90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

24 czerwca 2019
Komunikaty dot. wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego

Najnowsze komunikaty Międzynarodowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, dotyczące czynników rakotwórczych lub mutagennych. Informacje te, zwracające uwagę na wiążące wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego, kierowane są szczególnie do przedsiębiorców, pracowników, laboratoriów badań środowiskowych oraz organów kontroli.

więcej »
21 czerwca 2019
Kąp się bezpiecznie!

Wakacje!

Sezon kąpielowy otwarty!

Zobacz komunikat nr 5 o kąpieliskach na terenie woj. łódzkiego.

więcej »
21 czerwca 2019
Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 21 czerwca 2019 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg Sulmów)

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sulmów z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

więcej »
19 czerwca 2019
Koniec roku szkolnego – apel Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców
19 czerwca 2019
Informacja

Od 1 lipca br. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi zaprzestaje wydawania probówek (wymazówek z podłożem transportowym) oraz pojemników na kał do badania w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella (badania do celów sanitarno-epidemiologicznych – dawna książeczka zdrowia).

więcej »
19 czerwca 2019
Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 czerwca 2019 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg lokalny Leźnica Wielka)

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu lokalnym Leźnica Wielka.

więcej »
facebooklogo stuleciaBezpieczne wakacjeKąpieliskaOstrzeżenia publiczneodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla