90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

1 sierpnia 2018
Listerioza

Listerioza to rzadko występująca, ale bardzo poważna choroba wywoływana przez bakterie Listeria monocytogenes. Choroba ta jest przede wszystkim groźna dla osób o obniżonej odporności, osób starszych, kobiet w ciąży i niemowląt.

Do zakażenia tymi drobnoustrojami najczęściej dochodzi drogą pokarmową, w wyniku bezpośredniego kontaktu z wydalinami i wydzielinami zakażonego zwierzęcia (m.in. bydła, owiec, kóz, drobiu), a także spożycia skażonej żywności. U osób dorosłych najczęściej nie występują żadne objawy zakażenia, natomiast u osób starszych i z obniżoną odpornością pałeczki Listeria monocytogenes mogą wywołać groźne w skutkach zakażenia ośrodkowego układu nerwowego i posocznicę. Zakażenie kobiet ciężarnych może doprowadzić do poronienia, martwego urodzenia lub listeriozy wrodzonej noworodka, która w znacznym odsetku kończy się śmiercią dziecka.

Podstawowe metody zapobiegania:

  • stosowanie właściwych środków ochronnych na farmach zwierząt,
  • przestrzeganie zasad higieny na każdym etapie procesu przygotowywania żywności,
  • dbanie o higienę rąk (mycie rąk przed spożywaniem posiłków, po kontakcie ze zwierzętami, po wyjściu z toalety).

W ostatnim czasie ognisko zatruć listeriozą wystąpiło w 5 krajach europejskich (Austrii, Finlandii, Danii, Szwecji i Wielkiej Brytanii). Zgodnie z danymi Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), od 2015 r. do 15 czerwca br. odnotowano w tych krajach 47 przypadków zakażeń, w tym 9 śmiertelnych.

Zobacz ostrzeżenia publiczne dot. bakterii Listeria monocytogenes opublikowane na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

facebooklogo stuleciaOstrzeżenia publiczneGrypaodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2017 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla