90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

19 czerwca 2019
Informacja

Od 1 lipca br. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi zaprzestaje wydawania probówek (wymazówek z podłożem transportowym) oraz pojemników na kał do badania w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella (badania do celów sanitarno-epidemiologicznych – dawna książeczka zdrowia).

W związku z powyższym, od 1 lipca br. cena ww. badania ulega zmianie – nie będzie zawierała kosztów probówek (wymazówek z podłożem transportowym) oraz pojemników na kał.

Materiał do badań na nosicielstwo należy dostarczać w pojemnikach na kał oraz w probówkach (wymazówkach z podłożem transportowym), które są powszechnie dostępne w aptekach.

Laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonują badania sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2018 r., poz. 151 z późn. zm.).

Zobacz:

facebooklogo stuleciaBezpieczne wakacjeKąpieliskanosicielstwoOstrzeżenia publiczneodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla