90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

13 września 2018
13 września – Światowy Dzień Sepsy

Sepsa (łac. sepsis), dawniej nazywana posocznicą, jest gwałtowną uogólnioną reakcją zapalną organizmu na zakażenie. Reakcję tę wywołują krążące we krwi drobnoustroje, najczęściej bakterie oraz ich toksyny, ale też grzyby, rzadziej wirusy. Stan ten bezpośrednio zagraża życiu chorego, ponieważ w przebiegu sepsy dochodzi do niewydolności wielu ważnych dla życia narządów, takich jak nerki, wątroba, serce i płuca.

Różne drobnoustroje mogą wywoływać różne rodzaje sepsy. Sepsa nabyta w środowisku pozaszpitalnym (w społeczności, w środowisku poszpitalnym) dotyczy zwykle dzieci, młodzieży i ludzi młodych, często bez jasno określonych czynników ryzyka. Sepsa pozaszpitalna jest najczęściej wywoływana przez niewielką liczbę gatunków bakterii o dużej zjadliwości, takich jak meningokoki (Neisseria meningitidis), pneumokoki (Streptococcus pneumoniae), pałeczki hemofilne (Haemophilus influenzae) i paciorkowce ropne (Streptococcus pyogenes), rzadziej pałeczki Gram-ujemne (np. Salmonella spp.).

Z kolei sepsa szpitalna dotyka chorych, którzy są obciążeni wieloma czynnikami ryzyka, jak choroby przewlekłe (np. cukrzyca, nowotwory, zakażenie HIV), pacjentów po operacjach, długotrwałej antybiotykoterapii, chemio- i radioterapii, jak też pacjentów z cewnikami naczyniowymi lub założonymi do pęcherza moczowego, zwykle przebywających na oddziałach intensywnej terapii opieki medycznej. Wymienione czynniki obniżają odporność pacjenta i ułatwiają wniknięcie drobnoustrojów do organizmu. Sepsa szpitalna może być wywołana przez wiele różnych szczepów bakterii, w tym szpitalnych (np. gronkowce, pałeczka ropy błękitnej), zazwyczaj opornych na najczęściej stosowane antybiotyki. 

Według oficjalnych danych z powodu sepsy umiera w Polsce rocznie około 1000 osób.

Drobnoustroje, które wywołują sepsę, najczęściej przenoszą się drogą kropelkową oraz przez bezpośredni kontakt, tak jak większość zakażeń górnych dróg oddechowych. Przykładowo, najbardziej zaraźliwymi meningokokami można się zarazić przez całowanie się lub inny bliski kontakt, jak też przez picie z jednego naczynia, jedzenie tych samych kanapek czy korzystanie ze wspólnych sztućców.

Nie istnieje jedna, uniwersalna szczepionka przeciwko sepsie, można natomiast szczepić się przeciwko poszczególnym bakteriom, które ją powodują. Bakterie powodujące sepsę, przeciwko którym mamy szczepionki, to przede wszystkim najbardziej zaraźliwe meningokoki (Neisseria meningitidis), pneumokoki (Streptococcus pneumoniae) oraz Haemophilus influenzae grupy B.

Źródło: Medycyna Praktyczna

facebooklogo stuleciaBezpieczne wakacjeKąpieliskaOstrzeżenia publiczneodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla