90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

20 września 2017
Narada w Poświętnem

W dniach 18–19 września br. w Poświętnem, pow. opoczyński, odbyła się narada szkoleniowo-robocza Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi woj. łódzkiego. Wprowadzeniem do tematów spotkania było wystąpienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, dr n. med. Urszuli Sztuka-Polińskiej.

więcej »
20 września 2017
Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie!

Wszyscy razem przeciwko „dopalaczom”! 16 września br., na stadionie kutnowskiego MOSiR-u, pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie utworzyli punkt informacyjno-edukacyjny dla mieszkańców Kutna . 

więcej »
18 września 2017
Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 18 września 2017 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg w Zawadach)

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu stwierdził przydatność do spożycia wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Zawadach.

więcej »
14 września 2017
Komunikat nr 17 z dnia 14 września 2017 r. (o kąpieliskach na terenie województwa łódzkiego w sezonie 2017)

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi przekazuje informację o kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli na terenie woj. łódzkiego.

Dla wszystkich kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli na terenie woj. łódzkiego sezon kąpielowy zakończył się.

więcej »
13 września 2017
Uwaga, żółtaczka pokarmowa!

Mycie rąk tarczą ochronną przed żółtaczką pokarmową. Tarcza wzięta 12 września br. w auli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi – podczas wykładu „Co powinieneś wiedzieć o wirusowym zapaleniu wątroby typu A?”.

więcej »
12 września 2017
Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 12 września 2017 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg w Kołacinku)

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Kołacinku – z powodu zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody.

więcej »
facebookKąpieliskaOstrzeżenia publiczneGrypaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2016 r.DopalaczeObszarowa ocena jakości wody do spożycia woj. łódzkie 2016Bezpieczni na starcie