90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

10 października 2019
Obchody jubileuszu 100-lecia działalności służb sanitarnych Polsce

7 października br. odbyło się w Warszawie uroczyste spotkanie w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia działalności służb sanitarnych w Polsce i jubileuszu 65-lecia powstania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.  

Uroczystość, której organizatorem był Główny Inspektorat Sanitarny, odbyła się w Filharmonii Narodowej w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządów, parlamentarzyści, naukowcy działający w obszarze zdrowia publicznego oraz pracownicy inspekcji. Państwową Inspekcję Sanitarną woj. łódzkiego reprezentowali Urszula Sztuka-Polińska, Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni oraz przedstawiciele kierownictwa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.

Pan Prezydent wystosował do uczestników uroczystości list okolicznościowy. Przesłaniem listu były serdeczne podziękowania skierowane do wszystkich pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej za ich służbę dla Rzeczypospolitej. List ten odczytała minister Halina Szymańska, szefowa Kancelarii Prezydenta RP. Następnie do zebranych przemawiali goście honorowi. Jako pierwszy wystąpił Mariusz Kamiński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Koordynator ds. Służb Specjalnych, który podziękował uczestnikom gali i wszystkim pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej za pracę i zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego. Następnie Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia, podkreślił, że Państwowa Inspekcja Sanitarna odpowiada na wyzwania współczesności i edukuje młodzież, mówiąc, co jest dobre, a co złe. Głos zabrał także Bartłomiej Łukasz Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, który stwierdził, że „Polska, aby była niepodległa i silna, to musi być Polską zdrową”.

Podczas uroczystości osoby zasłużone na rzecz zdrowia publicznego otrzymały odznaczenia państwowe.

Spotkanie było okazją do przypomnienia historii polskich służb sanitarno-epidemiologicznych oraz zapoznania się z przekrojem działalności i osiągnięciami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Galę uświetnił koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. 

Sars-cov-2 statystykaOstrzeżenia publicznefacebookwodaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.Bądź z nami, bądź bezpiecznyWFOŚiGWniepodlegla