90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

10 października 2018
Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dn. 10.10.2018 r.
Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu wydał decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Borysławice z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.
 
Woda do spożycia nadaje się tylko po przegotowaniu.
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Sieradzu: http://www.pssesieradz.pl/
facebooklogo stuleciaOstrzeżenia publiczneOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.odraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla