Licznik
BIP
III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi
pt: „Problematyka zdrowotna dzieci i młodzieży jako jeden z priorytetów Zdrowia Publicznego”
Aktualna sytuacja epidemiczna
Ptasia grypa
Gotuj z nami
Kalendarium
www.trzymajforme.pl
Nie palę
Zadba o płuca
HIV/AIDS - ABC zapobiegania
Wolność oddechu - Zapobiegaj astmie
Promocja zdrowia

Telefon alarmowy: +48 697-992-297 (czynny całodobowo)                                           

2009-01-08

LICEALIŚCI Z RAWY MAZOWIECKIEJ SĄ TRENDY. NIE PALĄ!

W dniu 7 stycznia 2009 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej odbyło się szkolenie nt: szkodliwości czynnego i biernego palenia papierosów, zorganizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rawie Mazowieckiej i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Młodzież wysłuchała wykładu nt. "Bądź modny i mądry! Nie pal!". Chętni mogli wykonać badanie na zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu.
Światowy Dzień Rzucania Palenia

20 listopada 2008 roku

W 1974 roku w Stanach Zjednoczonych dziennikarz Lynn Smith zaapelował na łamach swojej gazety, by jej czytelnicy spróbowali nie palić papierosów przez jeden dzień. Inicjatywę tę podjęło 150 tysięcy osób. Ponieważ apel miał tak ogromny odzew, co roku w trzeci czwartek listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu.

W Polsce Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu obchodzony jest od 1991 roku. Jest to najpopularniejsza akcja prozdrowotna , promująca zdrowy, wolny od dymu tytoniowego styl życia zainicjowana i koordynowana przez Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie, Ministerstwo Zdrowia i Fundację „Promocja Zdrowia”, realizowana w ramach „ Programu Ograniczania Zdrowotnych Skutków Palenia Tytoniu w Polsce”. Ma ona na celu uświadomienie palaczom prawdy o skutkach zdrowotnych , społecznych i ekonomicznych używania tytoniu. W ramach akcji zachęca się palaczy do zerwania z nałogiem,

Szacuje się, że w Polsce pali obecnie 29% dorosłej populacji, co stanowi 9 mln ludzi. Codziennie zaczyna palić pół tysiąca dzieci, a rocznie palenia próbuje 180 tys. nieletnich. Do ukończenia jedenastu lat 1/3 dzieci ma już za sobą eksperymentowanie z paleniem, wśród piętnastolatków 1/3 pali regularnie.

Bierna ekspozycja na dym tytoniowy jest wciąż zjawiskiem powszechnym. 80% palącym zdarza się lub zdarzyło palić w obecności osób niepalących. 4 mln dzieci wdycha biernie dym tytoniowy w domu lub miejscach publicznych. 27 % palaczy przyznało się, że paliło w obecności kobiety w ciąży.

W czasie tegorocznych obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia w województwie łódzkim pracownicy pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia organizują jak co roku wiele działań o zasięgu lokalnym , jak np. imprezy masowe, stoiska informacyjno- medyczne, korowody i uliczne przemarsze, rozdawnictwo materiałów edukacyjnych, szkolne imprezy, akcje antynikotynowe, zawody, quizy i konkurs, ekspozycje wizualne, pogadanki a także szerokie działania medialne- artykuły w lokalnej prasie i audycje radiowe.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi z tej okazji organizuje konferencję „Wybierz Zdrowie – nie pal!”. Obrady odbywać się będą w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi z siedzibą przy ulicy Rewolucji 1905 roku nr 52. Konferencja adresowana jest do przedstawicieli władz samorządowych, organizacji, stowarzyszeń, pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, pedagogów oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką z województwa łódzkiego

W ciągu całego roku funkcjonuje Ogólnopolska Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym (TPPP), pomocna w motywacji do rzucenia palenia tytoniu wsparciu w okresie leczenia uzależnienie od tytoniu. Poradnia ta informuje również o najbliższych miejscu zamieszkania palacza poradniach, gabinetach i kursach odwykowych. TPPP działa pod numerem ogólnopolskim 0 801–108–108, informacja o niej dostępna jest również na opakowaniach wyrobów tytoniowych. Pod tym numerem można uzyskać informacje o zagrożeniach wynikających z palenia tytoniu oraz porady jak rzucić palenie. Porady udzielane są przez lekarzy specjalistów i psychologów.

2008-12-12

28 listopada 2008 r. odbyła się II edycja Akcji Antynikotynowej pod hasłem „Mamo, Tato nie pal”. Adresatami akcji były dzieci uczęszczające do najstarszej grupy wiekowej z trzech wybranych przedszkoli tj. z Przedszkola Miejskiego Nr 17, Nr 129, Nr 130. Partnerem akcji było Liceum Ogólnokształcące Nr XXV w Łodzi.

W ramach Akcji Antynikotynowej „Mamo, Tato nie pal” odbył się przemarsz przedszkolaków z Przedszkoli do XXV Liceum Ogólnokształcącego, dzieci niosły transparenty z hasłami antynikotynowymi. Wszystkie dzieci przybyły do sali gimnastycznej Liceum gdzie każde przedszkole zaprezentowało swój program artystyczny (dzieci wykonywały krótkie scenki artystyczne, śpiewały piosenki, mówiły wierszyki) o tematyce antynikotynowej.

Każda grupa przedszkolna przyniosła samodzielnie wykonany plakat, wszystkie prace plastyczne były wykorzystane do dekoracji sali.

Następnie swój program artystyczny pod hasłem „Mamo, Tato nie pal”, który nawiązywał do lubianych przez dzieci bajek przedstawili uczniowie klasy pierwszej Liceum, zorganizowali również konkursy dla dzieci m.in. rzucanie piłką w papierosa. Uczestniczące w konkursach dzieci otrzymały nagrody. Licealiści zaprosili wszystkie dzieci do wspólnej zabawy.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem dla wszystkich uczestników akcji, przygotowanym przez pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. W spotkaniu uczestniczyło około 150 osób.

Celem akcji było dostarczenie wiedzy dotyczącej szkodliwości palenia tytoniu i kształtowania właściwych nawyków zdrowotnych.
2008-12-09
Światowy Dzień Rzucenia Palenia – 20 listopada 2008 roku w powiecie poddębickim

Miejskie Przedszkole w Uniejowie aktywnie obchodziło Światowy Dzień Rzucenia Palenia. Dzieci wykonały plakaty i chorągiewki do wcześniej przygotowanych haseł.


Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Pęczniewie też już wiedzą, że palenie szkodzi zdrowiu.
W Publicznym Przedszkolu w Poddębicach przy ul. Miłej, bardzo zaangażowani w akcję byli rodzice, którzy otrzymali od swoich pociech własnoręcznie wykonane naklejki z napisem „Papierosy są Fe!”, „Zamiast papierosa kup mi mentosa!” oraz „Nie pal przy mnie!”.

Dzieci z Publicznego Przedszkola w Poddębicach z ul. Przejazd 19 przy pomocy wychowawczyń, wystosowały do Rodziców-Palaczy motywujący do rzucenia nałogu.

W Szkole Podstawowej im. Krystyny Wituskiej w Małyniu przeprowadzono akcję informacyjną na temat szkodliwości palenia papierosów. Uczniowie układali wierszyki i przygotowywali prace plastyczne w formie plakatów
W Zespole Szkół w Uniejowie podczas spotkania z rodzicami przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego wygłosiła referat na temat szkodliwości palenia zakończony apelem do dorosłych o świat wolny od dymu papierosowego. Rodzicom, nauczycielom i zaproszonym gościom rozdano ulotki antynikotynowe

W Szkole Podstawowej w Poddębicach jak co roku obchodzono Światowy Dzień Rzucenia Palenia. Odbył się „Sąd Nad Papierosem” oraz uczniowie zaprezentowali bajkę z morałem pt. „Jak Kot palił fajkę
W Szkole Podstawowej w Wilamowie uczniowie malowali plakaty antynikotynowe a dla lepszego zobrazowania skutków nałogu rozdano ulotki promujące zdrowy styl życia bez papierosów.
Także w Zespole Szkół w Domaniewie przy współpracy z Radą Pedagogiczną zorganizowano Światowy Dzień Rzucenia Palenia. Hasło akcji posłużyło jako temat przewodni konkursu plastycznego, a najciekawsze prace zaprezentowano na wystawie szkolnej.

W Bibliotece Pedagogicznej w Poddębicach utworzono punkt informacyjny pod hasłem „Rzuć Palenie Razem z Nami”. Powieszono plakaty, czytelnikom rozdawano ulotki, na miejscu w czytelni można było skorzystać z literatury o tematyce antynikotynowej.

2008-12-08

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje, iż rozstrzygnięto na konkurs na projekt oznakowania miejsca wolnego od dymu tytoniowego tzw. „projekt strefy bezdymnej”. Konkurs skierowany był do młodzieży klas I-III gimnazjum z terenu powiatu radomszczańskiego. Do PSSE w Radomsku napłynęło 18 prac konkursowych z których wyłoniono prace autorstwa następujących osób:

 • I miejsce : Marlena Kukulska – uczennica Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego Nr 6 w Radomsku.

 • II miejsce: Karolina Chrzanowska - uczennica Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego Nr 6 w Radomsku.

 • III miejsce: Wioletta Falana - uczennica Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Pławnie

  Wyróżnienia : Joanna Flasza – uczennica Publicznego Gimnazjum w Gidlach oraz Anna Gałwa – uczennica Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego Nr 6 w Radomsku.

  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta Radomska, Urzędy Gmin w Radomsku, Gidlach oraz Przedborzu.
  2008-11-26

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje, że w dniu 18 .11.2008r. w Zespole Szkół nr 3 w Kutnie w Kutnie -

  w ramach realizacji działań prozdrowotnych związanych z ogólnokrajową akcją prozdrowotną „Rzuć palenie razem z nami „ - odbyła się akcja prozdrowotna mająca na celu propagowanie wśród młodzieży tematyki szkodliwego wpływu palenia tytoniu na zdrowie. Młodzież przygotowała ekspozycje wizualne dot. tematyki antytytoniowej oraz rozdawała ulotki dot. skutków zdrowotnych palenia tytoniu.

  Komisja konkursowa wybrała spośród wszystkich wykonanych przez uczniów prac plastycznych najciekawsze i nagrodziła dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez PSSE-Kutno .

  Nagrodzeni uczniowie to :
  Kl. IV - Sylwia Czajka
  Kl. II – Ewelina Osińska
  Kl. IV – Katarzyna Woźniak
  2008-11-24

  ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA
  PALACZE PAPIEROSÓW - SKOŃCZCIE Z NAŁOGIEM!

  20 listopada 2008r. w dniu Światowego Dnia „Rzuć Palenie Razem z Nami” Powiatowa Stacja Sanitarna- Epidemiologiczna w Brzezinach wspólnie z Urzędem Miasta w Brzezinach przeprowadziła badania zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu u mieszkańców Miasta Brzeziny.

  Badania odbywały się w holu Urzędu Miasta w godz. od 900 do 1500. Przebadano 130 osób w przedziale wiekowym od 18 do 66 lat.
  BNajwyższy poziom tlenku węgla jaki odnotowano podczas badań wynosił 45 ppm CO i 7,8% COHb, co wskazuje na zatrucie tlenkiem węgla.
  BW wyniku badań stwierdzono, że średnie stężenie CO dla ogólnej liczby osób badanych wyniosło 8,12 ppm CO i 1,6% COHb. Natomiast średnie stężenie CO dla osób czynnie palących wyniosło 15,6 ppm CO oraz 3,1% COHb. W przypadku osób czynnie palących badania wskazują na poważne uzależnienie od nikotyny, a poziom CO jest 5 razy większy niż u osób niepalących.


 • Webmaster