90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

10 lipca 2020
Wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas wyborów prezydenckich

Wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas wyborów prezydenckich

więcej »
8 lipca 2020
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym

W Dzienniku Ustaw (poz.1207/2020) opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym

więcej »
7 lipca 2020
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczący funkcjonowania fontann, instalacji wodnych typu „dry-plaza” i podobnych oraz tężni ulicznych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Na stronie Głównego Inspektoratu Saniotarnego opublikowano Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczący funkcjonowania fontann, instalacji wodnych typu „dry-plaza” i podobnych oraz tężni ulicznych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

więcej »
6 lipca 2020
KAMPANIA SPOŁECZNA. Bezpieczne Wakacje – Przepis GIS: By mały kleszcz nie stał się dużym problemem!

Główny Inspektorat Sanitarny przygotował i promuje kampanię społeczną pn.: „BEZPIECZNE WAKACJE – PRZEPIS GIS”, kierowaną do rodziny korzystającej z różnych form wypoczynku wakacyjnego.

więcej »
3 lipca 2020
Komunikat nr 5 z dnia 3 lipca 2020 roku o kąpieliskach oraz informacja nr 4 z dnia 3 lipca 2020 r. dotycząca miejsc wykorzystywanych do kąpieli na terenie województwa łódzkiego w sezonie kąpieliskowym 2020

Komunikat nr 5 z dnia 3 lipca 2020 roku o kąpieliskach

oraz

informacja nr 4 z dnia 3 lipca 2020 r. dotycząca miejsc wykorzystywanych do kąpieli

na terenie województwa łódzkiego w sezonie kąpieliskowym 2020

więcej »
3 lipca 2020
AKTUALIZACJA. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. (III aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W serwisie Aktualności na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego opublikowano Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. (III aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

więcej »
Sars-cov-2 statystykaOstrzeżenia publicznefacebookwodaKąpieliskaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.Bądź z nami, bądź bezpiecznyWFOŚiGWniepodlegla