90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

5 maja 2017
Klebsiella pneumoniae New Delhi

Szybkie rozprzestrzenianie się na całym świecie pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy (CPE) jest jednym z najpoważniejszych problemów opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta. Również w Polsce rozprzestrzenianie się bakterii Klebsiella pneumoniae New Delhi uznawane jest za istotny problem epidemiologii lekooporności. Sytuacja ta wynika m.in. z nadmiernego stosowania antybiotyków, zarówno w leczeniu szpitalnym, jak i w leczeniu prowadzonym przez lekarzy rodzinnych.

W 2016 r. na terenie woj. łódzkiego, według danych Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD), bakterie Klebsiella pneumoniae NDM stwierdzono u 10 pacjentów. Natomiast w całej Polsce: w 2012 r. odnotowano 4 przypadki NDM, w 2016 r. – 1771 przypadków.

Pałeczki jelitowe to bakterie, które bytują w przewodzie pokarmowym każdego człowieka. Szczepy CPE są grupą pałeczek jelitowych, które nabyły oporność na większość antybiotyków, w tym na karbapenemy. Po raz pierwszy bakterie z genem NDM opisali w 2009 r. brytyjscy naukowcy (wykryto je u szwedzkiego turysty, który powrócił z podróży do New Delhi – i tak powstała nazwa).

Bakterie te mają zdolność długotrwałego przebywania w organizmie, nawet przez kilka lat. Gdy stajemy się ich nosicielami, możemy być źródłem zakażeń dla innych. Najbardziej narażone są osoby w podeszłym wieku, przewlekle chore, z osłabioną odpornością, poddawane zabiegom operacyjnym.

Wśród zakażeń szczepami bakterii opornymi na antybiotyki szczególny niepokój budzą zakażenia szpitalne – związane ze zwiększeniem kosztów leczenia, z wydłużeniem okresu hospitalizacji, niepowodzeniami terapeutycznymi, a nawet śmiercią pacjentów.

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się Klebsiella pneumoniae NDM na terenie woj. łódzkiego wymaga skoordynowanych działań podejmowanych przez personel wszystkich podmiotów leczniczych oraz ścisłej współpracy z ekspertami i instytucjami zajmującymi się zagadnieniami zakażeń szpitalnych.

Jednym z takich działań jest konferencja „Zapobieganie zakażeniom szpitalnym i oporności na antybiotyki na terenie województwa łódzkiego w świetle problemu Klebsiella pneumoniae New Delhi”, która 8 maja 2017 r. odbędzie się w auli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. Adresatami tego spotkania, organizowanego przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, są dyrektorzy szpitali w woj. łódzkim (relacja z tego wydarzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej WSSE w Łodzi).

Szczegółowe informacje dotyczące karbapenemaz (m.in. definicja przypadku, informacje dla pacjenta, zasady postępowania) dostępne są na stronie internetowej Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków – www.antybiotyki.edu.pl

facebookGrypaOstrzeżenia publiczneOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2017 r.Szczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeocena wodyBądź z nami, bądź bezpieczny