90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

4 grudnia 2018
Przypadki wykrycia bakterii Klebsiella pneumoniae MBL/NDM w latach 2017 – 2018 (do końca października 2018 r.) w województwie łódzkim

Jak wynika z danych przekazanych do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie łódzkim przez szpitale za 2017 r. w postaci raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala, w 2017 r. u 69 pacjentów szpitali w województwie łódzkim rozpoznano zakażenia objawowe, a u 33 pacjentów kolonizację wywołaną Klebsiella pneumoniae MBL/NDM.

W okresie styczeń – październik 2018 r. do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w województwie łódzkim wpłynęła informacja o 81 przypadkach wykrycia Klebsiella pneumoniae NDM, głównie w ogniskach zgłoszonych przez 3 szpitale.

Jak wynika z informacji przekazywanych przez Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych w tych szpitalach, w ogniskach prowadzone były działania zgodnie z zaleceniami Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków, Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zobacz także:

facebooklogo stuleciaBezpieczne wakacjeKąpieliskanosicielstwoOstrzeżenia publiczneodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla