90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

14 września 2018
Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 14 września 2018 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg Opoczno)

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie stwierdził brak przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego Opoczno, na terenie gminy Opoczno, z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie zobowiązał producenta wody do podjęcia działań naprawczych oraz zapewnienia odbiorcom wody przydatnej do spożycia z zastępczego źródła.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Opocznie.

 

Zobacz także:

facebooklogo stuleciaBezpieczne wakacjeKąpieliskaOstrzeżenia publiczneodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla