90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

6 listopada 2018
Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dn. 06.11.2018 r.

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku wydał decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Strzałków z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

 

Woda dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Radomsku: http://www.psse.radomsko.pl/pogorszenie-jakosci-wody-w-urzadzeniu-wodociagowym-strzalkow-gmina-radomsko/

facebooklogo stuleciaBezpieczne wakacjeKąpieliskanosicielstwoOstrzeżenia publiczneodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla