90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

9 maja 2017
Konferencja „Zapobieganie zakażeniom szpitalnym i oporności na antybiotyki na terenie województwa łódzkiego w świetle problemu Klebsiella pneumoniae New Delhi”

8 maja br., aula Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. Konferencja „Zapobieganie zakażeniom szpitalnym i oporności na antybiotyki na terenie województwa łódzkiego w świetle problemu Klebsiella pneumoniae New Delhi”, organizowana przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, kierowana do dyrektorów szpitali w woj. łódzkim.

W pierwszym wykładzie konferencji lek. med. Jolanta Piaskowska, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Epidemiologii, zwróciła uwagę na zakażenia Clostridium difficile, będące poważnym problemem epidemiologicznym i w skali kraju, i w skali woj. łódzkiego. Następna prelekcja, dr n. o zdrowiu Marii Cianciary, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, podkreśliła znaczenie higieny rąk w placówkach medycznych – podstawowego środka zwalczającego antybiotykooporność i ograniczającego rozprzestrzenianie się zakażeń. O zakażeniach w podmiotach leczniczych woj. łódzkiego i badaniach mikrobiologicznych wykonywanych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi opowiedziała lek. med. Anna Guzek, Kierownik Oddziału Nadzoru Epidemiologii WSSE w Łodzi. Wykład pt. „Jak skutecznie zapobiegać zakażeniom szpitalnym ze szczególnym uwzględnieniem Klebsiella pneumoniae New Delhi?” wygłosili prof. dr. hab. n. med. Waleria Hryniewicz, Konsultant Krajowy w dziedzinie Mikrobiologii Lekarskiej, oraz dr n. med. Tomasz Ozorowski, reprezentujący Narodowy Program Ochrony Antybiotyków.

W wystąpieniu podsumowującym konferencję dr n. med. Urszula Sztuka-Polińska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, powołała zespół do spraw ograniczenia rozprzestrzeniania się Klebsiella pneumoniae wytwarzających karbapenemazy typu New Delhi w woj. łódzkim.

facebookKąpieliskaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoOstrzeżenia publiczneOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2017 r.Dopalaczeocena wodyBądź z nami, bądź bezpieczny