90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

12 września 2018
Konferencja „Substancje chemiczne w miejscu pracy – obowiązki pracodawcy i rola służby bhp”

12 września br. w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi odbędzie się konferencja pn. „Substancje chemiczne w miejscu pracy – obowiązki pracodawcy i rola służby bhp”. Organizatorem konferencji jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości. W wydarzenie to włączył się Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, którego podczas konferencji reprezentować będzie Kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Pracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemilogicznej w Łodzi. Przedstawiciel WSSE w Łodzi wygłosi prelekcję pt. „Nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli przeprowadzanych przez służby sanitarno-epidemiologiczne – wnioski dla pracodawców” .

Konferencję zorganizowano w ramach europejskiej kampanii informacyjnej pn. „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”, koordynowanej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). Polską edycję realizuje Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Patronat honorowy nad kampanią objął Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a partnerem strategicznym jest Główny Inspektor Sanitarny. 

Więcej o kampanii na stronie internetowej https://chemia.ciop.pl

facebooklogo stuleciaBezpieczne wakacjeKąpieliskaOstrzeżenia publiczneodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla