90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

19 listopada 2019
21 listopada – Światowy Dzień Rzucania Palenia

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), każdego roku na całym świecie tytoń zabija ponad 8 mln osób, w tym 1,2 mln narażonych na bierne palenie. A według najnowszych wyników badań dotyczących aktualnej sytuacji w zakresie palenia tytoniu w Polsce, przeprowadzonych w 2019 r. przez KANTAR Polska na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego – 21% Polaków pali papierosy regularnie.

Inne śmiertelnie poważne fakty? Palenie tytoniu powoduje różne choroby przewlekłe, w tym choroby serca, ślepotę, miażdżycę, choroby płuc i zaburzenia płodności. Tytoń wypalany w dowolnej formie jest przyczyną 90% wszystkich nowotworów płuc oraz istotnym czynnikiem ryzyka udarów i śmiertelnych ataków serca. Zabija średnio jednego na dwóch palaczy.

Wymieńmy korzyści związane z rzuceniem palenia (dane wg „Konsensusu dot. rozpoznawania i leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu”, 2006):

  • Ryzyko zawału serca u palacza jest co najmniej 2-krotnie większe niż u osoby niepalącej tej samej płci i wieku. Po roku od zaprzestania palenia ryzyko to zmniejsza się o niemal połowę.
  • Prawdopodobieństwo wystąpienia raka płuca u palących mężczyzn jest 23 razy większe niż u niepalących, a u palących kobiet 13 razy większe. Ryzyko wystąpienia raka płuca zmniejsza się o połowę po 10 latach od całkowitego zaprzestania palenia.

Edukacja antytytoniowa jest jednym z najskuteczniejszych sposobów rozwiązywania problemu palenia. Angażuje się w nią Państwowa Inspekcja Sanitarna. W ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce, w szkołach i przedszkolach realizowane są programy antytytoniowe. Ponadto pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej organizują imprezy edukacyjno-zdrowotne dla społeczności lokalnych, punkty konsultacyjno-informacyjne, konferencje i szkolenia – propagujące ideę życia wolnego od tytoniu.

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Rzucania Palenia, pracownicy Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE w Łodzi 15 listopada br. utworzyli punkt informacyjno-konsultacyjny w Centrum Informacyjno-Bibliotecznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Punkt ten, zorganizowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Studentów Farmacji, był częścią akcji „Jabłko zamiast papierosa”. Osoby palące i narażone na bierne palenie tytoniu mogły wykonać badanie smokerlyzerem na zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu i dowiedzieć się, jak skutecznie zerwać z nałogiem. W ramach akcji rozdawano materiały informacyjne, przeprowadzono konkurs o tematyce antytytoniowej – a gości częstowano jabłkami. W bibliotece zaprezentowano również wystawę „Cała Prawda o Papierosie". Z badań i porad skorzystało 40 osób, a wystawa przyciągnęła 80 zainteresowanych.

Zobacz zdjęcia punktu:

Sars-cov-2 statystykaOstrzeżenia publicznefacebookwodaKąpieliskaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.Bądź z nami, bądź bezpiecznyWFOŚiGWniepodlegla