90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Wszystkie aktualności

Wybierz miesiąc:
23 lutego 2017
Komunikat Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 22 lutego 2017 r. dot. informacji IRSN na temat wykrycia obecności śladowych ilości jodu-131 na terenie Europy

Śladowe ilości izotopu jodu-131 wykryte w okresie 9-16 stycznia br. na terenie Polski nie stanowią żadnego zagrożenia dla ludzi i środowiska.

więcej »
22 lutego 2017
O problemach obok i w nas

Przekaz jasny i bolesny jak słońce. IV Powiatowa Konferencja Profilaktyczna „Depresja, agresja i cyberprzemoc – problem obok nas”. Organizatorami konferencji byli Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie,  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnie oraz Starostwo Powiatowe w Kutnie.

więcej »
22 lutego 2017
Rolniczy handel detaliczny

Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy umożliwiające – obok istniejących już form sprzedaży żywności przez rolników (sprzedaży bezpośredniej, MOL-a) – rolniczy handel detaliczny. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, podmioty prowadzące działalność w ramach handlu detalicznego żywnością były zobowiązane do rejestracji i uzyskania zatwierdzenia w drodze decyzji wydawanej przez organ PIS, zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Nowe przepisy upraszczają te zasady w odniesieniu do podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny, pozostawiając jedynie obowiązek rejestracji u właściwego organu IW lub PIS. 

więcej »
21 lutego 2017
Wykład „Ochrona radiologiczna pacjenta”

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi zaprasza na wykład „Ochrona radiologiczna pacjenta”. Czas i miejsce dawki wiedzy: 28 lutego br., godz. 12.00, aula Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.

więcej »
17 lutego 2017
Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 17 lutego 2017 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg w Bobrownikach)

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności do spożycia wody w wodociągu w Bobrownikach z powodu ponadnormatywnej zawartości żelaza i mętności.

więcej »
17 lutego 2017
Szczepienia obowiązkowe – zawsze TAK

Szczepienia ochronne. Zastrzyk zdrowia i bezpieczeństwa dla wszystkich. Nie miej żadnych wątpliwości. Sięgaj po szczepienia obowiązkowe.

więcej »
GrypaSzczepienia ochronneDopalaczeOstrzeżenia publiczneProfilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniuHigiena rąkOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2015 r.Bezpieczni na starcie