90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Wszystkie aktualności

Wybierz miesiąc:
11 grudnia 2017
Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 8 grudnia 2017 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg w Wierzchach)

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach stwierdził przydatność do spożycia wody w wodociągu publicznym w Wierzchach.

więcej »
8 grudnia 2017
Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 8 grudnia 2017 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg w Przyłęku Dużym)

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym w Przyłęku Dużym z powodu zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody.

więcej »
8 grudnia 2017
Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 8 grudnia 2017 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg w Janisławicach)

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach stwierdził przydatność do spożycia wody pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Janisławicach.

więcej »
7 grudnia 2017
Ogólnopolski Dzień Szczepień

Fakt: szczepionki są bezpieczne i skuteczne. Stosowane regularnie i na masową skalę sprawiły, że znacznie zmniejszyła się zapadalność na wiele groźnych chorób, a według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) każdego roku ratują przed śmiercią 2–3 miliony osób na całym świecie. Jutro obchodzimy Ogólnopolski Dzień Szczepień.

więcej »
7 grudnia 2017
WZW A – informacje
7 grudnia 2017
Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 7 grudnia 2017 r. dotyczący jakości wody do spożycia (indywidualne ujęcie wody Malutkie 31)

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku stwierdził brak przydatności wody do spożycia w indywidualnym ujęciu wody Malutkie 31 z powodu zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody.

więcej »
facebookGrypaOstrzeżenia publiczneSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2016 r.Obszarowa ocena jakości wody do spożycia woj. łódzkie 2016