90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

12 kwietnia 2018
Narada w Spale

11 kwietnia br. odbyła się w Spale narada szkoleniowo-robocza Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi woj. łódzkiego i kierownikami nadzoru epidemiologii jednostek organizacyjnych PIS woj. łódzkiego.

Wprowadzeniem do tematyki narady, skupiającej się na zagadnieniach z zakresu epidemiologii, było wystąpienie Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Pani dr n. med. Urszuli Sztuka-Polińskiej. Następnie Pani dr hab. Ewa Augustynowicz, prof. nadzw. Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, omówiła środki techniczne i rozwiązania organizacyjne łańcucha chłodniczego, będącego podstawą bezpieczeństwa szczepionek. Pani Anna Guzek, Kierownik Oddziału Nadzoru Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, wygłosiła prelekcję dotyczącą przechowywania preparatów szczepionkowych w stacjach sanitarno-epidemiologicznych i punktach szczepień. Pierwsza część narady zakończyła się wykładem Pani Justyny Maciaszek-Podstawki, Starszego asystenta w Oddziale Nadzoru Epidemiologii WSSE w Łodzi, przedstawającym sytuację epidemiologiczną wirusowego zapalenia wątroby typu A w woj. łódzkim na tle Polski i wskazującym na podstawowe sposoby zapobiegania zakażeniom.

Po przerwie Pan Krzysztof Jasiński, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej, wygłosił prelekcję pt. „Wścieklizna u nietoperza – studium przypadku”. W ostatnim wykładzie narady Pan dr n. wet. Roman Owecki, Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii, omówił zagadnienia związane z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Polski. 

facebooklogo stuleciaOstrzeżenia publiczneOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.odraGrypaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla