90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

6 lutego 2018
Narada szkoleniowo-robocza

31 stycznia 2018 r. odbyła się w auli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi narada szkoleniowo-robocza Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi woj. łódzkiego.

Spotkanie otworzyła Pani Urszula Sztuka-Polińska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, wygłaszając prelekcję dotyczącą najważniejszych zamierzeń w nadzorze sanitarnym w 2018 r. Następnie Pani Celina Marciszewska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, dokonała oceny warunków pracy i narażenia pracowników zatrudnionych w zakładach pracy w pow. kutnowskim. Pani Urszula Jędrzejczyk, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, omówiła zagadnienia związane z opiniowaniem podmiotów leczniczych w zakresie wpływu niespełniania wymagań na bezpieczeństwo pacjentów na terenie pow. łódzkiego i łódzkiego wschodniego. O nadzorze nad bezpieczeństwem żywności z uwzględnieniem problemów występujących na terenie pow. piotrkowskiego opowiedziała Pani Elżbieta Dobrzyńska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim.

Po przerwie Pan Sławomir Mucha, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu, wygłosił wykład pt. „Zanieczyszczenia biologiczne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu łowickiego”. Ostatnie wystąpienie narady, Pana Waldemara Mańkowskiego, Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych WSSE w Łodzi, skupiło się wokół zagadnień związanych z gospodarka finansową w 2018 r.

facebookOstrzeżenia publiczneGrypaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2017 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla