90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

21 czerwca 2017
Bezpieczne wakacje

24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r. to czas ferii letnich. Nadzór nad formami wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – zgłoszonymi do Kuratorium Oświaty i zamieszczonymi w elektronicznej bazie https://wypoczynek.men.gov.pl – sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna.

więcej »
21 czerwca 2017
Świat bez dopalaczy...

13 czerwca br. w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 2 w Radomsku podsumowano międzygimnazjalny konkurs na prezentację multimedialną „Świat bez dopalaczy, narkotyków i substancji psychoaktywnych”. Konkurs został zorganizowany w ramach Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie” .

więcej »
19 czerwca 2017
Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 19 czerwca 2017 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg Lututów)

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie stwierdził pogorszenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu w Lututowie.

więcej »
16 czerwca 2017
Komunikat nr 3 z dnia 16 czerwca 2017 r. (o kąpieliskach na terenie województwa łódzkiego w sezonie 2017)

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi przekazuje informację o kąpieliskach.

więcej »
13 czerwca 2017
Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 13 czerwca 2017 r. dotyczący jakości wody do spożycia (indywidualne ujęcie wody Stara Wieś nr 1)

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku stwierdził brak przydatności wody do spożycia z indywidualnego ujęcia wody Fundacji Rozwoju Karate Tradycyjnego Stara Wieś nr 1 – z powodu zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody.

więcej »
12 czerwca 2017
Narada Zespołu do spraw ograniczenia rozprzestrzeniania się Klebsiella pneumoniae wytwarzających karbapenemazy typu New Delhi w województwie łódzkim

W dniu 6 czerwca 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi odbyła się narada Zespołu do spraw ograniczenia rozprzestrzeniania się Klebsiella pneumoniae wytwarzających karbapenemazy typu New Delhi w województwie łódzkim, zorganizowana przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, który powołał w/w zespół na konferencji. pt. „Zapobieganie zakażeniom szpitalnym i oporności na antybiotyki na terenie województwa łódzkiego w świetle problemów Klebsiella pneumoniae New Delhi” w dniu 8 maja 2017 r.

Celem spotkania było ukonstytuowanie się zespołu oraz określenie działań, które powinny zostać podjęte w obecnej sytuacji epidemiologicznej.

W spotkaniu uczestniczyło 20 osób, m.in. Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Epidemiologii, Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Chorób Zakaźnych i Mikrobiologii Zakaźnej, reprezentanci szpitali oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Pani Urszula Sztuka-Polińska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, poinformowała uczestników spotkania, że w związku z zaistniałą sytuacja epidemiologiczną niezbędne było wydanie Zarządzenia Nr 6/17 w sprawie powołania zespołu do spraw ograniczenia rozprzestrzeniania się Klebsiella pneumoniae wytwarzających karbapenemazy typu New Delhi w województwie łódzkim. Celem pracy zespołu jest rozpoznawanie i monitorowanie aktualnej sytuacji epidemiologicznej, analizowanie informacji dot. stosowania aktualnych zaleceń, wytycznych i przepisów, konsultacje i doradztwo dla placówek medycznych oraz placówek długoterminowego pobytu w sytuacji podejrzenia lub stwierdzenia szczepu Klebsiella pneumoniae wytwarzających karbapenemazy typu New Delhi.

W województwie łódzkim nie ma faktycznego zagrożenia związanego z panującą sytuacją epidemiologiczną. Podejmowane przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi działania są działaniami profilaktycznymi, mającymi na celu zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom niebezpiecznym.

więcej »
Bezpieczne wakacjeKąpieliskaSzczepienia ochronneOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2016 r.Ostrzeżenia publiczneDopalaczeObszarowa ocena jakości wody do spożycia woj. łódzkie 2016Bezpieczni na starcie