90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

16 grudnia 2019
Jubileusz 100-lecia Służb Sanitarno-Epidemiologicznych woj. łódzkiego

12 grudnia br. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi odbyła się uroczystość Jubileuszu 100-lecia Służb Sanitarno-Epidemiologicznych woj. łódzkiego, przedstawiająca osiągnięcia służb sanitarnych woj. łódzkiego oraz podkreślająca wkład pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego w działania na rzecz zdrowia publicznego. Organizatorem tego wydarzenia, objętego patronatem honorowym Głównego Inspektora Sanitarnego, był Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Wprowadzeniem do uroczystości były wystąpienia zwracające uwagę na znaczenie codziennej, wytrwałej pracy pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Główny Inspektor Sanitarny, Jarosław Pinkas, odczytał list od Wicepremiera Piotra Glińskiego, a w swoim przemówieniu zaznaczył, że rolą Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest pokazanie tego, jak dokonywać właściwych wyborów zdrowotnych. Następnie głos zabrali Wicewojewoda Łódzki, Karol Młynarczyk, Arcybiskup Metropolita Łódzki, Grzegorz Ryś oraz Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Magdalena Amrozik. Ważną częścią spotkania było zaprezentowanie przez Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Urszulę Sztuka-Polińską, historii działań służb sanitarnych w woj. łódzkim. Potem nastąpiło wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych zasłużonym pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego. Uroczystą atmosferę stworzył koncert w wykonaniu uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi.

Zobacz:

Sars-cov-2 statystykaOstrzeżenia publicznefacebookwodaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.Bądź z nami, bądź bezpiecznyWFOŚiGWniepodlegla