90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

19 września 2018
Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”
18 września 2018
18 września – Światowy Dzień Monitoringu Wody

Z okazji Światowego Dnia Monitoringu Wody przypominamy o jednym z najważniejszych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej: zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

więcej »
14 września 2018
Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 14 września 2018 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg Opoczno)

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie stwierdził brak przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego Opoczno, na terenie gminy Opoczno, z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

więcej »
14 września 2018
Komunikat nr 17 o kąpieliskach na terenie woj. łódzkiego

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przekazuje komunikat nr 17 o kąpieliskach na terenie woj. łódzkiego.

Wszystkie kąpieliska na terenie woj. łódzkiego zostały już przez organizatorów zamknięte.

więcej »
14 września 2018
Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 14 września 2018 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg Ostrowy)

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie stwierdził pogorszenie jakości wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym Ostrowy.

więcej »
13 września 2018
13 września – Światowy Dzień Sepsy

Sepsa (łac. sepsis), dawniej nazywana posocznicą, jest gwałtowną uogólnioną reakcją zapalną organizmu na zakażenie. Reakcję tę wywołują krążące we krwi drobnoustroje, najczęściej bakterie oraz ich toksyny, ale też grzyby, rzadziej wirusy. Stan ten bezpośrednio zagraża życiu chorego, ponieważ w przebiegu sepsy dochodzi do niewydolności wielu ważnych dla życia narządów, takich jak nerki, wątroba, serce i płuca.

więcej »
facebookKąpieliskaBezpieczne wakacjeOstrzeżenia publiczneDopalaczeSzczepienia ochronneSzczepienia.infoOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2017 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla