października 2014 r. kasa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi czynna będzie w godzinach 8.00 – 13.00.

2014-10-31

Informacja dotycząca gorączki wirusowej EbolaGorączka wirusowa Ebola, w rozmiarach epidemicznych, szerzy sie obecnie w 3 krajach Afryki Zachodniej – Gwinei, Liberii i Sierra Leone. Zachorowania na gorączkę Ebola odnotowano również w Demokratycznej Republice Kongo i Mali. Według danych WHO, do dnia 29 października 2014 r. stwierdzono w tych państwach łącznie 13743 zachorowań wywołanych wirusem Ebola, w tym 4960 śmiertelnych.

W ostatnim okresie odnotowano także pojedyncze przypadki zachorowań na gorączkę wirusową Ebola w innych rejonach świata (w Hiszpanii 1 przypadek zakażenia szpitalnego od chorego przetransportowanego z Afryki na planowe leczenie oraz 2 przypadki zawleczenia tej choroby do USA).

Szczegółowe informacje na temat epidemii gorączki krwotocznej Ebola dostępne są na stronie internetowej GIS („Aktualności" i "Epidemia gorączki krwotocznej Ebola w Afryce”).

2014-10-15

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, na podstawie badania laboratoryjnego, stwierdził pogorszenie jakości wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym w wodociągu w Czastarach.

Woda do spożycia może być używana tylko po przegotowaniu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Wieruszowie.


2014-10-30

Grzyby. Smaczne, bywają niebezpieczneSezon grzybowy w pełni. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi przypomina o tym, by zbierać grzyby rozważnie, przestrzegając podstawowych zasad bezpiecznego grzybobrania.

Grzyby mają unikalne walory smakowe i są wyśmienitym dotatkiem do wielu potraw. W trakcie sezonu na grzybobranie, oprócz liczby wielbicieli tych przysmaków, rośnie niestety liczba groźnych zatruć grzybami, które mogą prowadzić nawet do śmierci.

Wszystkich pasjonatów grzybobrania zachęcamy do zapoznania się z „Minileksykonem grzybów” opracowanym przez WSSE w Łodzi, który zawiera wskazówki dotyczące bezpiecznego „leśnego zbieractwa” i pomaga odróżnić grzyby jadalne od trujących.

Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy zebrane grzyby są trujące czy jadalne, może skorzystać z bezpłatnych porad. Grzyboznawcy z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi udzielają informacji w zakresie identyfikacji gatunkowej grzybów świeżych i suszonych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00; kontakt telefoniczny: 42 25 36 369, 42 25 36 360.

Więcej informacji o grzybach >>>

2014-10-28

Wszawica. Gryzący problemWszy – małe, nieznośne stworzenia, które często są powodem do wstydu i kpin. Mogą pojawić się w szkołach i innych placówkach, wszędzie tam, gdzie blisko siebie przebywa wiele osób.

W jaki sposób możemy powstrzymać „atak” tych pasożytów? Najważniejsze jest to, żebyśmy potrafili wcześnie rozpoznać wszawicę i właściwie reagowali na jej pierwsze objawy.

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką dla rodziców, w której przedstawiamy podstawowe zasady dotyczące profilaktyki i leczenia wszawicy.

2014-10-27

Informacja dotycząca gorączki wirusowej EbolaGorączka wirusowa Ebola, w rozmiarach epidemicznych, szerzy sie obecnie w 3 krajach Afryki Zachodniej – Gwinei, Liberii i Sierra Leone. Zachorowania na gorączkę Ebola odnotowano również w Demokratycznej Republice Kongo i Mali. Do dnia 25 października 2014 r. stwierdzono w tych państwach łącznie 10182 zachorowań wywołanych wirusem Ebola, w tym 4962 śmiertelnych.

Szczegółowe informacje na temat epidemii gorączki krwotocznej Ebola dostępne są na stronie internetowej GIS

Przedstawiamy również ulotkę dla osób powracających z Gwinei, Liberii i Sierra Leone opracowaną przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz procedury dla personelu medycznego przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia, określające sposób postępowania w przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia wirusem Ebola.

2014-10-23

V Wojewódzki Konkurs Kulinarny
„Jem smacznie, zdrowo i kolorowo”Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Łodzi oraz Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi organizują V Wojewódzki Konkurs Kulinarny „Jem smacznie, zdrowo i kolorowo”, kierowany do uczniów wszystkich szkół gimnazjalnych województwa łódzkiego.

Głównym celem Konkursu jest propagowanie wśród młodzieży idei zdrowego odżywiania. Zadaniem uczestników jest wykonanie potraw oraz ulotek informacyjnych dotyczących przygotowanych dań.

Serdecznie zapraszamy zespoły z gimnazjów do zgłaszania uczestnictwa w Konkursie. Termin zgłoszeń upływa 19 grudnia 2014 r.

Regulamin Konkursu >>>

Karta zgłoszeniowa >>>

Zgoda przedstawiciela ustawowego uczestnika Konkursu >>>

2014-10-23

Wymagania jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniachPrzedstawiamy „Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach”. Opracowanie to może stanowić pomoc merytoryczną dla osób prowadzących działalność w zakresie zarządzania pływalniami. Zawiera również praktyczne informacje dla osób korzystających z pływalni.

2014-10-21

Informacja dotycząca gorączki wirusowej EbolaWedług danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), do dnia 17 października 2014 r. w Gwinei, Liberii, Sierra Leone i Demokratycznej Republice Kongo stwierdzono 9259 zachorowań wywołanych wirusem Ebola, w tym 4595 śmiertelnych. W ostatnim okresie odnotowano również 1 przypadek zawleczenia tej choroby do USA. Ponadto w USA stwierdzono 2 przypadki zakażeń u osób sprawujących opiekę medyczną nad chorym, a w Hiszpanii 1 przypadek zakażenia szpitalnego od chorego przetransportowanego z Afryki na planowe leczenie.

Szczegółowe informacje na temat epidemii gorączki krwotocznej Ebola dostępne są na stronie internetowej GIS („Aktualności" i "Epidemia gorączki krwotocznej Ebola w Afryce”).

2014-10-20

Badania kontroli skuteczności dezynfekcji i sterylizacji

Oddział Laboratoryjny Mikrobiologii i Parazytologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi wykonuje badania kontroli skuteczności dezynfekcji i sterylizacji. Oferta skierowana jest do podmiotów leczniczych, aptek, firm farmaceutycznych, firm sprzątających, pralni.

więcej informacji >>>

2014-10-17

Jak uniknąć grypy?Grypa to uciążliwa i bardzo powszechna choroba, z którą co roku zmaga się wielu z nas. W związku z trwającym sezonem grypowym przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące profilaktyki i leczenia grypy.

Grypa jest chorobą o ostrym przebiegu spowodowana zakażeniem układu oddechowego wirusem grypy. Grypa sezonowa występuje corocznie, od jesieni do wiosny.

Do przeniesienia wirusa grypy dochodzi najczęściej drogą kropelkową podczas kaszlu lub kichania osoby zakażonej, a także wtedy, gdy dotykamy przedmiotów zanieczyszczonych śliną lub wydzieliną dróg oddechowych osoby chorej. Główne objawy to: wysoka gorączka, bóle mięśniowe i stawowe, dreszcze, katar z płynną wydzieliną lub uczuciem zatkania nosa, bóle głowy, suchy kaszel, ból gardła, nudności, wymioty i biegunka.

Najskuteczniejszą metodą chroniącą nas przed grypą są szczepienia. Wskazane jest, by szczepić się w każdym sezonie grypowym, ponieważ co roku krążą różne typy wirusów grypy i w związku z tym przygotowywane są nowe szczepionki, obejmujące te wirusy, które będą występować najczęściej w danym sezonie. Inne metody zapobiegania zakażeniu to: unikanie, w miarę możliwości, dużych skupisk ludzi w okresie wzmożonych zachorowań; częste i dokładne mycie rąk mydłem; zasłanianie ust i nosa podczas kaszlu i kichania; częste wietrzenie pomieszczeń; dbałość o ogólną odporność organizmu (wysypianie się, właściwe odżywianie, regularny wysiłek fizyczny o umiarkowanym natężeniu).

W przypadku wystąpienia objawów grypy najlepiej pozostać w domu. Wskazany jest wtedy odpoczynek, leżenie w łózku i regularne uzupełnianie płynów (picie np. wody mineralnej niegazowanej czy herbaty). Przede wszystkim zaleca się konsultację z lekarzem, który oceni nasz stan zdrowia i ewentualnie zaproponuje odpowiednie leczenie.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem „Grypoodporni radzą” (źródło: Ogólnopolski Program Zwalcznia Grypy).

2014-10-16

Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Racjonalnym ŻywieniuRozpoczęła się III edycja Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu, której organizatorem jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych zainteresowanych zagadnieniami z zakresu zdrowego żywienia, biorący udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę”. Serdecznie zapraszamy gimnazja do zgłaszania swoich reprezentacji (maksymalnie 2 uczniów ze szkoły i opiekun). Termin zgłoszeń upływa 3 listopada 2014 r.

Regulamin Olimpiady >>>

Karta zgłoszeniowa >>>

Zgoda przedstawiciela ustawowego uczestnika Olimpiady >>>

2014-10-15

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu wydał ocenę administracyjną stwierdzającą przydatność wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu w Walewicach, którego administratorem jest Stadnina Koni Walewice.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Łowiczu.


2014-10-14

Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi
z dnia 14.10.2014 r. dotyczący podejrzenia zachorowania na gorączkę krwotoczną Ebola
mieszkańca województwa łódzkiego

2014-10-14

Informacja dotycząca zakażeń szpitalnych

Na stronie internetowej Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków dostępne są informacje określające zasady postępowania w przypadku podejrzenia/wykrycia czynników alarmowych w szpitalach, m.in. Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy oraz Clostridium difficile, a także rekomendacje diagnostyki i terapii zakażeń.

2014-10-13

Informacja dotycząca gorączki wirusowej Ebola

Gorączka wirusowa Ebola, w rozmiarach epidemicznych, szerzy sie obecnie w 3 krajach Afryki Zachodniej – Gwinei, Liberii i Sierra Leone. W ostatnim okresie odnotowano również 1 przypadek zawleczenia tej choroby do USA. Ponadto w Hiszpanii stwierdzono 1 przypadek zakażenia szpitalnego od chorego przetransportowanego z Afryki na planowe leczenie.

więcej informacji na stronie GIS >>>

2014-10-09

Informacja dla podróżujących do Gwinei, Liberii, Sierra Leone, Nigerii, Senegalu
oraz Demokratycznej Republiki Kongo w związku z epidemią gorączki EbolaŚwiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że do dnia 5 października 2014 r. w Gwinei, Liberii i Sierra Leone stwierdzono 8011 zachorowań wywołanych wirusem Ebola, w tym 3857 śmiertelnych. Zachorowania na gorączkę Ebola w Afryce odnotowano również w Nigerii, Senegalu i Demokratycznej Republice Kongo.

Szczegółowe informacje na temat epidemii gorączki krwotocznej Ebola dostępne są na stronie internetowej GIS („Aktualności" i "Epidemia gorączki krwotocznej Ebola w Afryce”).

2014-10-09

Myj ręceW związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Mycia Rąk (15 października) przypominamy o podstawowych zasadach dotyczących higieny rąk.

Mycie rąk to najprostsza i jedna z najbardziej skutecznych metod zapobiegania zatruciom pokarmowym, grypie, chorobom pasożytniczym i skórnym. Niestety często jest bagatelizowana.

Jak podaje UNICEF, „każdego roku choroby takie jak biegunka i infekcje dróg oddechowych przyczyniają się do śmierci ponad 3,5 mln dzieci na świecie (poniżej 5 roku życia). Staranne mycie rąk mydłem i wodą, zwłaszcza przed posiłkiem oraz po skorzystaniu z toalety, może spowodować ograniczenie liczby przypadków biegunki prawie o połowę, a infekcji dróg oddechowych o 25%”.

Specjaliści radzą, by myć ręce m.in. w następujących sytuacjach:
– po powrocie do domu,
– przed posiłkiem,
– po skorzystaniu z toalety,
– po kontakcie ze zwierzętami oraz przedmiotami należącymi do nich (kuweta, zabawki, smycz itp.),
– po kichaniu, kasłaniu, czyszczeniu nosa,
– po wyniesieniu śmieci,
– po trzymaniu pieniędzy,
– po wyjściu ze szpitala.

Istotne jest to, by myć ręce dokładnie. Najlepiej używać ciepłej wody i mydła. W ten sposób usuniemy kurz, tłuszcz i wszelkie zanieczyszczenia będące korzystnym środowiskiem dla rozwoju bakterii.

Przedstawiamy "Instrukcję mycia rąk mydłem i wodą” opracowaną przez WHO.

2014-10-07

Poznaj grzyby, unikniesz zatrucia

3 października br. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie mgr Zofia Rudnicka, grzyboznawca z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, przeprowadziła zajęcia edukacyjne dla uczniów. Zajęcia dotyczyły bezpiecznego zbierania grzybów, rozpoznawania ich oraz sposobu ubierania się i zachowywania podczas pobytu w lesie. Dzieci uczestniczące w spotkaniu zadawały wiele pytań i podziwiały wystawę grzybów.

2014-10-06

Informacja dla podróżujących do Gwinei, Liberii, Sierra Leone, Nigerii, Senegalu oraz Demokratycznej Republiki Kongo w związku z epidemią gorączki EbolaŚwiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że do dnia 30 września 2014 r. w Gwinei, Liberii i Sierra Leone stwierdzono 7470 zachorowań wywołanych wirusem Ebola, w tym 3431 śmiertelnych. Zachorowania na gorączkę Ebola odnotowano również w Nigerii, Senegalu i Demokratycznej Republice Kongo.

Nie stwierdzono przypadków zachorowań wśród osób powracających z ww. krajów do Europy.

Szczegółowe informacje na temat epidemii gorączki krwotocznej Ebola dostępne są na stronie internetowej GIS („Aktualności" i "Epidemia gorączki krwotocznej Ebola w Afryce”).

2014-10-06

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy w dniu 6.10.2014 r. stwierdził przydatność do spożycia wody w wodociągu publicznym Koryta, w gminie Daszyna.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Łęczycy.


2014-10-06

Akcje prozdrowotne w Łódzkiem

We wrześniu br. pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi przeprowadzili akcję prozdrowotną w II Szpitalu Miejskim im. dr L. Rydygiera w Łodzi. W ramach akcji badano zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu, informowano o konsekwencjach zdrowotnych używania tytoniu oraz rozpowszechniano materiały oświatowo-zdrowotne (ulotki, broszury i gadżety promocyjne).

W tym samym miesiącu akcję przeciwdziałającą nałogowi tytoniowemu zorganizowali również pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie. W siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kutnie rozdawano materiały o tematyce antytytoniowej oraz mierzono poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu.


II Szpital Miejski im. dr L. Rydygiera w ŁodziŚrodowiskowy Dom Samopomocy w Kutnie

2014-10-03

Autorska kampania Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi
„Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie”Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi realizuje Wojewódzką Kampanię Edukacyjną „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie”, której adresatami są uczniowie szkół gimnazjalnych województwa łódzkiego, ich rodzice, opiekunowie, a także nauczyciele i pedagodzy pracujący z młodzieżą. Kampanię objął patronatem Wojewoda Łódzki.

Celem Kampanii jest zminimalizowanie wśród uczniów ryzykownych zachowań prowadzących do zażywania substancji psychoaktywnych. Realizacja Kampanii trwać będzie do końca 2015 roku.

Zgodnie z przyjętymi założeniami Kampanii organizowane sa szkolenia dla szkolnych koordynatorów, podczas których uzyskują oni wiedzę potrzebną do realizacji zajęć warsztatowch z uczniami oraz spotkań edukacyjnych z rodzicami gimnazjalistów.

Tematyka zajęć warsztatowych prowadzonych z uczniami obejmuje takie zaganienia, jak: dostarczanie wiedzy na temat konsekwencji używania substancji psychoaktywnych, pobudzanie autorefleksji związanej z zażywaniem tego typu substancji czy rozwijanie umiejętności przyjmowania postawy asertywnej w sytuacji kontaktu z substancjami psychoaktywnymi.

Natomiast celem spotkań edukacyjnych z rodzicami gimnazjalistów jest przekazanie podstawowych informacji na temat właściwego modelu reakcji w przypadku zażywania przez dzieci substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie umiejętności rozmawiania z dziećmi na temat tych substancji.

Oprócz niezbędnego przygotowania merytorycznego, szkolni koordynatorzy otrzymują pakiety materiałów: scenariusze zajęć, plakaty, ulotki dla młodzieży, ulotki dla rodziców oraz płyty DVD z filmami edukacyjnymi.

Łącznie w województwie łódzkim do realizacji kampanii przystąpiło 269 szkół gimnazjalnych. Do końca 2015 r. planowane jest objęcie jej zasięgiem wszystkich szkół gimnazjalnych z obszaru województwa łódzkiego.

2014-10-03

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim, wydał decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Kacprowie z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Woda do spożycia może być używana tylko po przegotowaniu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Piotrkowie.


2014-10-03

By wiedzieć więcej o szczepieniach

2 października br. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi odbył się wykład „TAK dla szczepień”. Była to II prelekcja w ramach cyklu „Spotkania ze Zdrowiem”, którego organizatorem jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, dr n. med. Urszula Sztuka-Polińska.

Wykład „TAK dla szczepień”, opisujący korzyści wynikające ze stosowania szczepionek, wygłosiła lek. med. Anna Guzek, Kierownik Oddziału Nadzoru Epidemiologii Wojewódziej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. Informacje praktyczne związane z wykonywaniem szczepień przedstawiła Pani Urszula Góralska, pracownik ww. Oddziału.

Ciekawe prezentacje zachęciły gości do zadawania pytań dotyczących szczepień. Odpowiedzi udzielała lek. med. Anna Guzek.

„Spotkania ze Zdrowiem” kierowane są do mieszkańców woj. łódzkiego, do wszystkich zainteresowanych zdrowym i bezpiecznym stylem życia. Serdecznie zapraszamy na następne wykłady cyklu.
2014-10-03

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, na podstawie badania laboratoryjnego, stwierdził pogorszenie jakości wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym w wodociągu w Mirkowie.

Woda do spożycia może być używana tylko po przegotowaniu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Wieruszowie.


2014-10-01

Podsumowanie sezonu kąpieliskowego 2014 w woj. łódzkim

W sezonie 2014 r. na terenie woj. łódzkiego zostało zgłoszonych przez organizatorów 5 kąpielisk oraz 22 miejsca wykorzystywane do kąpieli. Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego badali wodę z częstotliwością określoną w obowiązujących przepisach. Współpraca z organizatorami w zakresie badania wody, ostrzegania kąpiących się w sytuacjach zanieczyszczenia wody oraz zapewnienia należytego stanu sanitarnego otoczenia obiektów kąpieliskowych przebiegała bez zastrzeżeń.

więcej informacji >>>

2014-09-30

Wykład „TAK dla szczepień”

2 października 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi odbędzie się wykład „TAK dla szczepień”. Będzie to II prelekcja w ramach cyklu „Spotkania ze Zdrowiem”, którego organizatorem jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, Pani Urszula Sztuka-Polińska. Wykład wygłosi Pani Anna Guzek, Kierownik Oddziału Nadzoru Epidemiologii WSSE w Łodzi. Na zakończenie spotkania goście będą mieli możliwość zadawania pytań związanych z tematyką szczepień.

Ideą „Spotkań ze Zdrowiem” jest kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych. Wykłady kierowane są do mieszkańców woj. łódzkiego, do wszystkich zainteresowanych zdrowym i bezpiecznym stylem życia.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie.


Zaproszenie >>>

Program spotkania >>>

2014-09-30

Informacja dla podróżujących do Gwinei, Liberii, Sierra Leone, Nigerii, Senegalu oraz Demokratycznej Republiki Kongo w związku z epidemią gorączki EbolaŚwiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że do dnia 26 września 2014 r. w Gwinei, Liberii i Sierra Leone stwierdzono 6553 zachorowań wywołanych wirusem Ebola, w tym 3083 śmiertelne. Zachorowania na gorączkę Ebola odnotowano również w Demokratycznej Republice Kongo, Nigerii i Senegalu.

Nie stwierdzono przypadków zachorowań wśród osób powracających z ww. krajów do Europy.

Szczegółowe informacje na temat epidemii gorączki krwotocznej Ebola dostępne są na stronie internetowej GIS („Aktualności" i "Epidemia gorączki krwotocznej Ebola w Afryce”).

Zachęcamy również do zapoznania się z publikacją "Co powinniśmy wiedzieć o zakażeniu wirusem Ebola?" (źródło: Medycyna Praktyczna).


2014-09-29

Narada w Pabianicach

24 września br. odbyła się w Pabianicach narada szkoleniowo-robocza Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi województwa łódzkiego.

więcej informacji
2014-09-29

Serdeczne przyjęcie gości w WSSE w Łodzi

W dniu 26 września 2014 r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi odbyła się wizyta studyjna specjalistów z organów administracji centralnej Mołdawii, odpowiedzialnych za zarządzanie chemikaliami, realizowana w ramach projektu Polskiej Pomocy 2014 pt. „Przygotowanie kadry administracji publicznej Mołdowy do zadań, związanych z procesem zbliżania systemu zarządzania chemikaliami do standardów unijnych i międzynarodowych”.

więcej informacji
2014-09-26

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, wydał decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Ruszenicach z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Woda do spożycia może być używana tylko po przegotowaniu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Opocznie.


2014-09-26

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu, wydał decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Walewicach z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Łowiczu.


2014-09-26

Informacja dla osób podróżujących do Gwinei, Liberii, Sierra Leone, Nigerii, Senegalu oraz Demokratycznej Republiki Kongo w związku z epidemią gorączki EbolaŚwiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że do dnia 20 września 2014 r. w Gwinei, Liberii, Sierra Leone, Nigerii i Senegalu stwierdzono 6263 zachorowania wywołane wirusem Ebola, w tym 2917 śmiertelnych. Zachorowania na gorączkę Ebola odnotowano również w Demokratycznej Republice Kongo.

Nie stwierdzono przypadków zachorowań wśród osób powracających z ww. krajów do Europy.

Szczegółowe informacje na temat epidemii gorączki krwotocznej Ebola dostępne są na stronie internetowej GIS („Aktualności" i "Epidemia gorączki krwotocznej Ebola w Afryce”).

2014-09-25

Pestycydy a zdrowiePestycydy to substancje chemiczne używane do zwalczania organizmów szkodliwych, powszechnie wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu. Często stosowane są jako środki ochrony roślin i produktów roślinnych. Poprawiają wydajność i jakość produkcji rolnej, ale spożywanie produktów zanieczyszczonych nimi może prowadzić do różnych negatywnych skutków zdrowotnych, takich jak uczulenia, schorzenia układu nerwowego czy problemy z płodnością.
Do zanieczyszczenia pestycydami dochodzi najczęściej z powodu używania ich w zbyt dużej ilości oraz niedostatecznej kontroli nad ich stosowaniem. Wyniki badań w kierunku pozostałości pestycydów w produktach roślinnych pozwalają określić, czy dany produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia.
Informujemy, że badania w kierunku pozostałości pestycydów w produktach pochodzenia roślinnego można odpłatnie wykonać w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. Metody badawcze posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące ww. badań laboratoryjnych można uzyskać pod nr tel.: 42 25 36 361.
Pestycydy stosowane są powszechnie, ale możemy ograniczyć ich przyjmowanie. Warto kupować warzywa i owoce u zaufanych sprzedawców. Pamiętajmy również o dokładnym myciu produktów przed spożyciem.

2014-09-24

Badania dla osób palących w woj. łódzkim

20 września br., podczas Festiwalu Zdrowia w Tuszynie, Oddział Promocji Zdrowia i Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi zorganizował punkt konsultacyjno-edukacyjny. Uczestnicy Festiwalu mogli uzyskać informacje dot. skutków czynnego i biernego palenia tytoniu, zagadnień prawnych oraz sposobów zerwania z nałogiem. Ci, którzy palą oraz tzw. bierni palacze mogli sprawdzić zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Zaprezentowano również wystawę „Cała prawda o papierosie”, która cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Z bezpłatnych badań oraz porad skorzystało ok. 100 osób.

Bezpłatne pomiary zawartości tlenku w wydychanym powietrzu wykonywali również pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomsku podczas IV Powiatowego Pikniku Zdrowia i Rekreacji, który odbył się 21 września br. w Radomsku.

Festiwal Zdrowia w Tuszynie
IV Powiatowy Piknik Zdrowia i Rekreacji w Radomsku
2014-09-24

Wszawica. Gryzący problemWszy – małe, nieznośne stworzenia, które często są powodem do wstydu i kpin. Mogą pojawić się w szkołach i innych placówkach, wszędzie tam, gdzie blisko siebie przebywa wiele osób.

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką dla rodziców, w której przedstawiamy podstawowe zasady dotyczące profilaktyki i leczenia wszawicy.

2014-09-22

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy, na podstawie badania laboratoryjnego, stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu Koryta, gm. Daszyna, z powodu pogorszenia jej jakości pod względem mikrobiologicznym.

Woda do spożycia może być używana tylko po przegotowaniu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Łęczycy.


2014-09-22

Niebezpieczne dopalacze„Dopalacze” to potoczna nazwa grupy substancji o rzekomym lub faktycznym działaniu psychoaktywnym. Występują pod wieloma postaciami, a ich skład często nie jest podawany na opakowaniach. Stanowią duże zagrożenie dla zdrowia i życia.

Objawy zatrucia dopalaczami są bardzo różne (np. agresja połączona z drgawkami, bełkotliwa mowa, wymioty, wysoka gorączka, wahania nastroju, otępienie, brak kontaktu z osobą). Substancje te mogą w sposób trwały uszkodzić serce, wątrobę, nerki czy mózg.

Państwowa Inspekcja Sanitarna na bieżąco realizuje zadania mające na celu przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu lub wytwarzaniu środków zastępczych. W 2013 r. w woj. łódzkim przeprowadzono łącznie 115 kontroli w sklepach oferujących do sprzedaży środki zastępcze. W trakcie tych kontroli pobrano 137 próbek produktów w celu identyfikacji zawartych w nich substancji. Wykonane badania laboratoryjne potwierdziły obecność substancji psychoaktywnych. Zabezpieczono łącznie 4851 opakowań wyrobów w miejscu kontroli lub je odebrano.

Ponadto realizowana jest kampania edukacyjna Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie”, objęta patronatem Wojewody Łódzkiego, która trwać będzie do końca 2015 r. Jej adresatami są uczniowie szkół gimnazjalnych województwa łódzkiego, ich rodzice i opiekunowie, a także nauczyciele i pedagodzy pracujący z młodzieżą. W ramach kampanii podejmowane są działania, których celem jest przekazywanie wiedzy o zagrożeniach związanych z zażywaniem dopalaczy przez młodzież w wieku szkolnym (organizowanie szkoleń dla szkolnych koordynatorów prowadzących zajęcia warsztatowe z uczniami oraz spotkania edukacyjne z rodzicami gimnazjalistów; kolportaż materiałów informacyjnych, takich jak plakaty, ulotki dla uczniów, ulotki dla rodziców i płyty DVD z filmami edukacyjnymi). Łącznie w województwie łódzkim w 2014 r. do realizacji kampanii przystąpiło 269 szkół gimnazjalnych. Do 2015 r. planowane jest objęcie jej zasięgiem wszystkich szkół gimnazjalnych z obszaru województwa łódzkiego.

Problem zażywania dopalaczy dotyka głównie ludzi młodych, ale przeciwdziałanie temu zagrożeniu jest wyzwaniem dla nas wszystkich.

Przedstawiamy ulotkę dla rodziców i ulotkę dla uczniów opracowane przez WSSE w Łodzi.

2014-09-22

Informacja dla osób podróżujących do Gwinei, Liberii, Sierra Leone, Nigerii, Senegalu oraz Demokratycznej Republiki Kongo w związku z epidemią gorączki EbolaŚwiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że do dnia 14 września 2014 r. w Gwinei, Liberii i Sierra Leone stwierdzono 5335 zachorowań wywołanych wirusem Ebola, w tym 2662 śmiertelne. Zachorowania na gorączkę Ebola odnotowano również w Nigerii, Senegalu i Demokratycznej Republice Kongo.

Nie stwierdzono przypadków zachorowań wśród osób powracających z ww. krajów do Europy Szczegółowe informacje na temat epidemii gorączki krwotocznej Ebola dostępne są na stronie internetowej GIS („Aktualności" i "Epidemia gorączki krwotocznej Ebola w Afryce”).

2014-09-19

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie w dniu 19.09.2014r. wydał decyzję administracyjną stwierdzającą przydatność do spożycia wody w wodociągu w Kutnie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Kutnie.


2014-09-19

Komunikat w sprawie szczepienia lisów na terenie województwa łódzkiego

2014-09-18

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia z ujęcia wodociągu Kutno przy ul. Metalowej 4 z powodu nieodpowiedniej jakości mikrobiologicznej wody.

Ujęcie przy ul. Metalowej 4 zostało wyłączone z eksploatacji, a wodociąg Kutno jest obecnie zasilany z ujęcia przy ul. Granicznej 13 w Kutnie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Kutnie.


2014-09-15

Wojewódzki finał turnieju

„Młoda Krew Ratuje Życie”

12 września br. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi podsumowano na szczeblu wojewódzkim turniej dla szkół ponadgimnazjalnych „Młoda Krew Ratuje Życie”, organizowany przez Polski Czerwony Krzyż. Podczas spotkania wręczono dyplomy i puchary przedstawicielom szkół, które zajęły trzy pierwsze miejsca w kategoriach „najlepsza promocja”, „wskaźnik aktywności” i „najwięcej oddanej krwi”.

Cała uroczystość rozpoczęła się od wręczenia Odznaki Honorowej III stopnia Pani Urszuli Sztuka-Polińskiej, Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łodzi, za wiele lat wspólnych działań na rzecz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.


2014-09-15

Prawda i mity o grypie
W porównaniu z innymi krajami europejskimi, w Polsce wciąż niewiele osób szczepi się przeciwko grypie. Być może dlatego, że na temat szczepionek i samej grypy krąży wiele nieprawdziwych informacji.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem „Prawda i mity na temat grypy” , opracowanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

2014-09-12

KĄPIELISKA
Stan akwenów w zakresie przydatności do kąpieli

Komunikat nr 14 z dnia 12.09.2014 r. --- >>> czytaj więcej


2014-09-11

Informacja

Według informacji zamieszczonej na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, podczas kontroli przeprowadzonej na terenie zakładów w miejscowości Bystrzyca, w Czechach, odkryto 500 butelek alkoholu o nazwie Absinth, który zawierał w swoim składzie niebezpieczny dla zdrowia i życia alkohol metylowy. Celnicy na razie nie określili, ile skażonego absyntu znajduje się w punktach sprzedaży.

Więcej informacji na stronie internetowej GIS >>>

2014-09-11

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie w dniu 11.09.2014 r. stwierdził przydatność do spożycia wody w wodociągu Drużbice i odstąpił od zalecenia gotowania wody przez spożyciem.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Bełchatowie.


2014-09-11

Jak czytać etykiety?

Kolorowe opakowania stojące na półkach sklepowych próbują przyciągać naszą uwagę bardzo różnymi sloganami reklamowi. Często jednak takie hasła wprowadzają nas w błąd. Naszym sprzymierzeńcem są etykiety zawierające szczegółowe informacje o danym środku spożywczym.

więcej informacji >>>

2014-09-10

Pomyśl o szczepieniu

Rozpoczął się kolejny sezon epidemiczny zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne, dlatego też warto rozważyć zaszczepienie się przeciwko grypie. Sczepionki przeciwko grypie sezonowej 2014/2015 są już na polskim rynku dostępne. Specjaliści radzą, by szczepić się jak najwcześniej.

więcej informacji >>>

2014-09-10

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim wydał decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu Zalesie z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Tomaszowie Mazowieckim.


2014-09-10

Informacja dla osób podróżujących do Gwinei, Liberii, Sierra Leone, Nigerii oraz Senegalu
w związku z epidemią gorączki Ebola

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że do dnia 6 września 2014 r. w Gwinei, Liberii, Sierra Leone, Nigerii oraz Senegalu stwierdzono 4293 zachorowania wywołane wirusem Ebola, w tym 2296 śmiertelnych.

Nie odnotowano przypadków zachorowań wśród osób powracających z ww. krajów do Europy. Szczegółowe informacje na temat epidemii gorączki krwotocznej Ebola dostępne są na stronie internetowej GIS (zakładka „Aktualności" i "Epidemia gorączki krwotocznej Ebola w Afryce”).

2014-09-09

„Bezpieczne grzybobranie” w WSSE w Łodzi

8 września br. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi odbył się wykład „Bezpieczne grzybobranie”. Była to prelekcja otwierająca cykl „Spotkania ze Zdrowiem”, którego organizatorem jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, dr n. med. Urszula Sztuka -Polińska.

Wykład „Bezpieczne grzybobranie”, połączony z ekspozycją grzybów, wygłosiła mgr Zofia Rudnicka, grzyboznawca z WSSE w Łodzi. Po zakończeniu prelekcji pani Rudnicka udzielała porad dotyczących grzybobrania, a licznie zgromadzeni goście podziwiali wystawę grzybów.

„Spotkania ze Zdrowiem” kierowane są do mieszkańców woj. łódzkiego, do wszystkich zainteresowanych zdrowym i bezpiecznym stylem życia. Serdecznie zapraszamy na następne wykłady cyklu.
2014-09-09

Wystawa grzybów atrakcją
„Mixera Regionalnego”

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi uczestniczyła w wojewódzkiej imprezie kulturalno-wystawienniczej „Mixer Regionalny – Łódzkie 2014”, która odbyła się 6 września br. w Łodzi.

Na stoisku zorganizowanym przez Państwową Inspekcje Sanitarną zostały wyeksponowane grzyby, które występują w polskich lasach. Prezentowane były w warunkach zbliżonych do naturalnych, co podnosiło walor poznawczo-edukacyjny wystawy.

Informacji o grzybach oraz o zasadach bezpiecznego grzybobrania udzielali grzyboznawcy z WSSE w Łodzi. Wystawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzających.
2014-09-09

Przygotowanie szkół
do roku szkolnego 2014/2015 w woj. łódzkim

Pracownicy pionu Higieny Dzieci i Młodzieży Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego w sierpniu 2014 r. przeprowadzili kontrole sprawdzające przygotowanie szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Skontrolowano w tym zakresie 313 placówek. Odnotowano nowe inwestycje, licznie prowadzone remonty i prace modernizacyjne, które mają znaczący wpływ na systematyczną poprawę stanu sanitarno-technicznego placówek oświatowo-wychowawczych.

więcej informacji >>>

2014-09-05

KĄPIELISKA
Stan akwenów w zakresie przydatności do kąpieli

Komunikat nr 13 z dnia 05.09.2014 r. --- >>> czytaj więcej


2014-09-05

Informacja dla osób podróżujących do Gwinei, Liberii, Sierra Leone, Nigerii oraz Senegalu
w związku z epidemią gorączki Ebola

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że do dnia 31 sierpnia 2014 r. w krajach Afryki Zachodniej stwierdzono 3707 zachorowań wywołanych wirusem Ebola, w tym 1848 śmiertelnych.

Szczegółowe informacje na temat epidemii gorączki krwotocznej Ebola dostępne są na stronie internetowej GIS (zakładka „Aktualności" i "Epidemia gorączki krwotocznej Ebola w Afryce”).

2014-09-05

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w woj. łódzkim

W ramach bieżącego nadzoru nad placówkami wypoczynku letniego dzieci i młodzieży pracownicy Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego w okresie 27.06.–31.08.2014 r. skontrolowali 346 turnusów, na których przebywało ok. 17 500 dzieci. Kontrole nie wykazały większych nieprawidłowości.

więcej informacji >>>

2014-09-04

„Spotkania ze Zdrowiem” – wykład „Bezpieczne grzybobranie”

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi organizuje cykl wykładów „Spotkania ze Zdrowiem”. Pierwszy wykład, pt. „Bezpieczne grzybobranie”, połączony będzie z ekspozycją grzybów i odbędzie się 8 września 2014 r. w siedzibie WSSE w Łodzi. Na zakończenie spotkania goście będą mieli możliwość zadawania pytań związanych z tematyką grzybów.
Ideą „Spotkań ze Zdrowiem” jest kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych. Wykłady kierowane są do wszystkich zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi zdrowego i bezpiecznego stylu życia.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy na wykład inaugurujący cykl.


Program spotkania >>>

Karta zgłoszenia >>>

2014-09-04

Rzuć dymka

Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął kampanię edukacyjno-informacyjną skierowaną do kobiet, które palą tytoń. Kampania jest elementem „Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Cele i Zadania na lata 2014-2018”. Celem tej inicjatywy jest zachęcenie palących kobiet do podjęcia próby rzucenia palenia oraz ukazanie korzyści z życia bez nałogu.

ulotka informacyjna >>>

Więcej informacji na stronie internetowej GIS >>>

2014-09-04

Wystawa grzybów w Kutnie

W dniu 31.08.2014 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie uczestniczyła w Festynie Rodzinnym skierowanym do mieszkańców Kutna. Atrakcją imprezy była zorganizowana przez PSSE w Kutnie wystawa grzybów, w ramach której każdy mógł uzyskać poradę grzyboznawcy. Wszelkich informacji na temat profilaktyki zatruć grzybami udzielał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, pani Celina Marciszewska.
2014-09-02

Informacja dla lekarzy POZ i służb medycznych

Informujemy, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego dostępne są materiały dla lekarzy POZ i służb medycznych w związku z epidemią gorączki Ebola w Gwinei, Liberii, Sierra Leone oraz Nigerii.

2014-09-01

Kupuj bezpiecznie grzyby

Grzyby mają unikalne walory smakowe i są wyśmienitym dotatkiem do wielu potraw. Wraz z nadejściem sezonu na grzybobranie, oprócz liczby wielbicieli tych przysmaków, rośnie niestety liczba groźnych zatruć grzybami. Można tych zatruć uniknąć, gdy m.in. zwraca się uwagę na podstawowe zasady dotyczące wprowadzania grzybów do obrotu handlowego.

więcej informacji >>>

2014-09-01

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie, na podstawie badania laboratoryjnego, stwierdził pogorszenie jakości wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym w wodociągu Drużbice. Woda do spożycia może być używana tylko po przegotowaniu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Belchatowie.


2014-09-01

Informacja dla osób podróżujących do Gwinei, Liberii, Sierra Leone oraz Nigerii
w związku z epidemią gorączki Ebola

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że do dnia 26 sierpnia 2014 r. w Gwinei, Sierra Leone, Liberii i Nigerii stwierdzono 3069 zachorowań wywołanych wirusem Ebola, w tym 1552 śmiertelne.

Szczegółowe informacje na temat epidemii gorączki krwotocznej Ebola dostępne są na stronie internetowej GIS (zakładka „Aktualności" i "Epidemia gorączki krwotocznej Ebola w Afryce”).

2014-08-29

KĄPIELISKA
Stan akwenów w zakresie przydatności do kąpieli

Komunikat nr 12 z dnia 29.08.2014 r. --- >>> czytaj więcej


2014-08-26

Informacja dla osób podróżujących do Gwinei, Liberii, Sierra Leone oraz Nigerii
w związku z epidemią gorączki Ebola

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że do dnia 22 sierpnia 2014 r. w Gwinei, Sierra Leone, Liberii i Nigerii stwierdzono 2615 zachorowań wywołanych wirusem Ebola, w tym 1427 śmiertelnych. Od 19.08.2014 r. do 21.08.2014 r. odnotowano 142 nowe zachorowania.

Szczegółowe informacje na temat epidemii gorączki krwotocznej Ebola dostępne są na stronie internetowej GIS (zakładka „Aktualności" i "Epidemia gorączki krwotocznej Ebola w Afryce”).

Przedstawiamy również informację konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie epidemiologii dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą dotyczącą gorączki krwotocznej Ebola oraz zalecenia dla osób powracających z regionu Afryki Zachodniej (Gwinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria), opracowane przez GIS.

2014-08-26

Lekki tornister

Koniec wakacji to czas przygotowań do nowego roku szkolnego – kupowania podręczników, zeszytów, tornistrów i innych przedmiotów, które uczeń codziennie nosi do szkoły. Przypominamy, że nadmiernie obciążone tornistry mogą bardzo negatywnie wpływać na zdrowie dzieci.


więcej informacji >>>

2014-08-22

Informacja dla osób podróżujących do Gwinei, Liberii, Sierra Leone oraz Nigerii w związku z epidemią gorączki Ebola

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że do dnia 20 sierpnia 2014 r. w Gwinei, Sierra Leone, Liberii i Nigerii stwierdzono 2473 zachorowań wywołanych wirusem Ebola, w tym 1350 śmiertelnych. Od 17.08.2014 r. do 18.08.2014 r. odnotowano 221 nowych zachorowań.
Szczegółowe informacje na temat epidemii gorączki krwotocznej Ebola dostępne są na stronie internetowej GIS, w zakładkach „Aktualności” i „Epidemia gorączki krwotocznej Ebola w Afryce”.

2014-08-22

KĄPIELISKA
Stan akwenów w zakresie przydatności do kąpieli

Komunikat nr 11 z dnia 22.08.2014 r. --- >>> czytaj więcej


2014-08-21

Ogniska zachorowań na leptospirozę w Niemczech

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje o wystąpieniu dwóch ognisk zachorowań na leptospirozę wśród Polaków wykonujących prace sezonowe na terenie Niemiec, w Dolnej Saksonii, związane ze zbieraniem truskawek, w okresie czerwiec–lipiec 2014 r.

więcej informacji na stronie GIS

2014-08-21

Informacja dla podróżujących

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że do dnia 16 sierpnia 2014 r. w Gwinei, Sierra Leone, Liberii i Nigerii stwierdzono 2240 zachorowań wywołanych wirusem Ebola, w tym 1229 śmiertelnych. Od 14.08.2014 r. do 16.08.2014 r. odnotowano 113 nowych zachorowań.
Ponadto WHO zwraca uwagę na inne międzynarodowe zagrożenie dla zdrowia publicznego, jakim jest występowanie dzikiego szczepu wirusa polio w Pakistanie, Syrii, Kamerunie, Gwinei Równikowej, Afganistanie, Etiopii, Iraku, Izraelu, Somalii i Nigerii.
Szczegółowe informacje na temat epidemii gorączki krwotocznej Ebola dostępne są na stronie internetowej GIS, w zakładkach „Aktualności” i „Epidemia gorączki krwotocznej Ebola w Afryce”.
Zachęcamy również do zapozanania się z „informacja dla podróżujących w związku z poliomyelitis”, opracowaną przez GIS.

2014-08-18

Uwaga na barszcz Sosnowskiego
Barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski Mandel) to roślina niebezpieczna. Kontakt z nią powoduje zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy, niegojące się rany i długo niezanikające blizny. Oprócz poparzeń skórnych, związki chemiczne zawarte w soku barszczu Sosnowskiego mogą również wywoływać: podrażnienia dróg oddechowych, nudności, wymioty, bóle głowy, zapalenie spojówek. Jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci i alergików.

więcej informacji

2014-08-14

KĄPIELISKA
Stan akwenów w zakresie przydatności do kąpieli

Komunikat nr 10 z dnia 14.08.2014 r. --- >>> czytaj więcej


2014-08-14

Informacja dla osób podróżujących do Gwinei, Liberii, Sierra Leone oraz Nigerii w związku z epidemią gorączki Ebola

Do dnia 11 sierpnia 2014 r. w Gwinei, Sierra Leone, Liberii i Nigerii odnotowano łącznie 1975 zachorowań, w tym 1069 śmiertelnych, przy czym w okresie od 10 do 11 sierpnia odnotowano łącznie 128 nowych zachorowań.

więcej informacji

2014-08-08

KĄPIELISKA
Stan akwenów w zakresie przydatności do kąpieli

Komunikat nr 9 z dnia 08.08.2014 r. --- >>> czytaj więcej


2014-08-05

Udane wakacje

Edukatorzy zdrowia z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych w Kutnie mają ofertę programową dla wypoczywających w powiecie kutnowskim uczniów. Wśród uczestników półkolonii lub kolonii popularne stały się konkurs polegający na rozwiązywaniu krzyżówek z hasłem, którego odgadnięcie jest wyzwaniem dla biorących udział w zabawie.

1 sierpnia w siedzibie PSSE w Kutnie odbyło się podsumowanie konkursu, którego współorganizatorem było Starostwo Powiatowe w Kutnie na wakacyjną krzyżówkę z hasłem „WAKACJE PEŁNE RELAKSU I ZDROWIA”.* * * * *

Placówki zapewniające zorganizowany wypoczynek dla dzieci i młodzieży są pod stałym nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W okresie 27.06 - 31.07.2014 r. pracownicy Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych skontrolowali w województwie łódzkim 257 turnusów, na których przebywało ok. 13 000 dzieci, w tym:
- 146 turnusów zorganizowanych w miejscu zamieszkania,
- 89 turnusów w formach wyjazdowych,
- 22 obozów pod namiotami.

więcej informacji

2014-08-01

KĄPIELISKA
Stan akwenów w zakresie przydatności do kąpieli

Komunikat nr 8 z dnia 01.08.2014 r. --- >>> czytaj więcej


2014-07-31

„Stres w pracy? Nie, dziękuję!”

„Stres w pracy? Nie, dziękuję!” to kampania społeczna, przypadająca na lata 2014–2015, której inicjatorem jest Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Jej polską edycję koordynuje Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości pracodawców i pracowników na temat stresu i zagrożeń psychospołecznych w miejscu zatrudnienia.

Rekomendujemy zapoznanie się z informacjami o kampanii na stronie internetowej stres.ciop.pl oraz z ulotką Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

2014-07-30

Grillować – tak czy nie?

Ciepła, słoneczna aura sprawia, że często odpoczywamy poza domem. Coraz bardziej popularną formą spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi staje się grillowanie. Pamiętajmy jednak, że nieprawidłowe opiekanie może być bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia.

więcej informacji

2014-07-29

Szczepienia dla podróżujących

Podróż zagraniczna niesie ze sobą wiele przyjemnych doświadczeń, ale należy pamiętać, że w czasie wakacji za granicą narażeni jesteśmy na choroby zakaźne i pasożytnicze. Wielu chorobom zakaźnym, związanym z podróżami i pobytem w innych krajach, zwłaszcza tropikalnych i o niskim standardzie sanitarno-epidemiologicznym, można zapobiec, stosując szczepienia ochronne. Jest to najskuteczniejszy z dotychczas znanych sposobów zapobiegania tym chorobom.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat szczepień ochronnych dla osób podróżujacych, które znajdują się w zakładce „Bezpieczne wakacje”.

Ponadto załączamy aktualny wykaz punktów szczepień w woj. łódzkim, w których można wykonać szczepienia przed wyjazdem za granicę. Pełny wykaz obejmujący wszystkie województwa dostępny jest na stronie internetowej GIS.

2014-07-28

28 lipca
Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby (WZW)

WZW to grupa zakażeń wywołanych przez wirusy typu A, B, C, D i E, które atakują i uszkadzają wątrobę. Do zakażenia człowieka wirusami zapalenia wątroby typu B i C dochodzi najczęściej drogą krwiopochodną. Według szacunków WHO infekcja wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) dotyczy około 2,8% populacji globalnej.

więcej informacji

2014-07-25

KĄPIELISKA
Stan akwenów w zakresie przydatności do kąpieli

Komunikat nr 7 z dnia 25.07.2014 r. --- >>> czytaj więcej


2014-07-24

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku, w dniu 24.07.2014r. wydał decyzję administracyjną stwierdzającą przydatność do spożycia wody w wodociągu Wola Malowana.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Radomsku.


2014-07-24

Informacja dla osób podróżujących do Gwinei, Liberii oraz Sierra Leone w związku z epidemią gorączki Ebola

Do dnia 17 lipca 2014 r. w Gwinei, Sierra Leone i Liberii odnotowano łącznie 1048 zachorowań, w tym 632 śmiertelne, przy czym w okresie od 15 do 17 lipca odnotowano łącznie 67 nowych zachorowań.

więcej informacji

2014-07-23

Ostrożnie, sinice

Sinice (cyjanobakterie) są grupą fotosyntetyzujących organizmów jednokomórkowych i występują powszechnie w różnych typach zbiorników wodnych. Pojawiają się w dużych ilościach w ciepłe, słoneczne, bezwietrzne dni lipca i sierpnia zarówno w wodach śródlądowych, jak i w wodach Morza Bałtyckiego. Szacuje się, że ponad 50% zakwitów sinicowych tworzonych jest przez gatunki toksyczne.

Specjaliści radzą, by nie korzystać z kąpieli w wodach, które są mętne i mają zmienioną barwę oraz ewentualnie zapach, co może świadczyć o silnym zakwicie sinic. Toksyczne zakwity sinicowe mogą bowiem wywoływać szereg niepożądanych objawów, takich jak: wysypka na skórze, gorączka, swędzenie i łzawienie oczu, mdłości, biegunki, bóle mięśni i stawów.

Przypominamy, że bieżąca informacja o przydatności wody do kąpieli w kąpieliskach woj. łódzkiego jest dostępna na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi w zakładce „Kąpieliska”, a szczegółowe informacje dotyczące kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli znajdują się na stronach internetowych Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj. łódzkiego.

Ponadto przedstawiamy ulotkę „Uwaga sinice” wydaną przez Regionalne Centrum Sinicowe w Uniwersytecie Gdańskim.

2014-07-22

Grzyby. Nie jesteś pewny? Zapytaj

Lato jest porą, kiedy w lasach pojawia się wiele gatunków grzybów. Sezon na grzybobranie można więc uznać za rozpoczęty. Informujemy, że grzyboznawcy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi udzielają bezpłatnych porad w zakresie identyfikacji gatunkowej grzybów świeżych i suszonych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00; kontakt telefoniczny: 42 25 36 369, 42 25 36 360.

Więcej informacji w zakładce „Grzyby” >>> .


2014-07-22

Uwaga na kleszcze

Wzrost temperatury wzmaga aktywność kleszczy, a ich siedliskami są obszary roślinne, zwłaszcza lasy liściaste i mieszane, łąki, polany oraz zarośla w pobliżu jezior i rzek. Miejsca ciała najbardziej narażone na ukąszenia kleszczy to głowa, uszy i zgięcia dużych stawów. Ślina tych pajęczaków posiada właściwości znieczulające i dlatego też często ukąszenia pozostają niezauważone.

Kleszcze są nosicielami wirusów i bakterii, które mogą wywołać groźne dla człowieka choroby. Do najczęściej rejestrowanych chorób należą borelioza oraz kleszczowe zapalenie mózgu (KZM).

więcej informacji >>>

2014-07-18

KĄPIELISKA
Stan akwenów w zakresie przydatności do kąpieli

Komunikat nr 6 z dnia 18.07.2014 r. --- >>> czytaj więcej


2014-07-16

Podróżuj bezpiecznie

Wakacje za granicą to niezapomniane wrażenia i spotkania z odmienną kulturą. Czasami jednak zapominamy o różnych zagrożeniach zdrowotnych, które mogą zakłócić nawet najwspanialszy urlop. Jeśli wakacje mają być czasem beztroski i zasłużonego odpoczynku, warto zwrócić uwagę na podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny.

Zachęcamy więc do zapoznanania się z informacją „Bezpieczeństwo sanitarno-higieniczne podróży” oraz ulotką WHO „Wytyczne dla podróżnych dotyczące bezpiecznej żywności”.

2014-07-14

Oświadczenie

Oświadczenie Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z utrudnieniami w dostępności do obiektów basenowych osób chorych na łuszczycę

więcej informacji >>>

2014-07-11

KĄPIELISKA
Stan akwenów w zakresie przydatności do kąpieli

Komunikat nr 5 z dnia 11.07.2014 r. --- >>> czytaj więcej


2014-07-11

Bezpieczna żywność latem

Żywność, szczególnie w okresie letnim, narażona jest na działanie wysokich temperatur, intensywnego światła, wilgoci czy różnych mikroorganizmów. Pod wpływem tych czynników zmianom ulega skład mikrobiologiczny, chemiczny i fizyczny produktów spożywczych – co może być dużym zagrożeniem dla naszego zdrowia. Przedstawiamy kilka zasad związanych z higieną żywności i żywienia, które warto wykorzystać w letnie, upalne dni.

więcej informacji >>>

2014-07-11

Udany wypoczynek dzieci i młodzieży

Minęła już pierwsza dekada lipca. W województwie łódzkim wypoczynek dzieci i młodzieży przebywających na obozach i koloniach przebiegał bez zastrzeżeń.

więcej informacji >>>

2014-07-09

Informacja dla osób podróżujących do Gwinei, Liberii oraz Sierra Leone w związku z epidemią gorączki Ebola

Do dnia 1 lipca 2014 r. w Gwinei, Sierra Leone i Liberii łącznie odnotowano 759 zachorowań, w tym 467 śmiertelnych, przy czym w ostatnim tygodniu czerwca odnotowano w tych 3 krajach łącznie 22 nowe zachorowania.

więcej informacji >>>

2014-07-07

Zasady bezpieczeństwa podczas upałów

Główny Inspektorat Sanitarny opracował i udostępnił ulotkę na temat zasad bezpieczeństwa podczas upałów. Stosowanie się do zasad przedstawionych w ulotce pozwoli uniknąć udaru cieplnego lub przegrzania organizmu.

Ulotka do pobrania >>>

2014-07-07

Wakacje na wsi, w domu, nad wodą lub w lesie

4 lipca z uczestnikami wakacji zorganizowanych przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach w powiecie kutnowskim spotkali się edukatorzy zdrowia z PSSE w Kutnie, którzy przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa i higieny podczas pobytu na wakacjach. Następnie odbyły się warsztaty będące zabawą polegającą na wspólnym układaniu treści plakatów poświęconych bezpieczeństwu na wakacjach spędzanych na wsi, w domu, nad wodą lub w lesie. Finałem tej zabawy było wspólne rozwiązywanie krzyżówki z hasłem z odgadnięciem, którego uczestnicy spotkania nie mieli większych problemów.

2014-07-04

KĄPIELISKA
Stan akwenów w zakresie przydatności do kąpieli

Komunikat nr 4 z dnia 04.07.2014 r. --- >>> czytaj więcej

2014-06-30

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach, wydał decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu Wola Drzewiecka z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Obowiązuje zakaz używania wody w stanie surowym do celów spożywczych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Skierniewicach2014-06-27

KĄPIELISKA
Stan akwenów w zakresie przydatności do kąpieli

Komunikat nr 3 z dnia 27.06.2014 r. --- >>> czytaj więcej2014-06-27

Konferencja o zdrowiu przedszkolaków

24 czerwca 2014 r. odbyła się w Łodzi X Wojewódzka Konferencja Profilaktyczna pod hasłem „Zdrowy przedszkolak”. W konferencji uczestniczyli nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, pielęgniarki, koordynatorzy programów profilaktycznych z Łodzi i z terenu województwa łódzkiego zajmujący się rozwiązywaniem problemów zdrowotnych dzieci.

Konferencja miała na celu popularyzację wiedzy dotyczącej rozpoznawania zagrożeń zdrowotnych, sposobów im zapobiegania i trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci. Była też forum wymiany doświadczeń.

Prelegentami konferencji byli pracownicy WSSE w Łodzi zajmujący się sprawami higieny dzieci i młodzieży oraz pracownicy łódzkich uczelni zajmujący się problemami zdrowia dzieci.

Wykłady przedstawione przez przedstawicieli WSSE w Łodzi dotyczyły zagadnień warunkujących bezpieczny wypoczynek i zabawy dzieci w plenerze. Wprowadzeniem do tematyki konferencji był wykład mgr Aleksandry Bilskiej, kierownika Oddziału Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.

Kolejne wykłady przedstawili pracownicy Oddziału Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Łodzi. Mgr Marcin Głuszcz, przedstawił temat związany z bezpieczeństwem urządzeń na placach zabaw. Mgr Joanna Kawałek, poświęciła prezentację potencjalnym zagrożeniom zdrowotnym i sposobom ich eliminacji podczas zabaw na placach i w piaskownicach.

Mgr Daria Domańska, specjalista do spraw żywienia z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przedstawiła wykład na temat „Nadwaga i otyłość – kształtowanie korzystnych nawyków żywieniowych u dzieci w wieku przedszkolnym i ich znaczenie w dalszym rozwoju”.

Konferencję zakończył wykład dr Barbary Wiśniewskiej z Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi na temat „ADHD, czyli nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci”.
2014-06-18

KĄPIELISKA
Stan akwenów w zakresie przydatności do kąpieli

Komunikat nr 2 z dnia 18.06.2014 r. --- >>> czytaj więcej2014-06-17

Zdrowy Przedszkolak - Wojewódzka Konferencja Profilaktyczna

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi organizuje Wojewódzką Konferencję Profilaktyczną pn. „Zdrowy Przedszkolak”. Konferencja odbędzie się w Łodzi dnia 24 czerwca 2014 roku w siedzibie Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, przy ulicy Rewolucji 1905 roku nr 52.

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli władz lokalnych, dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, pielęgniarek, koordynatorów programów profilaktycznych oraz pracowników zajmujących się rozwiązywaniem problemów zdrowotnych dzieci.

Ideą konferencji jest popularyzacja wiedzy w zakresie rozpoznawania zagrożeń zdrowotnych, sposobów im zapobiegania i trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci, wymiana doświadczeń oraz zawiązanie koalicji na rzecz promocji zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapraszamy.

Program konferencji >>>

Karta zgłoszenia >>>

2014-06-17

Przed wakacjami

30 czerwca rozpoczną się wakacje. Jak co roku, wypoczynek dla dzieci i młodzieży zorganizowany będzie w formach wyjazdowych (m.in. obozy, kolonie) oraz w miejscu zamieszkania (tzw. półkolonie). Dla dzieci pozostających w miejscowościach zamieszkania zapewniona zostanie możliwość spędzania wolnego czasu podczas zajęć odbywających się w świetlicach środowiskowych, szkolnych, domach kultury itd.

Placówki, w których organizowany będzie wypoczynek dla dzieci i młodzieży na terenie województwa łódzkiego podlegają bieżącemu nadzorowi powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych. Dokładne dane dotyczące organizatorów, miejsc wypoczynku znaleźć można na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl

Chcemy, żeby wyczekiwane dwa miesiące lata były beztroskim i dobrze spędzonym czasem. Żeby wypoczynek wakacyjny był udany należy więc pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, które są zawarte w załączonych ulotkach:

„10 Zasad bezpiecznych wakacji” – dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów >>>

„10 Zasad bezpiecznych wakacji” – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych >>>


Ponadto rekomendujemy zapoznanie się z informacją „Przed wakacjami co warto wiedzieć” opublikowaną w serwisie internetowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego

2014-06-16

Informacja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi na temat sytuacji epidemiologicznej różyczki w województwie łódzkim

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w okresie styczeń – maj 2014 roku w województwie łódzkim odnotowano 296 zachorowań na różyczkę, wobec 479 przypadków zachorowań w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W bieżącym roku, podobnie jak w roku ubiegłym w województwie łódzkim, a także na terenie całego kraju rejestruje się wzrost liczby zachorowań na różyczkę w stosunku do lat wcześniejszych.

Choroba ta, podobnie jak inne choroby zakaźne podlega wahaniom zapadalności (obserwowane są wzrosty liczby zachorowań) co kilka (4-6) lat i sezonowym (późna zima, wczesna wiosna).

W odróżnieniu od lat wcześniejszych od ubiegłego roku większość zachorowań stanowią zachorowania chłopców w wieku 15-19 lat i młodych mężczyzn w wieku 20-24 lata nie szczepionych dotychczas przeciwko różyczce w ramach szczepień ochronnych obowiązkowych.

więcej informacji >>>

2014-06-13

KĄPIELISKA
Stan akwenów w zakresie przydatności do kąpieli

Komunikat nr 1 z dnia 13.06.2014 r. --- >>> czytaj więcej2014-06-10

INFORMACJA

Oddział Laboratoryjny Badań Środowiskowych WSSE w Łodzi informuje, że w dniach: 16-18.06.2014r. próbki wody do badań bakteriologicznych i fizykochemicznych będą przyjmowane po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Oddziału. (tel. 42 25-36-391 lub 42 25-36-371)

2014-06-10

INFORMACJA DLA PLANTATORÓW I PUNKTÓW SKUPU OWOCÓW I WARZYW

W związku ze zbliżającym się sezonem zbioru owoców i warzyw, Główny Inspektor Sanitarny przypomina: Podmioty prowadzące produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tych produktów obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 61 i art. 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010r. nr 136 poz. 914).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.gis.gov.pl

2014-06-10

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, wydał decyzję administracyjną stwierdzającą przydatność do spożycia wody w wodociągu publicznym w Zarzęcinie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Opocznie

2014-06-05

WARUNKI KORZYSTANIA Z WÓD REGIONU WODNEGO WARTY

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu poinformował, że 1 maja 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty.

Rozporządzenie jest opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 3 kwietnia 2014 roku, poz. 1598.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczące w/w rozporządzenia >>>

2014-06-04

OŚWIATA ZDROWOTNA W WOJEWODZTWIE ŁÓDZKIM

Powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne z terenu województwa łódzkiego prowadzą różnorodne działania z zakresu oświaty zdrowotnej. Ich celem jest przekazywanie wiedzy o zdrowiu oraz kształtowanie postaw i nawyków prozdrowotnych dzieci i młodzieży.

Przedstawiamy przykładowe informacje o wydarzeniach, które odbyły się w ostatnim tygodniu

więcej informacji >>>

2014-05-28

31 MAJA PRZYPADA ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU

Piknik Zdrowia w Radomsku

25 maja 2014r. odbył się w Radomsku Piknik Zdrowia. Podczas pikniku promowano idee Światowego Dnia Bez Tytoniu (World No Tobacco Day) ustanowionego przez WHO w celu zwrócenia uwagi na szkodliwość palenia papierosów.

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomsku wykonywali bezpłatnie pomiary zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Z badania skorzystało około 60 osób palących tytoń lub tzw. „biernych palaczy”.Studencka Strefa Bezdymna w Łodzi

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów IFMSA-Poland oddział Łódź oraz Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Łodzi organizują w najbliższy piątek (30 maja) w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy placu Hallera 1 punkt informacyjno-konsultacyjny dla społeczności akademickiej tej uczelni.

Osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat skutków zdrowotnych i społecznych oraz przepisów prawnych dotyczących palenia tytoniu, wykonać bezpłatne badanie zawartości tlenku węgla (CO) w wydychanym powietrzu.


>>> plakat informacyjny

POLITYKA AKCYZOWA W OCHRONIE ZDROWIA

Tematem tegorocznych obchodów, ogłoszonym przez Światową Organizację Zdrowia, jest „podnoszenie podatków na wyroby tytoniowe”.


>>> więcej informacji

2014-05-28

WIRUS EBOLA

Przedstawiamy najnowsze informacje dotyczące gorączki krwotocznej EBOLA. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światową Organizację Zdrowia (WHO), do dnia 10 maja 2014 r. w Gwinei wystąpiły 233 przypadki zachorowań na gorączkę krwotoczną Ebola,

>>> więcej

>>> Badania diagnostyczne w kierunku zakażenia wirusem EBOLA

2014-05-27

Zasady bezpieczeństwa podczas upałów

Główny Inspektorat Sanitarny opracował i udostępnił ulotkę na temat zasad bezpieczeństwa podczas upałów. Stosowanie się do zasad przedstawionych w ulotce pozwoli uniknąć udaru cieplnego lub przegrzania organizmu.

Ulotka do pobrania >>>

2014-05-20

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SPRAWIE TRANSGRANICZNEGO ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ DZIKIEGO WIRUSA POLIO

W związku z aktualną niepokojącą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą poliomyelitis w Azji oraz Afryce, pragnę uprzejmie poinformować, że opierając się na zaleceniach zwołanego na tę okoliczność Komitetu Nadzwyczajnego, działającego w ramach Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR), w dniu 5 maja 2014 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała komunikat, w którym określiła transgraniczne rozprzestrzenianie się dzikiego wirusa polio w roku 2014 jak wydarzenie nadzwyczajne stanowiące międzynarodowe zagrożenie dla zdrowia publicznego. WHO podkreśla, że obecna sytuacja może skutkować niepowodzeniem w prowadzonym od lat ogólnoświatowym programie mającym na celu całkowitą eradykację poliomyelitis na całym świecie.

Pełny tekst informacji >>>

2014-05-20

Informacja dla osób podróżujących do Pakistanu, Syrii Kamerunu, Afganistanu, Gwinei Równikowej, Etiopii, Iraku, Izraela, Somalii i Nigerii w odniesieniu do poliomyelitis

W dniu 5 maja 2014 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała komunikat, w którym określiła transgraniczne rozprzestrzenianie się dzikiego wirusa polio w roku 2014 jak wydarzenie nadzwyczajne stanowiące międzynarodowe zagrożenie dla zdrowia publicznego. WHO podkreśla, że obecna sytuacja może skutkować niepowodzeniem w prowadzonym od lat ogólnoświatowym programie mającym na celu całkowitą eradykację poliomyelitis na całym świecie.

Pełny tekst informacji >>>

2014-05-09

Chrońmy antybiotyki

We wstępie do opublikowanego w 2014 roku raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na temat oporności na antybiotyki znajduje się przypuszczenie, że w XXI wieku świat może wkroczyć w erę post-antybiotykową. Chrońmy antybiotyki, póki nie jest za późno.

Pełny tekst raportu >>>

2014-05-09

Weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące zgłaszania dodatnich wyników badań mikrobiologicznych.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014r. w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń (Dz.U.2014 poz. 459), wydane na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Rozporządzenie to zawiera wykaz badań podlegających obowiązkowi zgłaszania i wzory formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2007r. w sprawie rodzaju biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń, dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, okoliczności dokonywania zgłoszeń oraz trybu ich przekazywania (Dz. U. nr 203 poz.1467), które utraciło moc z dniem 2 stycznia 2012r.

Pełny tekst rozporządzenia do pobrania >>>

2014-04-30

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż dzień 02 maja 2014 r. jest dniem wolnym od pracy w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi w zamian za święto przypadające w sobotę 03 maja 2014 r.

2014-04-30

REACH i CLP dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw -
„Bezpieczeństwo chemikaliów a Twoja firma”

Zapraszamy małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) do odwiedzenia strony internetowej Europejskiej Agencji Chemicznej w Helsinkach (ECHA), która przygotowała dla Państwa ulotkę informacyjną „Bezpieczeństwo chemikaliów a Twoja firma” dotyczącą praw i obowiązków w ramach REACH i CLP, mających zastosowanie do wszystkich sektorów przemysłu i wszystkich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej,

2014-04-30

SĄDY - RACJA JEST PO STRONIE ZDROWIA

Sądy nie mają wątpliwości. Środki zastępcze, czyli słynące złą sławą „dopalacze” powinny zniknąć z obrotu, gdyż zagrażają zdrowiu i życiu.

Mają rację organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które kierując się przesłanką ochrony zdrowia lub życia wycofują i zakazują wprowadzania do obrotu „dopalaczy” ze względu na uzasadnione podejrzenie, że mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że wyrokiem WSA w Łodzi, z dnia 23.01.2014 r., o sygnaturze akt III SA/Łd 949/13 została oddalona skarga strony na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi i poprzedzającą ją decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku w przedmiocie zakazu wprowadzania do obrotu środków zastępczych: „Ekstrakt Żółty Ogień”, „Ekstrakt Pomarańczowy Ogień”, „Pomarańczowy Bród”, „Pomarańczowy Kryształ”, „Ekstrakt Jabłkowy Powiew” oraz nakazu ich wycofania z obrotu.

2014-04-23

Sensu i celowości szczepień nie da się podważyć

23 kwietnia 2014 r.w siedzibie WSSE w Łodzi odbyła się konferencja prasowa dr Urszuli Sztuka - Polińskiej, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi poświęcona szczepieniom ochronnym. W konferencji, jako koreferenci udział brali: dr n. med. Paweł Grzesiowski, ekspert ds. profilaktyki zakażeń i lek. med. Anna Guzek, kierownik Oddziału Nadzoru Epidemiologii WSSE w Łodzi. Konferencji przysłuchiwali się Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni woj. łódzkiego.

Konferencja była przedsięwzięciem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi otwierającym ustanowiony przez WHO Europejski Tydzień Szczepień, którego celem jest promocja szczepień i szerzenie wiedzy o ich dobroczynnym skutku dla zdrowia i życia ludzi.


więcej informacji >>>

2014-04-22

Oddział Laboratoryjny Badań Środowiskowych informuje, że w dniach 28-30.04.2014 r. próbki wody do badań bakteriologicznych i fizykochemicznych będą przyjmowane po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Oddziału (tel. 42 25-36-391 lub 42 25-36-371)

2014-04-16

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SZCZEPIEŃ
22–26 kwietnia 2014
Europejski Tydzień Szczepień przebiegać będzie w tym roku pod hasłem „Szczepienia dla życia". Inicjatywie tej patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, która proponuje, żeby podejmowane w ramach Tygodnia przedsięwzięcia zogniskowane były na uświadamianiu, że szczepienia są tarczą chroniącą człowieka przed chorobami zakaźnymi przez całe życie. Główny wątek Europejskiego Tygodnia Szczepień związany ze szczepieniem dzieci. Poddanie dzieci szczepieniom jest gestem miłości a nie tylko spełnieniem obowiązku prawnego.

Temat szczepień będzie przedstawiony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi podczas konferencji prasowej, która odbędzie się 23 kwietnia.


więcej informacji >>>

2014-04-15

Wkrótce Wielkanoc

Na progu zbliżających się świąt Wielkanocnych, 14 kwietnia 2014 roku odbyło się w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Łodzi przedświąteczne spotkanie. Wokół wiosennie przystrojonego stołu zgromadzili się w koleżeńskim kręgu pracownicy WSSE w Łodzi.
Zebranych przywitała dr Urszula Sztuka – Polińska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, która złożyła pracownikom WSSE w Łodzi oraz ich rodzinom serdeczne życzenia. – Życzę zdrowia i udanego świątecznego wypoczynku.
To okolicznościowe spotkanie przebiegające w koleżeńskiej atmosferze było okazją do składania wzajemnych życzeń świątecznych.

2014-04-15

Zasady polityki finansowej

10 kwietnia 2014 roku odbyła się narada dr Urszuli Sztuka - Polińskiej, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z Państwowymi Powiatowumi Inspektorami Sanitarnymi woj. łódzkiego. Wprowadzenia do tematu narady poświęconej zasadom polityki finansowej w 2014 roku dokonał Waldemar Mańkowski, zastępca dyrektora WSSE w Łodzi.
2014-04-15

Nazdór nad bezpieczeństwem zywności - konferencja w Uniejowie

W dniach 7-11 kwietnia 2014 roku odbyło się w Uniejowie szkolenie dla kierowników Oddziałów Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Wojewódzkich Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych. Organizatorem szkolenia był Główny Inspektor Sanitarny we współpracy z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Łodzi.

W otwarciu szkolenia, które było poświęcone zagadnieniom związanym z nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad bezpieczeństwem żywności i kosmetyków uczestniczyli: dr Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny i dr Urszula Sztuka - Polińska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi.

Wprowadzenia do tematyki szkolenia mającego formułę konferencji dokonała pani Maria Suchowiak, dyrektor Departamentu  Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.


więcej informacji >>>
2014-04-07

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, wydał decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Zarzęcinie z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Z ww. wodociągu woda do spożycia może być używana tylko po przegotowaniu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Opocznie

2014-04-06

ŚWIĘTO ZDROWIA
7 kwietnia - Światowy Dzień Zdrowia
7 kwietnia przypada Światowy Dzień Zdrowia. Za sprawą dużej promocji medialnej i dzięki licznym wydarzeniom prozdrowotnym odbywających się pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest to jedna z najbardziej rozpoznawanych dat w kalendarzu.

WHO zachęca wszystkich ludzi do świętowania Światowego Dnia Zdrowia! Jak? Starajmy się przestrzegać reguł zdrowego stylu życia. Każdy może coś dla swojego zdrowia, dla siebie, zrobić. Jeżeli mamy nadwagę, to pójdźmy na spacer w celu pozbycia się zbędnych kalorii. Jeżeli palimy, to weźmy na serio przestrogi, że palenie szkodzi zdrowiu i odłóżmy papierosy na bok. Wymienione zaledwie dwa przykłady zachowań prozdrowotnych są zalecane do codziennego i bezkompromisowego stosowania, nie tylko od święta, albowiem stanowią fundament, na którym wspiera się zdrowie i dobre samopoczucie.

WHO, jako organizacja działająca w skali globalnej każdego roku wybiera i proponuje przesłanie obchodów Światowego Dnia Zdrowia związane z globalnym problemem zdrowotnym. W roku 2014 zagadnieniem, na które zwraca się uwagę są choroby wektorowe, które są przenoszone na ludzi lub na zwierzęta przez wektory, na przykład komary, moskity, kleszcze, owady, będące nośnikami patogenów lub pasożytów.

Wpisując się w wydarzenia Światowego Dnia Zdrowia 7 kwietnia 2014 r. WSSE w Łodzi organizuje punkt informacyjno-konsultacyjny w Centrum Handlowym Galeria Łódzka (przy fontannie), w którym będzie można uzyskać porady specjalistów na temat szczepień ochronnych, zdrowego odżywiania, wyliczyć wskaźnik BMI a także wykonać pomiary ciśnienia tętniczego krwi oraz tlenku węgla w wydychanym powietrzu u osób palących papierosy lub narażonych na bierne palenie a także otrzymać pakiety materiałów edukacyjnych.

Punkt będzie czynny w godzinach od 9.30 do 14.00.


więcej informacji >>>

2014-04-04


AKADEMIA PROFILAKTYKI ZDROWIA
WIRUS EBOLA

W Gwinei, a także w sąsiadujących krajach Zachodniej Afryki wystąpiły przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na gorączkę wirusową spowodowaną zakażeniem wirusem Ebola. Służby sanitarne tych krajów, wspierane przez wyspecjalizowane organizacje prowadzą intensywne działania medyczne, których celem jest ratowanie życia pacjentów i zapobieżenie rozprzestrzenianiu się ogniska tej choroby.

Pomimo, że sprawa dotyczy innego kontynentu, to należy zachować czujność, albowiem we współczesnych czasach charakteryzujących się łatwością podróżowania nic nie jest odległe.

Wobec istniejącej sytuacji wiedza o gorączce krwotocznej Ebola i stosowanie się do zaleceń prewencyjnych są zalecane nie tylko podróżnikom, ale także ogółowi społeczeństwa, w tym zwłaszcza lekarzom i personelowi medycznemu.


więcej informacji >>>


komunikat GIS >>>

2014-03-21

Wykryj. Lecz. Wylecz!
Światowy Dzień Walki z Gruźlicą
24 marca 2014 roku

Tytułem informacji są trzy wyrazy zapożyczone z przesłania tegorocznego Światowego Dnia Walki z Gruźlicą przebiegającego pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Celem Światowego Dnia Walki Gruźlicą jest kształtowanie świadomości, że medycyna zna skuteczną terapię tej choroby. Dlatego też należy dążyć do tego, żeby każdy człowiek na świecie, bez względu na miejsce zamieszkania, stan społeczny czy zamożność miał dostęp do leczenia tej choroby. Jest to wyzwanie i zadanie, kierowane w pierwszej kolejności do rządów państw i do działających w sferze ochrony zdrowia instytucji publicznych

W skali świata na gruźlicę zapada ok. 9 milionów osób rocznie. Aż trzy miliony spośród tych osób nie ma dostępu do systemu opieki medycznej.


więcej informacji >>>

2014-03-21

Światowy Dzień Wody. Ochrona wody jest naszą wspólną sprawą.22 marca przypada Światowy Dzień Wody. W aspekcie egzystencji i zdrowia ludzi zwraca się uwagę na stałą dostępność do wody, albowiem bez wody nie ma życia. Woda pitna i przeznaczona do codziennego użytku musi odpowiadać wyśrubowanym wymogom wynikającym z przepisów prawa. Nadzór nad jakością wody konsumpcyjnej sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Wiodącym tematem tegorocznego WORDL WATER DAY jest wykorzystywanie wody przez przemysł energetyczny.

Ochrona zasobów wodnych, także pod względem zachowania dobrej jakości wody w rzekach i w pozostałych akwenach naturalnych lub sztucznych jest naszą wspólną sprawą.

2014-03-17

Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi prowadzi wojewódzką kampanię edukacyjną „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie”, której adresatami są uczniowie szkół gimnazjalnych województwa łódzkiego, ich rodzice, opiekunowie i środowisko szkolne. Kampanię objął patronatem Wojewoda Łódzki.

Celem Kampanii jest obniżenie wśród uczniów tendencji do podejmowania ryzykownych zachowań generowanych przez grupę rówieśniczą prowadzących do sięgania po różnego rodzaju substancje psychoaktywne. Realizacja Kampanii trwać będzie do końca 2015 roku.


więcej informacji >>>

2014-03-13

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu, wydał decyzje administracyjne stwierdzające przydatność do spożycia wody w wodociągach publicznych: Kolonia Łyszkowice, Stachlew, Chruślin i Oszkowice.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Łowiczu

2014-03-07

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, na podstawie badania laboratoryjnego, stwierdził pogorszenie jakości wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym w wodociągach:

- wodociąg publiczny Mieleszyn,
- wodociąg publiczny Bolesławiec,
- wodociąg zakładowy Pfleiderer Prospan S.A.

Woda do spożycia może być używana tylko po przegotowaniu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Wieruszowie

2014-02-28

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu, wydał decyzje administracyjne stwierdzające warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągach publicznych:

- Chruślin,
- Oszkowice,
- Kolonia Łyszkowice,
- Stachlew.

z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Z ww. wodociągów woda do spożycia może być używana tylko po przegotowaniu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Łowiczu

2014-02-28

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczący ASF

W związku z potwierdzeniem występowania przy granicy z Białorusią pierwszych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) Główny Inspektor Sanitarny opublikował komunikat w którym czytamy, że "Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF. Główny Inspektor Sanitarny informuje, że choroba ta nie zagraża życiu ludzi oraz nie wywołuje negatywnego wpływu na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Polski".Więcej informacji (pełny tekst komunikatu) >>>

2014-02-28

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, na podstawie wyników badania laboratoryjnego, stwierdził przydatność do spożycia wody w wodociągach publicznych: Niwiska i Węglewice.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Wieruszowie

2014-02-25

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy, na podstawie wyników badania laboratoryjnego, stwierdził przydatność do spożycia wody w wodociągu publicznym Łęczyca – Krzepocin.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Łęczycy

2014-02-24

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy, wydał decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Piekacie z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Woda do spożycia może być używana tylko po przegotowaniu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Łęczycy

2014-02-24

Świat Malowany Słowami Piosenki

21 lutego 2014 roku w Łęczycy odbył się III Festiwal Piosenki o Danusiu, głównym bohaterze programu edukacyjnego „Czyste Powietrze Wokół Nas”.

Program ten realizowany jest na terenie łęczyckiego powiatu już od 2008 roku. Głównym celem powyższego programu jest edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Laureaci Festiwalu to:

I. miejsce: Przedszkole n 2 w Łęczycy
II. miejsce: Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Witoni
III. miejsce: Przedszkole n 4 w Łęczycy2014-02-24

OSTROŻNIE Z WYBIELANIEM ZĘBÓW

Zabiegi wybielania zębów powinny być dokonywane po konsultacji z lekarzem stomatologiem – takie zalecenie znajduje się w informacji Głównego Inspektora Sanitarnego.

W informacji czytamy:

- Wyroby przeznaczone do wybielania zębów zawierające w swoim składzie 0.1% – 6% nadtlenku wodoru nie powinny być sprzedawane w ogólnodostępny dla konsumentów sposób.

- Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed zakupem tego typu wyrobów – tzw. systemy nakładkowe czy paski do wybielania zębów - w Internecie – poprzez anonimowe strony www lub poprzez serwisy aukcyjne.

- Główny Inspektor Sanitarny ostrzega również przed indywidualnym przeprowadzaniem zabiegów wybielania zębów preparatami zawierającymi powyżej 0.1% (do 6%) nadtlenku wodoru.

Więcej informacji znajdują się na stronie www.gis.gov.pl

2014-02-21

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, na podstawie badania laboratoryjnego, stwierdził pogorszenie jakości wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym w wodociągach: Węglewice i Niwiska.

Woda do spożycia może być używana tylko po przegotowaniu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Wieruszowie

2014-02-18

UWAGA NA CZAD

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi zwraca uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z obecności tlenku węgla (czadu) w pomieszczeniach. Źródłem czadu w pomieszczeniach mieszkalnych mogą być: kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. Powstaje on w wyniku niepełnego spalania wielu paliw, m.in.: drewna, oleju, gazu, węgla, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka ponieważ jest gazem bezbarwnym i bezwonnym.

Obecność czadu w pomieszczeniach zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców. Powoduje:

- od lekkiego bólu głowy, mdłości, wymiotów, ogólnego zmęczenia i osłabienia,

- poprzez nasilający się ból głowy, senność, zaburzenia świadomości i równowagi, trudności z oddychaniem, przyśpieszony oddech, zaburzenia rytmu serca,

- do drgawek, utraty przytomności, nieodwracalnego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, niewydolności wieńcowej, a nawet śmierć.

W celu zmniejszenia zagrożeniu należy:

- często wietrzyć pomieszczenia, w którym korzysta się z jakiegokolwiek źródła ognia,

- zapewnić prawidłową wentylację - nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,

- dokonywać okresowych przeglądów przewodów kominowych i wentylacyjnych,

- użytkować sprawne technicznie urządzenia grzewcze.

Nie należy bagatelizować takich objawów jak: duszności, bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, oszołomienie, osłabienie, przyśpieszenie czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem. W takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie i zasięgnąć porady lekarskiej.

2014-02-17

OSTRZEŻENIE

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi przekazuje konsumentom i pracownikom podmiotów leczniczych ostrzeżenie Światowej Organizacji Zdrowia przed doustnym przyjmowaniem produktu pod nazwą Miracle Mineral Solution przeznaczonego do dezynfekcji wody pitnej.więcej informacji >>>

2014-02-13

Akcja profilaktyczna Krajowego Centrum ds. AIDS

Pomyśl o zrobieniu testu na HIV i namów na test partnera – zachęca Krajowe Centrum ds. .AIDS, zwracając się przede wszystkim do młodych ale pełnoletnich osób. Okazją do zabrania głosu są przypadające 14 lutego Walentynki świętowane przez zakochanych.

Test można zrobić anonimowo i bezpłatnie w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) na terenie Polski. W województwie łódzkim punkt konsultacyjno – diagnostyczny funkcjonuje przy Poradni Nabytych Niedoborów Odporności w szpitalu im. dr. W. Biegańskiego przy ulicy Karola Kniaziewicza 1/5 w Łodzi.

W załączeniu przedstawiamy elektroniczną kartkę pocztową popularyzującą akcję profilaktyczną, która w 2014 roku przebiega pod hasłem Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test.Informacje uzupełniające >>>

2014-02-12

NARADA W WIELUNIU

11 lutego odbyła się w Wieluniu narada szkoleniowo – robocza Urszuli Sztuka – Polińskiej, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi województwa łódzkiego.

Głównym punktem narady było programowe wystąpienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi poświęcone przedstawieniu zadań włączonych do planu działań i przedsięwzięć Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie łódzkim w 2014 roku.

W grupie zadań podstawowych znajduje się kontynuowanie działań w kierunku poprawy obrazu epidemiologicznego. Jednym z celów jest radykalne zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne lub wręcz na ich eradykację, jak np. w przypadku choroby polio. Skuteczną drogą do osiągniecia tego rezultatu są szczepienia ochronne. Przed służbami sanitarnymi stoi zadanie podjęcia tego wyzwania.

Częścią narady było seminarium, którego agenda uwzględniała zagadnienia związane z nadzorem w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawy wiążące się ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.


więcej informacji >>>2014-02-07

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Łęczyca Krzepocin z powodu pogorszenia jej jakości pod względem mikrobiologicznym.

Woda do spożycia może być używana tylko po przegotowaniu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Łęczycy

2014-02-07

AKADEMIA PROFILAKTYKI ZDROWIA

Pod tym tytułem WSSE w Łodzi będzie przekazywać informacje dotyczące aktualnej wiedzy poświęconej profilaktyce zdrowia na tle obrazu epidemiologicznego związanego z przedstawianym zagadnieniem. Na początek przedstawiamy dwa tematy:

1. Jak się uchronić przed zachorowaniem na odrę?
2. HFRS, czyli wirusowe gorączki krwotoczne

Przed zachorowaniem na odrę można się uchronić. Jak? Oczywista odpowiedź jest taka – najlepszą tarczą ochronną jest szczepienie przeciwko tej chorobie. Warto pamiętać, że jest to obowiązek, którego spełnienie jest powinnością dorosłych sprawujących pieczę rodzicielską lub opiekę medyczną nad dzieckiem, które powinno być zaszczepione. Szczepienie jest także gestem wobec społeczeństwa. Wzmacnia tzw. odporność populacyjną

Na świecie na odrę choruje każdego roku ponad 20 mln osób. W 2006 r. wystąpiło 242 000 zgonów z powodu odry. Ponad 95% zgonów z powodu odry występuje w krajach o bardzo niskim poziomie rozwoju ekonomicznego. Sytuacja epidemiologiczna odry w Europie i w Polsce w 2013r. uległa pogorszeniu. W wielu krajach Europy wzrosła liczba zachorowań i wystąpiły zachorowania w ogniskach. W Polsce w 2013r. odnotowano 88 zachorowań na odrę, a w 2012r. – 70.

W woj. łódzkim w 2013r. nie odnotowano żadnego przypadku odry, ale we wcześniejszych latach rejestrowanych było do kilku zachorowań rocznie. Dotychczas w bieżącym roku wykryto 1 przypadek odry - osoba chora podawała, że nie była szczepiona przeciwko odrze.

Więcej informacji >>>

2014-02-04

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku w dniu 03.02.2014 r. wydał decyzje administracyjną stwierdzającą przydatność do spożycia wody w urządzeniu wodociągowym Wiewiórów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Radomsku

2014-02-04

Cała Polska trzyma formę!

Cała Polska trzyma formę! Rusza kampania medialna Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj formę!” – inicjatywa Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Polskiej Federacji Producentów Żywności (PFPŻ ZP) mającej na celu promocję zbilansowanej diety i aktywności fizycznej wśród młodzieży i rodziców. Ambasadorką kampanii została Monika Mrozowska.

Więcej informacji na www.trzymajforme.pl2014-02-03

Szkolenia koordynatorów programu
„ARS, czyli jak dbać o miłość?”.
W styczniu 2014, rozpoczęły się szkolenia pt. „ Edukacja zdrowotna, jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień „ dla szkolnych koordynatorów programu profilaktycznego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” opracowanego w ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Główny Inspektorat Sanitarny przeprowadza 4 szkolenia w województwie łódzkim, które odbywają się w okresie 3-6 lutego 2014 roku (w Piotrkowie Trybunalskim, Łodzi, Sieradzu i Skierniewicach). Szkolenia są jednodniowe i bezpłatne. Współorganizatorami szkoleń są jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej: wojewódzka i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Grupę docelową stanowią szkolni koordynatorzy: nauczyciele przedmiotowi, pedagodzy, psycholodzy, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub inne osoby odpowiedzialne za realizację edukacji zdrowotnej w szkole, którzy chcą podwyższyć swoje kwalifikacje w zakresie edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień.

Wyjątkowość programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” autorstwa Pana dr Krzysztofa Wojcieszka, polega na kompleksowym podejściu do profilaktyki uzależnień w kontekście wartości wyznawanych przez młodych ludzi. Celem programu jest dotarcie z przekazem edukacyjnym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ograniczenie skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych (alkoholu, tytoniu i narkotyków).

Do udziału w szkoleniu zgłosiło się ponad 152 szkolnych koordynatorów ze 169 szkół ponadgimnazjalnych w województwie łódzkim. Program został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Więcej informacji o programie na platformie internetowej Projektu: www.zdrowiewciazy.pl

2014-02-03

Przebieg wypoczynku podczas ferii zimowych 2014
na terenie województwa łódzkiego

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w ramach bieżącego nadzoru nad placówkami wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży pracownicy Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego skontrolowali 195 turnusów, na których przebywało ok. 9 342 dzieci, w tym:
-166 turnusów zorganizowanych w miejscu zamieszkania dla ok. 8100 dzieci,
-29 turnusów w formach wyjazdowych dla ok. 1200 uczestników.

Dominowały formy w miejscu zamieszkania, które organizowane były na terenie całego województwa, zapewniając dzieciom i młodzieży różnorodne możliwości spędzania wolnego czasu. Zajęcia odbywały się głównie w szkołach (w formie półkolonii), a także w świetlicach środowiskowych, ośrodkach sportowych, domach kultury, klubach osiedlowych a także pomieszczeniach fundacji i stowarzyszeń.

Dla dzieci i młodzieży organizowane były również wycieczki, wyjścia do kina, teatru lub na pływalnię, spotkania w muzeach, zajęcia sportowe, itp.

Wśród uczestników wypoczynku nie zarejestrowano wypadków ani zatruć pokarmowych, odnotowano jedynie kilka przypadków drobnych urazów oraz zachorowań, głównie o charakterze infekcyjnym.

Podczas przeprowadzonych 194 kontroli sanitarnych podczas trwania ferii stwierdzono nieprawidłowości w 4 placówkach, w tym: 3 dotyczyły bloków żywienia, a jedna złego stanu sanitarno-higienicznego - zastosowano karania mandatowe.

2014-01-28

ZIMOWE FERIE SĄ UDANE

W I tygodniu ferii zorganizowano na terenie województwa łódzkiego 127 turnusów wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym 15 w formie wyjazdowej, a 103 w miejscu zamieszkania.
Organizatorami były urzędy miejskie, gminne, wiejskie, fundacje, stowarzyszenia, a także muzea i teatry. Zajęcia odbywały się w świetlicach środowiskowych, szkolnych, pracowniach komputerowych, salach sportowych, domach kultury, klubach osiedlowych. Dzieci i młodzież uczestniczą w wyjściach do kina, do teatru, na pływalnie, spotkaniach w muzeach, zajęciach sportowych. Organizatorzy oprócz atrakcji zapewniają dzieciom poczęstunki w formie śniadań, słodkich przekąsek itp.
Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawują bieżący nadzór nad warunkami sanitarno – higienicznymi w obiektach zimowego wypoczynku. Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości. Pomimo występujących niskich temperatur wypoczynek zimowy przebiega bez zakłóceń.
Dokładne dane dotyczące organizatorów i miejsc wypoczynku znaleźć można na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl

2014-01-28

FERIE W POWIECIE KUTNOWSKIM.
ZAJĘCIA PROWADZIŁY PANIE Z SANEPIDU

24 stycznia pracownice Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kutnie poprowadziły zajęcia dla uczestników ferii zimowych zorganizowanych przez bibliotekę Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Krośniewicach.  Atrakcją zajęć było wspólne rozwiązywanie krzyżówki  z hasłem „Ferie zimowe a zdrowie” , układanie puzzli i mini warsztaty poświęcone dbałości o zdrowie podczas ferii.  Zajęcie te poprzedziła pogadanka na temat higieny osobistej, zdrowego odżywiania, bezpiecznego wypoczynku na feriach zimowych oraz  zapobiegania grypie i chorobom przeziębieniowy, którą przeprowadziły „Panie z Sanepidu”2014-01-14

WKRÓTCE FERIE ZIMOWE

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi w związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi dla uczniów szkół z województwa łódzkiego (20 stycznia do 2 lutego 2014r.) w załączonych ulotkach przypomina o zasadach bezpiecznego wypoczynku.

Ulotka dla rodziców >>>

Ulotka dla uczestników >>>

Ulotka działania PIS >>>

Placówki, w których zorganizowany zostanie wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży na terenie województwa łódzkiego podlegać będą bieżącemu nadzorowi powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych.
Dokładne dane dotyczące organizatorów i miejsc wypoczynku są udostępnione na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl

2014-01-13

Zapłacą za badania

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że wyrokiem WSA w Łodzi, z dnia 08.01.2014r., o sygnaturze akt III SA/Łd 562/13 została oddalona skarga strony na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi i poprzedzającą ją decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku w przedmiocie obciążenia opłatą za poniesione koszty niezbędne do przeprowadzenia oceny i badań bezpieczeństwa produktów, co do których zachodziło uzasadnione podejrzenie, że są środkami zastępczymi.

2014-01-03

Zaszczep w sobie chęć szczepienia!

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia pod poz. 43 opublikowany został Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2014


wiecej informacji >>>

W nawiązaniu do powyższej informacji uprzejmie przypominamy, że Główny Inspektorat Sanitarny kontynuuje akcję informacyjną na temat szczepień ochronnych pod nazwą Zaszczep w sobie chęć szczepienia. Akcja ma na celu promocję szczepień ochronnych, jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom zakaźnym


wiecej informacji >>>

2013-12-23

Z ust do ust płynęły życzenia

Za kilka dni definitywnie pożegnamy 2013 rok. Jaki to był czas? Staramy się przypominać fakty. Okazją do podsumowania było przedświąteczne spotkanie kierownictwa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej z pracownikami WSSE w Łodzi, które odbyło się 20 grudnia.
Dr Urszula Sztuka–Polińska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi oceniła, że dla państwowej inspekcji sanitarnej województwa łódzkiego był to czas wytężonej i efektywnej pracy. Powinniśmy szeroko informować o naszych działaniach, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa łódzkiego – uznała Pani Inspektor.

- Wszystkim moim współpracownikom dziękuję za dobra pracę w mijającym roku.

Uroczyście udekorowany stół przypominał swoimi akcentami, że wkrótce rozpoczną się święta. Zebrani sięgali po leżące na stole opłatki. Z ust do ust płynęły życzenia wesołych świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w nowym 2014 roku.

2013-12-19

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach stwierdził przydatność do spożycia wody w wodociągu publicznym Bolimów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Skierniewicach: PSSE w Skierniewicach

2013-12-18

PODZIĘKOWANIE

16 grudnia 2013 roku odbyło się w Pabianicach uroczyste spotkanie związane z wręczeniem odznaczeń państwowych i resortowych pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego.

Na chlubny dorobek Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która wkrótce będzie obchodziła jubileusz 95-lecia istnienia składają się także dokonania zawodowe wyróżnionych osób. Przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez Ministra Zdrowia odznaczenia są wyrazem podziękowania za wzorowe wykonywanie wiążących się z praca zawodową obowiązków – powiedziała w słowie powitalnym Urszula Sztuka – Polińska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi.

Odznaczenia wręczył Paweł Bejda, wicewojewoda łódzki.

Więcej Informacji >>>2013-12-18

FINAŁ OLIMPIADY WIEDZY O RACJONALNYM ŻYWIENIU

Julia Jarecka została laureatką II Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu, której finał odbył się 17 grudnia 2013 roku. Jury oceniało prace 22 uczestników reprezentujących gimnazja z 21 powiatów województwa łódzkiego. Uczniowie odpowiadali na 25 pytań testowych oraz 5 problemowych, m.in. musieli wykazać się wiedzą na temat zasad prawidłowego odżywania się, zdrowego stylu życia  oraz zaburzeń stanu zdrowia i rozwoju związanych z nieprawidłowym stylem życia.
Wyniki etapu wojewódzkiego II Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu >>>

2013-12-10

Metanol groźny dla zdrowia i życia

Dmuchając na zimne, ostrzegamy, że spożycie alkoholu niewiadomego pochodzenia lub środków nieprzeznaczonych do spożycia można przypłacić utratą zdrowia lub życia. Następstwa spożycia alkoholu metylowego są zawsze tragiczne, bo metanol zabija.

Ulotka informacyjna >>>

2013-12-10

Program Szczepień Ochronnych na rok 2014

W dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia pod poz. 43 opublikowany został Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2014

więcej informacji >>>

2013-12-10

Informacja

Oddział Laboratoryjny Mikrobiologii i Parazytologii WSSE w Łodzi informuje, że w dniach 24 i 31 grudnia 2013 r. nie będą przyjmowane próbki kału do badań w kierunku Salmonella, Shigella (badania do pracowniczej książeczki zdrowia).

2013-12-09

Antybiotyki. Czas się opamiętać

3 grudnia odbyła się konferencja prasowa dr Urszuli Sztuka - Polińskiej, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi poświęcona ochronie antybiotyków. Postulat racjonalnej antybiotykoterapii jest kierowany do lekarzy ale też do pacjentów, którzy przyjmują, niestety, antybiotyki bez zlecenia lekarskiego. Proces samoleczenia jest groźny dla zdrowia konkretnego pacjenta. Szkodzi też interesowi ogółu, gdyż przyczynia się do narastania zjawiska antybiotykooporności, które jest jednym z podstawowych problemów zdrowia publicznego. Udział w konferencji, jako koreferenci wzięli: prof. Eugeniusz Małafiej, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Mikrobiologii Lekarskiej, dr Maria Cianciara, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, lek. med. Anna Guzek , Kierownik Oddziału Nadzoru Epidemiologii WSSE w Łodzi, mgr Aleksandra Krawczyk – Kierownik Oddziału Laboratoryjnego Mikrobiologii i Parazytologii WSSE w Łodzi

Konferencja, której główny przekaz odzwierciedlał jej tytuł – „Antybiotyki. Czas się opamiętać” cieszyła się dużym zainteresowaniem dziennikarzy i odbiła się szerokim echem w mediach.

2013-12-09

Plakaty

6 grudnia w siedzibie PSSE w Kutnie podsumowano Powiatowy Konkurs Plastyczny, pn. „Bezpieczne zachowanie uchroni cię przed zakażeniami krwiopochodnymi”. Zadanie konkursowe adresowane do uczniów kutnowskich szkół polegało na wykonaniu plakatu promującego zdrowy styl życia, profilaktykę i bezpieczne zachowania podczas czynności ratujących życie przez służby zawodowe związane z niesieniem pomocy.

Konkurs zorganizowali wspólnie: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie, Starostwo Powiatowe w Kutnie oraz Komenda Powiatowa Policji w Kutnie.

2013-12-06

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim wydał decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Rokicinach-wsi z powodu pogorszenia jej jakości pod względem fizykochemicznym.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Tomaszowie Mazowieckim

2013-12-03

Informacja

Oddział Laboratoryjny Badań Środowiskowych informuje, że w dniach 23.12.2013 r.–03.01.2014 r. próbki wody do badań bakteriologicznych nie będą przyjmowane. Próbki wody do badań fizykochemicznych będą przyjmowane po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Oddziału (42 25-36-391).

2013-12-03

Przykład partnerstwa

Wśród inicjatyw programowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie łódzkim są takie, które odbywają się we współpracy z Oddziałem Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Łodzi. Są to programy profilaktyczne i przedsięwzięcia organizowane w ramach, adresowanych głównie do dzieci młodzieży, działań oświatowych, których celem jest kształtowanie nawyków żywieniowych, zgodnych z kanonami zdrowej diety.

Przykładem partnerstwa w tym zakresie jest prowadzona aktualnie Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu organizowana wspólnie przez Inspekcję i ARR. Olimpiada obejmuje obszar całego województwa łódzkiego a w jej organizację zaangażowane są powiatowe stacje sanitarno epidemiologiczne oraz powiatowe struktury Agencji. Finał Olimpiady wyznaczono na dzień 17 grudnia. Innym przykładem współpracy są konferencje prozdrowotne organizowane przez WSSE w Łodzi dla pracowników oświaty. Jednym z celów tych konferencji jest promowanie zdrowej żywności i racjonalnego odżywiania się, które w szkołach przybiera formę spożywania przetworów mlecznych lub owoców i warzyw dostarczanych na zlecenie Agencji.

Współpraca Państwowej Inspekcji sanitarnej z Agencją Rynku Rolnego ukierunkowana jest także na promocję zdrowej polskiej żywności, co przejawia się miedzy innymi współuczestnictwem w konferencjach i szkoleniach odbywających się z udziałem producentów i dystrybutorów działających na rynku rolno - spożywczym.

Wspólnie podejmowane inicjatywy są przykładami partnerstwa służącego rozwojowi regionu łódzkiego. Kierownictwo Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Łodzi docenia tę współpracę, czemu dało wyraz podczas uroczystości z okazji jubileuszu Agencji, przekazując dr Urszuli Sztuka - Polińskiej podziękowania „dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi za owocną współpracę i zaangażowanie w rozwój sektora rolno- spożywczego na terenie województwa łódzkiego”.

2013-12-02

Wkrótce finał Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu.

Jury Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu dokonało oceny 185 prac uczestników Olimpiady z 21 powiatów województwa łódzkiego. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 22 uczestników którzy zdobyli najwyższą ilość punktów w poszczególnych powiatach.

17 grudnia 2013 r. sali konferencyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi odbędzie się finał Olimpiady.

2013-12-01

Szkolenie dla pracowników Pionu Epidemiologii
i Systemu Zarządzania Jakością
Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego


W dniach 21 - 22.11.2013r. odbyło się w Spale szkolenie merytoryczno – warsztatowe dla kierowników/pracowników Pionu Epidemiologii Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie łódzkim na temat „Aktualne problemy nadzoru epidemiologicznego”. W trakcie szkolenia zostały przedstawione aktualne zagadnienia z zakresu nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi, nadzoru nad szczepieniami ochronnymi oraz nadzoru sanitarnego nad podmiotami leczniczymi. W czasie zorganizowanych zajęć warsztatowych zostały omówione zasady klasyfikowania przypadków chorób zakaźnych zgodnie z obowiązującymi definicjami.

Równolegle prowadzone było szkolenie pt. „Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością w działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego”, dla osób realizujących w PSSE woj. łódzkiego zadania Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Systemu Jakości. Podczas zajęć warsztatowych przygotowano projekty zmian do funkcjonujących w działalności kontrolnej Procedur Ogólnych. Ćwiczono wprowadzanie działań korekcyjnych i korygujących, działań zapobiegawczych, a także ocenę skuteczności podejmowanych działań. Uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.2013-11-29

„ V” jak Victoria - Światowy Dzień AIDS

„DĄŻYMY DO ZERA. ZERO NOWYCH ZAKAŻEŃ. ZERO DYSKRYMINACJI. ZERO ZGONÓW Z POWODU AIDS” – w świetle tego hasła, do realizacji którego dążymy obchodzimy Światowy Dzień AIDS, który przypada w dniu 1 grudnia. Z okazji Światowego Dnia AIDS lokalnie odbywają się spotkania w gronie osób zajmujących się profilaktyką, leczeniem oraz wspierających działania na rzecz innych w kwestii pomocy, praw człowieka i krzewienia tolerancji. Stwarza to okazję do wymiany doświadczeń i pogłębienia wiedzy o najnowsze osiągnięcia w medycynie i profilaktyce oraz ocenę dotychczasowych dokonań. Propozycją dla mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego jest stoisko edukacyjno – informacyjne na temat HIV/AIDS zorganizowane w Galerii Łódzkiej przez WSSE w Łodzi.

Statystycznie każdego dnia w Polsce 3 osoby dowiadują się o fakcie zakażenia HIV. Są to zazwyczaj zakażenia, których można uniknąć, stosując odpowiednią profilaktykę. Szacuje się, że z wirusem żyje około 35 tysięcy osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych. W Polsce dużo mniej osób, niż w innych krajach europejskich, wykonuje testy w kierunku HIV. Jak czytamy w Rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Naukowego /PTN/ AIDS, osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń.

W 2012r. do WSSE w Łodzi zgłoszono 36 przypadków nowych zakażeń HIV osób przebywających na terenie województwa łódzkiego. 86,1% zakażonych stanowili mężczyźni, a 13,9% kobiety. Najwięcej zakażonych zarejestrowano wśród osób w wieku 20-34r.ż. (61,1%). Od kilku lat obserwuje się wzrost liczby zakażeń, do których doszło drogą ryzykownych zachowań seksualnych i spadek liczby zakażeń u narkomanów. W 2012r. w 36,1% zakażeń prawdopodobną przyczyną zakażenia były kontakty homoseksualne, a heteroseksualne i zażywanie narkotyków – w 22,2%. Od początku rejestracji tj. od 1986 r. w województwie łódzkim zarejestrowano 880 przypadków zakażeń HIV, w tym 332 u osób przyjmujących środki odurzające (37,7%), zaś na AIDS zachorowało 193 zakażonych, z których 73 osoby zmarły.

Zakażenie HIV z zakażenia prowadzącego do śmierci zmieniło się w zakażenie przewlekłe. Wprawdzie niemożliwe jest usunięcie wirusa z organizmu osoby zakażonej, ale możliwe jest znaczące zahamowanie replikacji wirusa. Czerwona kokardka symbol walki z AIDS jest także znakiem solidarności z osobami, których problem AIDS dotyczy oraz symbolem pamięci o tych, których w następstwie tej choroby nie ma już z nami. Kokardka układa się w kształt litery „V”, jak victoria. W dobie skutecznej terapii antyretrowirusowej nikt nie powinien umierać na AIDS.Więcej (informacja prasowa) >>>
www.gis.gov.pl >>>

2013-11-28

ZDROWIE A ZACHOWANIA RYZYKOWNE MŁODZIEŻY

26 listopada odbyła się w Łodzi konferencja „Zdrowie a zachowania ryzykowne młodzieży”. Do auli Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej przybyło około 300 nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pedagogów i psychoterapeutów, pielęgniarek szkolnych oraz koordynatorów programów profilaktycznych z Łodzi i z terenu województwa łódzkiego zajmujących się rozwiązywaniem problemów zdrowotnych młodzieży.

Więcej Informacji >>>

2013-11-27

29 LISTOPADA W GALERII ŁÓDZKIEJ

W przededniu Światowego Dnia Walki z AIDS Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi organizuje 29 listopada w godz. 1000 – 1600 w Galerii Łódzkiej Punkt Informacyjno – Edukacyjny, w którym pracownicy WSSE w Łodzi będą przekazywali informacje na temat HIV/AIDS oraz przeprowadzą konkursy z zakresu podstawowej wiedzy o zakażeniu i chorobie. Laureaci konkursów otrzymają upominki oraz gadżety tematyczne.

W Punkcie będzie można również otrzymać informacje z zakresu profilaktyki tytoniowej a osoby palące będą mogły zmierzyć poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą specjalnego urządzenia, który będzie obsługiwany przez organizatorów oraz studentów medycyny z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

2013-11-26

SENTINEL SŁUŻY LUDZIOM

SENTINEL – pod tym kryptonimem kryją się badania w kierunku wykrycia wirusów grypy. Z punktu widzenia epidemiologicznego wartość tych badań jest bardzo duża, wręcz nieoceniona, gdyż ich wyniki służą rozpoznaniu wirusów grypy. Wiedza ta jest wykorzystywana w pracach nad skomponowaniem składu szczepionki przeciwgrypowej na kolejny (następny) sezon epidemiczny.

Prowadzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną badania Sentinel są działaniem na rzecz ochrony zdrowia publicznego i w interesie każdego człowieka. Realizacja tych badań możliwa jest dzięki współpracy powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych z lekarzami, którzy pobierają od pacjentów, u których na podstawie badań fizykalnych i obrazu klinicznego podejrzewają grypę materiał biologiczny, tzw. wymazy. Następnie wymazy poddawane są analizie mikrobiologicznej w akredytowanych laboratoriach państwowej inspekcji sanitarnej.

Rezultaty badań Sentinel prowadzone przez inspekcję sanitarną województwa łódzkiego w sezonie epidemicznym 2012/2013 zyskały wysokie uznanie i zostały docenione przez referencyjne ośrodki badawcze w kraju oraz na świecie. Przed kilkoma dniami dr Urszula Sztuka – Polińska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi otrzymała podziękowanie od profesor Lidii Brydak, kierownika Krajowego Ośrodka ds. Grypy „za przesłane w sezonie epidemicznym grypy 2012/2013 izolaty wirusa grypy”, które zostały poddane sprawdzającej analizie serologicznej i molekularnej w laboratorium WHO w Londynie. Weryfikacja potwierdziła stuprocentową dokładność badań przeprowadzonych w laboratorium należącym do WSSE w Łodzi. Wyniki łódzkich badań zostały zarekomendowane przez WHO do opracowania składu stosowanej aktualnie w całym świecie szczepionki przeciwko grypie.


Więcej Informacji >>>

2013-11-25

Zdrowie a zachowania ryzykowne młodzieży

We wtorek, 26 listopada 2013 roku o godzinie 10.00 w auli Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, przy ulicy Rewolucji 1905 r. nr 52 odbędzie się konferencja „Zdrowie a zachowania ryzykowne młodzieży”.

Do udziału w konferencji zgłosiło się ponad 300 przedstawicieli władz lokalnych, dyrektorów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pielęgniarek szkolnych, koordynatorów programów profilaktycznych z Łodzi i z terenu województwa łódzkiego zajmujących się rozwiązywaniem problemów zdrowotnych młodzieży.


Program konferencji>>>

2013-11-22

Zaszczep w sobie chęć szczepienia!

Zaszczep w sobie chęć szczepienia! - pod takim hasłem rusza akcja informacyjna mająca na celu promocję szczepień ochronnych. Tym razem pragniemy zachęcić Państwa do zapoznania się z działaniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie edukacji prozdrowotnej ukierunkowanej na szczepienia ochronne.

W obszarze szczepień ochronnych narosło wiele mitów. Różnego rodzaju stowarzyszenia i nieformalne ruchy rozpowszechniają w mediach nieprawdziwe informacje nie tylko na temat bezpieczeństwa szczepionek ale również kwestionują korzyści dla zdrowia tej formy profilaktyki. Ponadto ruchy antyszczepionkowe podważają również prawny obowiązek poddawania dzieci szczepieniom ochronnym. Działania te mogą wpływać negatywnie na decyzje, w szczególności rodziców i opiekunów dzieci, co do zasadności przeprowadzania szczepień ochronnych. Na temat szczepień ochronnych poszukujecie Państwo informacji rzetelnej, wiarygodnej i przystępnej. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest akcja informacyjna pod hasłem - Zaszczep w sobie chęć szczepienia.


ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROJEKTEM >>>

2013-11-21

W powiecie kutnowskim i w całym województwie

19 listopada odbywały się w całym województwie łódzkim eliminacje powiatowe II Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy O Racjonalnym Żywieniu, której celem jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz promowanie zdrowego stylu życia, zmiana nawyków żywieniowych i propagowanie aktywności sportowej.

W powiecie kutnowskim udział w Olimpiadzie wzięło 10 uczniów z 6 Gimnazjów uczestniczących w realizacji ogólnokrajowego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę”. Uczniowie odpowiadali na 35 pytań testowych wielokrotnego wyboru.

W finale Olimpiady, który odbędzie się 17 grudnia w siedzibie WSSE Łodzi będą rywalizowali zwycięzcy etapów powiatowych.2013-11-20

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

W trzeci czwartek listopada, czyli jutro (21 listopada) przypada Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. Każdy, komu drogie jest własne zdrowie a jest palaczem ma okazję rzucić palenie. Rzucenie palenia jest gestem wyrażającym szacunek wobec osób, które same nie będąc palaczami stają się bezbronnymi ofiarami wdychanego dymu tytoniowego.

Jest kilka rad, jak skutecznie rzucić palenie. Najlepiej zrobić to od razu. Potrzebna jest siła woli i wzmacniająca tę siłę wiedza o rujnującym zdrowie nałogu palenia tytoniu. Oto fakty:

-Palenie tytoniu należy do najważniejszych czynników ryzyka chorób układu krążenia, układu oddechowego i nowotworów. Od lat stanowi główną przyczynę wysokiej umieralności w dorosłej populacji Polski. Szacunki epidemiologiczne pokazują, że w 2000 roku palenie tytoniu było przyczyną około 69 tys. zgonów w Polsce (57 tys. mężczyzn i 12 tys. kobiet), z czego około 43 tys. stanowiły zgony przedwczesne ( w wieku 35-69 lat).

-Przewlekłe choroby niezakaźna w tym, te spowodowane paleniem tytoniu lub biernie wdychaniem dymu tytoniowego stanowią od lat najważniejszy problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny w Polsce.

Z badań OBOP prowadzonych na zlecenie GIS (luty 2011 r.) dowiadujemy się, że do nałogowego (codziennego) palenia tytoniu przyznaje się 9 min Polaków w wieku 15 i więcej lat. W populacji mężczyzn odsetek codziennie palących wynosi 39%, natomiast w populacji kobiet 23%. Największy odsetek palaczy w Polsce odnotowuje się w przedziale wiekowym 50-59 lat. Niepokojąca jest również utrzymująca od kilku lat tendencja wzrostu częstości codziennego palenia wśród młodych ludzi w wieku 20-29 lat.2013-11-15

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach


18 listopada przypada Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Celem tej inicjatywy jest propagowanie racjonalnego stosowania antybiotyków zarówno wśród społeczeństwa jak i profesjonalistów medycznych.

W 2013 roku szczególnie mocno podkreślony jest problem niebezpieczeństwa samoleczenia antybiotykami. W tym kontekście przypominamy, że przyjmując antybiotyki, należy przestrzegać zaleceń lekarza. Antybiotyki należy stosować wyłącznie na podstawie recepty, nie używać pozostałości z poprzedniej kuracji, ani antybiotyków nabytych bez recepty.

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.antybiotyki.edu.pl

2013-11-15

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego

Komunikat dotyczący przypadków ogniska ostrego niewirusowego zapalenia wątroby (z przypadkami niewydolności tego narządu) w Stanach Zjednoczonych, które wystąpiło po spożyciu produktów o nazwie OxyELITE Pro

więcej informacji >>>

2013-11-08

Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie

7 listopada w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi odbyło się spotkanie mające na celu podsumowanie realizacji Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi pod hasłem „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie” pod honorowym patronatem Wojewody Łódzkiego.

Na przełomie maja i czerwca 2013 r. zrealizowana została edycja pilotażowa kampanii, która zasięgiem objęła 20 szkół gimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego.

Szkolni edukatorzy realizujący zajęcia edukacyjne skierowane do uczniów oraz spotkania z rodzicami uczestniczyli w szkoleniu warsztatowym prowadzonym przez Panią prof. Jolantę Zawilską z Zakładu Farmakodynamiki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, oraz Pana Jakuba Rychtera – psychoterapeutę i terapeutę uzależnień. Łącznie w gimnazjach uczestniczących w pilotażu w zajęciach edukacyjnych uczestniczyło 3611 uczniów, zrealizowano również spotkania, w których uczestniczyło 1081 rodziców.

Docelowo w latach 2013-2015 planowane jest objęcie zasięgiem kampanii wszystkich szkół gimnazjalnych z obszaru województwa łódzkiego. Informacje, uwagi i wnioski z edycji pilotażowej będą bardzo pomocne przy planowaniu i realizacji dalszych działań i z pewnością przyczynią się do jak najlepszej realizacji stawianych założeń.

2013-11-08

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach stwierdził pogorszenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu Bolimów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Skierniewicach

2013-10-30

OLIMPIADA WIEDZY O RACJONALNYM ŻYWIENIU


Olimpiada Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu, której celem jest poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży gimnazjalnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety oraz kształtowania postaw niezbędnych do utrzymania zdrowia i kondycji fizycznej nabiera tempa.

19 listopada 2013 roku odbędą się eliminacje powiatowe, do których zakwalifikowało się 192 gimnazjalistów uczących się w województwie łódzkim. Czy pójdą w ślady słynnego gastronoma Paula Bocuse? Zobaczymy.

Póki co, trzymamy kciuki za powodzenie w eliminacjach.

2013-10-23

Informacja

Oddział Laboratoryjny Mikrobiologii i Parazytologii WSSE w Łodzi informuje, że w dniu 31 października 2013 br. nie będą przyjmowane:

- próbki kału do badań w kierunku Salmonella, Shigella oraz badań mikologicznych
- wymazy do badań bakteriologicznych
- próbki moczu do badań bakteriologicznych
- wymazy czystościowe

2013-10-23

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie w dniu 23.10.2013 r. wydał decyzję administracyjną stwierdzającą przydatność do spożycia wody w wodociągu publicznym w Kurowie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Kutnie

2013-10-18

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie w dniu 18.10.2013r. wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym w Kurowie z powodu pogorszenia jej jakości pod względem mikrobiologicznym oraz nakazał producentowi wody zapewnienie odbiorcom wody odpowiedniej jakości.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Kutnie

2013-10-18

Zdrowie a zachowania ryzykowne młodzieży


Tytuł tej informacji jest hasłem przewodnim Wojewódzkiej Konferencji Profilaktycznej, która odbędzie się 26 listopada 2013 roku w Łodzi. Konferencja kierowana jest do przedstawicieli władz lokalnych, dyrektorów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pielęgniarek szkolnych, koordynatorów programów profilaktycznych oraz pracowników zajmujących się rozwiązywaniem problemów zdrowotnych młodzieży.

Miejsce Konferencji: Aula H-020 (przy Patio) Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, przy ulicy Rewolucji 1905 roku nr 52.

Formularze zgłoszeniowe do udziału w Konferencji należy przesłać do dnia 17 listopada 2013 r.
Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Materiały do pobrania: zaproszenie >>>
karta zgłoszenia >>>
program >>>

2013-10-15


KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO dotyczący przypadków zakażeń nowym koronawirusem MERS-CoV >>>

2013-10-14
TOMASZÓW SIĘ ZBADAŁ

11 października w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się II edycja akcji prozdrowotnej – „TOMASZÓW SIĘ BADA”. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego, zorganizowali z okazji Międzynarodowego Dnia Ratownictwa Medycznego oraz w ramach projektu „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” punkt informacyjno-diagnostyczny.

Osoby odwiedzające siedzibę Starostwa mogły skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych, tj.: pomiaru ciśnienia tętniczego, pomiaru stężenia glukozy we krwi oraz pomiaru stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

Poziom cukru we krwi zmierzono 175 osobom a pomiarowi ciśnienia poddało się 145 osób. Z badań smokolayzerem (oznaczanie zawartości CO w wydychanym powietrzu) skorzystało 58 mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego. 45 osób skorzystało z indywidualnego instruktarzu udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Celem kampanii profilaktycznej było zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z występowaniem chorób takich jak: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i przewlekła obturacyjna choroba płuc oraz na problem lekceważenia zaleceń szczególnie u osób z problemami zdrowotnymi, którym trudno jest zerwać z nałogiem palenia tytoniu. Ważnym aspektem było skupienie uwagi na problemie strachu przed udzielaniem pierwszej pomocy medycznej.2013-10-08
Otwarta Stacja

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kutnie organizuje spotkania i przedsięwzięcia edukacyjne z zakresu oświaty zdrowotnej we własnej siedzibie. 7 października Stacja gościła uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Warszawie – Centrum Kształcenia w Kutnie . W ramach spotkania edukatorzy z PSSE w Kutnie przeprowadzili dwie prelekcje. Pierwsza z nich dotyczyła zasad postępowania pracownika w zakładzie pracy związanym z żywieniem, w celu nie przenoszenia chorób tzw. „brudnych rąk” oraz higieny osobistej i higieny pracy podczas przygotowywania posiłków. Tematem drugiej prelekcji była profilaktyka HIV/AIDS w związku ze zbliżającymi się obchodami Światowego Dnia AIDS.


2013-10-08

Informacja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi w związku z Komunikatem Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie jesiennej akcji szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliżnie na terenie województwa łódzkiego

W związku z trwającym obecnie sezonem grzybowym Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje o planowanej na okres 09 - 13.10.2013r. jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa łódzkiego. Szczepienia będą wykonane metodą zrzutów z samolotów doustnej, żywej szcepionki. Akcja szczepień zostanie przeprowadzona na terenie wszystkich terenów leśnych w województwie łódzkim. Kontakt ludzi z tą szcepionką może wiązać się z koniecznością przeprowadzenia u nich poekspozycyjnych szczepień przeciwko wściekliżnie. Szczególną uwagę powinni zwrócić rodzice lub opiekunowie dzieci na ich zachowanie się podczas pobytu w lesie.


wiecej informacji >>>

2013-10-07
Narada Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi
z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi województwa Łódzkiego

3 października 2013 roku odbyła się w Pabianicach narada Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi województwa łódzkiego połączona z seminarium, którego tematyka była poświęcona sytuacji epidemiologicznej chorób przenoszonych drogą płciową oraz strategii bezpieczeństwa imprez sportowych na terenie województwa łódzkiego.


wiecej informacji >>>


2013-10-02
BEZ PAPIEROSÓW JEST SIĘ MODNYM I ZDROWSZYM.
Podsumowanie programu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT”.

30 września odbyło się spotkanie Koalicji Wojewódzkiej podsumowujące dwuletnią realizację projektu. Projekt ten sfinansowany został przez Międzynarodową Unię ds. Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease), we współpracy ze Światową Fundacją ds. Walki z Chorobami Płuc (World Lung Foundation). Obie organizacje są zrzeszone w ramach Inicjatywy Bloomberga, założonej przez prowadzącego działalność filantropijną Michaela Bloomberga, burmistrza Nowego Jorku.


wiecej informacji >>>

2013-10-02

Poznaj grzyby, unikniesz zatrucia

Na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie grzyboznawcy i edukatorzy z WSSE w Łodzi przeprowadzili 27 września cykl 3 zajęć edukacyjnych dla wszystkich uczniów szkoły na temat bezpiecznego zbierania i rozpoznawania grzybów oraz sposobu ubierania się i zachowywania podczas pobytu w lesie.
2013-10-01

OLIMPIADA WIEDZY O RACJONALNYM ŻYWIENIU


Rok szkolny rozpoczął się już na dobre. Szkoły w województwie łódzkim podejmują dodatkowe wyzwania edukacyjne polegające na uczestnictwie uczniów w olimpiadach wiedzy organizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Szeroka oferta umożliwia wykazanie się każdej szkole i jej uczniom. Wystarczy się zgłosić do udziału. Zatem zapraszamy.

Na początek proponujemy Olimpiadę wiedzy o racjonalnym żywieniu. Olimpiada ta adresowana jest do gimnazjalistów interesujących się zagadnieniami, które objęte są nazwą przedsięwzięcia. Od uczestników Olimpiady wymagać się będzie wiedzy z zakresu zasad zdrowego żywienia. Zapraszamy gimnazja do zgłaszania uczestnictwa w Olimpiadzie swoich reprezentacji (2 uczniów + opiekun). Termin zgłoszeń upływa 25 października. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Olimpiady >>>


Karta zgłoszenia >>>
zgoda przedstawiciela ustawowego uczestnika Olimpiady >>>

2013-09-24

Informacja
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi przypomina, że wraz z nadejściem jesieni rozpoczyna się kolejny sezon epidemiczny zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne, w związku z czym warto rozważyć zaszczepienie się przeciwko grypie.

W minionym sezonie epidemicznym 2012/2013 w województwie łodzkim odnotowano ponad 185 tys. zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne, tj. ponad 3 - krotnie więcej niż w sezonie epidemicznym 2011/2012 oraz 12 zgonów osób chorujących na przewlekłe choroby, u których stwierdzono zakażenie wirusem grypy. Szczepienia przeciwko grypie są zalecane wg WHO dla osób chorych na choroby przewlekłe układu krążenia, oddychania, nerek, cukrzycę i z zaburzeniami odporności, otyłością i u osób w wieku powyżej 50 lat a także u kobiet ciężarnych, u dzieci od 6 m.ż. oraz osób, których praca wymaga kontaktu z wieloma osobami.


Apel kierownika Krajowego Ośrodka ds. Grypy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego prof. Lidii Brydak

Informacja PZH - "Przekonujemy, że w sezonie 2013/2014 warto zaszczepić się przeciw grypie"

2013-09-23

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Maciejów z powodu pogorszenia jej jakości pod względem mikrobiologicznym.

Woda do celów spożywczych może być używana tylko po przegotowaniu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Zgierzu

2013-09-23

Akcja Profilaktyczna w Radomsku

19 września PSSE w Radomsku przeprowadziła w siedzibie Starostwa Powiatowego profilaktyczną akcję w ramach której wykonywano bezpłatne badanie na zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą somekrlyzera.

Akcję przeprowadzono w ramach realizowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną „Programu profilaktyki w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu tytoniu i innych środków psychoaktywnych". Z badania skorzystało ponad 60 osób.2013-09-17

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu w Gomulinie z powodu pogorszenia jej jakości pod względem mikrobiologicznym.

Woda do celów spożywczych może być używana tylko po przegotowaniu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Piotrkowie Trybunalskim

2013-09-17

Bezpieczeństwo dzieci na placach zabaw

W dniach 11–13 września 2013 r. odbyło się w Spale szkolenie dla pracowników pionu higieny dzieci i młodzieży Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego. Szkolenie dotyczyło bezpieczeństwa dzieci na placach zabaw oraz rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem nadzoru nad placówkami oświatowo-wychowawczymi i wypoczynku. Wykłady i warsztaty prowadzone były przez pracowników pionu HDM WSSE w Łodzi. Uczestnicy otrzymali certyfikaty o ukończeniu szkolenia.

* * *

Równolegle odbyło się szkolenie dla pracowników pionu żywności i żywienia, którego tematyka objęła zagadnienia dotyczące oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, znakowania żywności wartością odżywczą, bezpieczeństwa zdrowotnego materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością a także zmian w ustawodawstwie w zakresie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz kosmetyków i substancji dodatkowych, aromatów i enzymów. Wykłady i ćwiczenia praktyczne prowadzone były przez pracowników pionu HŻŻiPU WSSE w Łodzi.


2013-09-09

„MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY” – rok szkolny 2013/2014.

Rozpoczęła się realizacja programu edukacyjnego „MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY”, adresowanego do dzieci klas I szkół podstawowych.

Program był już pilotażowo prowadzony w ubiegłym roku szkolnym i spotkał się z dużym uznaniem adresatów oraz realizatorów, wg których stanowił bardzo dobrą formę bezpiecznej adaptacji dziecka do warunków szkolnych. Wysoko oceniono materiały edukacyjne, przygotowane do jego realizacji.

Do realizacji programu w roku szkolnym 2013/2014 przystąpiło 17 szkół z 7 powiatów województwa łódzkiego. Programem objętych zostanie około 980 uczniów z 40 klas szkół podstawowych.

2013-09-09

POZNAJ GRZYBY UNIKNIESZ ZATRUCIA

WSSE w Łodzi uczestniczyła w wojewódzkiej imprezie kulturalno– wystawienniczej pn. MIXER REGIONALNY ŁÓDZKIE 2013, która odbyła się 7-8 września br. w Łodzi.

Głównym tematem stoiska zorganizowanego przez Sanepid była wystawa grzybów. Ekspozycja składała się z grzybów, które występują w polskich lasach. Grzyby były prezentowane w warunkach zbliżonych do naturalnych, co podnosiło walor poznawczo – edukacyjny wystawy.

Wystawa była mocnym akcentem akcji edukacyjnej POZNAJ GRZYBY UNIKNIESZ ZATRUCIA prowadzonej przez Państwową Inspekcje Sanitarną. Informacji o grzybach oraz o zasadach bezpiecznego grzybobrania udzielali grzyboznawcy i edukatorzy z WSSE w Łodzi. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających.


2013-09-06

KĄPIELISKA
Stan akwenów w zakresie przydatności do kąpieli

Komunikat nr 13 z dnia 06.09.2013 r. --- >>> czytaj więcej2013-09-02

Wystawa grzybów atrakcją festynu

1 września 2013 roku Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kutnie uczestniczyła we współorganizowanym z Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową „PIONIER” w Kutnie - festynie rodzinnym skierowanym do mieszkańców Kutna.
Atrakcją imprezy była zorganizowana przez PSSE w Kutnie wystawa grzybów, w ramach której każdy zainteresowany mógł uzyskać poradę grzyboznawcy. Porad oraz informacji na temat profilaktyki zatruć grzybami udzielała grzyboznawczyni pani Celina Marciszewska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie .2013-08-30

KĄPIELISKA
Stan akwenów w zakresie przydatności do kąpieli

Komunikat nr 12 z dnia 30.08.2013 r. --- >>> czytaj więcej2013-08-30

NIE PRZEŁADOWUJMY TORNISTRÓW

Waga tornistra nie powinna przekraczać 10-15% masy ciała ucznia - to jedno z podstawowych zaleceń dla rodziców i opiekunów, nauczycieli oraz uczniów. Nadmierna waga tornistra może powodować nasilenie bólów pleców, ma wpływ na zmniejszenie pojemności płuc, może sprzyjać kształtowaniu nieprawidłowej statyki ciała i w efekcie skrzywieniom kręgosłupa.

Więcej informacji na stronie www.gis.gov.pl >>>2013-08-23

KĄPIELISKA
Stan akwenów w zakresie przydatności do kąpieli

Komunikat nr 11 z dnia 23.08.2013 r. --- >>> czytaj więcej2013-08-22

Porady grzyboznawcy

Bezpłatne porady dotyczące identyfikacji gatunkowej grzybów świeżych i suszonych udzielane są przez grzyboznawców Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.00 . Kontakt telefoniczny: 42 25-36-369 , 42 25-36-360

2013-08-20

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 12.08.2013 r. wydał decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Lubieniu z powodu niewłaściwej jakości mikrobiologicznej wody.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Piotrkowie Trybunalskim

2013-08-16

KĄPIELISKA
Stan akwenów w zakresie przydatności do kąpieli

Komunikat nr 10 z dnia 16.08.2013 r. --- >>> czytaj więcej
Informacje dla pielgrzymów i osób odbywających piesze wycieczki2013-08-09

KĄPIELISKA
Stan akwenów w zakresie przydatności do kąpieli

Komunikat nr 9 z dnia 09.08.2013 r. --- >>> czytaj więcej2013-08-05


Komunikat

Oddział Laboratoryjny Badań Środowiskowych WSSE w Łodzi informuje, że w dniach 12-14.08.2013 r. próbki wody do badań bakteriologicznych i fizykochemicznych będą przyjmowane po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Oddziału Laboratoryjnego (tel. 42 25-36-371).

2013-08-02

KĄPIELISKA
Stan akwenów wodnych w zakresie przydatności do kąpieli

Komunikat nr 8 z dnia 02.08.2013 r. --- >>> czytaj więcej2013-08-01

Informacja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w dniu 10.08.2013r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (Dz. U. z dnia 26.07.2013r., poz. 848), które zawiera nowy Wykaz zakażeń i chorób zakaźnych, w przypadku których podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z ich powodu są dokonywane zgłoszenia, o których mowa w art. 27 ust 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Jednocześnie Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi przypomina, że w dniu 27.06.2013r. weszło w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz. U. z dnia 19.06.2013r.,poz. 696).

2013-07-26

KĄPIELISKA
Stan akwenów wodnych w zakresie przydatności do kąpieli

Komunikat nr 7 z dnia 26.07.2013 r. --- >>> czytaj więcej2013-07-24


Wizyta Wojewody Łódzkiego w Ośrodku

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że dnia 16.07.2013r. w Ośrodku "Nadwarciański Gród", gdzie wypoczywają dzieci z woj. łódzkiego ,wizytę złożyli:

- Wojewoda Łódzki Pani Jolanta Chełmińska
- Minister p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego Pan Marek Posobkiewicz
- Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi Pani Urszula Sztuka- Polińska
- Zastępca Naczelnika ZHP hm Krzysztof Budziński
- Komendantka Chorągwi Łódzkiej hm Ewa Grabarczyk.


Goście poznali warunki zakwaterowania, wyżywienia oraz zaplecze dydaktyczne i sportowe dzieci przebywających na koloniach letnich z powiatu kutnowskiego i łęczyckiego. Z zadowoleniem stwierdzono, że na terenie naszego województwa mamy ładny ośrodek dostosowany do bezpiecznego i zdrowego wypoczynku a warunki pobytu uczestników są bardzo dobre.2013-07-13Nabór na szkolenie dla pracowników kadry medycznej

"Skuteczna komunikacja z pacjentem w zakresie ograniczania konsekwencji zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych" organizowane w ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Więcej informacji >>>

2013-07-19

KĄPIELISKA
Stan akwenów wodnych w zakresie przydatności do kąpieli

Komunikat nr 6 z dnia 19.07.2013 r. --- >>> czytaj więcej2013-07-19


Amazonki z Łęczycy

Co roku na raka piersi umiera około 5 tysięcy Polek. Ta przerażająca statystyka mogłaby być mniejsza, gdyby kobiety częściej badały się i reagowały na pierwsze symptomy choroby. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy poinformował o spotkaniu, które odbyło się 18 lipca w Domu Kultury w Łęczycy i było poświęcone profilaktyce raka piersi. Spotkanie prowadziły Członkinie Stowarzyszenia Łódzkiego Klubu Amazonka. Głównym celem spotkania było zapoznanie kobiet z profilaktyką tego schorzenia.2013-07-17


Ze zdrowiem w haśle

„Bezpieczne i zdrowo na wakacjach ” to hasło pogadanki jaką edukatorki oświaty zdrowotnej z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kutnie przeprowadziły dla uczestników Akcji Letniej zorganizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowania w Trzeźwości przy Sanktuarium Maryjnym w Głogowcu.

Tematyka spotkania dotyczyła bezpiecznych zachowań zdrowotnych podczas spędzania wakacji oraz przestrzegania podstawowych zasad higieny osobistej. W ramach spotkania przeprowadzono warsztaty , których temat poświęcony był czynnikom korzystnie i niekorzystnie wpływającym na zdrowie człowieka oraz wspólnie rozwiązywano krzyżówkę z hasłem „Zdrowe Wakacje”.2013-07-12

KĄPIELISKA
Stan akwenów wodnych w zakresie przydatności do kąpieli

Komunikat nr 5 z dnia 12.07.2013 r. --- >>> czytaj więcej2013-07-12

Udany wypoczynek na obozach, koloniach i półkoloniach

Za nami pierwsza dekada wakacji. W województwie łódzkim wypoczynek dzieci i młodzieży przebywających na obozach koloniach lub półkoloniach przebiegał bez zastrzeżeń.

więcej informacji --- >>>

2013-07-11


Nowe akredytowane badania/pomiary
w Dziale Laboratoryjnym WSSE w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w dniu 27 czerwca 2013r. Dział Laboratoryjny WSSE w Łodzi, uzyskał akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na nowe badania/pomiary:

- oznaczanie zawartości metanolu w napojach spirytusowych
- oznaczanie zawartości cyjanowodoru w napojach spirytusowych
- pomiary parametrów fizycznych aparatury RTG – Mammografia


Badania/pomiary ujęte są w Zakresie Akredytacji Nr AB 538 Działu Laboratoryjnego (wydanie nr 15 z dnia 27 czerwca 2013r.), będącym załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 538 z dnia 27 czerwca 2013r.

Więcej informacji na temat akredytowanych badań/pomiarów wykonywanych w laboratoriach Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, znajdziecie Państwo w ofertach zamieszczonych w zakładce DZIAŁ LABORATORYJNY

2013-07-08


Wakacje na wsi

8 lipca w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie w powiecie kutnowskim , odbyło się spotkanie edukatorów higieny zdrowotnej z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kutnie z uczestnikami Akcji Letniej 2013, zorganizowanej przez Związek Młodzieży Wiejskiej.

Celem spotkania było przeprowadzenie pogadanki z cyklu „Zdrowe i bezpieczne wakacje na wsi”.2013-07-05

KĄPIELISKA
Stan akwenów wodnych w zakresie przydatności do kąpieli

Komunikat nr 4 z dnia 05.07.2013 r. --- >>> czytaj więcej2013-07-02


Udany pierwszy dzień wakacji na dziecięcej wyspie marzeń

Pierwszego dnia wakacji Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łęczycy współorganizowała akcję letnią dla podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łęczycy. Impreza przebiegała pod hasłem „Dziecięca wyspa marzeń” Celem akcji było zachęcenie dzieci do czynnego i zdrowego wypoczynku. W trakcie spotkania dzieci miały okazję uczestniczyć konkursach sprawnościowych, konkursie plastycznym oraz wiedzy nt. przestrzegania zasad bezpiecznego i zdrowego wypoczynku. Ponadto dla dzieci czekało szereg innych atrakcji: pokaz radiowozów policyjnych i wozów strażackich, sprzętu ratowniczego, pokaz iluzji, dzieci uczestniczące w festynie miały także okazje spróbować strzelania z broni do tarczy.2013-06-28

KĄPIELISKA
Stan akwenów wodnych w zakresie przydatności do kąpieli

Komunikat nr 3 z dnia 28.06.2013 r. --- >>> czytaj więcej2013-06-26

Informacja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi
na temat sytuacji epidemiologicznej różyczki w województwie łódzkim

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w okresie 01.01. – 15.06.2013r. do powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych w województwie łódzkim zostało zgłoszonych 479 przypadków podejrzeń zachorowań na różyczkę. Osoby te w większości były leczone w warunkach ambulatoryjnych, w 3 przypadkach chorzy byli hospitalizowani.

W województwie łódzkim od 2000r. rejestrowanych jest rocznie około 100 – 400 przypadków podejrzeń zachorowań na tę chorobę (zapadalność około 6 – 17 na 100 tys. ludności). Co kilka (4 – 6) lat notuje się wzrost liczby podejrzeń zachorowań do ponad 3 tys. (2001r. - 3690 przypadków, zapadalność 139,86) - patrz wykres. W latach wcześniejszych notowano rocznie wyższe liczby podejrzeń zachorowań do 800, ze wzrostami co kilka lat do ponad 10 tys. Sytuacja w woj. łódzkim nie odbiega od sytuacji obserwowanej na terenie całego kraju.więcej informacji >>>

2013-06-24

28 czerwca rozpoczynają się wakacje!

Jak co roku, wypoczynek dla dzieci i młodzieży zorganizowany będzie w formach wyjazdowych (m.in. obozy, kolonie) oraz w miejscu zamieszkania (tzw. półkolonie). Dla osób niewyjeżdżających zapewniona zostanie możliwość spędzania wolnego czasu podczas zajęć odbywających się m.in. w świetlicach środowiskowych, szkolnych, domach kultury itd.

Dokładne dane dotyczące organizatorów, miejsc wypoczynku są dostępne na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl

Placówki, w których organizowany będzie wypoczynek dla dzieci i młodzieży na terenie województwa łódzkiego podlegają bieżącemu nadzorowi powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych.

Wypoczynek wakacyjny ma być przede wszystkim przyjemny - należy więc pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

- w czasie upałów nie zapominać o nakryciu głowy i okularach przeciwsłonecznych oraz stosowaniu kremów z filtrami ochronnymi;

- dbać o zdrowie i higienę - stosować zasady zdrowego stylu życia i odżywiania oraz przestrzegać podstawowych zasad higieny.

Więcej informacji i rekomendacji znajduje się w zakładce BEZPIECZNE WAKACJE

2013-06-21

KĄPIELISKA
Stan akwenów wodnych w zakresie przydatności do kąpieli

Komunikat nr 2 z dnia 21.06.2013 r. --- >>> czytaj więcej2013-06-20

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UPAŁÓW

Podczas upałów, gdy temperatura powietrza osiąga 30°C i więcej, nasila się ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. W tym czasie należy otoczyć szczególną troską dzieci, osoby starsze i chore. Stosowanie poniższych zasad pozwoli uniknąć udaru cieplnego lub przegrzania organizmu

więcej informacji >>>2013-06-18

Ostrzeżenie przed próbami wyłudzenia

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że do Głównego Inspektoratu Sanitarnego zgłaszane są przez przedsiębiorców liczne przypadki otrzymywania sfałszowanych pism wzywających do zapłaty za czynności kontrolne.

Wysyłane pisma zawierają wezwanie do zapłaty kwoty 135 zł na wskazane konto bankowe. Na pismach widnieje podpis osoby oznaczonej jako Dorota Jurek, Naczelnik Działu Higieny Pracy, Referat Inspekcji Sanitarnej II izba kontrolna. Pod znakiem orzełka na piśmie znajduje się formuła "Referat Inspekcji Sanitarnej dla (nazwa miasta) w obszarze województwa (nazwa województwa)". Pisma zawierają pieczęć pocztową nadania z Krakowa. Komórki organizacyjne o nazwie „Referat Inspekcji Sanitarnej II izba kontrolna” nie istnieją w strukturze Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zatem każde pismo z tak oznaczonym nadawcą jest sfałszowane.

Proszę o bezzwłoczne zgłaszanie takich przypadków do organów ścigania.

2013-06-18


Nie dokarmiaj raka płuc – Nie pal

Pod takim hasłem w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy, przebiegała realizacja uczniowskiego projektu w ramach programu profilaktyki antytytoniowej „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Uczniowie przeprowadzili badania ankietowe nt palenia papierosów. Celem programu i projektu jest zapobieganie palenia tytoniu wśród uczniów.

14 czerwca odbyło się uroczyste podsumowanie działań podjętych przez uczniów w ramach profilaktyki antytytoniowej w roku szkolnym 2012/13.2013-06-17

Ostrzeżenie Głównego Inspektora Sanitarnego

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega, że zażywanie produktów „DNP Fat Burner”, „Fat burner” lub innych substancji zawierających dinitrofenol (DNP) stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia

więcej informacji >>>2013-06-14

KĄPIELISKA
Stan akwenów wodnych w zakresie przydatności do kąpieli

Komunikat nr 1 z dnia 14.06.2013 r. --- >>> czytaj więcej2013-06-14


Informacja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
na temat zapobiegania chorobom przenoszonym przez kleszcze
(borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu) > > >

2013-06-14


Informacja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi
w związku z podtopieniami

Wystąpienie podtopień niesie za sobą ryzyko narażenia ludzi na zanieczyszczenia bakteryjne i chemiczne. W związku z powyższym Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje: więcej >>>


Informacje ze strony www.gis.gov.pl >>>

2013-06-10


Narada Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi
z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi województwa łódzkiego

4 czerwca 2013 roku w Smardzewicach odbyła się narada Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi województwa łódzkiego. W pierwszej części narady Pani Justyna Abramczyk, radca prawny WSSE w Łodzi, omówiła zagadnienia dotyczące procesu prawidłowej organizacji zamówień publicznych do kwoty 14 tysięcy euro oraz ich kontroli w świetle zasad dyscypliny finansów publicznych.

Podczas kolejnej część narady poświęconej zagadnieniom finansowo-ekonomicznym Pan Waldemar Mańkowski – zastępca Dyrektora WSSE w Łodzi omówił bieżącą sytuację finansową oraz przedstawił problematykę dotyczącą „Obowiązków i odpowiedzialności kierownika jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie zarządzania środkami publicznymi”

Ostatnią część narady poprowadziła Pani Urszula Sztuka Polińska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, przedstawiając sprawy i zadania organizacyjne dotyczące bieżących aspektów funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego.2013-05-28


Informacja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi
na temat zakażeń koronawirusem MERS-CoV

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że od czerwca 2012r. do dnia 23.05.2013r. na obszarze krajów Półwyspu Arabskiego odnotowano 44 przypadki zakażenia koronawirusem MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus), w tym 22 przypadki śmiertelne. Dokładny rezerwuar i drogi szerzenia się tego wirusa nie zostały jak dotąd poznane.

Istnieje możliwość zawleczenia zakażenia przez osoby podróżujace na Półwysep Arabski i możliwość wystąpienia zakażeń u osób stykających się z chorymi. WHO i ECDC zalecają, aby pracownicy opieki medycznej byli wyczuleni na możliwość wystąpienia przypadków zakażenia koronawirusem MERS-CoV u osób powracających z tego terenu, u których objawy choroby wystąpiły w okresie 10 dni od ich opuszczenia.

Zakażenie może przebiegać pod postacią ostrej infekcji dróg oddechowych z gorączką i kaszlem, powikłanej zapaleniem płuc i ostrą niewydolnością oddechową. Diagnostyka zakażeń koronawirusem MERS-CoV prowadzona jest w NIZP-PZH w Warszawie.

Szczegółowe informacje o sytuacji epidemiologicznej, obrazie klinicznym, zasadach zgłaszania przypadków do Państwowwej Inspekcji Sanitarnej i zasadach pobierania, przechowywania i transportu materiału do badań w NIZP-PZH w Warszawie >>>

NIZP-PZH >>>

2013-05-28


Światowy Dzień bez Tytoniu w Łódzkiem

Kutno popiera Światowy Dzień bez Tytoniu: 28 maja 2013 roku w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kutnie odbyła się prozdrowotna akcja edukacyjno-informacyjna o tematyce antytytoniowej w ramach realizowanego Projektu "Odświeżamy Nasze Miasta.TOB3CIT (Tobacco Free Cities)" oraz Światowego Dnia Bez Tytoniu. Z akcji skorzystały osoby zainteresowane oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Można było zmierzyć zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu, ciśnienie krwi, wykonać pomiar poziomu cukru we krwi, uzyskać porady lekarsko - pielęgniarskie. Wsród uczestników dystrybuowano materiały edukacyjne.

Organizatorami akcji była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie , Starostwo Powiatowe w Kutnie oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o. o. w Kutnie. Dzieci z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Pasjonistek w Kutnie rozdawały na ulicy osobom dorosłym i osobom uczestniczącym w akcji ulotki antytytoniowe oraz jabłka.

Po przeprowadzonej akcji odbyło się spotkanie przedstawicieli Koalicji Lokalnej "Odświeżamy Nasze Miasta.TOB3CIT (Tobacco Free Cities" działającej na rzecz profilaktyki antytytoniowej. BR>
Happening w Piotrkowie Trybunalskim: 28 maja w Galerii Handlowej Focus Mall w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowano happening, którego celem było zaakcentowanie zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu. Prezentacja plakatów w czasie happeningu pełniła rolę antyreklamy dla wyrobów tytoniowych. W czasie trwającej imprezy klientom Galerii wręczano ulotki informujące o wpływie dymu tytoniowego na zdrowie człowieka. Organizacja happeningu była możliwa dzięki współpracy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim ze studentami piotrkowskiej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.Festyn „Krzepcy są wśród nas” w Tomaszowie Mazowieckim: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 13 zorganizowały 1 czerwca akcję antytytoniową podczas Rodzinnego Festynu Zdrowia pod hasłem „Krzepcy są wśród nas” . Przygotowany został punkt informacyjno - edukacyjny, a osoby palące tytoń skorzystały z badania smokolayzerem, oznaczając zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu.Kutno - Podsumowanie Powiatowego konkursu Plastycznego: 5 czerwca w siedzibie Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie odbyło się podsumowanie powiatowego konkursu Plastycznego pn. „Papierosy szkodzą - Zdrowie jest najważniejsze” zorganizowanego w ramach Światowego Dnia Bez Tytoniu przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kutnie oraz Starostwo Powiatowe w Kutnie.2013-05-27


Świętujmy czynnie Światowy Dzień Bez Tytoniu

31 maja na całym świecie jest obchodzony Światowy Dzień Bez Tytoniu. W 2013 r. tematem Światowego Dnia Bez Tytoniu jest zakaz reklamy, promocji i sponsorowania tytoniu

Polska była jednym z pierwszych krajów na świecie, w którym ustanowiono zakaz reklamy, promocji i sponsorowania tytoniu. Wprowadzenie zakazu reklamy, promocji i sponsorowania tytoniu w Polsce miało wymierne korzyści zdrowotne i społeczne. Badania Global Youth Tobacco Survey (GYTS) pokazują, że odsetek 13-15-letnich dzieci, którym w ramach promocji oferowano bezpłatną próbkę papierosów spadł w Polsce z 46% w 1999 r. do 20% w 2009 r. Po wprowadzeniu zakazu reklamy i promocji tytoniu spadła także częstość palenia przez dzieci w Polsce, np. u 15-16-letnich chłopców z 32% w 1998 r. do 23% w 2010, a u dziewcząt w tym wieku z 28% do 19%.

Na podstawie informacji prof. Witolda Zatońskiego więcej informacji >>>

2013-05-27


Piknik dla zdrowia

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łęczycy uczestniczyła jako współorganizator w szkolnej majówce, która pod nazwą „Piknik z Trójką” odbyła się 24 maja. Stacja zorganizowała punkt informacyjno – edukacyjny na temat szkodliwości palenia tytoniu, a dla dzieci quiz wiedzy z zakresy profilaktyki antytytoniowej. BR>2013-05-22


Higiena pracy i nadzór nad chemikaliami

Priorytetowe zagadnienia dotyczące zadań pionu higieny pracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy i higieny pracy oraz w zakresie nadzoru nad chemikaliami - to temat odbywającej się w Łodzi krajowej narady pracowników Pionów Higieny Pracy Wojewódzkich Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych organizowanej przez Głównego Inspektora Sanitarnego w dniach 20 - 23 maja 2013 roku.

Prelegentami są przedstawiciele Biura ds. Substancji Chemicznych, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Zakładu Ochron Osobistych, WOMP w Łodzi, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, WSSE w Gdańsku, WSSE we Wrocławiu oraz PSSE w Wysokiem Mazowieckiem.

2013-05-20


Informacja

Oddział Laboratoryjny Badań Środowiskowych WSSE w Łodzi informuje, że w dniach 27 - 29.05.2013r. próbki wody do badań bakteriologicznych i fizykochemicznych będą przyjmowane po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Oddziału Laboratoryjnego (tel. 42 25-36-371).

2013-05-15


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie w dniu 13.05.2013 r. stwierdził, że woda w wodociągu Ławy przy obecnie prowadzonej dezynfekcji spełnia wymagania sanitarne pod względem mikrobiologicznym.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej PSSE w Bełchatowie

2013-05-14


Stop!!! Tu się nie pali

W powiecie łęczyckim rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Stop!!! Tu się nie pali”, który został ogłoszony w ramach realizowanego programu edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę”. Celem programu jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich tytoń. Program kierowany jest do uczniów kl. I – III szkół podstawowych.

Do konkursu organizowanego przez PSSE w Łęczycy przystąpiło 5 szkół podstawowych z terenu powiatu łęczyckiego. Laureatami konkursu zostali uczniowie: I miejsce: Sebastian Jędrzejczak – Szkoła Podstawowa w Czernikowie; II miejsce: Aleksandra Rutkowska – Szkoła Podstawowa w Witoni; III miejsce: Agnieszka Barszczewska – Szkoła Podstawowa w Chorkach; Klaudia Galińska – Szkoła Podstawowa w Witoni; Monika Załuga – Szkoła Podstawowa w Witoni; Ewa Filińska – Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęczycy.2013-05-10


Konkurs fotograficzny na zdjęcie o tematyce antytytoniowej
„Papieros - siła reklamy czy siła woli”

Wojewódzka Stacja Saniatrno-Epidemiologiczna w Łodzi w partnerstwie z Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego Łodzi ogłaszają konkurs dla studentów wszystkich kierunków ASP w Łodzi na zdjęcie o tematyce antytytoniowej pod hasłem: „Papieros - siła reklamy czy siła woli”. Konkurs rozpoczyna się 6 maja i potrwa do 31 maja.

Celem Konkursu jest wzmocnienie realizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (szczególnie w aspekcie art. 5 – zakazu palenia w miejscach publicznych, art. 6 – zabronionych form sprzedaży wyrobów tytoniowych i art. 8 – zakazu reklamy i promocji wyrobów tytoniowych), poprzez przygotowanie projektów zdjęciowych, które będą następnie wykorzystane jako formy przekazu w działaniach informacyjno – edukacyjnych.

Nagrody dla zwycięzców konkursu ufundowane zostaną w ramach projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)” finansowanego przez Światową Fundację ds. Wali z Chorobami Płuc (World Lung Foundation), z pomocą finansową Fundacji Bloomberga (Bloomberg Philanthropies).

Regulamin konkursu >>>
Dane autora pracy >>>
Oswiadczenie pełnoletniego uczestnika >>>

2013-05-10


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach w dniu 10.05.2013 r. wydał decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Wągrach z powodu jej zanieczyszczenia mikrobiologicznego.

Woda do celów spożywczych może być używana tylko po przegotowaniu.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej PSSE w Brzezinach

2013-05-09


Wszyscy jesteśmy konsumentami żywności

Wszyscy jesteśmy konsumentami żywności i jesteśmy żywotnie zainteresowani, żeby żywność, którą spożywamy miała właściwą jakość i była bezpieczna dla naszego zdrowia.

Zagadnieniom tym poświęcona była konferencja „Bezpieczeństwo żywności – aspekty nadzoru wykonywanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa łódzkiego” zorganizowana przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, która odbyła się w Uniejowie w dniach 7-8 maja 2013 roku.

W konferencji uczestniczyli Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni województwa łódzkiego, pracownicy pionu nadzoru nad żywnością z powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w województwie łódzkim.

Zaproszenie do uczestnictwa w konferencji przyjęli i przysłuchiwali się wykładom: Jolanta Chełmińska, Wojewoda Łódzki, Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny, Ryszard Rytter, Starosta Poddębicki oraz przedstawiciele inspekcji współdziałających z Państwową Inspekcją Sanitarną. Tomasz Fraszka, Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, Roman Owecki, Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Marek Jacek Michalak, Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Łodzi, Włodzimierz Małecki, Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Barbara Gunter, Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedziba w Bratoszewicach, Marek Mazur, Dyrektor Agencji Rynku Rolnego.


Więcej informacji >>>

2013-05-09


Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie w dn. 09.05.2013r. stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu Ławy z powodu pogorszenia jej jakości pod względem mikrobiologicznym oraz nakazał producentowi wody zapewnienie odbiorcom wody odpowiedniej jakości z awaryjnego źródła.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej PSSE w Bełchatowie

2013-04-29


Wystartowała kampania
„Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie”

W województwie łódzkim zainaugurowano kampanię edukacyjną Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi pn. „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie”. Kampania objęta jest patronatem Wojewody Łódzkiego.

Działania podejmowane w ramach kampanii, która trwać będzie w latach 2013 - 2015 obejmą całą populację młodzieży gimnazjalnej w województwie łódzkim - 67 000 uczniów oraz ich rodziców i nauczycieli. 26 kwietnia 2013 roku w siedzibie WSSE w Łodzi odbyło się szkolenie inaugurujące pilotażowy etap kampanii. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych wybrani do pełnienia roli koordynatorów powiatowi tej kampanii oraz wychowawcy szkolni, którzy będą realizować zadania kampanii w gimnazjach, które reprezentują.

Realizacja działań będzie spełniać istotną rolę w kształtowaniu prawidłowych kierunków wychowania młodzieży wolnego od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, w tym również od dopalaczy.

Założenia i cele Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie” przedstawiła otwierając szkolenie, Aleksandra Bilska, kierownik Oddziału Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. Następnie uczestnicy wysłuchali wykładu na temat „Dopalacze – jak działają i dlaczego mogą być niebezpieczne” wygłoszonego przez prof. dr hab. n. farm. Jolanta Zawilską, Kierownika Zakładu Farmakodynamiki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Szkolenie zakończyło się sesją warsztatową dotyczącą zagadnienia „Pierwszorzędowa profilaktyka wobec nowych uzależnień w szkole – oddziaływania wobec uczniów i rodziców”. Zajęcia warsztatowe przeprowadził mgr Jakub Rychter, psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień.2013-04-26


Komunikat PWIS w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi w dniu 25.04.2013r. wydał decyzję administracyjną czasowo zakazującą użytkowania brodzika oraz wanny z hydromasażem nr 2 na terenie pływalni „Wodny Raj” w Łodzi, ul. Wiernej Rzeki 2 z powodu zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej PSSE w Łodzi: PSSE w Łodzi

2013-04-24


Komunikat PWIS w Łodzi

Oddział Laboratoryjny Badań Środowiskowych WSSE w Łodzi informuje, że w dniach 29 - 30.04.2013r. próbki wody do badań bakteriologicznych nie będą przyjmowane; próbki wody do badań fizykochemicznych będą przyjmowane po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Oddziału Laboratoryjnego (tel. 42 25-36-371).

2013-04-18Szczepienia są obywatelskim gestem

W dniach 22 - 27 kwietnia 2013 będziemy obchodzić Europejski Tydzień Szczepień, który jest inicjatywą zdrowotną koordynowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

W ramach Europejskiego Tygodnia Szczepień prowadzona będzie szeroka kampania edukacyjna, której celem jest promocja szczepień, jako tarczy chroniącej człowieka przed groźnymi chorobami zakaźnymi a także budowanie świadomości, że szczepienia są rodzajem gestu obywatelskiego, którego spełnienie chroni interesy ogółu społeczeństwa, gdyż zapobiegają rozprzestrzenianiu się choroby zmniejszając tym samym ryzyko epidemii. Państwowa Inspekcja Sanitarna w województwie łódzkim aktywnie włącza się w obchody Europejskiego Tygodnia Szczepień inicjując przedsięwzięcia, których celem jest informowanie o szczepieniach, w tym o szczepieniach obowiązkowych i zalecanych, zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na rok 2013.

W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Szczepień w siedzibie WSSE w Łodzi przy ulicy Wodnej 40 zostanie zorganizowany punkt informacyjno-konsultacyjny w dniach 24 i 25 kwietnia 2013 r. w godzinach 9.00 – 14.00 ( pokój nr 11 na parterze). W punkcie będą dostępne broszury, ulotki i inne materiały informacyjno – edukacyjne na temat szczepień.

Ponadto w okresie 22 – 26 kwietnia 2013 r. w godzinach 9.00 -14.00 czynny będzie telefon 42 253 63 34 , pod którym pracownicy Oddziału Nadzoru Epidemiologii WSSE w Łodzi będą udzielać informacji na tematy związane ze szczepieniami ochronnymi.

Rekomendujemy Państwa uwadze informacje dotyczące szczepień (portal >>> szczepienia.info) i Europejskiego Tygodnia Szczepień

Więcej informacji (gis.gov.pl)>>>

2013-04-17

Talerz zdrowia

W Łęczycy rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Mój talerz zdrowia.”. Konkurs kierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu łęczyckiego realizujących program profilaktyczny „Trzymaj Formę”. Do konkursu przystąpiło 9 szkół z powiatu łęczyckiego. Komisja konkursowa oceniała wartość merytoryczną, oryginalność projektu, sposób przekazu, a także formę artystyczną prac.

Laureatami konkursu zostali:

-w kategorii szkół podstawowych Julia Dębowska ze Szkoły Podstawowej w Błoniu
-w kategorii szkół gimnazjalnych Julia Zawierucha z Gimnazjum w Topoli Królewskiej

2013-04-03


Informacja PWIS w Łodzi
w sprawie zachorowań na gorączkę denga w regionie europejskim

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje o występowaniu zachorowań na gorączkę denga na portugalskiej wyspie Madera. Wcześniej choroba ta endemicznie występowała w Afryce, Azji oraz Ameryce Południowej i Środkowej. Według danych Centrum Kontroli Chorób w Atlancie od października 2012 r. do dnia 06.01.2013 r. odnotowano ponad 2000 zachorowań na tę chorobę, głównie wśród mieszkańców wyspy, ale również u turystów przybyłych z różnych krajów europejskich. Najwięcej zachorowań występuje w stolicy Madery - mieście Funchal.

Gorączka denga jest wywoływana przez wirusy z rodziny Flaviviridae przenoszone przez komary Aedes aegypti. Choroba zwykle przebiega bezobjawowo lub łagodnie, z objawami rzekomogrypowymi, a także biegunką, wysypką i bólem gałek ocznych, rzadziej zdarza się cięższy przebieg.

Z uwagi na brak szczepionki przeciwko tej chorobie najważniejsze znaczenie w zapobieganiu ma stosowanie środków odstraszających komary (repelenty) i mechanicznych zabezpieczeń przeciwko komarom (odzież, moskitiery).

Osoby powracające z Madery i z terenów endemicznych gorączki denga, u których w ciągu 21 dni od powrotu wystąpią ww. objawy powinny niezwłocznie zgłosić się do lekarza i poinformować o odbytej podróży.

Informacja dla lekarzy w sprawie postępowania z przypadkami gorączki denga >>>
Informacja dla osób podróżujących na Maderę >>>

2013-04-02Kontrolujmy ciśnienie tętnicze krwi

Tegoroczny temat Światowego Dnia Zdrowia, który przypada 7 kwietnia poświęcony jest nadciśnieniu tętniczemu, które jest problemem zdrowotnym na globalną skalę. Na całym świecie więcej niż jeden na trzech dorosłych ludzi ma wysokie ciszenie krwi.

Światowa Organizacja Zdrowia ( WHO ) promuje temat Światowego Dnia Zdrowia zwracając uwagę, że kontrola ciśnienia tętniczego krwi jest ważnym aspektem profilaktyki zdrowia związanej z tym schorzeniem. Kontrola ciśnienia tętniczego krwi nie zaszkodzi a może uchronić od przykrych następstw zdrowotnych, jak udar mózgu lub zawał serca. Zdiagnozowanie nadciśnienia jest pierwszym krokiem do skutecznego leczenia tego schorzenia.

2013-04-02

Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu sieciowego w Białej Górze z powodu zanieczyszczenia bakteriologicznego wody (bakterie gr. coli). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Tomaszowie Mazowieckim

2013-03-29

Wielkanoc w Sanepidzie. Już wiosna

W aurze zbliżających się świąt Wielkanocnych, 27 marca 2013 roku odbyło się w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Łodzi przedświąteczne spotkanie. Wokół udekorowanego stołu zgromadzili się w koleżeńskim kręgu pracownicy WSSE w Łodzi. Dekoracja sali, w której odbywało się spotkanie wyrażała symbolikę związaną ze świętami, z którą splatały się akcenty wiosenne podkreślające budzącą się do życia przyrodę.

Zebranych przywitała dr Urszula Sztuka – Polińska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, która złożyła pracownikom WSSE w Łodzi oraz ich rodzinom serdeczne życzenia. - Życzę, żeby święta były czasem spokoju i odpoczynku. Niech wiosna ożywi radośnie Wasze serca.

Spotkanie było okazją do koleżeńskich rozmów i składania wzajemnych życzeń świątecznych.2013-03-22

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z GRUŹLICĄ

Uchroń mnie przed gruźlicą, to motto Światowego Dnia Walki z Gruźlicą, który przypada 24 marca 2013r. Odkrycie prątków gruźlicy przez dr Roberta Kocha w 1882r. rozpoczęło nową erę w walce z groźną chorobą, którą te prątki wywołują. W minionych czasach gruźlica śmiertelnie zagrażała ludziom. Od tamtego czasu wiele się zmieniło. Obecnie lekarze dysponują lekami, które mogą być stosowane u chorych na gruźlicę.

Duże znaczenie w zapobieganiu zwłaszcza ciężkim zachorowaniom na gruźlicę wśród dzieci odgrywają szczepienia ochronne przeciwko tej chorobie. Szczepienia te wykonywane są u dzieci w 1 dobie życia. Jednakże największe znaczenie w profilaktyce gruźlicy i zapobieganiu transmisji zakażeń w populacji ma szybkie wykrywanie i leczenie osób chorych. Dlatego bardzo ważne jest objęcie właściwą opieką lekarską wszystkich osób chorych na gruźlicę i kontynuowanie przez chorych leczenia, aż do pełnego wyzdrowienia. Istotne znaczenie w zapobieganiu tej chorobie ma również poprawa warunków życia i pracy, tzw. zdrowy tryb życia, właściwe odżywianie i eliminowanie szkodliwych nałogów.

Więcej informacji >>>

2013-03-18WODA DLA WSZYSTKICH LUDZI

22 marca przypada Światowy Dzień Wody, który w 2013 roku przebiegać będzie pod sztandarem współpracy ludzi, państw i organizacji w trosce o jakość wody na planecie Ziemia oraz w celu zapewnia wszystkim ludziom pełnego dostępu do wody spożywczej i niezbędnej w codziennym życiu wody do celów bytowych. Kulminacją kampanii na rzecz współpracy koordynowanej przez UNESCO będą obchody Światowego Dnia Wody, organizowane 22 marca w Hadze.

Więcej informacji >>>

2013-03-18

Uzależnienia motywem konkursu plastycznego

Uzależnienie od alkoholu było głównym motywem konkursu plastycznego adresowanego do uczniów z gimnazjów i szkół ponagimnazjalnych z Radomska. Zadaniem uczestników było wykonanie plakatu lub pracy plastycznej na temat "Alkohol-chemiczna pułapka". Prace konkursowe przedstawiło 78 uczniów. Poza pracami obrazującymi problem uzależnienia alkoholowego znalazły się również prace dotyczące tematyki uzależnień od papierosów oraz narkotyków w tym również „dopalaczy”.

12 marca odbyło się rozstrzygnięcie konkursu, który po raz dziewiąty zorganizowali nauczyciele chemii z II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku we współpracy z PPIS w Radomsku pod patronatem Prezydenta Miasta Radomska. W podsumowaniu wzięli udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu radomszczańskiego. Program imprezy obejmował: spektakl profilaktyczny przygotowany przez młodzież z II LO, emisję filmu „Stop dopalaczom”, badanie na zawartość CO w wydychanym powietrzu, wywiad z podopiecznymi Stowarzyszenia "Panaceum", dystrybucję materiałów profilaktycznych.


2013-03-15Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych

Program, którego nazwę zawiera tytuł tej informacji ma na celu zmianę zachowań prozdrowotnych przyszłych matek oraz ochronę zdrowia ich potomstwa. Program jest przedsięwzięciem długofalowym (plan działań rozpisany do 216 roku) współfinansowanym w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i realizowanym na obszarze całego kraju przez Państwową Inspekcję sanitarną we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, z Instytutem Medycyny Pracy oraz z Instytutem Medycyny Wsi.

Więcej informacji >>>

2013-03-08

Kontynuacja
Powołanie na stanowisko Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej stanowi, że Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego będącego organem rządowej administracji zespolonej w województwie powołuje Wojewoda za zgodą Głównego Inspektora Sanitarnego. Powołanie na stanowisko państwowego inspektora sanitarnego następuje na okres 5 lat.

Pani Jolanta Chełmińska, Wojewoda Łódzki, podjęła decyzję o kontynuacji współpracy z dr Urszulą Sztuka – Polińską, powołując Panią Inspektor na stanowisko Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi na kolejny pięcioletni okres, do 2018 roku.

Wręczenie powołania przez Panią Wojewodę odbyło się 7 marca 2013 roku w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi w obecności Sławomira Wasilczyka, Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kadry kierowniczej WSSE w Łodzi.

Przekazując powołanie Pani Wojewoda odniosła się do działalności inspekcji sanitarnej w województwie łódzkim oceniając ją słowami - „Wykonując swoją pracę stajecie Państwo na wysokości zdania. Jesteście zespołem, w którym słychać czystą nutę. Mam do Was zaufanie.”


2013-03-07

Tytoń nie służy zdrowiu

I. „Zdrowie dzieci a bierne palenie tytoniu” - pod takim hasłem Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Łodzi zorganizował spotkanie kobiet zamieszkujących w Domu Samotnej Matki w Łodzi w dniu 28 lutego 2013 roku. Głównym celem spotkania było przekazanie kobietom informacji, że bierne palenie tytoniu wywołuje w organizmach dzieci wiele szkodliwych zmian, które mogą zwiększyć ryzyko zachorowania na groźne choroby. Edukatorzy z „sanepidu” informowali uczestniczki spotkania (25 osób), że bierne palenie tytoniu przyczynia się do cięższego przebiegu objawów chorobowych u dzieci chorych na astmę, że palenie tytoniu przez matkę, zwłaszcza w okresie ciąży, jest prawdopodobną przyczyną zmniejszenia wydolności jej dziecka oraz, że narażenie niepalących matek na dym tytoniowy w okresie ciąży jest przyczyną obniżenia urodzeniowej masy ciała ich dzieci, w porównaniu z dziećmi rodziców niepalących, dzieci palaczy uzyskują gorsze wyniki w szkole.

II. 6 marca 2013 roku w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych w Kutnie odbyło się spotkanie na temat szkodliwości palenia tytoniu i wpływie "biernego palenia" na zdrowie. Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna zorganizowała Stoisko informacyjno - edukacyjne a zainteresowane osoby mogły zmierzyć ciśnienie krwi i uzyskać poradę pielęgniarską.

Wzmiankowane spotkania zorganizowano w ramach realizacji projektu “Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)”;


2013-03-05

Podsumowanie ferii zimowych w Kutnie

5 marca 2013r. w siedzibie PSSE w Kutnie odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Zdrowe i Bezpieczne Ferie Zimowe 2013”, organizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kutnie we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Kutnie.


2013-02-27

TATO NIE PAL PAPIEROSÓW

Tato nie pal papierosów, to tytuł wiersza napisanego przez pięcioletniego Szymona Piotrowskiego i jego mamę na konkurs poezji dziecięcej zorganizowany w radomszczańskim przedszkolu nr 5 we współpracy z Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Radomsku w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. W wyniku konkursu powstało 11 pięknych wierszy oraz 1 hasło.

2013-02-27

Ferie zimowe za nami. Były udane.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w ramach bieżącego nadzoru nad placówkami wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży pracownicy Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego skontrolowali 185 turnusów, na których przebywało ok. 9 500 dzieci, w tym:

- 167 turnusów zorganizowanych w miejscu zamieszkania dla ok. 8 400 dzieci,
- 18 turnusów w formach wyjazdowych dla ok. 1 100 uczestników.

Dominowały formy w miejscu zamieszkania, które organizowane były na terenie prawie całego województwa, zapewniając dzieciom i młodzieży różnorodne możliwości spędzania wolnego czasu. Zajęcia odbywały się w świetlicach środowiskowych i szkolnych, pracowniach komputerowych, salach sportowych, domach kultury, klubach osiedlowych a także pomieszczeniach fundacji i stowarzyszeń.

Dla dzieci i młodzieży organizowane były również wycieczki, wyjścia do kina, teatru lub na pływalnię, spotkania w muzeach, zajęcia sportowe, itp.

Wśród uczestników wypoczynku nie zarejestrowano wypadków ani zatruć pokarmowych, odnotowano jedynie kilka przypadków drobnych urazów oraz zachorowań, głównie o charakterze infekcyjnym. Podczas przeprowadzonych 188 kontroli sanitarnych podczas trwania ferii nie stwierdzono znaczących uchybień.

2013-02-25

Dopalaczom mówimy STOP. Wybieramy zdrowie

Jednym z zagrożeń współczesnego społeczeństwa są uzależnienia. Gama uzależnień jest bardzo rozległa i obejmuje uzależnienia behawioralne oraz fizjologiczne, które są związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Dotyczą one osób ze wszystkich grup wiekowych. Bycie uzależnionym, to - jak wskazuje definicja - nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji. Uzależnienia bez względu na ich rodzaj i naturę prowadzą do szkodliwych skutków zdrowotnych. Dlatego też przeciwdziałanie uzależnieniom jest wyzwaniem cywilizacyjnym.

Co robić i jak, żeby to przeciwdziałanie było jak najbardziej skuteczne rozmawiali uczestnicy szkolenia na temat „Uzależnienia – problem cywilizacyjnej teraźniejszości", zorganizowanego 21 lutego 2013 roku w Pabianicach przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. W szkoleniu uczestniczyło 120 osób. W tym gronie byli pracownicy WSSE i PSSE, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele policji, straży miejskiej Urzędów Miast i Starostw Powiatowych z województwa łódzkiego, którzy stają do walki z uzależnieniami.

Więcej informacji >>>
2013-02-18

Przebieg wypoczynku w I tygodniu ferii zimowych 2013 na terenie województwa łódzkiego >>>

2013-02-06

Tomaszów się bada

4 lutego Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim, wspólnie z Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego, zorganizowała akcję profilaktyczną pod hasłem "Tomaszów się bada". Przed południem akcja odbywała się w Urzędzie Miasta, a w godzinach popołudniowych przeniesiono się do Starostwa Powiatowego. W każdym z tych miejsc PSSE przygotowała stoiska edukacyjno-informacyjne oraz punkt pomiaru CO w wydychanym powietrzu, w ramach ogólnopolskiego projektu "Odświeżamy nasze miasta.

W akcji udział wzięli klienci urzędów, pracownicy oraz mieszkańcy miasta, którzy o akcji dowiedzieli się z prasy i radia. Studenci Centrum wykonywali badania pomiaru cukru we krwi, ciśnienia tętniczego. Odbyły się również pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej. W badaniu na zawartość tlenku węgla wzięło udział 85 osób. Rozdawane były ulotki, a osoby z największą zawartością CO otrzymały poradniki "Jak rzucić palenie".

2013-01-30

FERIE ZIMOWE TUŻ, TUŻ

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi w związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi dla uczniów szkół na terenie województwa łódzkiego (11 – 24 lutego 2013r.) w załączonych ulotkach przypomina o zasadach bezpiecznego wypoczynku.

Ulotka dla rodziców/opiekunów >>>

Ulotka dla uczestników >>>

Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej >>>


Placówki, w których zorganizowany zostanie wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży na terenie województwa łódzkiego podlegać będą bieżącemu nadzorowi powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych.

Dokładne dane dotyczące organizatorów i miejsc wypoczynku znaleźć można na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl

2013-01-30

Schronienie przed dymem z papierosa

Chronimy się przed dymem z papierosa. Gdzie ? W Radomsku schronili się w „Baszcie” – tak się nazywa placówka , na terenie której Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Radomsku w ramach Projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT. Tobacco free cities” zorganizowała stoisko edukacyjno-informacyjne oraz punkt pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu. To proste badanie trwa mniej niż jedną minutę a pozwala określić ekspozycję osoby badanej na dym tytoniowy. Badanie poziomu tlenku węgla podnosi również świadomość niebezpieczeństw związanych z biernym paleniem. Podczas jednodniowej akcji przebadało się 60 osób zainteresowanych rzuceniem palenia.

2013-01-25

SILNE MROZY - 10 PORAD

Nadchodzą zimne dni, dowiedz się więcej, jak chronić się przed chłodem (www.gis.gov.pl) >>>

2013-01-23


INFORMACJE NA TEMAT MLEKA W PROSZKU (www.gis.gov.pl) >>>

2013-01-23

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży >>>

2013-01-21

GMO – korzyści i zagrożenia

Organizmy genetycznie modyfikowane (GMO) są na ustach wielu ludzi. Toczy się publiczna dyskusja o ich znaczeniu dla człowieka. Ta sprawa wymaga rzetelnego przedstawiania, gdyż z powodu niewiedzy lub niedopowiedzeń rodzi się w odbiorze społecznym wiele półprawd i mitów.

Pełna i najnowsza wiedza o organizmach genetycznie modyfikowanych powinna być dostępna pracownikom państwowej inspekcji sanitarnej. Znajomość tych zagadnień jest szczególnie istotna w kontekście zadań jakie wykonują w ramach nadzoru nad żywnością podkreśliła dr Urszula Sztuka – Polińska, która otworzyła seminarium na temat „GMO – korzyści i zagrożenia”. Seminarium było główną częścią narady Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi województwa łódzkiego, która odbyła się 17 stycznia 2013 roku w Łodzi. W seminarium uczestniczyli także pracownicy pionu nadzoru nad żywnością z powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w województwie łódzkim.

Więcej informacji >>>


2013-01-10

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie szczepień przeciw grypie

2013-01-09

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi ponownie ostrzega przed spożywaniem wyrobów alkoholowych niewiadomego pochodzenia jak również płynów zawierających metanol np.: denaturat, płyn do spryskiwaczy i mycia szyb samochodowych itp. z powodu zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.

W województwie łódzkim w okresie od 16.09.2012 r. do 09.01.2013 r. stwierdzono 9 przypadków zatruć metanolem po spożyciu w/w wyrobów alkoholowych.

2012-12-31

Ostrzeżenie przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia

W związku z przypadkami zatruć metanolem, Główny Inspektor Sanitarny ponownie ostrzega przed spożywaniem wyrobów alkoholowych niewiadomego pochodzenia, jak również wszelkiego rodzaju płynów zawierających alkohol, gdyż mogą one zawierać metanol w ilościach zagrażających życiu lub zdrowiu.

Kliknij aby pobrać w formacie pdf

Kliknij aby pobrać w formacie pdf

Więcej informacji (www.gis.gov.pl)>>>

2012-12-22

Komunikaty
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach w dniu 21.12.2012r. wydał decyzję administracyjną stwierdzającą przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Dąbrówce Dużej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Brzezinach >>>

2012-12-21

Przedświąteczne spotkanie

Tradycyjnie, jak każdego roku 20 grudnia, na progu świąt Bożego Narodzenia, odbyło się w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Łodzi przedświąteczne spotkanie. Wokół udekorowanego stołu symbolizującego stół wigilijny zgromadzili się pracownicy WSSE w Łodzi.

Zebranych przywitała Urszula Sztuka – Polińska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, która w krótkim wystąpieniu dokonała podsumowania działalności Stacji w 2012 roku. - Dziękuję Państwu za dobrą pracę - powiedziała Pani Inspektor.

Spotkanie przy wigilijnym stole było okazją do składania życzeń świątecznych. Pani Inspektor złożyła pracownikom WSSE w Łodzi oraz ich rodzinom serdeczne życzenia. - - Życzę, żeby święta były czasem spokoju i odpoczynku.

Gościem wigilijnego spotkania w "Sanepidzie" była Jolanta Chełmińska, Wojewoda Łódzki. W życzeniach adresowanych do osób obecnych na spotkaniu oraz symbolicznie do wszystkich pracowników inspekcji sanitarnej w województwie łódzkim Pani Wojewoda podkreśliła, że bliskość ludzi, okazywanie sobie wzajemnej życzliwości i serdeczności - to wartości, które w szczególny sposób wyrażamy w czasie świąt.  - Życzę Państwu i Waszym rodzinom radosnych świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku – powiedziała Pani Wojewoda.

Po tych wystąpieniach dzielono się, jak staropolski obyczaj każe, opłatkiem składając sobie wzajemne zyczenia.

2012-12-17

Podsumowanie roku

13 grudnia 2012 roku odbyła się w Drzewicy (pow. opoczyński) narada Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi województwa łódzkiego oraz kadrą kierowniczą WSSE w Łodzi. Uczestników spotkania powitali: Pani Urszula Sztuka-Polińska –Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, Pani Marianna Rożej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie oraz Pan Edward Podkowiński – Wiceburmistrz miasta Drzewicy.
Pierwsza cześć narady miała charakter seminarium, którego tematyka związana była z zagadnieniami prawnymi mającymi związek z funkcjonowaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Uczestnicy wysłuchali wykłady na następujące tematy:
- Odpowiedzialność urzędnicza w świetle ustawy z dnia 20 stycznia 2011 roku o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenia prawa. Wykład wygłosiła mec. Dorota Przewłocka – Niewiadomska, radca prawny WSSE w Łodzi;
- Obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Wykład przedstawiła mec. Katarzyna Mróz, radca prawny WSSE w Łodzi.
Zbliżający się koniec roku wyznaczył tematykę drugiej części, która była poświęcona omówieniu przez dr Urszulę Sztuka – Polińską, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi najważniejszych aspektów w działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie łódzkim w 2012 roku.

2012-12-14

Komunikaty
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie w dniu 14.12.2012r. stwierdził, że woda w wodociągu Bogumiłów przy prowadzonej dezynfekcji wody spełnia wymagania sanitarne.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Bełchatowie >>>


Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach w dniu 14.12.2012r. wydał decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Dąbrówce Dużej z powodu pogorszenia jej jakości pod względem mikrobiologicznym.

Woda do celów spożywczych może być używana tylko po przegotowaniu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Brzezinach >>>

2012-12-12

Czyste powietrze wokół nas

10 grudnia 2012 r. w Domu Kultury w Łęczycy odbył się I Festiwal Piosenki o Dinusiu – głównego bohatera przedszkolnego programu edukacji antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas”. Głównym celem powyższego programu jest edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

2012-12-11

Zdrowe i bezpieczne Kutno

10 grudnia w Kutnie odbyła się konferencja w ramach Projektu „Odświeżamy Nasze Miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) „ oraz rządowego programu „Razem Bezpiecznie”. W spotkaniu udział wzięli pedagodzy szkolni, kuratorzy sądowi, przedstawiciele Koalicji Lokalnej Projektu „Odświeżamy Nasze Miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)”.

Uczestnicy spotkania wysłuchali wykłady na następujące tematy:

1.Realizacja projektu „Odświeżamy Nasze Miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) „ na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego;
2. Rola umiejętności społecznych w rozwoju ucznia w profilaktyce uzależnień. Jak ochraniać młodzież przed środkami zastępczymi (dopalaczami?;
3.Nowe zagrożenia wśród nieletnich;
4.Podstawowe akty prawne dotyczące tematyki nieletnich oraz dane statystyczne dotyczące nieletnich sprawców czynów karnych.

Organizatorami konferencji byli: Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna i Komenda Powiatowa Policji.

2012-12-11

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Oddział Laboratoryjny Badań Środowiskowych WSSE w Łodzi informuje, że w dniach 24 grudnia 2012r. i 31 grudnia 2012r. próbki wody do badań laboratoryjnych nie będą przyjmowane.

2012-12-10

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi wydał postanowienia odmawiające uchylenia postanowienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Gierdziejewskiego w Warszawie

Szczegółowe informacje (postanowienie 01) >>>

Szczegółowe informacje (postanowienie 02) >>>

2012-12-10

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie na podstawie wyników badań z kontroli wewnętrznej stwierdził pogorszenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu Bogumiłów oraz zobowiązał jego eksploatatora do podjęcia działań naprawczych, celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Bełchatowie >>>

2012-12-07

Pytajcie Martę


Jak się racjonalnie odżywiać? Kto chce wiedzieć niech pyta Martę Trzeciak, gimnazjalistkę z Pajęczna. Marta Trzeciak została laureatką Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu, której finał odbył się 7 grudnia 2012 roku.

Jury oceniało prace 22 uczestników reprezentujących gimnazja z 18 powiatów województwa łódzkiego. Uczniowie odpowiadali na 25 pytań testowych oraz 5 problemowych, m.in. musieli znać zasady prawidłowego odżywania się oraz wiedzieć co to są choroby cywilizacyjne.

Lista laureatów:

I miejsce – Marta Trzeciak, Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie,
II miejsce –
Karolina Gruda, Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach (powiat zduńskowolski),
III miejsce – Dominika Kielan, Publiczne Gimnazjum w Cielądzu (powiat rawski).
Wyróżnienie – Renata Gołdys, Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku (powiat wieluński).

Gratulujemy!

Wyniki etapu wojewódzkiego Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu >>>

2012-12-04

MŁODZIEŻ O RACJONALNYM ŻYWIENIU


Co to jest slow food? Czym charakteryzują sie produkty żywnościowe oznaczone symbolem "BIO"? - Być może te pytania znajdą się w zestawie pytań konkursowych przygotowanych dla uczestników finału Wojewódzkiej Olimpiady o Racjonalnym Żywieniu, której finał odbędzie się 7 grudnia w siedzibie WSSE w Łodzi.

Olimipada jest przedsięwzięciem edukacyjnym organizowanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi i Agencję Rynku Rolnego, Oddział Terenowy w Łodzi we współpracy z Ogrodem Botanicznym w Łodzi.

Uczestnikami Olimpiady sa uczniowie szkół gimnazjalnych z województwa łódzkiego. Olimpiada jest jednym z działań podejmowanych w ramach programu profilaktycznego "Trzymaj Formę".


Lista uczestników >>>

Program finału Olimpiady >>>

2012-12-03

Finał II Wojewódzkiej Olimpiady
Wiedzy na temat HIV/AIDS

30 listopada 2012 r. odbył się finał II Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy na temat HIV/AIDS ph. „Młodzież o HIV/AIDS”.

Prace pisały 22 dwuosobowe zespoły z 20 powiatów województwa łódzkiego. Uczniowie odpowiadali na 20 pytań testowych oraz 8 problemowych.

Decyzją jury wybrano zwycięzców II Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy „Młodzież o HIV/AIDS”

Wyniki: I miejsce – Justyna Szymaniak i Aleksandra Więckowska; Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w ZgierzuII miejsce – Damian Łabuziński i Kamil Krupa; Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie TrybunalskimIII miejsce – Monika Pluta i Mariusz Kowalski; Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach

2012-11-30

OSTRZEŻENIE PRZED ALKOHOLEM NIEWIADOMEGO POCHODZENIA

W związku z kolejnymi przypadkami zgonów w Republice Czeskiej spowodowanych spożyciem alkoholu metylowego Główny Inspektor Sanitarny wydał komunikat, w którym ponownie przestrzega przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia. (>>>więcej)

2012-11-29

1 GRUDNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS
PROGRAM ZERO KIERUNKIEM DLA ŚWIATA


HIV/AIDS to choroba współczesnej cywilizacji, która może dotyczyć każdego bez względu na wiek, wykształcenie czy przekonania. Według Raportu UNAIDS 2012 aż 50% osób zakażonych HIV na świecie nie wie o fakcie swojego zakażenia. W Polsce statystycznie 3 osoby dziennie dowiadują się o zakażeniu. Jednak wielu Polaków uważa, że zakażenie HIV ich nie dotyczy. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, liczba zdiagnozowanych w Polsce zakażeń HIV to blisko 16 tysięcy. Szacuje się jednak, że z wirusem żyje około 30 - 35 tysięcy osób. Oznacza to, że wiele osób zakażonych o tym nie wie. W 2011r. do WSSE w Łodzi zgłoszono 46 przypadków nowych zakażeń HIV osób przebywających na terenie województwa łódzkiego.

Liczba badań w kierunku HIV w Polsce systematycznie wzrasta, jednak wciąż wiele osób nie odnosi ryzyka zakażenia HIV do siebie i nie myśli o wykonaniu testu. Tymczasem wczesne wykrycie zakażenia daje szansę na szybkie rozpoczęcie terapii, która przyczynia się nie tylko do poprawy jakości życia, ale także pozwala żyć dłużej.

Krajowe Centrum ds. AIDS propaguje ideę testowania w kierunku HIV pod hasłem: „Test na HIV. Test na odpowiedzialność”. Badanie w kierunku  HIV można wykonać anonimowo i bezpłatnie w punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) na terenie całego kraju. Adresy punktów konsultacyjno-diagnostycznych są udostępnione na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS.

Wspólny Program Narodów Zjednoczonych ds. HIV / AIDS (UNAIDS) prowadzi i inspiruje społeczność międzynarodową do realizacji swojej wizji: "Zero nowych zakażeń HIV. Zero dyskryminacji. Zero zgonów związanych z AIDS”.

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Łodzi organizuje wspólnie z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi II Wojewódzką Olimpiadę Wiedzy na temat HIV/AIDS pn. „Młodzież o HIV/AIDS”. Finał Olimpiady odbędzie się 30 listopada 2012 roku i będzie jednym z głównych wydarzeń Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego.

2012-11-27

Zrównoważona dieta, to zdrowie na długie lata

Zrównoważona dieta jest jednym z czynników warunkujących dobrą kondycję zdrowotną. Kierując się tym wskazaniem wielu z nas stawia pytanie jak się zdrowo odżywiać? Odpowiedzi na to pytanie szukali również seniorzy- słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. W sukurs im przyszła Agnieszka Kostrzewska z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, która 26 listopada wygłosiła wykład pod tytułem „Zasady żywienia osób w jesieni życia”. Wykładu wysłuchało 70 osób uczestniczących w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku2012-11-23

Już wkrótce finał Wojewódzkiej Olimpiady
Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu.Jury Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu dokonało oceny 175 prac uczestników Olimpiady z 19 powiatów województwa łódzkiego (lista do pobrania >>>)

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 23 uczestników którzy zdobli najwyższą ilość punktów w poszczególnych powiatach (lista do pobrania >>>)

Już wkrótce, bo 7 grudnia 2012 r. o godzinie 10 00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi odbędzie się finał Olimpiady.

2012-11-21

WARSZTATY EDUKACYJNE

Włączając się w obchody Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Łodzi zorganizowała wspólnie z Narodowym Programem Ochrony Antybiotyków działającym pod auspicjami Ministerstwa Zdrowia warsztaty dla epidemiologów, które odbyły się 20 listopada w siedzibie WSSE w Łodzi.

Uczestnicy warsztatów wysłuchali wykładów:

- profesora Eugeniusza Małafieja z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki,konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej na temat „Antybiotykooporność jako zagrożenie dla zdrowia publicznego”;

- dr Anny Guzek z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na temat "Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zwalczaniu zakażeń szpitalnych";

- dr hab. Marty Wróblewskiej z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na temat "Postępowanie w szpitalnym ognisku epidemicznym spowodowanym przez gronkowce metycylinooporne".2012-11-16

Szkolenie służb ekonomiczno – finansowych

15 listopada odbyło się w Łodzi szkolenie pracowników pionu ekonomiczno –finansowego Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego. Zakres szkolenia obejmował zagadnienia dotyczące rachunkowości oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych. Uczestnicy szkolenia wysłuchali wykładów przedstawionych przez prof. dr hab. Ewę Walińską i dr Agnieszkę Wencel.

2012-11-16

Chrońmy antybiotyki


W infekcjach wirusowych leczenie antybiotykami nie ma sensu, ponieważ nie działają na wirusy i nie leczą chorób przez nie wywoływanych. Przypominając o tym chcemy zwrócić uwagę na fakt, że nadużywanie antybiotyków w tych właśnie chorobach jest zjawiskiem powszechnym w całej Europie, a według statystyk uzyskanych w Europejskim Programie Monitorowania Konsumpcji Antybiotyków ESAC (European Surveillance of Antibiotic Consumption), Polska zajmuje pod tym względem miejsce w ścisłej czołówce.Rozważne stosowanie antybiotyków jest nakazem i wyzwaniem. Nadużywanie antybiotyków, nieracjonalne ich stosowanie, a także w niewystarczającym stopniu korzystanie z diagnostyki mikrobiologicznej w podejmowaniu terapii antybiotykowej doprowadziło do alarmowej sytuacji jaką jest coraz szersza oporność na antybiotyki, a więc brak możliwości leczenia zakażeń wywołanych wieloopornymi drobnoustrojami. Sytuacja ta stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. Tylko wspólne świadome działanie może doprowadzić do poprawy tej sytuacji.

Komisja Europejska ustanowiła dzień 18 listopada DNIEM WIEDZY O ANYBIOTYKACH.

W 2012 r. głównym tematem tego Dnia, podobnie jak w latach poprzednich, będzie propagowanie racjonalnego stosowania antybiotyków w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej i szpitalach.

2012-11-16

350 osób rzuci(ło) palenie

15 listopada, w Światowym Dniu Rzucania Palenia Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi przeprowadziła akcję edukacyjno-informacyjną w celu zachęcenia osób palących do zaprzestania nałogu. Na specjalnym stoisku usytuowanym w Galerii Łódzkiej edukatorzy zdrowia informowali o szkodliwych dla zdrowia skutkach czynnego i biernego palenia. Zainteresowanym osobom rozdawano ulotki i materiały edukacyjne oraz wykonywano pomiary zawartości CO w wydychanym powietrzu.

Pracownikom WSSE w Łodzi towarzyszyli przyszli lekarze zrzeszeni w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny, którzy poza namawianiem do rzucenia palenia wykonywali pomiary poziomu cukru we krwi. W punkcie konsultacyjnym obecni byli również pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego przy szpitalu Kopernika, którzy prowadzą Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Stoisko odwiedziło ponad 350 osób, z czego ponad 200 zostało przebadanych. Terapeuci uzależnień mówią, że pierwszym krokiem na drodze do zerwania z nałogiem palenia jest wola i chęć rzucenia palenia. Ten krok został właśnie postawiony.2012-11-15

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie stwierdził przydatność wody do kąpieli w basenach:

1. „Solpark Kleszczów” ul. Sportowa 8 w Kleszczowie,
2. Hotelu „Wodnik” w Słoku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Bełchatowie >>>

2012-11-15

OLIMPIADA NA PÓŁMETKU
INFORMACJA O WYNIKACH ETAPU POWIATOWEGOJuż wiemy, kto zakwalifikował się do finału II Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy „MŁODZIEŻ O HIV/AIDS”. Jury dokonało oceny prac 170 zespołów z 20 powiatów województwa łódzkiego. (lista do pobrania >>>)

Do następnego etapu Olimpiady zakwalifikowano 22 zespoły, które zdobyły najwyższą ilość punktów w poszczególnych powiatach (lista w załączeniu). (lista do pobrania >>>)

Finał Olimpiady odbędzie się 30 listopada 2012 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w sali posiedzeń Sejmiku Województwa Łódzkiego. (program do pobrania >>>)

2012-11-15Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące profilaktyki i zwalczania wszawicy >>>

2012-11-15

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie w dniu 14.11.2012r. wydał decyzję administracyjną stwierdzającą przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Drzewicy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Opocznie >>>

2012-11-13

Poradzą jak rzucić palenie

W trzeci czwartek listopada jest obchodzony Światowy Dzień Rzucania Palenia. Z tej okazji WSSE w Łodzi organizuje 15 listopada br. w godzinach 11-18 punkt konsultacyjny w Galerii Łódzkiej (przy fontannie) dla osób palących oraz narażonych na bierne palenie. Zainteresowani będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu, otrzymać pakiet materiałów edukacyjnych oraz uzyskać informacje na temat placówek udzielających świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnienia nikotynowego. Będzie również wyświetlany film informujący o miejscach objętych zakazem palenia i promujący strefy wolne od dymu tytoniowego.

Edukatorom zdrowia z Oddziału Promocji Zdrowia WSSE w Łodzi będą towarzyszyli studenci medycyny zrzeszeni w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny (IFMSA).

2012-11-12

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż: w dniu 21 listopada 2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łodzi, ul. Wodna 40, odbędzie się postępowanie kwalifikacyjne dotyczące naboru kandydatów do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie: zdrowie publiczne dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra.

2012-11-07

OLIMPIADA W TOKU

6 listopada odbywały się eliminacje - etap powiatowy II WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY NA TEMAT HIV/AIDS - „Młodzież o HIV/ AIDS” . W Kutnie, do Olimpiady, która była przeprowadzona w siedzibie Starostwa Powiatu Kutnowskiego, przystąpiło 22 uczniów (11 dwuosobowych zespołów) z 5 szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kutnowskim. Zadaniem uczestników było udzielenie odpowiedzi na 20 pytań testowych oraz 8 pytań problemowych.

Najwyżej oceniony zespół będzie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 30 listopada 2012r. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.
2012-11-05

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

PPaństwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie w dniu 05.11.2012r. wydał decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Drzewicy z powodu pogorszenia jej jakości pod względem mikrobiologicznym.

Woda do celów spożywczych nadaje się po przegotowaniu

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Opocznie >>>

2012-10-31

Danie dnia


Daniem dnia będą powiatowe eliminacje do Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu, które odbędą się 19 listopada 2012 roku. Do eliminacji zakwalifikowało się 184 gimnazjalistów uczących się w województwie łódzkim (lista do pobrania)Celem Olimpiady, która kierowana jest do młodzieży uczestniczącej w VII edycji Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznego „Trzymaj Formę!” jest poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży gimnazjalnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety oraz kształtowania postaw niezbędnych do utrzymania zdrowia i kondycji fizycznej.

2012-10-30

Kalendarz szczepień ochronnych na przyszły rok

Opublikowano Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2013

2012-10-26

V Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2012


7 i 8 listopada w Centrum Kongresowym hotelu andel’s w Łodzi odbędzie się V Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2012.

Podczas tegorocznej edycji, która organizowana jest pod hasłem: „W drodze do innowacyjnej gospodarki regionów – rozwój, konkurencja współpraca.” odbędą się liczne sesje plenarne, debaty i panele dyskusyjne, w tym dotyczące branż: energetyka i odnawialne źródła energii, bio i nanotechnologie, IT/ICT, innowacyjny przemysł lekki, przemysł mody, infrastruktura i transport, ekologiczne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze. Dodatkowym atutem EFG będzie część wystawiennicza.

8 listopada odbędą się salony branżowe, w tym salon – „Rolnictwo ekologiczne i przetwórstwo rolno-spożywcze”. Jeden z kluczowych tematów Forum odnosi się do roli konsumenta i jego praw. „Konsumuj świadomie. Twoje wybory zmieniają świat” – to motyw przewodni tego tematu. W ramach tego salonu odbędzie się panel pn. „Czy żywność jest tylko jedzeniem?”. W dyskusji panelowej poświęconej temu zagadnieniu weźmie udział dr Urszula Sztuka – Polińska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi. Dyskusja odbędzie się w godzinach 9:50-11:30 w Sali Damask.

Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie (EFG) jest inicjatywą cykliczną, corocznie organizowaną przez Samorząd Województwa Łódzkiego.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi szczegółowej tematyki oraz przebiegu Forum, które są dostępne na stronach internetowych organizatora

2012-10-25

Akcja

23 października 2012 roku Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Kutnie zorganizowała w miejscowości Nowe Ostrowy akcję prozdrowotną "Dzień Dla Zdrowia” propagującą profilaktykę raka piersi i raka szyjki macicy.

Miejscem akcji była siedziba Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach. Do uczestnictwa w akcji zaproszono mieszkanki gminy Nowe Ostrowy. Organizatorzy zapewnili obecność personelu medycznego, w tym lekarza ginekologa, który udzielał porad zainteresowanym pacjentkom. Kobiety w wieku 50 - 69 lat korzystały z bezpłatnych badań mammograficznych, które wykonywane były w mammobusie należącym do NZOZ „Medica” w Łodzi. W ramach edukacji prozdrowotnej przeprowadzono pokazy samobadania piersi na fantomie. Na miejscu dystrybuowano materiały informacyjne o tematyce nowotworowej i antytytoniowej.

Współorganizatorami akcji byli: NZOZ "Ostrowy” w Nowych Ostrowach oraz NZOZ „Kutnowski Szpital Samorządowy” w Kutnie
2012-02-25

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie w dniu 25.10.2012 r. wydał decyzję administracyjną nakazującą producentowi wody doprowadzenie wody w wodociągu Nowe Gajęcice do obowiązujących wymagań z powodu pogorszenia jej jakości pod względem mikrobiologicznym.

Woda do celów spożywczych nadaje się wyłącznie po przegotowaniu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Pajęcznie >>>

2012-10-24

OLIMPIJSKI START


171 dwuosobowych zespołów ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego weźmie udział w II Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS. Pierwszy etap Olimpiady będzie przeprowadzony na szczeblu powiatowym przez odpowiednie terytorialne powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne. Termin etapu powiatowego został wyznaczony na dzień 6 listopada 2012 roku.Zespoły zakwalifikowane do II Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS >>>

Zespoły niezakwalifikowane do II Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS >>>

2012-10-22

Komunikat

Oddział Laboratoryjny Badań Środowiskowych Powietrza, Wody i Gleby WSSE w Łodzi informuje, że w dniach 29.10 - 31.10. 2012r. próbki wody do badań bakteriologicznych będą przyjmowane po uprzednim uzgodnieniu zakresu badań z pracownikiem Oddziału Laboratoryjnego (tel. 42 25-36-371).

2012-10-19

Palenie szkodzi zdrowiu

W ramach Ogólnopolskiego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łęczycy we współpracy z placówkami szkolno – wychowawczymi z terenu powiatu łęczyckiego kontynuuje w bieżącym roku szkolnym realizację programów edukacyjnych, z których płynie nauka, że palenie szkodzi zdrowiu.

16 października odbyło się szkolenie, w którym uczestniczyli koordynatorzy szkolni. Omawiano sposoby realizacji następujących programów: „Czyste Powietrze Wokół Nas” – kierowany do dzieci wieku 5 – 6 lat, „Nie pal przy mnie proszę” –kierowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych, „Znajdź właściwe rozwiązanie – kierowany do uczniów klas IV- VI szkół podstawowych oraz do uczniów szkół gimnazjalnych.
2012-10-19

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie w dniu 19.10.2012r. wydał decyzję administracyjną czasowo zakazującą użytkowania wanny do hydromasażu nr 1 w pływalni krytej przy Hotelu „Wodnik” w Słoku z powodu zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Bełchatowie >>>

2012-10-16

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi
w Łodzi


ogłasza nabór na specjalizację w dziedzinie:

zdrowie publiczne dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra


I. Do specjalizacji może przystąpić osoba:

1. - posiada tytuł magistra lub inżyniera w kierunku: administracja, biologia, biotechnologia, chemia, dietetyka, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, politologia, prawo, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, technologia żywności i żywienia człowieka, zarządzanie, zdrowie publiczne,
- wykonuje co najmniej przez okres jednego roku w ciągu ostatnich 3 lat czynności zawodowe zgodne z programem specjalizacji, lub;

2. - posiada inne kwalifikacje niż wymienione wyżej,
- wykonuje co najmniej przez trzy lata w ciągu ostatnich 5 lat czynności zawodowe zgodne z programem specjalizacji,
- uzyskała zgodę Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, lub;

3. przed dniem 1 listopada 2002 roku uzyskała I stopień specjalizacji w dziedzinie: Analityka sanitarna, Higiena i epidemiologia, Medycyna społeczna, Organizacja pomocy społecznej, Psychologia kliniczna, Rehabilitacja ruchowa.

II. Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji należy składać w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, w godzinach 7.30-15.00, bądź przesłać na adres:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
ul. Wodna 40, 90-046 Łódź
tel. 42- 25-36-210
w terminie do dnia 6 listopada 2012 roku


III. Do wniosku należy dołączyć:

- odpis dyplomu szkoły wyższej,
- dokument potwierdzający wykonywanie czynności zawodowych zgodnych z programem specjalizacji przez okres wskazany w pkt I.1 lub I.2 ogłoszenia;

oraz ewentualnie:
- zgodę Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w przypadku osób obiegających się o przystąpienie do specjalizacji w trybie określonym w paragrafie 13 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr. 173, poz. 1419 z późn. zm.),
- odpis dyplomu I stopnia specjalizacji.

IV. Liczba wolnych miejsc na specjalizacji: 2.

V. Formularz wniosku znajduje się na stronie www.pis.lodz.pl oraz www.cmkp.edu.pl .

VI. Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w terminie 30 dni od dnia 6 listopada 2012 r.

VII. Szczegółowe informacje można uzyskać u Pani Małgorzaty Znyk – tel. 42-25-36-335.

Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji >>>

2012-10-16

Komunikat o odwołaniu konferencji

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że planowana na dzień 18 października 2012 roku Ogólnopolska Konferencja „Zdrowie, potrzeby i wychowanie dziecka we współczesnym świecie" została odwołana.

2012-10-15

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

W dniu 9 pażdziernika 2012 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni Badań Sensorycznych w ramach Laboratorium Stacji Powiatowej zintegrowanego w systemie wojewódzkiej bazy laboratoryjnej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego.

Uroczystośc odbyła się na początku narady roboczej Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami województwa łódzkiego.

Gośćmi uroczystości byli:

- Pan Marek Posobkiewicz - Główny Inspektor Sanitarny
- Pan Sławomir Wasilczyk - Dyrektor Generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
- Pan Mirosław Belina - Starosta powiatu skierniewickiego
- Pan Sławomir Gmaj - Sekretarz Urzędu Miasta w Skierniewicach

W naradzie jeden z wykładów wygłosiła Pani dr Jolanta Szych z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny.
2012-10-12

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach w dniu 12.10.2012r. wydał decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Dąbrówce Wielkiej z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym

Woda do celów spożywczych nadaje się wyłącznie po przegotowaniu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Brzezinach >>>

2012-10-10

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż w dniu 09.10.2012 r. Główny Inspektor Sanitarny wydał decyzję znak: GIS PR-073-44/MB/12 uchylającą decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 września 2012 r. znak: GIS-PR-073-35/MB/12 wstrzymującą wprowadzanie do obrotu na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej napojów alkoholowych o zawartości powyżej 20% alkoholu, wyprodukowanych na terytorium Republiki CzeskiejWięcej informacji - link do tresci decyzji >>>

2012-10-09

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

W wyniku badań 5 próbek napojów alkoholowych wyprodukowanych na terytorium Republiki Czeskiej, pobranych w obiektach zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczenia alkoholem metylowym.

2012-10-09

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie w dniu 08.10.2012 r. stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Kluki.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Bełchatowie >>>

2012-10-05

Zapobiegaj. Chroń. Szczep.


Przy okazji rozpoczynającego się 8 października tzw. Żółtego Tygodnia warto przypomnieć hasło tegorocznego Europejskiego Tygodnia Szczepień - "Zapobiegaj. Chroń. Szczep.", z którego płynie przekaz, że szczepienia ochronne są najskuteczniejszą formą zapobiegania chorobom zakaźnym. Żółty Tydzień, którego celem jest popularyzacja szczepień jest sprzęgnięty z akcją edukacyjną na temat zagrożeń w związku z chorobami zakaźnymi.

Jesień chrakteryzuje się wzrostem liczby szczepień sezonowych, co wiąże się z zakupami szczepionek w aptekach. Przypominamy, że po zakupie szczepionki w aptece do czasu jej przekazania pracownikowi służby zdrowia w punkcie szczepień należy zapewnić warunki bezpiecznego przechowywania i transportowania szczepionki uwzględniając zachowanie tzw. zimnego łańcucha.

Każde szczepienie powinno być poprzedzone konsultacją lekarską zakończoną orzeczeniem o braku przeciwskazań do szczepienia.

Program Szczepień Ochronnych na rok 2012 obejmuje szczepienia obowiązkowe i szczepienia zalecane.

2012-10-04

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie w dniu 03.10.2012r. na podstawie badania laboratoryjnego stwierdził pogorszenie jakości mikrobiologicznej wody w wodociągu Kluki. Woda do celów spożywczych nadaje się wyłącznie po przegotowaniu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Bełchatowie >>>

2012-10-03

II WOJEWÓDZKA OLIMPIADA WIEDZY NA TEMAT HIV/AIDS

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Łodzi organizuje wspólnie z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi II Wojewódzką Olimpiadę Wiedzy na temat HIV/AIDS pn. „Młodzież o HIV/AIDS”.

Finał Olimpiady zostanie przeprowadzony w dniu 30 listopada 2012 roku i będzie jednym z głównych wydarzeń Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS – 1 grudnia 2012 r. pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego.

Zapraszamy i zachęcamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwie łódzkim do uczestnictwa w Olimpiadzie.Szczegółowe informacje związane z Olimpiadą oraz dokumenty zgłoszeniowe >>>

2012-10-02

Informacja podumowująca funkcjonowanie kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli funkcjonujących w województwie łódzkim w sezonie 2012


Więcej informacji >>>

2012-10-01

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie w dniu 01.10.2012 r. wydał decyzję administracyjną stwierdzającą przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Orłów gmina Bedlno.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Kutnie >>>

2012-10-01

JAK JEŚC Z GŁOWĄ
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi we współpracy z Agencją Rynku Rolnego, Oddział Terenowy w Łodzi organizuje w dniach od 1 października do 7 grudnia 2012 r. I Wojewódzką Olimpiadę Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu. Olimpiada kierowana jest do młodzieży gimnazjalnej biorącej udział w VII edycji Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznego pt. „Trzymaj Formę!”.

Celem Olimpiady jest poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży gimnazjalnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety oraz kształtowania postaw niezbednych do utrzymania zdrowia i kondycji fizycznej.

Karta zgłoszeniowa >>>

Regulamin >>>

Zgoda uczestnika niepełnoletniego >>>

2012-10-01

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi
na temat zakażeń jelitowych wywołanych przez norowirusy,
w związku z wystąpieniem ognisk zakażeń w Niemczech

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w województwie łódzkim w bieżącym roku (do dnia 30.09.2012 r.) zarejestrowano 52 przypadki zakażeń jelitowych wywołanych przez norowirusy (w analogicznym okresie roku ubiegłego zarejestrowano 85 przypadków). W ostatnich latach do organów Inspekcji Sanitarnej w województwie łódzkim zgłaszane są ze szpitali pojedyncze przypadki ognisk zakażeń jelitowych o podejrzewanej etiologii norowirusowej.

W województwie łódzkim częściej wykrywane są zakażenia jelitowe wywołane przez inne wirusy – rotawirusy. Szczepienie przeciwko rotawirusom zalecane jest dzieciom w 6 – 24 tygodniu życia.

Norowirusy należą do czynników zakaźnych powodujących zakażenia jelitowe, najczęściej u osób dorosłych. Potocznie zakażenie nimi bywa nazywane „grypą żołądkową lub jelitową „ podczas gdy wirusy te nie mają nic wspólnego z wirusem grypy. Przebieg takiego zakażenia jest zwykle łagodny i krótkotrwały (1 – 3 doby), jednak u osób w starszym wieku i u osób z obniżoną odpornością może prowadzić do groźnego odwodnienia, a w rzadkich przypadkach do zgonu. U osób chorych występują wymioty i biegunka, rzadziej bóle brzucha, podwyższona temperatura ciała i inne. Objawy te szczególnie mogą być nasilone u małych dzieci. Leczenie polega na zapobieganiu odwodnieniu i uzupełnianiu elektrolitów.

Do zakażeń dochodzi w trakcie kontaktu z osobami chorymi oraz przedmiotami i powierzchniami zanieczyszczonymi cząsteczkami wirusów pochodzących od osób chorych, co ma szczególnie znaczenie w zakażeniach domowych i różnych skupiskach ludzi. Rzadziej źródłem zakażenia jest zanieczyszczona żywność lub woda co stwarza możliwość wystąpienia ognisk zachorowań w zakładach żywienia zbiorowego.

Szerzeniu zachorowań sprzyja krótki okres wylęgania choroby (12 – 48 godzin), łagodny przebieg zachorowań, długotrwałe utrzymywanie się nosicielstwa pochorobowego (zwłaszcza u dzieci) i brak nabytej trwałej odporności po przechorowaniu (na zakażenia jelitowe norowirusowe można chorować kilka razy w ciągu życia). Do zakażeń częściej dochodzi w zimnych porach roku.

Najważniejsze zasady zapobiegania zakażeniom norowirusowym:

- staranne mycie rąk, zwłaszcza po każdym skorzystaniu z toalety i przed każdym przygotowywaniem i spożywaniem posiłków

- zachowanie szczególnych zasad higieny w otoczeniu osoby chorej, w związku z możliwością przeniesienia zakażenia przez przedmioty i powierzchnie w jego otoczeniu

- staranne mycie owoców i warzyw

- higiena blatów kuchennych i naczyń wykorzystywanych do przygotowania posiłków

- unikanie spożywania wody nie przegotowanej

- przestrzeganie zasad higieny w obiektach gastronomicznych

Więcej informacji (www.gis.gov.pl) >>>

2012-09-26

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

W sprawie realizacji decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.09.2012 r., znak: GIS PR-073-35/MB/12 dot. wstrzymania wprowadzania do obrotu na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na okres 1 miesiąca napojów alkoholowych o zawartości powyżej 20% alkoholu, wyprodukowanych na terytorium Republiki Czeskiej:

- od dnia 16.09.2012r. organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego przeprowadzają wzmożone działania kontrolne w sklepach spożywczych i monopolowych, hurtowniach monopolowych oraz w zakładach gastronomicznych, w których prowadzona jest sprzedaż alkoholu.

- w okresie od 16.09.2012r. do 25.09.2012r. przeprowadzono 2572 kontrole w ww. obiektach. Decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.09.2012r., znak: GIS PR-073-35/MB/12 doręczono 2198 podmiotom.

- w każdym przypadku stwierdzenia napojów alkoholowych o zawartości powyżej 20% alkoholu wyprodukowanych na terytorium Republiki Czeskiej zostały one wycofane z obrotu i zabezpieczone. Ogółem na terenie woj. łódzkiego zabezpieczono 22004 szt. napojów alkoholowych, m.in. Becherovka, Szwejk Tuzemski, Morawska Śliwka Złota, STOCK 84, Slivovice Czysta, Premium Absinth, Kosher Slivovitz Plum Brandy, Jelinek Gruszka Premium, Morawska Gruszka, Helsinki białe, Helsinki Raspberty, Gold Barrel, Blue Barrel, Norska.

- do dnia 25.09.2012r. nie stwierdzono w obrocie handlowym napojów alkoholowych, wskazanych przez czeskie Ministerstwo Zdrowia jako produkty, w których podejrzewa się obecność alkoholu metylowego.

- w czasie trwania akcji organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej współpracowały z urzędami miast i gmin, które przekazały listy podmiotów handlujących alkoholem powyżej 18 %

- podczas akcji prowadzona jest również współpraca z Policją i Urzędem Celnym.

- zgodnie z poleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego pobrano do badań laboratoryjnych w kierunku zawartości metanolu 5 próbek napojów alkoholowych: Szwejk Tuzemski, Morawska Śliwka Złota, STOCK 84, Becherovka Orginal Karlovarska, Helsinki Group z zabezpieczonych partii reprezentatywnych dla całego województwa. Przedmiotowe próbki są w trakcie badań w akredytowanym laboratorium.

- wzmożone działania kontrolne związane z realizacją ww. decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego są kontynuowane.

2012-09-26

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż władze Republiki Czeskiej zidentyfikowały kolejny podrobiony produkt - wódkę gruszkową, która zawiera śmiertelną truciznę - metanol. Poniżej zdjęcie etykiety podrobionej wódki.
2012-09-24

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że badania alkoholu etylowego w kierunku zawartości metanolu, dla klientów indywidualnych, wykonuje odpłatnie laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim (telefon kontaktowy 44 649 50 63 wew. 47 ).

2012-09-20

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie wydał w dn. 20.09.2012r. decyzję administracyjną zakazującą korzystania z wody do spożycia z wodociągu publicznego w Orłowie, gm. Bedlno z powodu pogorszenia jej jakości pod względem mikrobiologicznym oraz nakazał producentowi wody zapewnienie konsumentom wody zdatnej do spożycia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Kutnie >>>

2012-09-18

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Główny Inspektor Sanitarny ponownie przestrzega przed spożywaniem wysokoprocentowego alkoholu zakupionego w ostatnim czasie na terenie Republiki Czeskiej oraz alkoholu niewiadomego pochodzenia

Więcej informacji >>>

2012-09-17

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 17.09.2012r. wydał decyzję administracyjną czasowo zakazującą użytkowania wanny jacuzzi basenu kąpielowego przy Centrum Kongresowo- Szkoleniowym „Magellan” w Bronisławowie, ul. Żeglarska 35, 97-320 Wolbórz z powodu zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Piotrkowie Trybunalskim >>>

2012-09-16

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że Główny Inspektor Sanitarny w dniu 16.09.2012r. wydał decyzję wstrzymującą obrót na terenie RP alkoholu o mocy powyżej 20% sprowadzanego z Republiki Czeskiej .

Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni z terenu woj. łódzkiego realizują ww. decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego.

Więcej informacji (decyzja wstrzymująca obrót na terenie RP) >>>

2012-09-14

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

W związku z informacjami o przypadkach śmiertelnych zatruć alkoholem metylowym na terenie Republiki Czeskiej, Główny Inspektor Sanitarny przestrzega przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia (bez banderoli, bez oznakowania wytwórcy i miejsca wytworzenia, itp.).

Więcej informacji >>>

2012-09-12

KĄPIELISKA

Stan akwenów wodnych w zakresie przydatności do kąpieli - Komunikat nr 15 z dnia 12 września 2012 roku (format pdf) >>>

więcej informacji >>>

2012-09-11

Wystawa pełna grzybów

WSSE w Łodzi była uczestnikiem IX Wojewódzkiego Jarmarku „Mixer Regionalny Łódzkie 2012”, który odbywał się w Łodzi. Stoisko i wystawa były urządzone wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Łodzi.

Tematyka wystawy była związana z przebywaniem człowieka w lesie i korzystaniem z jego zasobów, w tym z grzybów i runa leśnego. Na cieszącym się dużym powodzeniem wśród odwiedzających stoisku dyżur pełnili grzyboznawcy z WSSE w Łodzi, którzy udzielali porad i informacji dotyczących rozpoznawania grzybów i zasad bezpiecznego grzybobrania a leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych propagowali zasady poszanowania lasu i korzystania z jego zasobów w zgodzie z zasadami ochrony przyrody.

2012-09-06

Narada Państwowego Wojewódzkiego Insepktora Sanitarnego w Łodzi
z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi województwa łódzkiego

W dnich 3 i 4 września br. w Walewicach k/Łowicza odbyła się narada robocza Państwowego Wojewódzkiego Insepktora Sanitarnego w Łodzi z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi województwa łódzkiego.

Tematami omawianymi i przedstawionymi na spotkaniu były:

- podsumowanie wykonania zadań nałożonych na służby sanitarne w związku z turniejem EURO 2012;

- nadzór sprawowany w województwie łódzkim nad kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do kąpieli;

- kontrola przeprowadzonej przez przedstawicieli GIS w zakresie prawidłowości nadzoru nad przedsiębiorcami funkcjonującymi na rynku suplementów diety;

- przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu i produkcji środków zastępczych ze szczególnym uwzględnieniem nowopowstjących punktów ich sprzedaży;

- zagadnienia kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.2012-09-06

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku w dniu 05.09.2012r. wydał decyzję administracyjną stwierdzającą przydatność wody do spożycia w wodociągu Wola Malowana.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Radomsku >>>

2012-09-05

KĄPIELISKA

Stan akwenów wodnych w zakresie przydatności do kąpieli - Komunikat nr 14 z dnia 05 września 2012 roku (format pdf) >>>

więcej informacji >>>

Grzyby. Nie masz pewności? Zapytaj!

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w „sezonie grzybowym” 12 grzyboznawców Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego udziela, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7. 30 – 15.00 bezpłatnych porad, dotyczących identyfikacji gatunkowej grzybów świeżych i suszonych.

Informacje o możliwości skorzystania z porad grzybowych dostępne są w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, ul. Wodna 40 i w siedzibach Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj. łódzkiego

W latach 2009 – 2012 grzyboznawcy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego udzielili 480 porad grzybowych.

2012-08-31

PIERWSZOKLASIŚCI NASZEJ TROSKI

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Łodzi przystąpiła do realizacji programu profilaktyczno – edukacyjnego pn. „Moje dziecko idzie do szkoły”.
Celami programu adresowanego do uczniów rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych a także i przede wszystkim do ich rodziców i nauczycieli są: -kształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych, -podniesienie poziomu wiedzy rodziców na tematy wybranych elementów zdrowego stylu życia i uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych dzieci oraz przekonanie rodziców o słuszności działań profilaktycznych podejmowanych w szkole i w domu.
Treści programowe przedsięwzięcia są bardzo bogate i obejmują zagadnienia i sprawy wiążące się ze zorganizowaniem warunków nauki pierwszoklasistów, np. dobór umeblowania (biurka, krzesła), ciężar tornistrów, oświetlenie, plan lekcji, bezpieczne korzystanie z telefonów komórkowych, racjonalne odżywianie (zasady higienicznego przygotowywanie i spożywania posiłków), profilaktyka chorób zakaźnych.
W roku szkolnym 2012/2013 program będzie prowadzony w województwie łódzkim na zasadach pilotażowych we współpracy z powiatowymi stacjami sanitarno – epidemiologicznymi, które zgłosiły udział.
30 sierpnia odbyła się w Pabianicach wojewódzka konferencja szkoleniowa poświęcona głównym treściom programu, „Moje dziecko idzie do szkoły”, które przedstawiła dr Urszula Sztuka –Polińska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy państwowej inspekcji sanitarnej województwa łódzkiego zajmujący się promocją zdrowia i oświatą zdrowotną oraz nadzorujący spełnianie warunków higieniczno-sanitarnych przez szkoły.
Realizację programu koordynuje Oddział Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Łodzi, tel. 42 2536342.
2012-08-30

Pożegnanie wakacji na Pikniku Złotej Rybki w Łęczycy

Nad Zalewem Miejskim w Łęczycy odbył się Piknik Złotej Rybki na pożegnacie wakacji.
W organizację festynu włączyła się Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łęczycy proponując najmłodszym uczestnikom udział w konkursach sprawnościowych, zachęcając w ten sposób do czynnego wypoczynku.

2012-08-30

Mixer Regionalny Łódzkie 2012

Mixer Regionalny Łódzkie 2012

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Łodzi weźmie udział, jako wystawca w
9 Jarmarku Wojewódzkim , który odbędzie się pod nazwą „Mixer Regionalny Łódzkie 2012” w dniach 7-9 września 2012 roku w Łodzi. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska, które będzie zlokalizowane w pobliżu hali sportowej przy ulicy księdza Ignacego Skorupki.

2012-08-29

KĄPIELISKA

Stan akwenów wodnych w zakresie przydatności do kąpieli - Komunikat nr 13 z dnia 29 sierpnia 2012 roku (format pdf) >>>

więcej informacji >>>

2012-08-24

Zasady postępowania ze zużytymi termometrami rtęciowymi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001 r. odpady zawierające rtęć zaliczane są do kategorii odpadów niebezpiecznych. W związku z tym powinny być oddawane do specjalnych punktów zbierania. Koordynatorem programu „Zbieramy termometry rtęciowe” jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi, który na terenie Łodzi wytypował 12 aptek do zbiórki termometrów rtęciowych. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi www.czystemiasto.uml.lodz.pl

2012-08-22

Komunikat o odwołaniu konferencji

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że planowana na dzień 18 października 2012 roku Ogólnopolska Konferencja „Zdrowie, potrzeby i wychowanie dziecka we współczesnym świecie" została odwołana.

2012-08-22

Informacja o kontrolach zakładów gastronomicznych

W okresie 21.07.2012 r. – 10.08.2012 r. organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego przeprowadziły 592 kontrole w zakładach „małej i dużej gastronomii”, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zlokalizowanych w miejscowościach turystycznych na terenie województwa łódzkiego.

Więcej informacji >>>

2012-08-22

KĄPIELISKA

Stan akwenów wodnych w zakresie przydatności do kąpieli - Komunikat nr 12 z dnia 22 sierpnia 2012 roku (format pdf) >>>

więcej informacji >>>

2012-08-16

KĄPIELISKA

Stan akwenów wodnych w zakresie przydatności do kąpieli - Komunikat nr 11 z dnia 16 sierpnia 2012 roku (format pdf) >>>

więcej informacji >>>

2012-08-16

Pogadanki o bezpiecznym wypoczynku

W minionym tygodniu pracownicy PSSE w Piotrkowie Trybunalskim odbyli serię spotkań edukacyjnych z uczestnikami półkolonii zorganizowanych przez świetlice środowiskowe. Celem tych spotkań były rozmowy o zdrowiu, do których wprowadzeniem były pogadanki na temat bezpiecznego wypoczynku letniego połączone z emisją filmów DVD pt. „Wirtualne uzależnienie” i „Przepis na życie”.

2012-08-10

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku na podstawie przeprowadzonych badań próbek wody pobranych w dniu 07.08.2012 r., decyzją z dnia 09.08.2012r. nr NHŚrK/94/12, znak: PPIS-NHŚrK/4720-16/3-1/12 stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu – ujęcie Wola Malowana na terenie gminy Kodrąb.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Radomsku >>>

2012-08-10

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie w dniu 09.08.2012r. wydał decyzję administracyjną czasowo zakazującą użytkowania brodzika zewnętrznego oraz wanny nr 3 w basenie „Solpark Kleszczów”, ul. Sportowa 8 w Kleszczowie z powodu zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Bełchatowie >>>

2012-08-08

KĄPIELISKA

Stan akwenów wodnych w zakresie przydatności do kąpieli - Komunikat nr 10 z dnia 8 sierpnia 2012 roku (format pdf) >>>

więcej informacji >>>

2012-08-07

Informacja

Oddział Laboratoryjny Badań Środowiskowych Powietrza, Wody i Gleby informuje, że w dniach 13.08 - 14.08. 2012 r. próbki wody do badań bakteriologicznych będą przyjmowane po uprzednim uzgodnieniu zakresu badań z pracownikiem Oddziału Laboratoryjnego (tel. 42 25-36-371).

2012-08-03

Połowa wakacji za nami

W ramach bieżącego nadzoru nad placówkami wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w pierwszej połowie wakacji pracownicy Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych skontrolowali 219 turnusów, na których przebywało ok. 10 000 dzieci,

więcej informacji >>>

2012-08-03

Edukacja zdrowotna na wakacjach

Edukatorzy zdrowia z Państwowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim organizują w trybie ciągłym spotkania edukacyjne dla uczestników wypoczynku letniego.

30 lipca 2012 roku spotkali się z dziećmi ze Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Słoneczko” w Piotrkowie Trybunalskim, a 31 lipca 2012 roku z uczestnikami kolonii letnich w Ośrodku Wczasowym „Dresso” i „Dzikusy” w Sulejowie oraz Związku Młodzieży Chrześcijańskiej „Polska YMCA” w Kurnędzu. Tematem spotkań są zdrowe i bezpieczne wakacje (jak korzystać ze słońca, kąpieliska, jak wypoczywać w lesie, jakich zasad przestrzegać, aby uniknąć chorób brudnych rąk i zakażeń meningokokowych). Dodatkowo podejmowany był problem uzależnienia od komputera, dzieci i młodzież oglądała film „Wirtualne uzależnienie”.
2012-08-01

KĄPIELISKA

Stan akwenów wodnych w zakresie przydatności do kąpieli - Komunikat nr 9 z dnia 1 sierpnia 2012 roku (format pdf) >>>

więcej informacji >>>

2012-07-25

KĄPIELISKA

Stan akwenów wodnych w zakresie przydatności do kąpieli - Komunikat nr 8 z dnia 25 lipca 2012 roku (format pdf) >>>

więcej informacji >>>

2012-07-19

KĄPIELISKA

Stan akwenów wodnych w zakresie przydatności do kąpieli - Komunikat nr 7 z dnia 19 lipca 2012 roku (format pdf) >>>

więcej informacji >>>

2012-07-18

PSSE w Piotrkowie Trybunalskim
promuje strefy wolne od dymu tytoniowego

17 lipca 2012 roku w ramach projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT. Tobacco Free Cities” w Centrum Handlowym „Echo” w Piotrkowie Trybunalskim Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna zorganizowała punkt informacyjny poświęcony ochronie mieszkańców miasta przed dymem tytoniowym. Osoby zgłaszające się do Punktu były informowane o obowiązującym zakazie palenia w miejscach publicznych zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Chętni mogli zmierzyć zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu. W punkcie były dostępne broszury i ulotki promujące strefy wolne od dymu tytoniowego.
2012-07-12

WAKACYJNA PROMOCJA ZDROWIA

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kutnie realizuje w czasie wakacji program promocji zdrowia adresowany do uczniów wypoczywających na obozach, koloniach lub półkoloniach, czego przykładem jest spotkanie edukatorów zdrowia z uczestnikami półkolonii zorganizowanych w gminnie Krzyżanów w powiecie kutnowskim, które odbyło się 11 lipca.

Wstępem do zajęć o zdrowiu była pogadanka Katarzyny Pijewskiej, edukatora zdrowia z PSSE w Kutnie na temat higienicznych, zdrowych i bezpiecznych zachowań podczas wakacji.
2012-07-11

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż według informacji przekazanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie w dniu 11.07.2012 r., woda w wannach nr 1, 2 i 3 oraz brodziku wewnętrznym basenu „Solpark Kleszczów”, ul. Sportowa 8 w Kleszczowie nadaje się do kąpieli.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Bełchatowie >>>

2012-07-11

KĄPIELISKA

Stan akwenów wodnych w zakresie przydatności do kąpieli - Komunikat nr 6 z dnia 11 lipca 2012 roku (format pdf) >>>

więcej informacji >>>

2012-07-09

Kampania informacyjna
„Partnerstwo dla Prewencji”

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że realizowana jest polska edycja Kampanii informacyjnej „Partnerstwo dla Prewencji” koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

W związku z tym Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi zaprasza wszystkich pracodawców, którzy swoimi działaniami poprawiają warunki pracy zatrudnionych pracowników do składania wniosków w ramach kolejnej edycji Europejskiego Konkursu Dobrych Praktyk w dziedzinie BHP

W edycji tej – przypadającej na lata 2012-2013 – nagrody zostaną przyznane przedsiębiorstwom lub organizacjom, które wykażą się silnym przywództwem w zarządzaniu oraz aktywnym udziałem pracowników w obszarze zapobiegania ryzyku. Konkurs odbywa się w dwóch etapach. Najpierw zgłoszenia przechodzą przez proces selekcji na szczeblu krajowym a następnie są przekazywane do europejskiego jury, które wybiera zwycięzców.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej: http://www.healthy-workplaces.eu/pl/hw2012

2012-07-04

KĄPIELISKA

Stan akwenów wodnych w zakresie przydatności do kąpieli - Komunikat nr 5 z dnia 4 lipca 2012 roku (format pdf) >>>

więcej informacji >>>

2012-07-04

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż według informacji przekazanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie w dniu 04.07.2012 r., woda w wannach nr 1, 2 i 3 oraz brodziku wewnętrznym basenu „Solpark Kleszczów”, ul. Sportowa 8 w Kleszczowie nie nadaje się do kąpieli z powodu pogorszenia jej jakości pod względem mikrobiologicznym.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Bełchatowie >>>

2012-07-04

Przedłużenie Certyfikatu Akredytacji
Działu Laboratoryjnego WSSE w Łodzi


Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, w wyniku pozytywnej oceny Polskiego Centrum Akredytacji, przeprowadzonej w kwietniu/maju 2012r., po raz kolejny potwierdził kompetencje do wykonywania badań/pomiarów i uzyskał przedłużenie Certyfikatu Akredytacji Nr AB 538 na kolejne cztery lata, tj. do dnia 24 października 2016 r.

Szczegółowy wykaz akredytowanych badań/pomiarów Działu Laboratoryjnego zawarty jest w Zakresie Akredytacji Nr AB 538 (wyd. 13 z dnia 28.06.2012r.), będącym załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji.

2012-07-02

Zdrowie, potrzeby i wychowanie dziecka we współczesnym świecie


18 października 2012 roku odbędzie się w Łodzi Ogólnopolska Konferencja pn. „Zdrowie, potrzeby i wychowanie dziecka we współczesnym świecie”.

Podczas konferencji przedstawione zostaną tematy dotyczące problemów zdrowotnych, wychowawczych i społecznych dzieci, a także dobre praktyki ochrony praw dzieci.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Komunikat nr 1 >>>

Karta zgłoszenia >>>

2012-07-02

KĄPIELISKA

Stan akwenów wodnych w zakresie przydatności do kąpieli - Aneks z dnia 2 lipca 2012 roku do Komunikatu nr 4 (format pdf) >>>

więcej informacji >>>

2012-06-29

WAKACJE!!!

W sobotę, 30 czerwca rozpoczynają się wakacje szkolne. Wolny od nauki czas letniego wypoczynku będzie trwać do 2 września 2012 roku.

Jak każdego roku przygotowano dla dzieci i uczniów ofertę zorganizowanego wypoczynku w miejscu zamieszkania oraz wyjazdy na kolonie i obozy.

Dla niewyjeżdżających zapewniona zostanie możliwość spędzania wolnego czasu podczas zajęć odbywających się w świetlicach środowiskowych i szkolnych oraz w domach kultury. Wszystkie placówki na terenie województwa łódzkiego, w których będą zorganizowane wakacje zostaną objęte bieżącym nadzorem powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych.

Dokładne dane dotyczące organizatorów, miejsc wypoczynku znaleźć można na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl.

Na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi w zakładce Rok Korczaka umieszczone zostały materiały dotyczące, między innymi promocji zdrowia i bezpiecznego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.


Ulotka dotyczaca bezpiecznego wypoczynku - porady dla Rodziców/Opiekunów >>>

Ulotka dotyczaca bezpiecznego wypoczynku - rola pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej >>>

Ulotka dotyczaca bezpiecznego wypoczynku - porady dla uczestników >>>

2012-06-27

KĄPIELISKA

Stan akwenów wodnych w zakresie przydatności do kąpieli - Komunikat nr 4 z dnia 27 czerwca 2012 roku (format pdf) >>>

więcej informacji >>>

2012-06-22

MANEWRY DLA ZDROWIA

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łęczycy współuczestniczyła w organizacji powiatowych manewrów szkolnych pod hasłem „I Ty możesz zostać bohaterem”, których celem było promowanie zdrowego stylu życia, sportu, rekreacji oraz czynnego wypoczynku.

PSSE w Łęczycy zorganizowała szereg konkursów sprawnościowych. Najlepszy wynik w tych konkurencjach zdobyła Szkoła Podstawowa w Błoniu.
2012-06-20

KĄPIELISKA

Stan akwenów wodnych w zakresie przydatności do kąpieli - Komunikat nr 3 z dnia 20 czerwca 2012 roku (format pdf) >>>

więcej informacji >>>

2012-06-20

KOBIETA W WIELKIM MIEŚCIE

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Łodzi zorganizowała w ramach Targów Łódzkich „Kobieta w wielkim mieście” odbywających się 15-17 czerwca stoisko, które promowało zdrowy styl życia i wolny od nałogów, w tym od nałogu palenia tytoniu.

Na stoisku prezentowana była wystawa „Kodeks walki z rakiem”, wyświetlany był spot dotyczący stref wolnych od dymu tytoniowego, rozdawane były materiały edukacyjne, a także wykonywanie pomiary zawartości CO w wydychanym powietrzu. Udzielano także konsultacji dotyczących szczepień oraz porad żywieniowych.

Stoisko Wojewódzkiej Stacji w ciągu trzech dni odwiedziło ponad 400 osób z czego około 200 zostało przebadanych.
2012-06-20

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu wydał decyzję administracyjną zakazującą korzystania z wody do spożycia z wodociągu sieciowego w Jeziorsku, gm. Warta z powodu pogorszenia jej jakości pod względem mikrobiologicznym oraz nakazał producentowi wody zapewnienie zastępczego źródła wody zdatnej do spożycia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Sieradzu >>>

2012-06-13

KOBIETA W WIELKIM MIEŚCIE

WSSE w Łodzi będzie uczestniczyć w targach „KOBIETA w WIELKIM MIEŚCIE”. Targi odbędą się w Łodzi w dniach 15-17 czerwca 2012 roku. Targi Kobieta w Wielkim Mieście są jednym z przedsięwzięć w ramach cyklu wydarzeń objętych wspólną nazwą Łódź Miastem Kobiet.
2012-06-12

Kalendarz zdrowego stylu życia

Zakończył się konkurs na kalendarz z hasłem w ramach realizacji programu „Zadbaj o swoje płuca” .

Praca, której zdjęcie prezentujemy przypomina, że podstawą zdrowia jest, bez względu na porę roku, zdrowy styl życia.
Laureaci etapu wojewódzkiego >>>

Laureaci etapu powiatowego łódzkiego >>>

2012-06-13

KĄPIELISKA

Stan akwenów wodnych w zakresie przydatności do kąpieli - Komunikat nr 2 z dnia 13 czerwca 2012 roku (format pdf) >>>

2012-06-08

Można smacznie zjeść, najeść się do syta i nie przytyć


6 czerwca odbył się finał konkursu kulinarnego "Jem smacznie, zdrowo i kolorowo" organizowanego przez WSSE w Łodzi we współpracy z Oddziałem Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Łodzi oraz firmą Unilever Food Solutions. Zadaniem konkursowym było wykonanie sałatki i surówki. O palmę pierwszeństwa walczyło 14 dwuosobowych zespołów kocharskich.

Jury oceniało wszystkie etapy pracy zespołów kucharskich oraz wykonane przez te zespoły dzieła kulinarne. Oceniano wartości odżywcze i smak potraw oraz sposób ich podania i prezentację. Składy potraw, przepisy ich wykonania oraz ich nazwy są autorskim wkładem uczestników w rozwój sztuki kulinarnej. Sałatka „Ogórki inaczej..,” oraz surówka ” Melon z owocami”, to potrawy, które zyskały najwyższe uznanie jury. Zostały one wykonane przez Elizę Bubas i Justynę Turniak, uczennice Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim .

Uczestnicy konkursu wykazali, że można smacznie zjeść, najeść się do syta i nie przytyć.


Wyniki finału wojewódzkiego IV Konkursu Kulinarnego „Jem smacznie zdrowo i kolorowo” (format pdf) >>>


2012-06-06

KĄPIELISKA

Stan akwenów wodnych w zakresie przydatności do kąpieli - Komunikat nr 1 z dnia 06 czerwca 2012 roku (format pdf) >>>

2012-06-05

GOTOWI DO TURNIEJU EURO 2012

1 czerwca odbyło się w Łodzi spotkanie zespołu konsultacyjnego ds. turnieju EURO 2012 funkcjonującego przy Państwowym Wojewódzkim Inspektorze Sanitarnym w Łodzi. Spotkanie miało na celu podsumowanie prac przygotowawczych do turnieju prowadzonych przez jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego. W spotkaniu, które prowadziła dr Urszula Sztuka – Polińska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi uczestniczyli specjaliści z WSSE w Łodzi oraz eksperci zewnętrzni, wśród nich prof. Daniela Dworniak, Wojewódzki Konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych, prof. Andrzej Grzybowski, Wojewódzki Konsultant w dziedzinie epidemiologii oraz przedstawiciele instytucji współpracujących: Katarzyna Szymaniak, Koordynator Zespołu WIS w Łodzi, dr Dariusz Stopczyk, Państwowy Inspektor Sanitarny MSW na obszarze woj. łódzkiego, Arkadiusz Makoski, Zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW.

Specjaliści z WSSE w Łodzi odpowiedzialni za poszczególne dziedziny nadzoru sanitarnego oraz za pracę laboratorium przedstawili informacje o zakresie wykonanych działań w okresie przygotowawczym do turnieju. Przedstawiono także szczegółowy harmonogram dyżurów, które będą pełnione w czasie turnieju.

Doktor Urszula Sztuka – Polińska, przyjęła przedłożone informacje i meldunki uznając, że służby Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego są gotowe do turnieju EUEFA - EURO 2012.


2012-06-04

Konsultacje dla zdrowia

Punkt konsultacyjny zorganizowany przez WSSE w Łodzi w Galerii Łódzkiej z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu odwiedziło około 300 osób. Największym zainteresowaniem odwiedzających cieszyły się pomiary zawartości CO w wydychanym powietrzu za pomocą smokerlyzera oraz pomiar ciśnienia tętniczego krwi i poziomu cukru.

baner_560x100
2012-06-04

Szkolenie
„Analiza statystyczna w laboratorium analitycznym”

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w dniu 01 czerwca 2012r. w Sali konferencyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi odbyło się szkolenie dla pracowników zintegrowanych merytorycznie laboratoriów PIS województwa łódzkiego pt: „ Analiza statystyczna w laboratorium analitycznym”.

Szkolenie poprowadził Pan dr Wojciech Hyk – pracownik naukowy Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

2012-06-01

ZDROWY FESTYN

30 maja w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku, która ma status szkoły promującej zdrowie Szkoły Promującej Zdrowie odbył się Festyn Zdrowia. W programie festynu, którego temat związany był z obchodami Światowego Dnia Bez Tytoniu znalazły się porady dietetyka z profesjonalnym pomiarem masy ciała i tkanki tłuszczowej, kiermasz żywności ekologicznej oraz zdrowych produktów i przekąsek przygotowany przez uczniów i nauczycieli, badanie zawartości cukru we krwi i pomiar ciśnienia tętniczego, pokazy tańca towarzyskiego, badanie słuchu i wzroku przeprowadzone przez przedstawicieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radomsku, oraz auta strażackiego przygotowany przez Straż Pożarną. Przedstawiciele PSSE w Radomsku wykonywali pomiar zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Z tego badania skorzystało 60 osób.
2012-05-30

MAJÓWKA ZDROWIA

W minioną sobotę odbyła się w Łęczycy 19 Powiatowa Majówka Zdrowia, której celem było promowanie zdrowego stylu życia, sportu, rekreacji i czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu oraz zachęcenie palaczy tytoniu do zerwania z nałogiem.

W organizację festynu włączyła się Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Łęczycy, która zorganizowała szereg konkursów sprawnościowych, konkurs wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz konkurs plastyczny na projekt znaku zakazu palenia tytoniu dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w festynie. W nawiązaniu do obchodów Światowego Dnia Bez Papierosa przygotowano stoisko z materiałami edukacyjno – informacyjnymi o szkodliwości palenia tytoniu.

Szkoły realizujące Program „Trzymaj Formę” zorganizowały stoiska promujące zdrowy styl życia, częstując uczestników majówki owocowymi szaszłykami i jogurtami. Uczestnicy mogli skorzystać z bezpłatnych badań: poziomu cukru i cholesterolu we krwi, pomiaru ciśnienia tętniczego.

2012-05-28

W GALERII ŁÓDZKIEJ BEZ TYTONIU

31 maja przypada Światowy Dzień Bez Tytoniu. Z tej okazji WSSE w Łodzi organizuje punkt konsultacyjny w Galerii Łódzkiej dla osób palących oraz narażonych na bierne palenie. Zainteresowani będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu, otrzymać pakiet materiałów edukacyjnych oraz uzyskać informacje na temat placówek udzielających świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnienia nikotynowego. Będzie również wyświetlany spot dotyczący stref wolnych od dymu tytoniowego.

W punkcie konsultacyjnym będą dyżurować studenci medycyny z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny, którzy będą wykonywali pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz poziomu cukru.

2012-05-27

DZIEŃ DLA ZDROWIA W DOMANIEWICACH

24 maja 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniewicach odbyła się impreza prozdrowotna „DZIEŃ DLA ZDROWIA”. 65 osób skorzystało z badań mammograficznych, 35 mężczyzn skorzystało z badań PSA na wykrycie raka prostaty, zbadano poziom cukru u 60 osób, cholesterolu we krwi u 60 osób, 60 osobom zmierzono ciśnienie krwi, 98 osób przebadano na osteoporozę, 55 osób skorzystało z badań słuchu i 76 osób z badań wzroku. Wszystkie badania były bezpłatne dla mieszkańców gminy. Za płatne badania zapłacił Urząd Gminy w Domaniewicach.

Uczniowie Gimnazjum w Domaniewicach uczestniczący w programie „Trzymaj Formę” obliczali wskaźnik Masy Ciała (BMI) - ok. 50 osobom, udzielali porad żywieniowych i rozdawali tematyczne ulotki. Edukacyjną część imprezy wypełniły wykłady na temat profilaktyki chorób nowotworowych i na temat zdrowego stylu życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców.

Uzupełnieniem tych wydarzeń były występy domaniewickich zespołów artystycznych.

2012-05-25

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie sytuacji epidemiologicznej odry w Polsce z dnia 24.05.2012 r

Sytuację epidemiologiczną odry w Polsce należy uznać za stabilną.

Polska nie jest krajem endemicznego występowania tej choroby, nie obserwuje się również epidemicznego jej występowania, a jedynie cykliczny, występujący co 2 lata, nieznaczny wzrost liczby zachorowań.

Więcej informacji >>>

2012-05-25

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż według informacji przekazanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie w dniu 25.05.2012r., woda w wannach nr 1 i 3 basenu „Solpark Kleszczów”, ul. Sportowa 8 w Kleszczowie nadaje się do kąpieli.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Bełchatowie >>>

2012-05-23

Kutno strefą bezdymną

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie, Urząd Miasta Kutno, Zarząd Rejonowy PCK, „Kutnowski Szpital Samorządowy „, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Kutnie – to grono organizatorów antynikotynowej akcji prozdrowotnej, która odbyła się 21 maja 2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kutno. Akcja była zorganizowana w ramach ogólnopolskiego projektu „Odświeżamy nasze miasta - ”TOB3CIT Tobacco Free Cities” propagującej strefy wolne od dymu tytoniowego.

Młodzież z LO w Kutnie - Azorach wyszła w miasto przypominając mieszkańcom miasta o obowiązującym zakazie palenia w miejscach publicznych. Przy okazji rozdawano ulotki o treści antytytoniowej oraz zapraszano do siedziby Urzędu Miasta, gdzie były urządzone stoiska medyczne w których lekarze i pielęgniarki udzielali porad i przeprowadzali podstawowe badania układu oddechowego. Na stoisku edukacyjnym prowadzonym przez edukatorów z sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Kutnie przekonywano do prowadzenia zdrowego stylu życia wolnego od nałogu palenia tytoniu, informowano o przepisach prawa dotyczących zakazu palenia oraz rozdawano ulotki o tematyce prozdrowotnej.
2012-05-22

Majówka bez papierosa

20 maja na Placu Zamkowym w Rawie Mazowieckiej Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna uruchomiła punkt konsultacyjny, w którym kolportowano ulotki i broszury o tematyce antynikotynowej. Majówkowa oferta przygotowana dla rawian przez stację sanitarno – epidemiologiczną była bardzo bogata i obejmowała badania zawartości tlenku węgla w kierunku zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu, pomiar ciśnienia tętniczego, quizy o zdrowiu dla dzieci, propagowanie zdrowego, wolnego od dymu tytoniowego stylu życia.
2012-05-18

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie w dniu 17.05.2012r. wydał decyzję administracyjną czasowo zakazującą użytkowania wanny nr 1 i wanny nr 3 w basenie „Solpark Kleszczów” w Kleszczowie z powodu zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Bełchatowie >>>

2012-05-17

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi w dniu 17.05.2012r. wydał decyzję administracyjną czasowo zakazującą użytkowania basenu rekreacyjnego na terenie pływalni „Wodny Raj” w Łodzi ul. Wiernej Rzeki 2 z powodu zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Łodzi >>>

2012-05-17

Przed nami finał dobrego smaku


6 czerwca 2012 roku odbędzie się Finał IV Wojewódzkiego Konkursu Kulinarnego „Jem smacznie, zdrowo i kolorowo” . Rywalizacja finałowa rozpocznie się o godzinie 10.00 (pierwsza grupa) i 11.15 (druga grupa) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Armii Wojska Polskiego, ul. Sienkiewicza 88 w Łodzi.

Zespoły finałowe >>>

2012-05-09

Nordic Walking dla zdrowia

9 maja 2012 roku odbył się pierwszy „Rajd Pieszy dla Zdrowia”, w którym uczestniczyli pracownicy Inspekcji Sanitarnej z powiatu piotrkowskiego. Nordic walking jest jedną z form walki z nadwagą i przyczynia się do usprawnienia organizmu. Rajd połączony był z instruktażem prawidłowego maszerowania z kijkami .

2012-04-30

Kolory owoców i warzyw

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy rozstrzygnął konkurs plastyczny „Owoce i warzywa!!! Kolor ma znaczenie”. Konkurs do którego przystąpiło 7 szkół kierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu łęczyckiego realizujących program profilaktyczny „Trzymaj Formę”.

Głównym celem programu jest edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Prezentujemy bardzo ciekawą pracę Marii Błaszczyk, uczennicy Szkoły Podstawowej w Piątku. Gratulacje.
2012-04-30

Polityka jakości wyznacznikiem działalności kontrolnej

26 kwietnia 2012 roku odbyła się w Pabianicach narada Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi województwa łódzkiego, której celem był przegląd zarządzania w działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego.

Przegląd zarządzania ma na celu weryfikację zadań prowadzonych przez wszystkie jednostki organizacyjne, w ramach systemu, z uwzględnieniem przyjętej do realizacji polityki jakości oraz głównych celów jakościowych. Jakość jest podstawowym kryterium działań podejmowanych przez pracowników działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego – podkreśliła we wprowadzeniu do narady Urszula Sztuka – Polińska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi.

Mariusz Matusiak, Główny Specjalista ds. Systemu Jakości WSSE w Łodzi omówił realizację ustaleń podjętych podczas ubiegłorocznej narady poświęconej przeglądowi zarządzania w działalności kontrolnej stwierdzając, że ustalenia zostały zrealizowane. Przedstawił także wyniki przeprowadzonych auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością, które są praktycznym narzędziem doskonalącym działalność kontrolną. W 2011 roku 18 osób z 11 powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych uzyskało uprawnienia audytora wewnętrznego.

W następnej części narady Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni przedstawiali sprawozdania z przeglądu zarządzania za 2011 rok w kierowanych stacjach. Wystąpiło 7 inspektorów, w kolejności: Łucja Wnuk, PPIS w Piotrkowie Trybunalskim, Anna Musialska, PPIS w Pajęcznie, Krzysztof Jasiński, PPIS w Rawie Mazowieckiej, Marianna Rożej, PPIS w Opocznie, Wiktor Kowalski, PPIS w Sieradzu, Ewa Hetlof, PPIS w Zduńskiej Woli, Wojciech Frankowski, PPIS w Łęczycy. Podsumowując te wystąpienia Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdził, że na podstawie przedstawionych sprawozdań, główne cele jakościowe dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego na 2011r. zostały zrealizowane.

Klamrą spinającą naradę było przedstawienie głównych celów jakościowych dla działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego na 2012 rok.

Oddział Laboratoryjny Badań Środowiskowych Powietrza, Wody i Gleby informuje, że w dniach 30.04.2012 r. - 04.05.2012 r. próbki wody do badań będą przyjmowane po uprzednim uzgodnieniu zakresu badań z pracownikiem Oddziału (nr telefonu 42 25 36 371)

2012-04-26

O szczepieniach ochronnych

W ramach Europejskiego Tygodnia Szczepień 25 kwietnia działał punkt konsultacyjno-informacyjny o szczepieniach ochronnych zorganizowany w centrum miasta Łodzi przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Łodzi. Punkt był usytuowany w patio budynku będącego siedzibą Gazety Wyborczej, która była współorganizatorem tego przedsięwzięcia.

Informatorami byli specjaliści z Oddziału Epidemiologii WSSE w Łodzi. Dzięki staraniom Oddziału Promocji Zdrowia zgromadzono broszury i ulotki informacyjne dotyczące szczepień, które dystrybuowano wśród osób odwiedzających punkt konsultacyjny.2012-04-25

Młodość wolna od narkotyków

19 kwietnia w Rawie Mazowieckiej odbył się Powiatowy Dzień Przeciwdziałania Uzależnieniom . W zorganizowanym z tej okazji spotkaniu wzięła udział młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu rawskiego. Kierownik Poradni Profilaktyki Uzależnień MONAR w Łodzi , omówił skutki uzależnień od środków psychotropowych. Rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji przybliżyła zagadnienia związane z prawnymi konsekwencjami zażywania narkotyków.

O oprawę artystyczną zadbała Młodzież z rawskiego Liceum Ogólnokształcącego.
2012-04-21/27

21 -27 kwietnia, Europejski Tydzień Szczepień
Jednym z wydarzeń zainicjowanych przez WSSE w Łodzi w ramach Europejskiego Tygodnia Szczepień będzie uruchomienie Punktu Informacyjnego, w którym specjaliści z WSSE w Łodzi będą udzielać informacji na temat szczepień. Punkt będzie otwarty w środę 25 kwietnia, w godzinach 10 – 16 w patio w budynku redakcji Gazety Wyborczej w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 72. ZAPRASZAMY!

Następnego dnia, w czwartek 26 kwietnia, będzie kontynuowana akcja konsultacyjna, w której udział wezmą lekarze z Poradni Szczepień Ochronnych i Zaburzeń Odporności u Dzieci i Młodzieży funkcjonującej przy Ośrodku Pediatrycznym im. dr Janusza Korczaka w Łodzi.

2012-04-24

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie w dniu 23.04.2012 r. stwierdził, że woda w Basenie Solpark Kleszczów ul. Sportowa 8 w Kleszczowie (wanna nr 2) nie nadaje się do kąpieli z powodu przekroczenia zawartości chloru.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Bełchatowie >>>

2012-04-24

Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łodzi była aktywnym uczestnikiem konferencji zorganizowanej 23 kwietnia 2012 roku przez NSZZ „Solidarność” Region Ziemia Łódzka w ramach obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

W imieniu Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi wykład pod tytułem „Współczesne zagrożenia zdrowotne” zaprezentowała Pani Aleksandra Bilska, kierownik Oddziału Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Higieny

Dzieci i Młodzieży. Ponadto Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi przygotowała punkt konsultacyjny dla osób palących i narażonych na bierne wdychanie dymu tytoniowego. Zainteresowane osoby mogły skorzystać z badania na zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu.2012-04-20

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim decyzją z dn. 19.04.2012r. dopuścił do użytkowania nieckę małą Krytej Pływalni przy ul. Belzackiej 106 w Piotrkowie Trybunalskim.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Piotrkowie Trybunalskim >>>

2012-04-20

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach w dniu 20.04.2012r. wydał decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu w Strzelnej, w wyniku pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Woda do celów spożywczych nadaje się wyłącznie po przegotowaniu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Brzezinach >>>

2012-04-19

21 -27 kwietnia, Europejski Tydzień Szczepień


"Zapobiegaj. Chroń. Szczep" – to slogan tegorocznego Europejskiego Tygodnia Szczepień, który przypada w terminie 21 -27 kwietnia. Celem organizowanego pod patronatem WHO Europejskiego Tygodnia Szczepień jest propagowanie szczepień jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom oraz zwiększenie liczby szczepień, ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka.

Biuro WHO w Polsce informuje, że wśród najważniejszych problemów podejmowanych podczas Tygodnia są:
- Szczepienia przeciwko odrze, której wyeliminowanie w regionie europejskim do 2015 roku jest jednym z celów Światowej Organizacji Zdrowia. Lokalne epidemie tej choroby nadal pojawiają się w Regionie WHO EURO,
- Utrzymanie statusu Europy jako Regionu wolnego od polio (w tym roku przypada 10. rocznica ogłoszenia Europy wolnej od Polio),
- Promowanie szczepień dla osób w podeszłym wieku, dla których te przeciwko grypie należą do kategorii ratujących życie.

Jednym z wydarzeń zainicjowanych przez WSSE w Łodzi w ramach Europejskiego Tygodnia Szczepień będzie uruchomienie Punktu Informacyjnego, w którym specjaliści z WSSE w Łodzi będą udzielać informacji na temat szczepień. Punkt będzie otwarty w środę 25 kwietnia, w godzinach 10 – 16 w patio w budynku redakcji Gazety Wyborczej w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 72. ZAPRASZAMY!

Następnego dnia, w czwartek 26 kwietnia, będzie kontynuowana akcja konsultacyjna, w której udział wezmą lekarze z Poradni Szczepień Ochronnych i Zaburzeń Odporności u Dzieci i Młodzieży funkcjonującej przy Ośrodku Pediatrycznym im. dr Janusza Korczaka w Łodzi.

2012-04-19

Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez organy PIS woj. łódzkiego w związku z interwencjami dotyczącymi nieprawidłowych warunków sprzedaży żywności nieopakowanej w hiper i supermarketach

W okresie 30.03.2012 r. do 11.04.2012 r. skontrolowano 145 obiektów obrotu żywnością zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego (supermarkety, hipermarkety i sklepy prowadzące sprzedaż w systemie samoobsługowym), w których przeprowadzono 148 kontroli.

W trakcie przeprowadzanych kontroli zwracano szczególną uwagę na:
- stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń i urządzeń w obiekcie,
- warunki sprzedaży środków spożywczych nie opakowanych (tj. pieczywo, ciasta, wyroby cukiernicze, bakalie, kiszonki) oraz zapewnienie rękawic jednorazowego użytku i sprzętu do nakładania żywności,
- warunki przechowywania środków spożywczych, w tym nietrwałych mikrobiologicznie,
- terminy przydatności do spożycia oraz daty minimalnej trwałości środków spożywczych wprowadzanych do obrotu,
- stan czystości koszyków i wózków dla klientów.

W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych w 19 obiektach (13,1 %) stwierdzono nieprawidłowości tj.:
- niezachowanie ciągłości łańcucha chłodniczego dla środków spoż. łatwopsujących się,
- niewłaściwe eksponowanie artykułów spożywczych nie opakowanych (brak zabezpieczenia przed kontaktem z konsumentem),
- brudne kosze i wózki dla klientów, brudne stanowiska do mycia koszyków, brak warunków do mycia i dezynfekcji koszy, a także brak instrukcji mycia i dezynfekcji koszyków,
- wprowadzanie do obrotu środków spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości bądź o zmienionych cechach organoleptycznych,
- brak bieżącego porządku i czystości w obiekcie, - zły stan sanitarno- techniczny pomieszczeń i urządzeń

Wobec osób odpowiedzialnych zastosowano sankcje karne ( 19 mandatów karnych).

Ponadto wydano 4 decyzje administracyjne w celu wyegzekwowania poprawy stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń i urządzeń.

2012-04-18

„Zadbaj o swoje płuca”
- konkurs plastyczny w powiecie piotrkowskim


17 kwietnia 2012r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny na kalendarz na 2013 rok z hasłem , promującym zdrowy styl życia ogłoszony w ramach realizacji programu „Zadbaj o swoje płuca”. Komisja konkursowa oceniała 25 projektów kalendarzy wykonanych przez uczniów szkół podstawowych w powiecie piotrkowskim.

2012-04-16

Konkurs
Jak wychować zdrowego przedszkolaka

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka ogłosił konkurs na opracowanie tekstu bajki p.t.: „Historia taka - jak wychować zdrowego przedszkolaka”.

Konkurs adresowany jest do wychowanków domów dziecka i placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu województwa łódzkiego, którzy opracują wierszowany tekst bajki, skierowanej do dzieci w wieku przedszkolnym, promującej zdrowy styl życia.

Zamysłem, który przyświeca tej inicjatywie, jest przede wszystkim propagowanie idei zdrowego stylu życia, podwyższenie odpowiedzialności za zdrowie własne i najbliższych oraz przybliżenie postaci i twórczości Janusza Korczaka.

Więcej informacji w zakładce Rok Janusza Korczaka >>>

2012-04-16

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 16.04.2012r. wydał decyzję administracyjną czasowo wyłączającą z eksploatacji nieckę małą Krytej Pływalni w Piotrkowie Trybunalskim ul. Belzacka 106 z powodu zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Piotrkowie Trybunalskim >>>

2012-04-16

Jem smacznie, zdrowo i kolorowo


Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, Agencja Rynku Rolnego, Oddział Terenowy w Łodzi oraz Unilever Foodsolutions organizują w dniach od 15.03.2012 do 15.06.2012 roku IV Wojewódzki Konkurs Kulinarny „Jem smacznie, zdrowo i kolorowo” kierowany do młodzieży gimnazjalnej.

Konkurs przeprowadzany jest w ramach realizacji ogólnopolskiego programu profilaktycznego TRZYMAJ FORMĘ.

Głównym założeniem Konkursu jest propagowanie wśród młodzieży oraz ich opiekunów idei prawidłowego żywienia, podnoszenie znaczenia świadomych wyborów żywieniowych oraz motywowanie do zmiany stylu życia. Powyższe działania mają na celu przede wszystkim profilaktykę chorób cywilizacyjnych.

Zadaniem uczestników tegorocznego konkursu jest:

1. Przygotowanie i wykonanie ciekawych, autorskich dań: sałatki i surówki na bazie warzyw i owoców jako źródła niezbędnych witamin,

2. Opracowanie ulotki informacyjnej o wartościach odżywczych prezentowanych dań, przekazanie w niej wiedzy swoim rówieśnikom o zdrowym stylu życia.

Regulamin konkursu >>>

Karta zgłoszeniowa >>>

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia na udział w konkursie >>>

2012-04-04

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2012
Długie życie w dobrym zdrowiuDługie życie w dobrym zdrowiu- to slogan tegorocznych obchodów przypadającego na 7 kwietnia Światowego Dnia Zdrowia.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zachęca do refleksji nad zjawiskiem wydłużającego się życia człowieka. Musimy, jako ludzkość nauczyć się starzeć. Zdrowe i aktywne starzenie się jest wspólnym wyzwaniem dla społeczeństw wszystkich kontynentów i państw.

WHO zwraca uwagę, że dbałość o zachowanie dobrego zdrowia jest nie tylko sprawą indywidualną, ale jest także sprawą publiczną, która musi być w centrum zainteresowania władz państwowych i lokalnych. Obchody Światowego Dnia Zdrowia w Polsce wpisują się w działania Europejskiego Roku Aktywności Ludzi Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, który Unia Europejska ogłosiła tematem roku 2012.

*** *** ***

Światowy Dzień Zdrowia jest inspiracją do podejmowania lokalnych inicjatyw w organizację których włącza się także Państwowa Inspekcja Sanitarna w województwie łódzkim. Na przykład 2 kwietnia odbyły się w Rawie Mazowieckiej obchody Światowego Dnia Zdrowia. Organizatorami był Zarząd Stowarzyszenia –Rawski Uniwersytet III wieku oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Uczestnicy, wśród których byli studenci Uniwersytetu III wieku wysłuchali wykładu pt. „Jesień życia- radość bycia”, obejrzeli pokaz udzielania pierwszej pomocy zaprezentowany przez ratowników ze szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej i pokaz ćwiczeń gimnastycznych ( aerobik) oraz degustowali sałatki owocowo-warzywne wykonane przez uczniów Centrum Edukacji Zawodowej w Rawie Mazowieckiej.2012-03-27

Narada
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi
z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami województwa łódzkiego

W dniu 26 marca br. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi odbyła się narada robocza Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi województwa łódzkiego.

W pierwszej częsci narady dr Urszula Sztuka-Polińska omówiła raport o stanie higieniczno-sanitarnym szkół w województwie łódzkim oraz przedstawiła przebieg i ustalenia narady z Głównym Inspektorem Sanitarnym, która miała miejsce w dniach 13 i 14 marca w Warszawie

Następna część spotkania poświęcona była omówieniu zagadnień finansowo – ekonomicznych. Pan Waldemar Mańkowski, zastępca dyrektora WSSE w Łodzi przedstawił projekt budżetu przeznaczonego na sfinansowanie działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie łódzkim w 2012 roku oraz omówił zasady gospodarki finansowej.

Pani Agnieszka Mirowska – Bronka, główny księgowy WSSE w Łodzi podsumowała przebieg zakończonej 19 marca 2012 roku kontroli NIK w WSSE w Łodzi.


2012-03-26

Uchroń mnie przed gruźlicą

Tytuł informacji nawiązuje do hasła Światowego Dnia Gruźlicy. Największe znaczenie w walce z gruźlicą, która jest chorobą zakaźną. ma szybkie wykrywanie i właściwe leczenie chorych. Bronią przeciwko gruźlicy są szczepienia ochronne. Ich wykonywanie w województwie łódzkim utrzymuje się na wysokim poziomie (99, 8% w latach 2009-2011).

O sytuacji epidemiologicznej a także o tym jak ustrzec się przed zachorowaniem mówi w udzielonym Expressowi Ilustrowanemu wywiadzie dr Urszula Sztuka-Polińska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi >>>

2012-03-22

Nie starczy ust do wymówienia imion twoich, wodo

Największą część powierzchni globusa wypełnia kolor niebieski, który oznacza miejsca występowania wody na kuli ziemskiej. Pierwsze wrażenie jest zatem pozytywne – wody jest pod dostatkiem. Trudno jednak przyjmować ten fakt bez refleksji, że jakość wody oceanów, mórz, jezior i rzek oraz wód głębinowych jest związana z działaniami ludzi. Coraz częściej zdarza się, że skutkiem działalności ludzi jest pogorszenie jakości wody.

22 marca przypada Światowy Dzień Wody. Woda potrzebna jest do życia każdemu człowiekowi. Bez wody nie mogą żyć zwierzęta a rośliny usychają. Woda jest życiodajna pod jednym warunkiem, że będzie czysta. Świeża woda zdrowia doda – to jedno z ludowych porzekadeł, które przywołujemy w celu zastanowienia się nad rolą człowieka w utrzymaniu czystości wód.

Wisława Szymborska poświęciła wodzie jeden z wierszy dając mu tytuł „Woda”, który tak się zaczyna

„Kropla deszczu mi spadła na rękę,
utoczona z Gangesu i Nilu… „

2012-03-16

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, w ślad za komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu z dn. 16.03.2012r. informuje o pogorszeniu jakości wody przeznaczonej do spożycia pod względem mikrobiologicznym w wodociągu Wielgie.

Woda do spożycia nadaje się wyłącznie po przegotowaniu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Wieluniu >>>

2012-03-16

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż według informacji uzyskanych od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie w dniu 16.03.2012r., woda w wannach nr 1, 2 i 3 basenu „Solpark Kleszczów”, ul. Sportowa 8 w Kleszczowie nadaje się do kąpieli.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Bełchatowie >>>

2012-03-15

Śpiewająco i wiosennie

14 marca br Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wieruszowie zorganizowała kolejny Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu. Zabawa na scenie Wieruszowskiego Domu Kultury była przednia. Młodzi artyści byli przygotowani wokalnie, zadbali o rekwizyty i samodzielnie ułożyli słowa piosenek o tematyce prozdrowotnej. Fragment piosenki napisanej przez uczniów z Zespołu Szkół w Bolesławcu świadczy o tym, że młodzież dużo wie o zdrowym trybie życia.

… Na sportowo - Was witamy, i do ćwiczeń zachęcamy.
Sport to zdrowie – ważna sprawa, więc podskoczcie i śpiewajcie z nami tak!!!....

Festiwal był merytoryczny , żywiołowy, kolorowy i bardzo radosny. Uczniowie ze szkół podstawowych wystąpili w dwóch grupach wiekowych (16 zespołów): kl.I-III, kl.IV-VI. Brawo!!!


2012-03-13

Jem smacznie, zdrowo i kolorowo

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, Agencja Rynku Rolnego, Oddział Terenowy w Łodzi oraz Unilever Foodsolutions organizują w dniach od 15.03.2012 do 15.06.2012 roku IV Wojewódzki Konkurs Kulinarny „Jem smacznie, zdrowo i kolorowo” kierowany do młodzieży gimnazjalnej.

Konkurs przeprowadzany jest w ramach realizacji ogólnopolskiego programu profilaktycznego TRZYMAJ FORMĘ.

Głównym założeniem Konkursu jest propagowanie wśród młodzieży oraz ich opiekunów idei prawidłowego żywienia, podnoszenie znaczenia świadomych wyborów żywieniowych oraz motywowanie do zmiany stylu życia. Powyższe działania mają na celu przede wszystkim profilaktykę chorób cywilizacyjnych.

Zadaniem uczestników tegorocznego konkursu jest:

1. Przygotowanie i wykonanie ciekawych, autorskich dań: sałatki i surówki na bazie warzyw i owoców jako źródła niezbędnych witamin,

2. Opracowanie ulotki informacyjnej o wartościach odżywczych prezentowanych dań, przekazanie w niej wiedzy swoim rówieśnikom o zdrowym stylu życia.

Regulamin konkursu >>>

Karta zgłoszeniowa >>>

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia na udział w konkursie >>>

2012-03-12

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie w dniu 12.03.2012r. stwierdził, że woda w wodociągu Bełchatów przy prowadzonej dezynfekcji wody spełnia wymagania sanitarne.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Bełchatowie >>>

2012-03-08

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie w dniu 8.03.2012r. wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności do spożycia wody w sieci wodociągu Bełchatów i zobowiązał Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bełchatowie do podjęcia działań naprawczych oraz zapewnienia zastępczego źródła wody w rejonie, w którym stwierdzono zanieczyszczenie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Bełchatowie >>>

2012-03-05

Informacja dotycząca działań kontrolnych w sprawie soli

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że we wszystkich 42 próbkach soli, pobranych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w dniu 02.03.2012r. z obrotu handlowego oraz zakładów produkcyjnych, zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego, w celu wykonania badań laboratoryjnych, odróżniających sól wypadową od soli spożywczej, tj. w kierunku zawartości siarczanu (VI) sodu, nie stwierdzono przekroczeń badanego parametru.

Wstępne opinie ekspertów dotyczące użycia soli wypadowej (www.gis.gov.pl) >>>

2012-03-05

Jesień Życia

Tematyka przypadającego na 7 kwietnia br. Światowego Dnia Zdrowia związana jest z zagadnieniami zdrowia osób w wieku senioralnym. Jednym z wydarzeń wpisujących się w obchody Światowego Dnia Zdrowia będzie organizowany przez WSSE w Łodzi wykład pt. ”Jesień Życia”. Wykładowcą będzie pani Agnieszka Kostrzewska z WSSE w Łodzi.

Wykład odbędzie się 6 marca o godzinie 12.00 w ramach sesji Uniwersytetu Trzeciego Wieku w auli AHE przy ul. Rewolucji 1905r. nr 59.

Wykład skierowany do osób starszych. Celem wykładu jest uświadomienie osobom w podeszłym wieku jak ważny jest ich styl życia aby pozostali oni niezależnymi i aktywnymi członkami swoich rodzin i społeczeństwa. Uczestnicy wykładu będą mogli skorzystać z porad i materiałów na stoisku edukacyjno - informacyjnym wystawionym przez WSSE w Łodzi. Osoby uzależnione od nikotyny oraz narażone na bierne palenie będą mogłydokonać pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w wykładzie.

2012-03-02

Informacja dotycząca działań kontrolnych w sprawie soli

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zastosowaniu w produkcji środków spożywczych soli technicznej jako soli spożywczej przez dwie firmy z województwa kujawsko-pomorskiego i jedną firmę z województwa wielkopolskiego organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego podjęły działania kontrolne w zakładach produkcji żywności, w których istniało prawdopodobieństwo zastosowania soli pochodzącej z ww. firm w procesie technologicznym oraz w obiektach obrotu żywnością (hurtownie, sklepy).

W okresie od 28.02-01.03.2012 r. przeprowadzono 236 kontroli, w trakcie których zabezpieczono 75 608 kg soli. Ponadto pobrano 42 próbki do badań laboratoryjnych mających na celu odróżnienie soli technicznej od soli spożywczej. Badania laboratoryjne, odróżniające sól kuchenną od soli wypadowej - w kierunku siarczanu (VI) sodu, wykonywane są w Laboratorium WSSE w Łodzi.

Więcej informacji na stronie www.gis.gov.pl >>>

2012-03-02

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż według informacji uzyskanych od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie w dniu 02.03.2012r., woda w wannach nr 2 i nr 3 basenu „Solpark Kleszczów”, ul. Sportowa 8 w Kleszczowie nie nadaje się do kąpieli z powodu stwierdzenia obecności w wodzie mikroorganizmów chorobotwórczych.

Woda w wannie nr 1 nadaje się do kąpieli.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Bełchatowie >>>

2012-02-28

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie stwierdził, że woda w Basenie Solpark Kleszczów ul. Sportowa 8 w Kleszczowie (wanna nr 1, 2 i 3) nie nadaje się do kąpieli.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Bełchatowie >>>

2012-02-17

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie w dniu 17.02.2012r. wydał decyzję administracyjną stwierdzającą przydatność wody do spożycia w wodociągu Działoszyn.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Pajęcznie >>>

2012-02-16

Program walki z gruźlicą powinien być zintensyfikowany

16 lutego odbyła się narada Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi województwa łódzkiego.

Wiodące zagadnienie wielowątkowej tematyki spotkania poświęcone było działaniom Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie łódzkim w zakresie zapobiegania i zwalczania gruźlicy. Wprowadzeniem do tego tematu było wystąpienie dr Urszuli Sztuka –Polińskiej, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, która we wstępie wykładu przypomniała, że w styczniu 2009 roku została opracowana i wprowadzona „Procedura PWIS w Łodzi dotycząca postępowania w zakresie zwalczania i zapobiegania gruźlicy na terenie województwa łódzkiego”

Największe znaczenie w walce z gruźlicą ma szybkie wykrywanie i właściwe leczenie chorych. Bronią przeciwko gruźlicy są - mówiła z naciskiem Pani Inspektor - szczepienia ochronne. Ich wykonywanie w województwie łódzkim utrzymuje się na wysokim poziomie (99, 8% w latach 2009-2011). Gruźlica płuc jest leczona przez lekarzy pulmonologów w poradniach zajmujących się chorobami układu oddechowego. Z danych epidemiologicznych wynika, że zapadalność w województwie łódzkim jest wyższa od średniej zapadalności w kraju. Najwyższa zapadalność dotyczyła osób w wieku powyżej 65 roku życia, a najniższa młodzieży w wieku 15-19 lat i dzieci do 14 lat. Częściej chorowali mężczyźni niż kobiety. Wyższą zapadalność notowano wśród mieszkańców wsi niż miast.

Komplementarnym wystąpieniem był wykład profesor Iwony Grzelewskiej – Rzymowskiej, konsultanta wojewódzkiego w zakresie chorób płuc na temat „Gruźlica w Polsce i w województwie łódzkim”. Gruźlica, obok zakażenia HIV i malarii, to najczęstsza choroba zakaźna na świecie, a WHO określiła gruźlicę jako „palący problem ogólnoświatowy” – od tej konstatacji rozpoczęła wykład Pani Profesor. Na świecie, każdego roku zachorowuje na gruźlicę 8 - 9 mln ludzi, z czego aż 3, 5 mln, to chorzy prątkujący. Jako podstawowe przyczyny wzrostu zapadalności na gruźlicę w krajach rozwijających się wskazuje się biedę i niedożywienie, wojny i niestabilność polityczna (obozy uchodźców), niedostateczne finansowanie leczenia przez budżety państwowe oraz pandemie zakażeń HIV. Sytuację epidemiologiczną gruźlicy monitoruje Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc. W 2010 roku najwyższą w kraju zapadalność na gruźlicę odnotowano w województwach: łódzkim (31, 9), lubelskim(30) i śląskim(25,5). Program walki z gruźlicą powinien być zintensyfikowany, gdyż gruźlica nieleczona pociąga za sobą skutki śmiertelne.

W dalszej części spotkania wystąpiła mgr Barbara Piórkowska, kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Pracy WSSE w Łodzi, która omówiła działania prowadzone w 2011 roku przez Państwową Inspekcję Sanitarną na terenie województwa łódzkiego w ramach przeciwdziałania wprowadzenia do obrotu lub produkcji środków zastępczych (dopalaczy). Mariusz Matusiak, Główny Specjalista ds. Systemu Jakości WSSE w Łodzi przedstawił stan przygotowań do prawidłowego zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO’2012 na terenie województwa łódzkiego.

Roboczą część narady poświęcono omówieniu zagadnień organizacyjnych i prawnych odnoszących się do funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie łódzkim

2012-02-15

PRZEGLĄD PROCEDUR PRZED EURO 2012

14 lutego odbyło się w Łodzi drugie posiedzenie zespołu konsultacyjnego ds. EURO 2012 funkcjonującego przy Państwowym Wojewódzkim Inspektorze Sanitarnym w Łodzi.

Celem Zespołu jest opiniowanie działań oraz wsparcie Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego w fazie przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Zespół będzie spotykał się regularnie, aż do czasu zakończenia Mistrzostw.

W skład zespołu, który został powołany ad hoc wchodzą eksperci wywodzący się z Państwowej Inspekcji sanitarnej oraz eksperci zewnętrzni zajmujący się bezpieczeństwem zdrowia oraz żywności.

Tematem posiedzenia, do którego wprowadzeniem była prezentacja przedstawiona przez dr Urszulę Sztuka Polińską, PWIS w Łodzi był przegląd obowiązujących procedur postępowania w przypadkach nadzwyczajnych.
2012-02-14

Są siły do nauki , bo ferie były udane.

10 lutego zakończyły się w województwie łódzkim ferie zimowe. Ponad 11 000 uczniów uczestniczyło w zorganizowanych formach wypoczynku. Przeważająca grupa, ok. 10 000 uczniów uczestniczyła w półkoloniach -113 turnusów, zorganizowanych w miejscu zamieszkania. W 17 przypadkach były to zimowiska stacjonarne.

Wszystkie placówki były kontrolowane przez inspektorów z miejscowych powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych. Inspektorzy przywozili ulotki promujące zdrowy i aktywny stylu życia, które dystrybuowali wśród przebywających w placówce uczniów. Kontrole nie wykazały znaczących nieprawidłowości – stan sanitarno-higieniczny obiektów, w których przebywały dzieci i młodzież nie budził większych zastrzeżeń.

Stwierdzone podczas kontroli uchybienia eliminowane były na bieżąco.

Organizatorami półkolonii były urzędy miejskie, gminne, wiejskie, fundacje, stowarzyszenia, a także muzea i teatry. Zajęcia odbywały się w świetlicach środowiskowych, szkolnych, pracowniach komputerowych, salach sportowych, domach kultury, klubach osiedlowych. Uczniowie uczestniczyli w wyjściach do kina, do teatru, na pływalnie, spotkaniach w muzeach, zajęciach sportowych itp. Uczestnicy otrzymywali posiłki, np. śniadania.

Wśród uczestników wypoczynku nie zarejestrowano przypadków zatruć pokarmowych, odnotowano jedynie kilka drobnych urazów oraz zachorowań, głównie o charakterze infekcyjnym. Pomimo występujących niskich temperatur wypoczynek zimowy przebiegał bez zakłóceń.

2012-02-10

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy w dniu 10.02.2012r. stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Łęczyca-Krzepocin.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Łęczycy >>>

2012-02-09

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie wydał decyzję administracyjną nakazującą producentowi wody przeprowadzenie skutecznej dezynfekcji i płukanie sieci wodociągu w Działoszynie z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.
Woda do celów spożywczych nadaje się wyłącznie po przegotowaniu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Pajęcznie >>>

2012-02-08

FERIE W SANEPIDZIE

Gimnazjaliści z Krośniewic odwiedzili 7 lutego Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kutnie. Wizyta w PSSE w Kutnie to jeden z pomysłów na ciekawe i pożyteczne spędzenie wolnego od nauki czasu.

Goście zostali przyjęci przez pracowników sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. W ramach spotkania uczniowie wysłuchali prelekcji dotyczącej podstawowych zasad higieny osobistej i otoczenia i zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego odżywiania i aktywności fizycznej oraz sposobu unikania zachowań ryzykownych mających negatywny wpływ na zdrowie człowieka.
2012-02-02

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu Łęczyca Krzepocin.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Łęczycy >>>

2012-01-30

Ferie zimowe

Od 30 stycznia 2012 r. na terenie województwa łódzkiego rozpoczęły się ferie zimowe, które będą trwały do dnia 10 lutego 2012 r.

Jak co roku wypoczynek dla dzieci i młodzieży zorganizowany jest w formach wyjazdowych (m.in. obozy, zimowiska wypoczynkowe) oraz w miejscu zamieszkania. Dla dzieci nie wyjeżdżających zapewniono możliwość spędzania wolnego czasu podczas zajęć odbywających się m.in. w świetlicach środowiskowych, szkolnych, domach kultury itp.

Dokładne dane dotyczące organizatorów i miejsc wypoczynku znaleźć można na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl .

Placówki, w których organizowany jest wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży na terenie województwa łódzkiego podlega bieżącemu nadzorowi powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych.

ferie
Ulotka - porady dla uczestników >>>

Ulotka - porady dla rodziców i opiekunów >>>

Ulotka - rola pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej >>>2012-01-27

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie w dn. 27.01.2012r. dopuścił do użytkowania wannę nr 2 w pływalni krytej przy Hotelu „Wodnik” w Słoku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Bełchatowie >>>

2012-01-25

ŁÓDŹ NA MAPIE WYDARZEŃ W RAMACH POLSKIEJ PREZYDENCJI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ

W Łodzi odbywały się spotkania i konferencje organizowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wpisane do kalendarza wydarzeń w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

29 listopada 2011 roku w Instytucie Europejskim w Łodzi odbyła się konferencja „Oświadczenia zdrowotne w teorii i praktyce. Organizatorem spotkania był Polski Punkt Koordynacyjny Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem odbiorców; wzięło w niej udział około 200 osób.

6-7 grudnia 2011 roku odbyło się w Łodzi 33 Spotkanie Grupy Roboczej Forum Doradczego EFSA ds. Komunikacji. Na spotkaniu omawiano zagadnienia związane z organizacją obchodów 10-lecia istnienia EFSA, dyskutowano również nad tworzonymi wytycznymi dotyczącymi komunikowania o ryzyku oraz przedstawiono analizę wyników badania Eurobarometr. Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Łodzi była współorganizatorem tego przedsięwzięcia.

7-8 grudnia 2001 roku Łódź gościła szefów europejskich agencji ds. bezpieczeństwa żywności. Było to spotkanie cykliczne organizowane zwyczajowo przez kraj sprawujący Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z 21 Krajów Członkowskich i Chorwacji oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej.

2012-01-24

Konsultacje w terenie

Realizując zadania wynikające z Narodowego Programu Profilaktyki Chorób Nowotworowych Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kutnie była organizatorem spotkania z prof. dr hab. n. med. Iwoną Grzelewską- Rzymkowską, Konsultantem Wojewódzkim ds. chorób płuc na temat profilaktyki gruźlicy , zmniejszenia ryzyka zachorowania na nowotwory , korzyści wynikających z rzucenia palenia tytoniu oraz wpływu „biernego palenia” na zdrowie młodego człowieka.

W spotkaniu, które odbyło się 23 stycznia 2012 roku w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 1 w Kutnie uczestniczyli rodzice podopiecznych oraz nauczyciele i pracownicy tej placówki.

2012-01-23

Szkolenie doskonalące
„Wprowadzenie do diagnostyki PCR; praktyczne przeprowadzenie reakcji i interpretacja wyników”

23 stycznia 2012 roku odbyło się szkolenie doskonalące dla pracowników Oddziału Laboratoryjnego Mikrobiologii i Parazytologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi w zakresie wykrywania RNA wirusa grypy A i B techniką RT – PCR.

Szkolenie przeprowadził dr Marcin Hołysz z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, specjalista w zakresie biologii molekularnej.

2012-01-23

Znajdź właściwe rozwiązanie

Pod egidą PSSE w Łęczycy na terenie powiatu łęczyckiego od 3 lat realizowany jest program profilaktyki antytytoniowej „Znajdź właściwe rozwiązanie”. W programie, który kierowany jest do uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum uczestniczy 11 szkół. Jedną z tych szkół jest Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy. W ubiegłym tygodniu z uczniami tej szkoły spotkał się lek. med. Piotr Koziński, który wygłosił pogadankę na temat zgubnych dla zdrowia skutków palenia tytoniu. Uczniowie otrzymali ulotki dotyczące profilaktyki antynikotynowej
2012-01-18

143 DNI DO EURO 2012

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 są prawdziwym wyzwaniem nie tylko dla organizatorów ale także dla instytucji państwowych, których zadaniem jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przebiegu imprezy, w czym ważną do odegrania rolę ma Państwowa Inspekcja Sanitarna, której służby stoją na straży właściwych warunków sanitarnych. Ich spełnienie jest wymagane dla bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi uczestniczących w masowych imprezach związanych z EURO 2012.

Wprawdzie do rozpoczęcia meczu otwarcia Mistrzostw, który odbędzie się 8 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie pozostały 143 dni, to przygotowania „idą pełną parą”. Także w województwie łódzkim.

Dr Urszula Sztuka – Polińska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi zorganizowała 17 stycznia 2012 roku spotkanie, którego celem było przeprowadzenie konsultacji w zakresie przygotowań do mistrzostw prowadzonych przez inspekcję sanitarną w województwie łódzkim. W spotkaniu uczestniczyli eksperci zajmujący się bezpieczeństwem zdrowia oraz żywności. Wprowadzeniem do rozmowy była informacja PWIS w Łodzi o zrealizowanych i zaplanowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną woj. łódzkiego działaniach w ramach przygotowań do turnieju UEFA-EURO 2012”.

Eksperci uczestniczący w spotkaniu tworzą trzon zespołu konsultacyjnego ds. EURO 2012 afiliowanego przy PWIS w Łodzi. Zespół będzie spotykał się regularnie, aż do czasu zakończenia Mistrzostw.2012-01-13

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie w dniu 13.01.2012r. wydał decyzję administracyjną czasowo nakazującą wyłączenie z eksploatacji wanny do hydromasażu nr 2 w pływalni krytej przy Hotelu „Wodnik” w Słoku, z powodu zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody, do czasu doprowadzenia jej jakości do stanu nie zagrażającego zdrowiu użytkowników.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Bełchatowie >>>

2012-01-13

Nowe impulsy

10 stycznia odbyła się narada dr Urszuli Sztuka Polińskiej, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z kadrą kierowniczą, in gremio, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Łodzi.

Prezentacje kierowników Oddziałów pokazały, że WSSE w Łodzi jest instytucją dynamiczną reagującą na wyzwania czasu. Wśród priorytetowych zadań, z którymi WSSE zmierzy się w 2012 roku będą działania związane z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej – EURO 2012. Wśród nowatorskich projektów, wpisanych do planu działania na 2012 rok znalazł się zakrojony na szeroką skalę program badań przesiewowych dotyczących zakażeń wirusem HCV oraz organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. zdrowia dziecka, która została zaplanowana na II połowę 2012 roku.

Różnorodność podejmowanych na rzecz społeczeństwa działań umocni dobrą markę WSSE w Łodzi w odbiorze społecznym.

Ekonomiczną podstawą merytorycznej działalności WSSE w Łodzi są środki budżetu państwa. Strukturę i wielkość środków zaplanowanych na finansowanie merytorycznej działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie łódzkim w 2012 roku oraz zasady ich wykorzystania przedstawił Waldemar Mańkowski, zastępca Dyrektora WSSE w Łodzi.

Do wystąpień odniosła się dr Urszula Sztuka - Polińska, PWIS w Łodzi podkreślając, że realizacja zamierzeń powinna odbywać się z zachowaniem standardów jakości, które są wyróżnikiem WSSE w Łodzi, o czym świadczą uzyskane certyfikaty. Plany na 2012 rok będą wymagać pełnego zaangażowania w ich realizację wszystkich pracowników WSSE w Łodzi.
2012-01-10

Akredytacja testów jakości medycznej aparatury rentgenowskiej

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie pomiarów parametrów fizycznych medycznej aparatury rentgenowskiej.

Szczegółowy zakres pomiarów zawarty jest w Ofercie badań i pomiarów Oddziału Laboratoryjnego Badań Środowiska Pracy i Badań Radiacyjnych - Pracowni Badań Radiacyjnych - na rok 2012.

Informacji w przedmiocie pomiarów udziela Pan Ryszard Kosowski - Kierownik Oddziału Laboratoryjnego Badań Środowiska Pracy i Badań Radiacyjnych (tel.: 42 25-36-356, e-mail: r.kosowski@pis.lodz.pl).

2011-12-22

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie w dn. 22.12.2011r. dopuścił do użytkowania wannę nr 3 w pływalni „Solpark Kleszczów” ul. Sportowa 8 w Kleszczowie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Bełchatowie >>>

2011-12-20

Przedświąteczne spotkanie

20 grudnia, na progu świąt Bożego Narodzenia, odbyło się w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Łodzi przedświąteczne spotkanie. Wokół udekorowanego stołu symbolizującego stół wigilijny zgromadzili się pracownicy WSSE w Łodzi.

Zebranych przywitała dr Urszula Sztuka – Polińska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, która w krótkim wystąpieniu dokonała oceny działalności Stacji w 2011 roku. - Oceniam, że mijający rok był dobrym czasem dla naszej instytucji. Dziękuję Państwu za dobrą pracę - powiedziała Pani Inspektor.

Spotkanie przy wigilijnym stole było okazją do składania życzeń świątecznych. Pani Inspektor dzieląc się, zgodnie ze staropolską tradycją, opłatkiem złożyła pracownikom WSSE w Łodzi oraz ich rodzinom serdeczne życzenia szczęśliwych i pogodnych świąt. Przekazała także słowa życzeń świąteczno–noworocznych adresowane do wszystkich pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie łódzkim przez dr Przemysława Bilińskiego, Głównego Inspektora Sanitarnego.
2011-12-16

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie w dniu 15.12.2011r. wydał decyzję administracyjną czasowo zakazującą użytkowania wanny nr 3 w basenie „Solpark Kleszczów”, ul. Sportowa 8 w Kleszczowie z powodu stwierdzenia obecności w wodzie mikroorganizmów chorobotwórczych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Bełchatowie >>>

2011-12-16

Odświeżamy nasze miasta
TOB3CIT

15 grudnia 2011 r. odbyło się spotkanie koalicji wojewódzkiej projektu "Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT". Na naradzie podsumowano działania podjęte w I kwartale projektu, przekazano materiały oraz ustalono zamierzenia na najbliższe miesiące.
2011-12-14

Podsumowanie i plany

Zbliżający się koniec roku wyznaczył tematykę narady Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi województwa łódzkiego.

Głównym punktem spotkania, które odbyło się 13 grudnia w Pabianicach było wystąpienie dr Urszuli Sztuka – Polińskiej, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi dotyczące najistotniejszych aspektów działalności PIS województwa łódzkiego w 2011 roku.

Dyrektor Waldemar Mańkowski przedstawił analizę ekonomiczno – finansową funkcjonowania i wykonywania zadań statutowych przez PIS w województwie łódzkimi.

W następnej kolejności Beata Zalega, kierownik Laboratorium WSSE w Łodzi przedstawiła plany na 2012 rok w zakresie działalności laboratoryjnej zintegrowanej merytorycznie bazy laboratoryjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa. Łódzkiego.

Mariusz Matusiak, Główny Specjalista ds. Systemu jakości WSSE w Łodzi mówił o planach na 2012 rok w zakresie Systemu Zarządzania Jakością w działalności kontrolnej i akredytacji w działalności laboratoryjnej.
2011-12-12

Szkolenie
„Czynniki fizyczne w środowisku pracy – doskonalenie kompetencji technicznych ”

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w dniu 09 grudnia 2011r. w Sali konferencyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi odbyło się szkolenie dla pracowników zintegrowanych merytorycznie laboratoriów PIS województwa łódzkiego pt: „ Czynniki fizyczne w środowisku pracy – doskonalenie kompetencji technicznych”.

Szkolenie poprowadziła Pani dr inż. Małgorzata Pawlaczyk – Łuszczyńska z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Podczas szkolenia omówiono następujące zagadnienia:
- Zasady przeprowadzania pomiarów drgań mechanicznych w środowisku pracy
- podstawy oceny narażenia na drgania mechaniczne w środowisku pracy
- szacowanie niepewności pomiarów drgań mechanicznych
- przedstawianie wyników pomiarów w sprawozdaniach
- analiza świadectw wzorcowania
- zasady pomiarów hałasu w świetle wymagań normy PN- EN ISO 9612:2011
- metody badań środowisk termicznych
- metody pomiaru oświetlenia elektrycznego w środowisku pracy
- walidacja i sterowanie jakością badań

2011-12-09

Komunikat
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach w dniu 09.12.2011r. wydał decyzję administracyjną stwierdzającą przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Strzelnej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Brzezinach >>>

2011-12-09

Program Szczepień Ochronnych na rok 2012

W Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Zdrowia (11.8.71 z dnia 27 października 2011 r.) został opublikowany Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2012.2011-12-08

BEZPIECZENSTWO ŻYWNOŚCI W EUROPEJSKIM WYMIARZE

W dniach 6-7 grudnia odbyło się 32 Spotkanie Grupy Roboczej Forum Doradczego EFSA ds. Komunikacji pod przewodnictwem Anne - Laure Gassin. Na otwarcie spotkania przybyła Hanna Zdanowska, Prezydent miasta Łodzi. W imieniu Państwowej Inspekcji Sanitarnej uczestników powitała Urszula Sztuka - Polińska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Polskiego Punktu Koordynacyjnego EFSA działającego w strukturach Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

W 2012 roku przypadać będzie dziesiąta rocznica istnienia EFSA, której siedziba znajduje się w Parmie we Włoszech. Podczas łódzkiego spotkania był konsultowany plan publikacji i wydarzeń, które odbędą się z okazji jubileuszu EFSA. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z polskimi doświadczeniami w zakresie informowania społeczeństwa o zagrożeniach zdrowotnych związanych z żywnością. Wykład dotyczący tego zagadnienia przedstawił rzecznik prasowy WSSE w Łodzi.

7 -8 grudnia odbyło się spotkanie Szefów Europejskich Agencji Bezpieczeństwa Żywności. Przedstawicielem polskich władz sanitarnych na tym spotkaniu był Marek Posobkiewicz, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego. Zarząd Województwa Łódzkiego na spotkaniach EFSA reprezentował Marcin Bugajski, członek Zarządu Województwa Łódzkiego.2011-12-05

Na straży bezpiecznej żywności

5 grudnia rozpoczęło się w Łodzi szkolenie zorganizowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego we współpracy z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Łodzi. Jego uczestnikami są kierownicy Oddziałów Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku ze wszystkich Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Szkolenie, którego przewodnim hasłem jest nadzór organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad bezpieczeństwem żywności oraz materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością trwać będzie do 7 grudnia. Program wypełnią wykłady, warsztaty, dyskusje.

Szkolenie poprzedziło wystąpienie dr Przemysława Bilińskiego, Głównego Inspektora Sanitarnego, który omówił zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności.

Uczestników szkolenia powitała w roli gospodarza dr Urszula Sztuka-Polińska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi. Moderatorem szkolenia jest pani Maria Suchowiak, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Pierwszy dzień zajęć obejmował cztery wykłady przedstawione przez dr Kazimierę Ćwiek-Ludwicką z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie pod wspólnym tytułem „Najnowsze zagrożenia i podejście do nadzoru nad materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością”. Klamrą spinającą cykl wykładów była dyskusja dotycząca problematyki przedstawianej w trakcie wykładów.

We wtorek, 6 grudnia odbędą się 4 wykłady:
- „Nowe zagrożenia mikrobiologiczne w żywności” – wykład przedstawi dr Halina Ścieżyńska, kierownik Pracowni Mikrobiologii Żywności w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny,
- „Suplementy diety i środki spożywcze wzbogacane – aktualne zagadnienia prawne dotyczące nadzoru PIS w praktyce” – prelegentem będzie pan Paweł Mirosz, naczelnik Wydziału w Departamencie Żywności Prozdrowotnej GIS,
- „Nowa żywność – aktualny stan prawny i podejście praktyczne” – wykład przedstawi pani Ewa Barczewska, naczelnik Wydziału w Departamencie Żywności Prozdrowotnej GIS,
- „Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego – aktualny stan prawny oraz przewidywane kierunki zmian prowadzone w Radzie Unii Europejskiej” – prelegentem będzie pani Justyna Cieślak, naczelnik Wydziału w Departamencie Żywności Prozdrowotnej GIS.

W ostatnim dniu szkolenia uczestnicy wysłuchają wykładów:
- Zbilansowane żywienie – prelegentem będzie dr Aleksandra Cichocka z Instytutu Żywności i Żywienia
- Żywność tradycyjna i regionalna w świetle obowiązującego prawa oraz możliwych odstępstw higienicznych” – wykładowcą będzie pani Katarzyna Poskoczym, naczelnik Wydziału w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia GIS.ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA

W październiku 2011 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna rozpoczęła realizację drugiej edycji projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)” dofinanansowanego przez Światową Fundację ds. Walki z Chorobami Płuc (World Lung Foundation) oraz Fundację Bloomberga (Bloomberg Philanthropies). Tym razem projek ma charakter ogólnokrajowy, a jego głównym założeniem jest ochrona zdrowia mieszkańców Polski przed szkodliwym działaniem dymu tytoniowego.

Więcej informacji >>>

2011-12-01WIEDZA ORĘŻEM

Z epidemią AIDS walczy cały świat. Symbolem tej walki jest Światowy Dzień AIDS ustanowiony w 1988 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Nie ma lepszego oręża w walce z AIDS od wiedzy o tym jak dochodzi do zakażenia wirusem HIV i jak się przed tym zakażeniem chronić. Dostęp do tej wiedzy powinien mieć każdy człowiek. Dlatego też wysiłki instytucji państwowych i społecznych działających w obszarze ochrony zdrowia skupione są na prowadzeniu działań informacyjno – edukacyjnych.

Państwowa Inspekcja Sanitarna w województwie łódzkim angażuje się w te działania od początku epidemii w Polsce. Jednym z przedsięwzięć WSSE w Łodzi wpisujących się w te działania była organizowana wspólnie z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej Olimpiada Wiedzy na temat HIV/ AIDS pn. „Młodzież o HIV/AIDS”. Olimpiada, w której uczestniczyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych objęła swoim zasięgiem całe województwo łódzkie. Do eliminacji przystąpiło ponad 700 uczniów. Organizatorzy byli pozytywie zaskoczeni tak dużym zainteresowaniem Olimpiadą. Liczba uczestników odzwierciedla wysiłki włożone w edukację młodzieży przez nauczycieli i edukatorów zdrowia z powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych. Opłaciło się.

1 grudnia odbył się finał tej Olimpiady. W finale uczestniczyło 12 dwuosobowych zespołów, które z najlepszym rezultatem przeszły sprawdzian wiedzy jakim były eliminacje. Finał odbył się ze wszelkimi szykanami. Miejscem wydarzeń była sala obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego. Przed rozpoczęciem fazy konkursowej uczestników przywitał Dariusz Klimczak wicemarszałek województwa łódzkiego. Pan Marszałek przywitał także nauczycieli, którzy towarzyszyli młodzieży dziękując za to, że na co dzień zajmują się edukacją prozdrowotną w szkołach.

W tym uroczystym powitaniu uczestniczyła także dr Urszula Sztuka- Polińska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi. „Od trzydziestu lat świat zmaga się z tym zagrożeniem – mówiła do Olimpijczyków Pani Inspektor. -Na razie orężem jest profilaktyka. Wiedza, którą prezentujecie jest przykładem, że młodzież w naszym województwie ma świadomość zagrożeń i wie jak się przed nimi ustrzec”.

Zwycięzcą Olimpiady został zespół reprezentujący Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Opocznie w składzie Aleksandra Wiktorowicz i Aleksandra Surma Po zakończeniu Olimpiady odbył sie happening. Jego uczestnicy ułożyli przed gmachem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w geście solidarności z osobami, których dotyczy problem HIV/AIDS kokardę z zapalonych czerwonych zniczy.

Webmaster
Webmaster