90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

13 kwietnia 2017
Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 13 kwietnia 2017 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg PKP Łódź-Olechów)

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdził przydatność do spożycia wody w wodociągu PKP Łódź-Olechów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Łodzi.

 

Zobacz także:

Archiwum komunikatów Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi dotyczących jakości wody do spożycia w woj. łódzkim.

GrypaSzczepienia ochronneOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2016 r.DopalaczeObszarowa ocena jakości wody do spożycia woj. łódzkie 2016Ostrzeżenia publiczneBezpieczni na starcie