90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

8 lutego 2018
Stanowisko Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi dot. postępowania w przypadkach narażenia szczepionek na niewłaściwe warunki przechowywania w podmiotach leczniczych w woj. łódzkim

W związku z informacjami ukazującymi się w mediach, dotyczącymi wykonywania szczepień ochronnych u ludzi, w tym również dzieci, przy użyciu szczepionek przechowywanych w niewłaściwych warunkach (tj. bez zachowania łańcucha chłodniczego), Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w woj. łódzkim nie zostały zgłoszone takie zdarzenia.

W woj. łódzkim działają 742 podmioty lecznicze, w których realizowane są szczepienia ochronne obowiązkowe przy użyciu szczepionek zakupionych przez Ministra Zdrowia. W części z nich dodatkowo wykonywane są szczepienia zalecane przy użyciu szczepionek nabywanych indywidualnie w aptekach przez osoby szczepione lub nabywanych przez podmioty lecznicze. Ponadto na terenie woj. łódzkiego funkcjonują również podmioty lecznicze, w których wykonywane są tylko szczepienia zalecane.

Po zgłoszeniu do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w woj. łódzkim przypadków przerwania łańcucha chłodniczego dla szczepionek stosowanych do szczepień obowiązkowych podejmowane są działania wskazane w Stanowisku Ministra Zdrowia z czerwca 2014 r. w sprawie określenia jednolitych metod postępowania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sytuacjach wystąpienia w podmiotach leczniczych zaniedbań w zakresie przechowywania szczepionek przeznaczonych do realizacji Programu Szczepień w Polsce oraz zgodnie z Wytycznymi Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi w tej sprawie.

W 2017 r. do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w woj. łódzkim zostało zgłoszonych 16 zdarzeń przerwania łańcucha chłodniczego w podmiotach leczniczych. W zdarzeniach tych najczęstszymi przyczynami przerwania łańcucha chłodniczego był: brak dopływu energii elektrycznej spowodowany warunkami atmosferycznymi i awaria urządzeń chłodniczych, rzadziej – przypadkowe rozłączenie urządzenia chłodniczego czy pozostawienie preparatów szczepionkowych poza urządzeniem chłodniczym. Jedno zgłoszenie dotyczyło braku dopływu energii elektrycznej z powodu porywistego wiatru w czasie przechodzenia orkanu Ksawery nad Polską w październiku 2017 r.

W każdej zgłoszonej do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w woj. łódzkim sytuacji przerwania łańcucha chłodniczego przeprowadzana jest kontrola sanitarna, przesyłane są pisma do producentów narażonych szczepionek z zapytaniem o możliwość ich dalszego wykorzystania oraz przesyłana jest pełna dokumentacja sprawy do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Łodzi w celu wydania decyzji nakazującej utylizację szczepionek na koszt podmiotu leczniczego lub przywrócenie ich do stosowania. Do czasu wydania decyzji narażone szczepionki są zabezpieczone i wstrzymane jest ich stosowanie.

W 2017 r. w ww. sprawach dotychczas zostało wydanych 7 takich decyzji. W pozostałych sprawach toczy się postępowanie w celu wydania odpowiedniej decyzji.

Dowodem przeprowadzenia utylizacji szczepionek jest przedkładane przez podmiot leczniczy potwierdzenie przekazania szczepionek do utylizacji.

facebookOstrzeżenia publiczneGrypaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2017 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla