90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

13 lutego 2018
Badania w kierunku pozostałości pestycydów w żywności

Pestycydy to substancje chemiczne używane do zwalczania organizmów szkodliwych, powszechnie wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu. Często stosowane są jako środki ochrony roślin i produktów roślinnych. Poprawiają wydajność i jakość produkcji rolnej, ale spożywanie produktów zanieczyszczonych nimi może prowadzić do różnych negatywnych skutków zdrowotnych, takich jak uczulenia, schorzenia układu nerwowego czy problemy z płodnością.

Do zanieczyszczenia pestycydami dochodzi najczęściej z powodu używania ich w zbyt dużej ilości oraz niedostatecznej kontroli nad ich stosowaniem. Wyniki badań w kierunku pozostałości pestycydów w produktach roślinnych pozwalają określić, czy dany produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Oddział Laboratoryjny Badania Żywności i Przedmiotów Użytku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, ze środków finansowych Wojewody Łódzkiego został doposażony w chromatograf gazowy, sprzężony z detektorem mas typu potrójny kwadrupol - GC/MS/MS, pozwalający na rozwój badań w kierunku pozostałości pestycydów w żywności. Aparat umożliwi skuteczną kontrolę pozostałości pestycydów, objętych monitoringiem krajowym i unijnym, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego ludności.

W załączniku zdjęcia urządzenia.

facebookOstrzeżenia publiczneGrypaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2017 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla