90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

12 kwietnia 2017
Podsumowanie Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych”

Krótkie pożegnanie wielkich doświadczeń. 31 marca br. zakończył się Projekt KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych”, trwający od 1 lipca 2012 r. Współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Realizowany na obszarze całego kraju przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutem Medycyny Pracy oraz Instytutem Medycyny Wsi.

Celem tej inicjatywy było ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia.

Projekt składał się z 5 komponentów: szkoleń dla kadry medycznej; programów edukacyjnych w zakładach pracy i szkołach ponadgimnazjalnych; kampanii społecznej; badań ankietowych kobiet przebywających na oddziałach ginekologiczno-położniczych; platformy internetowej (stron Projektu i platformy e-learningowej).

Jednym z realizowanych przedsięwzięć był program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, dotyczący zapobiegania używania substancji psychoaktywnych i adresowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. W woj. łódzkim program ten objął 221 szkół ponadgimnazjalnych, 23 538 uczniów i 8 294 rodziców.

Inne formy Projektu, które zobaczyliśmy w naszym województwie to m.in.: konferencje, szkolenia, punkty informacyjno-konsultacyjne, konkursy, spotkania edukacyjne, happeningi, debaty, projekcje filmów, wystawy.

Więcej o Projekcie i o działaniach w woj. łódzkim w serwisie „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych”

facebookGrypaOstrzeżenia publiczneOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2017 r.Szczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeocena wodyBądź z nami, bądź bezpieczny