90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

16 kwietnia 2018
Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 kwietnia 2018 r. dotyczący grypy i zachorowań grypopodobnych w woj. łódzkim

W okresie od 8 kwietnia 2018 r. do 15 kwietnia 2018 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 6159 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2745 u dzieci i 3414 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 3640 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1794 u dzieci i 1846 u osób dorosłych.

Od początku sezonu epidemicznego 2017/2018, tj. od 1 września 2017 r., zarejestrowano łącznie 248042 zachorowania. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 zarejestrowano 227677 zachorowań.

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2017 r., przebadano łącznie 274 próbki (od 137 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 35 próbkach stwierdzono obecność wirusów grypy typu B, w 1 próbce stwierdzono wirusy grypy A/H1N1/ oraz z 2 próbek uzyskano wynik dodatni dla paragrypy typu 1.

Ponadto w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych poza systemem SENTINEL: w 7 próbkach (od 7 osób) stwierdzono obecność wirusów grypy typu B i w 7 próbkach (od 7 osób) stwierdzono wirusy grypy A/H1N1/.

Oprócz tego w bieżącym sezonie epidemicznym w próbkach przebadanych w innych laboratoriach niż laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi u 63 mieszkańców woj. łódzkiego wykryto wirusy grypy typu B, u 7 wykryto wirusy grypy typu A, u 12 wirusy grypy typu A/H1N1/, u 1 wykryto zarówno wirusy grypy typu A, jak i wirusy grypy typu B oraz u 1 mieszkańca wykryto zarówno wirusy grypy typu A/H1N1/, jak i wirusy grypy typu B.

Odnotowano zgony 3 mieszkańców woj. łódzkiego: osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusami grypy typu A/H1N1/; osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusami grypy typu A/H1N1/ i wirusami grypy typu B; osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusami grypy typu B. Osoby te chorowały na choroby przewlekłe mogące sprzyjać ciężkiemu przebiegowi zakażenia. 

Zobacz wykres: 

Dane epidemiologiczne związane z zachorowaniami na grypę są na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej WSSE w Łodzi, w Komunikatach Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczących grypy i zachorowań grypopodobnych w woj. łódzkim

facebooklogo stuleciaOstrzeżenia publiczneOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.odraGrypaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla