90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

8 października 2018
Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 08.10.2018 r.

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku stwierdził przydatność do spożycia wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Radomsku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Radomsku: http://www.psse.radomsko.pl/

facebooklogo stuleciaOstrzeżenia publiczneOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.odraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla