90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

17 lutego 2017
Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 17 lutego 2017 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg w Bobrownikach)

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności do spożycia wody w wodociągu w Bobrownikach z powodu ponadnormatywnej zawartości żelaza i mętności.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu nakazał producentowi wody zapewnienie odbiorcom zastępczego źródła wody przydatnej do spożycia, podjęcie działań naprawczych oraz poinformowanie odbiorców wody o jej jakości.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Łowiczu.

 

Zobacz także:

facebookKąpieliskaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoOstrzeżenia publiczneOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2017 r.Dopalaczeocena wodyBądź z nami, bądź bezpieczny