90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Kąpieliska

Informacje o aktualnym stanie wody w kąpieliskach na terenie całego kraju dostępne są w serwisie kąpieliskowym prowadzonym przez Główny Inspektorat Sanitarny:

Informacje dotyczące miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli znajdują się na stronach internetowych terenowo właściwych państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych woj. łódzkiego.


facebooklogo stuleciaOstrzeżenia publiczneGrypanosicielstwoodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla