WSSE w Łodzi - AKTUALNOŚCI

 


Licznik odsłon
BEZPIECZNE WAKACJE 2009
Stan akwenów wodnych w zakresie przydatności do kąpieli w województwie łódzkim
Informacje dotycza grypy typu A/H1N1
Aktualna sytuacja epidemiczna
Ocena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2008 roku
Oferta badan laboratoryjnych
Europejska Agencja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Staze podyplomowe
BIP

Telefon alarmowy: +48 697-992-297 (czynny całodobowo)                                  Aktualności


Informacje dotyczące grypy typu A/H1N1

2009-01-30

Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wydał w dniu 29.01.2009r. decyzję zakazującą użytkowanie basenu gorącego – sauna do czasu doprowadzenia jakości wody do stanu nie zagrażającego zdrowiu użytkowników w Centrum Rekreacji Wodnej „FALA” w Łodzi Al. Unii Lubelskiej 4.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.pis.lodz.pl/psselodz

2009-01-30

Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi
w sprawie grypy

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że dane o zachorowaniach na grypę i podejrzeniach zachorowań na grypę zgodnie z Ustawą o Statystyce Publicznej Zakłady Opieki Zdrowotnej, praktyki lekarskie są zobowiązane przesyłać do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w obowiązujących okresach sprawozdawczych na drukach Mz-55.

W sezonach epidemicznych zachorowań obowiązują następujące okresy sprawozdawcze:

 • od października do kwietnia – tygodniowe 1-7, 8-15, 16-22, 23- do ostatniego dnia miesiąca

 • od maja do września – dwutygodniowe 1-15, 16- do ostatniego dnia miesiąca.

  Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi publikuje aktualne dane statystyczne w dzień po okresie sprawozdawczym na stronie internetowej www.pis.lodz.pl w zakładce "Grypa i zachorowania grypopodobne w województwie łódzkim"

  2009-01-29

  GOSPODARKA ODPADAMI MEDYCZNYMI

  29 stycznia 2009 roku w siedzibie WSSE w Łodzi odbyło się seminarium na temat: „Postępowanie z odpadami z zakładach świadczących usługi medyczne oraz ze ściekami szpitalnymi w szpitalach zakaźnych, oddziałach zakaźnych i stacjach krwiodawstwa”. Seminarium zorganizował Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi.

  Każdego dnia w szpitalach i w innych placówkach udzielających świadczeń zdrowotnych powstają odpady i ścieki szpitalne. Ile ich jest?; jak z nimi postępować, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia i nie zakłócić czystości środowiska? – to tylko część zagadnień o których była mowa podczas seminarium.

  W spotkaniu, które otworzył dr Grzegorz Grande, zastępca PWIS w Łodzi uczestniczyli przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej oraz osoby odpowiedzialne za gospodarkę odpadami medycznymi i powiatowi inspektorzy sanitarni z województwa łódzkiego. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń związanych ze stosowaniem procedur postępowania z odpadami medycznymi.

  Nadzór nad gospodarką odpadami medycznymi prowadzi Państwowa Inspekcja Sanitarna. W 2007 ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia regulujące szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi. Aktualnie, w województwie łódzkim prowadzone są kontrole w placówkach ochrony zdrowia, w których powstają odpady medyczne. Działania te dotyczą ok. 2750 obiektów i trwać będą do 30 czerwca 2009 roku – poinformował Marek Łukasiewicz kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej WSSE w Łodzi.

  Prelegentem seminarium był dr Krzysztof Kanclerski, który mówił o zasadach bezpiecznego postępowania z odpadami w zakładach świadczących usługi medyczne ze szczególnym uwzględnieniem odpadów zakaźnych.

  Doświadczeniami związanymi z postępowaniem z odpadami medycznymi oraz ściekami zakaźnymi szpitalnymi w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie dzieliła się Agnieszka Kujawska-Misiąg, zastępca dyrektora tej placówki.  2009-01-27

  Komunikat
  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

  Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim stwierdził nieprzydatność wody do spożycia w wodociągu Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Goleszach Małych. W związku z tym w dniu 26.01.2009r. PPIS w Piotrkowie Trybunalskim wydał decyzję administracyjną zakazującą korzystania z wody wymienionego wodociągu j nakazał doprowadzenie wody do jakości spełniającej obowiązujące wymagania.

  Konsumentów wody z wymienionego wodociągu poinformowano komunikatem o powstałym zanieczyszczeniu bakteriologicznym

  2009-01-23

  Komunikat
  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

  Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie w dn. 22.01.2009r. wydał decyzję administracyjną stwierdzającą przydatność do spożycia wody w wodociągu zakładowym Trębaczew Cementownia „Warta” S.A.

  2009-01-22

  Rak szyjki macicy, to jedno ze schorzeń przed którym można się skutecznie bronić. Rozpowszechnianiu wiedzy o tej chorobie oraz popularyzacji profilaktycznych zachowań chroniących przed zachorowaniem poświęcony był IV TYDZIEŃ WALKI Z RAKIEM SZYJKI MACICY

  Więcej informacji

  2009-01-19

  ODPADY MEDYCZNE I ŚCIEKI SZPITALNE - ZAWSZE POD ŚCISŁĄ KONTROLĄ

  POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI W ZAKŁADACH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI MEDYCZNE ORAZ ZE ŚCIEKAMI SZPITALNYMI W SZPITALACH ZAKAŹNYCH, ODDZIAŁACH ZAKAŹNYCH I STACJACH KRWIODAWSTWA - to temat seminarium organizowanego przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.
  Do udziału w seminarium, które odbędzie się 29 stycznia 2009 roku w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łodzi zaproszono m.in. przedstawicieli instytucji państwowych oraz administracji państwowej i samorządowej województwa łódzkiego, dyrektorów szpitali funkcjonujących w województwie łódzkim i osoby bezpośrednio odpowiedzialne za utylizację odpadów medycznych i właściwe odprowadzanie ścieków zakaźnych w zakładach opieki zdrowotnej. W spotkaniu wezmą także udział pracownicy inspekcji sanitarnej z województwa łódzkiego.

  Program konferencji do pobrania

  2009-01-16

  Komunikat
  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

  Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie stwierdził zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody w wodociągu zakładowym w związku z tym w dniu 15.01.2009r. wydał decyzję administracyjną nakazującą doprowadzenie wody do dobrej jakości w wodociągu zakładowym Trębaczew - Cementownia „Warta” S.A . zaopatrującego mieszkańców osiedla zakładowego w Trębaczewie.

  Poinformowano użytkowników wodociągu o powstałym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym oraz o zakazie używania wody surowej do spożycia, przygotowywania napojów, mycia zębów, sporządzania posiłków oraz mycia owoców i warzyw. Woda może być używana bez ograniczeń do celów bytowych. Informacje dotyczące jakości wody są na bieżąco aktualizowane i umieszczenie na stronie PPIS w Pajęcznie

  2009-01-13

  NIE DAMY SIĘ GRYPIE

  13 stycznia 2009 roku odbył się briefing dr URSZULI SZTUKA-POLIŃSKIEJ, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi poświęcony grypie. W briefingu uczestniczył także dr GRZEGORZ GRANDE, zastępca Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi oraz mgr farm. ALICJA MICHALAK, zastępca kierownika Oddziału Nadzoru Epidemiologii w WSSE w Łodzi.

  Z afiliowanego przy UE sztokholmskiego Centrum Prewencji i Kontroli Chorób został wysłany sygnał o wzroście liczby zachorowań lub podejrzeń zachorowań na grypę w licznych krajach europejskich. Ta sytuacja budzi czujność służb sanitarno- epidemiologicznych w Polsce. Celem konferencji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi było m.in. zwrócenie uwagi na sposoby ochrony przed zachorowaniem na grypę. W okresie zwiększonego ryzyka zaleca się osobom z grup podwyższonego ryzyka, w szczególności seniorom, lekarzom i innym osobom wykonującym zawodowo usługi i czynności medyczne poddanie się szczepieniom ochronnym przeciwko grypie. Ogólnym zaleceniem jest przestrzegania zasad higienicznych, np. częste mycie rąk. Podczas spotkania została przedstawiona aktualna sytuacja epidemiologiczna związana z zachorowaniami na grypę w województwie łódzkim. Dotychczasowa sytuacja dotycząca liczby zachorowań lub podejrzeń zachorowań na grypę utrzymuje się nieco niżej poziomu z roku ubiegłego. W ramach nadzoru wirusologicznego przebadano dotychczas 9 wymazów (wymaz z gardła i nosa) pobranych od chorych z podejrzeniem grypy. Nie wyizolowano wirusa grypy lub paragrypy.

  Na stronie internetowej WSSE w Łodzi w zakładce "Grypa i zachorowania grypopodobne w województwie łódzkim" publikowane są dekadowe raporty dotyczące liczby zachorowań na grypę w województwie łódzkim

  2009-01-12

  Europejskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (ECDC)zaleca poddawanie się szczepieniom ochronnym przeciwko grypie sezonowej

  Informacja ECDC
  na temat konieczności szczepień przeciwko grypie sezonowej u osób
  z grup podwyższonego ryzyka i pracowników służby zdrowia w krajach UE

  W ostatnich tygodniach grudnia liczne kraje zachodniej i południowej Europy poinformowały o znacznym wzroście liczby zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i ostrych zakażeń układu oddechowego. W 3 z tych krajów - Irlandii, Portugalii i Wielkiej Brytanii - liczba konsultacji lekarskich była znacznie wyższa niż zarejestrowana w szczycie zachorowań podczas poprzednich 2 sezonów zimowych.

  W tym sezonie rozpoznawano przede wszystkim zakażenia wywołane wirusem grypy typu A H3N2. Szczep ten wywołał ostrą epidemię w ostatnim sezonie (2007/2008)

  w Ameryce Północnej, a także w części półkuli południowej w sezonie zimowym 2008. Doświadczenia z poprzednich epidemii wskazują, że wirus grypy A H3N2 powoduje zachorowania o cięższym przebiegu niż wirusy typu A H1N1 i wirusy typu B.

  Opierając się na charakterystyce antygenowej i genetycznej wirusa krążących uznano, że wirusy znajdujące się w tegorocznej szczepionce przeciwko grypie odpowiadają wirusom krążącym w środowisku. Szczepionka ta więc stanowi skuteczną ochronę przed zachorowaniem lub przynajmniej pozwoli na znaczne złagodzenie przebiegu choroby.

  Ponieważ rozprzestrzenianie się epidemii grypy z Europy zachodniej na Wschód było dotychczas obserwowane przez większość sezonów epidemicznych (ale nie wszystkich) dlatego prawdopodobne jest, że w nadchodzących tygodniach grypa sezonowa będzie rozprzestrzeniała się i nasilała w środkowej, wschodniej i północnej Europie.

  Uwzględniając powyższe ECDC zaleca poddawanie się szczepieniom ochronnym przeciwko grypie sezonowej. Dotyczy to szczególnie osób z grup ryzyka - cierpiących na choroby przewlekłe i starszych, a także pracowników służby zdrowia. Ponadto osoby, które zachorowały powinny udać się do lekarza i unikać bliskiego kontaktu z innymi osobami. Wszyscy powinni przestrzegać podstawowych zasad higieny tj. częste mycie rąk.

  Więcej informacji na stronie www.ecdc.europa.eu

  2009-01-06

  Komunikat  Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi na podstawie informacji przekazanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Poznaniu informuje, iż w próbkach pasztetów wyprodukowanych w zakładzie WWŻ „Profi” S.A. 63-520 Grabów n/Prosną, ul. Kolejowa 3 z udziałem wątroby sprowadzonej z Irlandii w dniach 19, 29 września oraz 13 października 2008 r. stwierdzono znacznie przekroczony poziom dioksyn i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli.

  Lista produktów, które powinny zostać wycofane z obrotu handlowego.  Ponadto przekroczenie dopuszczalnego limitu dioksyn i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli stwierdzono w próbkach „SMALCU WIEPRZOWEGO”
  wyprodukowanego z surowca sprowadzonego z Irlandii, w Zakładzie P.H.U „JAGR”, Jan Grabiński, ul. Bąkowska 34, 86–160 Warlubie, pobranych z partii: E 09, E 34 oznaczonych terminem przydatności do spożycia – czerwiec 2009 i E 45 oznaczonych terminem przydatności do spożycia – lipiec 2009.

  Przedmiotowe partie smalcu powinny zostać również wycofane z obrotu handlowego.  A R C H I W U M

  A K T U A L N O Ś C I


 • Webmaster