90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

17 lutego 2017
Szczepienia obowiązkowe – zawsze TAK

Szczepienia ochronne. Zastrzyk zdrowia i bezpieczeństwa dla wszystkich. Nie miej żadnych wątpliwości. Sięgaj po szczepienia obowiązkowe.

Szczepienia ochronne stały się w XX w. zdrowotną rewolucją. Stosowane regularnie i na masową skalę sprawiły, że znacznie zmniejszyła się zapadalność na wiele groźnych chorób, a niektóre z nich zniknęły, np. ospa prawdziwa, która przed wprowadzeniem szczepień uśmiercała co trzeciego mieszkańca ziemi. Utworzyły globalny kokon, w którym cywilizacja może swobodnie rozwijać się.

Przykład efektów stosowania szczepionek. Wg danych WHO, w 1980 r. odnotowano na całym świecie 4 211 431 zachorowań na odrę i 1 962 384 zachorowania na krztusiec. W 2007 r. liczby te zmalały do, kolejno, 280 771 i 161 861.

Niestety od kilku lat rośnie w Polsce liczba osób uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych, w różnych grupach wiekowych. Ten problem dotyczy również woj. łódzkiego. Przykładowo, odsetek dzieci w 2 r.ż. zaszczepionych pierwszą dawką przeciwko odrze, śwince i różyczce, w 2011 r. w woj. łódzkim wynosił 84,3%, natomiast w 2016 r. – 79,7%. Dawką przypominajacą w 10 r.ż. zaszczepiono w 2016 r. 90,2% dzieci (w roku 2012 – 99,5%).  

Zgodnie z raportem „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania”, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2016, w 2015 r. w całej Polsce nie przystąpiło do szczepień ponad 16 000 dzieci, tj. o około 4 000 więcej niż w 2014 r. i około czterokrotnie więcej niż w 2010 r. Uchylanie się rodziców/opiekunów dzieci od obowiązku szczepień ochronnych najczęściej związane jest z wpływem ruchów antyszczepionkowych.

Jakie konsekwencje przed nami? Niezaszczepienie dziecka może okazać się śmiertelnie groźne dla jego zdrowia. A zwiększająca się liczba osób niezaszczepionych, czyli zmniejszający się odsetek osób uodpornionych – rodzi ryzyko epidemii różnych chorób, występujących teraz sporadycznie. 

W ostatnim czasie wokół szczepień ochronnych narosło wiele mitów i półprawd. Powiedzmy wyraźnie – szczepionki należą do najskrupulatniej przebadanych i najbezpieczniejszych preparatów medycznych. Podlegają wielu rygorystycznym wymogom w zakresie produkcji, kontroli jakości przed dopuszczeniem do obrotu oraz monitorowania jakości i działań niepożądanych po wprowadzeniu ich do obiegu.

Istotnym elementem kontroli bezpieczeństwa szczepionek jest monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP). Niepożądany odczyn poszczepienny to nieprawidłowa reakcja organizmu pojawiająca się po zastosowaniu szczepionki, a przyczyną NOP może być m.in. działanie samej szczepionki (np. uczulenie na jej składnik) czy nieprawidłowe jej podanie. W 2016 r. na terenie woj. łódzkiego odnotowano 124 przypadki niepożądanych odczynów poszczepiennych. W zdecydowanej większości były to łagodne niepożądane odczyny poszczepienne, czyli takie, które nie mają szczególnie dużego nasilenia i charakteryzują się występowaniem miejscowego obrzęku kończyny, miejscowego zaczerwienienia, gorączki.

W II półroczu 2016 r. do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w woj. łódzkim zgłoszono 1200 osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych (w II półroczu 2015 r. – 886 osób). Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej informują o skuteczności i bezpieczeństwie szczepionek oraz realizują działania związane z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j., Dz.U. z 2016 r., poz. 599 z późn. zm.), których celem jest wyegzekwowanie obowiązku szczepień.

Te wszystkie fakty zamieńmy w jasną, prostą myśl. Szczepienia obowiązkowe są nie tylko obowiązkiem. To również przejaw rozsądku, gest altruizmu wobec społeczeństwa oraz wielka troska o najbliższych.  

facebookKąpieliskaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoOstrzeżenia publiczneOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2017 r.Dopalaczeocena wodyBądź z nami, bądź bezpieczny