90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Komunikaty Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące grypy i zachorowań grypopodobnych w województwie łódzkim - sezon epidemiczny 2019/2020


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 9 grudnia 2019 r.

W okresie od 1 grudnia 2019 r. do 7 grudnia 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 5639 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2931 u dzieci i 2708 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 5624 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2702 u dzieci i 2922 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020, tj. od 1 września 2019 r., zarejestrowano łącznie 57586 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 51076 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2019 r., przebadano łącznie 16 próbek (od 16 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/ i adenowirusów, w 1 próbce wykryto obecność adenowirusów i bokawirusów, w 1 próbce wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1 i typu 2, w 2 próbkach wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1.

Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych w bieżącym sezonie epidemicznym poza systemem SENTINEL – od mieszkańców woj. łódzkiego w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A i w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu B.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 grudnia 2019 r.

W okresie od 23 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 4375 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2211 u dzieci i 2164 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 6027 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 3038 u dzieci i 2989 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020, tj. od 1 września 2019 r., zarejestrowano łącznie 51947 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 45452 zachorowania).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2019 r., przebadano łącznie 14 próbek (od 14 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/ i adenowirusów, w 1 próbce wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1 i typu 2, w 2 próbkach wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1.

Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych w bieżącym sezonie epidemicznym poza systemem SENTINEL – od mieszkańców woj. łódzkiego w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A i w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu B.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 listopada 2019 r.

W okresie od 16 listopada 2019 r. do 22 listopada 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 4461 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2203 u dzieci i 2258 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 4848 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2320 u dzieci i 2528 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020, tj. od 1 września 2019 r., zarejestrowano łącznie 47572 zachorowania (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 39425 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2019 r., przebadano łącznie 12 próbek (od 12 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/ i adenowirusów, w 1 próbce wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1 i typu 2, w 2 próbkach wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1.

Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych w bieżącym sezonie epidemicznym poza systemem SENTINEL – od mieszkańców woj. łódzkiego w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A i w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu B.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 18 listopada 2019 r.

W okresie od 8 listopada 2019 r. do 15 listopada 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 5587 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2633 u dzieci i 2954 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 4404 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2325 u dzieci i 2079 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020, tj. od 1 września 2019 r., zarejestrowano łącznie 43111 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 34577 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2019 r., przebadano łącznie 12 próbek (od 12 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/ i adenowirusów, w 1 próbce wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1 i typu 2, w 2 próbkach wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1.

Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych w bieżącym sezonie epidemicznym poza systemem SENTINEL – od mieszkańców woj. łódzkiego w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A i w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu B.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 listopada 2019 r.

W okresie od 1 listopada 2019 r. do 7 listopada 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 4718 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2208 u dzieci i 2510 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 4431 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2327 u dzieci i 2104 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020, tj. od 1 września 2019 r., zarejestrowano łącznie 37524 zachorowania (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 30173 zachorowania).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2019 r., przebadano łącznie 8 próbek (od 8 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/ i adenowirusów, w 1 próbce wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1 i typu 2, w 1 próbce wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1.

Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych w bieżącym sezonie epidemicznym poza systemem SENTINEL w 1 próbce (od 1 mieszkańca woj. łódzkiego) wykryto obecność wirusów grypy typu A.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 listopada 2019 r.

W okresie od 23 października 2019 r. do 31 października 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 5563 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2730 u dzieci i 2833 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 3941 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1868 u dzieci i 2073 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020, tj. od 1 września 2019 r., zarejestrowano łącznie 32806 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 25742 zachorowania).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2019 r., przebadano łącznie 8 próbek (od 8 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/ i adenowirusów, w 1 próbce wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1 i typu 2, w 1 próbce wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1.

Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych w bieżącym sezonie epidemicznym poza systemem SENTINEL w 1 próbce (od 1 mieszkańca woj. łódzkiego) wykryto obecność wirusów grypy typu A.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 23 października 2019 r.

W okresie od 16 października 2019 r. do 22 października 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 5290 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2274 u dzieci i 3016 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 4053 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2095 u dzieci i 1958 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020, tj. od 1 września 2019 r., zarejestrowano łącznie 27243 zachorowania (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 21801 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2019 r., przebadano łącznie 7 próbek (od 7 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/ i adenowirusów; w 1 próbce wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1 i typu 2; w 1 próbce wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1.

Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych w bieżącym sezonie epidemicznym poza systemem SENTINEL w 1 próbce (od 1 mieszkańca woj. łódzkiego) wykryto obecność wirusów grypy typu A.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 października 2019 r.

W okresie od 8 października 2019 r. do 15 października 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 5811 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2718 u dzieci i 3093 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 4043 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1815 u dzieci i 2228 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020, tj. od 1 września 2019 r., zarejestrowano łącznie 21953 zachorowania (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 17748 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2019 r., przebadano łącznie 2 próbki (od 2 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 1 próbce stwierdzono obecność wirusów grypy typu A/H1N1/ oraz stwierdzono obecność materiału genetycznego dla adenowirusów.

Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych w bieżącym sezonie epidemicznym poza systemem SENTINEL w 1 próbce (od 1 mieszkańca woj. łódzkiego) wykryto wirusy grypy typu A.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 października 2019 r.

W okresie od 1 października 2019 r. do 7 października 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 4913 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2433 u dzieci i 2480 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 4575 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2327 u dzieci i 2248 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020, tj. od 1 września 2019 r., zarejestrowano łącznie 16142 zachorowania (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 13705 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2019 r., przebadano łącznie 1 próbkę (od 1 osoby) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas nie stwierdzono obecności wirusów grypy.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 1 października 2019 r.

W okresie od 23 września 2019 r. do 30 września 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 4631 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2450 u dzieci i 2181 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 3364 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1646 u dzieci i 1718 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020, tj. od 1 września 2019 r., zarejestrowano łącznie 11229 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 9130 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2019 r., przebadano łącznie 1 próbkę (od 1 osoby) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas nie stwierdzono obecności wirusów grypy.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 23 września 2019 r.

W okresie od 16 września 2019 r. do 22 września 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 4400 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2588 u dzieci i 1812 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 2645 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1497 u dzieci i 1148 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020, tj. od 1 września 2019 r., zarejestrowano łącznie 6598 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 5766 zachorowań).


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 września 2019 r.

W okresie od 8 września 2019 r. do 15 września 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 1326 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 764 u dzieci i 562 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 2037 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1139 u dzieci i 898 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020, tj. od 1 września 2019 r., zarejestrowano łącznie 2198 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 3121 zachorowań).


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 10 września 2019 r.

W okresie od 1 września 2019 r. do 7 września 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 872 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 385 u dzieci i 487 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 1084 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 534 u dzieci i 550 u osób dorosłych.

facebooklogo stuleciaOstrzeżenia publiczneGrypanosicielstwoodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyWFOŚiGWniepodlegla