90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

1 marca 2018
Badania dot. wyrobów tytoniowych w WSSE w Łodzi

Palenie tytoniu – wciąż globalny problem zdrowotny, społeczny, ekonomiczny. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) co roku tytoń zabija na całym świecie 7 mln ludzi, w tym 900 tys. biernych palaczy.

Dobrze znane fakty (i nadal nieodstraszające): palenie tytoniu powoduje różne choroby przewlekłe, w tym choroby serca, ślepotę, miażdżycę, choroby płuc i zaburzenia płodności. Tytoń wypalany w dowolnej formie jest przyczyną 90% wszystkich nowotworów płuc oraz istotnym czynnikiem ryzyka udarów i śmiertelnych ataków serca. Zabija średnio jednego na dwóch palaczy.

A sytuacja w Polsce? Regularnie (codziennie) pali tytoń 24% Polaków, a z powodu nowotworu tchawicy, oskrzel i płuc w 2014 r. odnotowano 23 210 zgonów, tj. 24% ogółu zgonów z powodu nowotworów złośliwych (źródła danych:  Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu (799.81 KB), oprac. przez Kantar Public dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego; raport Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania 2016, oprac. przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny).

W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi funkcjonuje jedyne w kraju urzędowe laboratorium, powołane rozporządzeniem Ministra Zdrowia, tj. Oddział Laboratoryjny ds. Krajowej Kontroli Substancji Szkodliwych w Wyrobach Tytoniowych, przeprowadzające weryfikację maksymalnego poziomu wydzielanych substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w dymie papierosowym. We wrześniu 2017 r. laboratorium zostało doposażone w analityczny, 20-stanowiskowy aparat do rutynowego spalania papierosów, pozwalający na pełne zautomatyzowanie oraz udoskonalenie procesu analitycznego. Nowe urządzenie w dużym stopniu zwiększyło mobilność laboratorium.

Środki finansowe na zakup aparatu zagwarantowała Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1331). 

Zgodnie z Programem Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytotniu w Polsce na lata 2014–2018, odpowiedzialny za prowadzenie badań monitoringowych i urzędowej kontroli zawartości substancji szkodliwych dla zdrowia w wyrobach tytoniowych, wprowadzonych do obrotu handlowego, jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi.  

W załączniku zdjęcia urządzenia.

facebookOstrzeżenia publiczneGrypaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2017 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla