90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Komunikaty Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące grypy i zachorowań grypopodobnych w województwie łódzkim - sezon epidemiczny 2019/2020


W okresie od 23.04.2020 r. do 30.04.2020 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 629 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 132 u dzieci
i 497 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 2029 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne,
w tym 1056 u dzieci i 973 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020 tj. od 01.09.2019 r. zarejestrowano łącznie 191840 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 181906 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego tj. od 01.09.2019 r. przebadano łącznie 23 próbki (od 23 osób) – wymaz
z gardła i nosa. Dotychczas w:

- 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/,

- 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/ i adenowirusów,

- 2 próbkach wykryto obecność wirusów grypy typu A/H3N2/,

- 1 próbce wykryto obecność adenowirusów i bokawirusów,

- 1 próbce wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1 i typu 2,

- 2 próbkach wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1.

Ponadto w bieżącym sezonie epidemicznym od mieszkańców województwa łódzkiego w 97 próbkach wykryto obecność wirusów grypy typu tj.: A, A/H1N1/, A/H3N2/, B, oraz grypy A i B.

Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie łódzkim wpłynęła informacja
o zgonie 3 mieszkańców województwa łódzkiego, u których wykryto zakażenie wirusem grypy typu A oraz 1 mieszkańca, u którego wykryto zakażenie wirusem grypy typu A i B. Osoby te z uwagi na choroby przewlekłe i wiek były narażone na cięższy przebieg choroby.


W okresie od 16.04.2020 r. do 22.04.2020 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 1121 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 208 u dzieci
i 913 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 2756 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne,
w tym 1294 u dzieci i 1462 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020 tj. od 01.09.2019 r. zarejestrowano łącznie 191211 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 179877 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego tj. od 01.09.2019 r. przebadano łącznie 23 próbki (od 23 osób) – wymaz
z gardła i nosa. Dotychczas w:

- 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/,

- 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/ i adenowirusów,

- 2 próbkach wykryto obecność wirusów grypy typu A/H3N2/,

- 1 próbce wykryto obecność adenowirusów i bokawirusów,

- 1 próbce wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1 i typu 2,

- 2 próbkach wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1.

Ponadto w bieżącym sezonie epidemicznym od mieszkańców województwa łódzkiego w 97 próbkach wykryto obecność wirusów grypy typu tj.: A, A/H1N1/, A/H3N2/, B, oraz grypy A i B.

Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie łódzkim wpłynęła informacja
o zgonie 3 mieszkańców województwa łódzkiego, u których wykryto zakażenie wirusem grypy typu A oraz 1 mieszkańca, u którego wykryto zakażenie wirusem grypy typu A i B. Osoby te z uwagi na choroby przewlekłe i wiek były narażone na cięższy przebieg choroby.


W okresie od 08.04.2020 r. do 15.04.2020 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 1550 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 304 u dzieci
i 1246 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 4410 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne,
w tym 1968 u dzieci i 2442 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020 tj. od 01.09.2019 r. zarejestrowano łącznie 190090 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 177121 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego tj. od 01.09.2019 r. przebadano łącznie 23 próbki (od 23 osób) – wymaz
z gardła i nosa. Dotychczas w:

- 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/,

- 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/ i adenowirusów,

- 2 próbkach wykryto obecność wirusów grypy typu A/H3N2/,

- 1 próbce wykryto obecność adenowirusów i bokawirusów,

- 1 próbce wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1 i typu 2,

- 2 próbkach wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1.

Ponadto w bieżącym sezonie epidemicznym od mieszkańców województwa łódzkiego w 97 próbkach wykryto obecność wirusów grypy typu tj.: A, A/H1N1/, A/H3N2/, B, oraz grypy A i B.

Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie łódzkim wpłynęła informacja
o zgonie 3 mieszkańców województwa łódzkiego, u których wykryto zakażenie wirusem grypy typu A oraz 1 mieszkańca, u którego wykryto zakażenie wirusem grypy typu A i B. Osoby te z uwagi na choroby przewlekłe i wiek były narażone na cięższy przebieg choroby.


W okresie od 01.04.2020 r. do 07.04.2020 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 2746 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 613 u dzieci
i 2133 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 4496 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne,
w tym 2131 u dzieci i 2365 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020 tj. od 01.09.2019 r. zarejestrowano łącznie 188540 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 172711 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego tj. od 01.09.2019 r. przebadano łącznie 23 próbki (od 23 osób) – wymaz
z gardła i nosa. Dotychczas w:

- 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/,

- 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/ i adenowirusów,

- 2 próbkach wykryto obecność wirusów grypy typu A/H3N2/,

- 1 próbce wykryto obecność adenowirusów i bokawirusów,

- 1 próbce wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1 i typu 2,

- 2 próbkach wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1.

Ponadto w bieżącym sezonie epidemicznym od mieszkańców województwa łódzkiego w 95 próbkach wykryto obecność wirusów grypy typu tj.: A, A/H1N1/, A/H3N2/, B, oraz grypy A i B.

Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie łódzkim wpłynęła informacja
o zgonie 3 mieszkańców województwa łódzkiego, u których wykryto zakażenie wirusem grypy typu A oraz 1 mieszkańca, u którego wykryto zakażenie wirusem grypy typu A i B. Osoby te z uwagi na choroby przewlekłe i wiek były narażone na cięższy przebieg choroby.


W okresie od 23.03.2020 r. do 31.03.2020 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 4484 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1071 u dzieci
i 3413 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 7104 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne,
w tym 3375 u dzieci i 3729 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020 tj. od 01.09.2019 r. zarejestrowano łącznie 185794 zachorowania (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 168215 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego tj. od 01.09.2019 r. przebadano łącznie 23 próbki (od 23 osób) – wymaz
z gardła i nosa. Dotychczas w:

- 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/,

- 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/ i adenowirusów,

- 2 próbkach wykryto obecność wirusów grypy typu A/H3N2/,

- 1 próbce wykryto obecność adenowirusów i bokawirusów,

- 1 próbce wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1 i typu 2,

- 2 próbkach wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1.

Ponadto w bieżącym sezonie epidemicznym od mieszkańców województwa łódzkiego w 95 próbkach wykryto obecność wirusów grypy typu tj.: A, A/H1N1/, A/H3N2/, B, oraz grypy A i B.

Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie łódzkim wpłynęła informacja
o zgonie 3 mieszkańców województwa łódzkiego, u których wykryto zakażenie wirusem grypy typu A oraz 1 mieszkańca, u którego wykryto zakażenie wirusem grypy typu A i B. Osoby te z uwagi na choroby przewlekłe i wiek były narażone na cięższy przebieg choroby.  


W okresie od 16.03.2020 r. do 22.03.2020 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 7133 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2130 u dzieci
i 5003 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 7284 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne,
w tym 3424 u dzieci i 3860 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020 tj. od 01.09.2019 r. zarejestrowano łącznie 181310 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 161111 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego tj. od 01.09.2019 r. przebadano łącznie 23 próbki (od 23 osób) – wymaz
z gardła i nosa. Dotychczas w:

- 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/,

- 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/ i adenowirusów,

- 2 próbkach wykryto obecność wirusów grypy typu A/H3N2/,

- 1 próbce wykryto obecność adenowirusów i bokawirusów,

- 1 próbce wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1 i typu 2,

- 2 próbkach wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1.

Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych
w bieżącym sezonie epidemicznym poza systemem Sentinel od mieszkańców województwa łódzkiego w
18 próbkach wykryto obecność wirusów grypy typu: A, A/H1N1/, A/H3N2/, B, oraz grypy A i grypy B.

Oprócz tego w bieżącym sezonie epidemicznym w próbkach przebadanych w innych laboratoriach niż laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi
u
53 mieszkańców województwa łódzkiego wykryto wirusy grypy typu; A, B.

 

Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie łódzkim wpłynęła informacja
o zgonie 2 mieszkańców województwa łódzkiego, u których testami przesiewowymi wykryto zakażenie wirusem grypy typu A (nie potwierdzone badaniami molekularnymi)
i 1 mieszkańca, u którego wykryto zakażenie wirusem grypy typu A i B (potwierdzone badaniem molekularnym). Osoby te z uwagi na choroby przewlekłe i wiek były narażone na cięższy przebieg choroby.  


W okresie od 08.03.2020 r. do 15.03.2020 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 8299 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 3104 u dzieci

i 5195 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 5807 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne,
w tym 2525 u dzieci i 3282 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020 tj. od 01.09.2019 r. zarejestrowano łącznie 174177 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 153827 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego tj. od 01.09.2019 r. przebadano łącznie 23 próbki (od 23 osób) – wymaz
z gardła i nosa. Dotychczas w:

- 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/,

- 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/ i adenowirusów,

- 2 próbkach wykryto obecność wirusów grypy typu A/H3N2/,

- 1 próbce wykryto obecność adenowirusów i bokawirusów,

- 1 próbce wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1 i typu 2,

- 2 próbkach wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1.

Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych
w bieżącym sezonie epidemicznym poza systemem Sentinel od mieszkańców województwa łódzkiego w
18 próbkach wykryto obecność wirusów grypy typu: A, A/H1N1/, A/H3N2/, B, oraz grypy A i grypy B.

Oprócz tego w bieżącym sezonie epidemicznym w próbkach przebadanych w innych laboratoriach niż laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi
u
53 mieszkańców województwa łódzkiego wykryto wirusy grypy typu; A, B.

Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie łódzkim wpłynęła informacja
o zgonie 2 mieszkańców województwa łódzkiego, u których testami przesiewowymi wykryto zakażenie wirusem grypy typu A (nie potwierdzone badaniami molekularnymi)
i 1 mieszkańca, u którego wykryto zakażenie wirusem grypy typu A i B (potwierdzone badaniem molekularnym). Osoby te z uwagi na choroby przewlekłe i wiek były narażone na cięższy przebieg choroby.  

 


W okresie od 01.03.2020 r. do 07.03.2020 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 15891 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 8064 u dzieci

i  7827 uosób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano7036 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne,
w tym  2613 u dzieci i4423 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020 tj. od 01.09.2019 r. zarejestrowano łącznie 165878 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 148020 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego tj. od 01.09.2019 r. przebadano łącznie 23 próbki (od 23 osób) – wymaz
z gardła i nosa. Dotychczas w:

- 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/,

- 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/ i adenowirusów,

- 2 próbkach wykryto obecność wirusów grypy typu A/H3N2/,

- 1 próbce wykryto obecność adenowirusów i bokawirusów,

- 1 próbce wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1 i typu 2,

- 2 próbkach wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1.

Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych
w bieżącym sezonie epidemicznym poza systemem Sentinel od mieszkańców województwa łódzkiego:

- w 2 próbkach wykryto obecność wirusów grypy typu A,

- w 4 próbkach wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/,

- w 4 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H3N2/,

- w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu B;

- w 2 próbkach wykryto obecność wirusów grypy A i grypy B.

Oprócz tego w bieżącym sezonie epidemicznym w próbkach przebadanych w innych laboratoriach niż laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi
u 26 mieszkańców województwa łódzkiego wykryto wirusy grypy typu A, a u 1 mieszkańca wykryto wirusy grypy typu B.

            Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie łódzkim wpłynęła informacja
o zgonie 2 mieszkańców województwa łódzkiego, u których testami  przesiewowymi wykryto  zakażenie wirusem grypy typu A (nie potwierdzone badaniami molekularnymi). Jedna z tych osób z uwagi na wiek i choroby przewlekłe była narażona na cięższy przebieg choroby. 


W okresie od 23.02.2020 r. do 29.02.2020 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 16446 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 7752 u dzieci
i  8694 uosób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano10174 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne,
w tym  3611 u dzieci i6563 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020 tj. od 01.09.2019 r. zarejestrowano łącznie 149987 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 140984 zachorowania).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego tj. od 01.09.2019 r. przebadano łącznie 23 próbki (od 23 osób) – wymaz
z gardła i nosa. Dotychczas w:

- 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/,

- 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/ i adenowirusów,

- 2 próbkach wykryto obecność wirusów grypy typu A/H3N2/,

- 1 próbce wykryto obecność adenowirusów i bokawirusów,

- 1 próbce wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1 i typu 2,

- 2 próbkach wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1.

Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych
w bieżącym sezonie epidemicznym poza systemem Sentinel od mieszkańców województwa łódzkiego:

- w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A,

- w 4 próbkach wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/,

- w 4 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H3N2/,

- w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu B.

Oprócz tego w bieżącym sezonie epidemicznym w próbkach przebadanych w innych laboratoriach niż laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi
u 25 mieszkańców województwa łódzkiego wykryto wirusy grypy typu A, a u 1 mieszkańca wykryto wirusy grypy typu B.

            Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie łódzkim wpłynęła informacja
o zgonie 2 mieszkańców województwa łódzkiego, u których testami  przesiewowymi wykryto  zakażenie wirusem grypy typu A (nie potwierdzone badaniami molekularnymi). Jedna z tych osób z uwagi na wiek i choroby przewlekłe była narażona na cięższy przebieg choroby. 


W okresie od 16.02.2020 r. do 22.02.2020 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 15783 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 8238 u dzieci
i 7545 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 13300 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne,
w tym 5276 u dzieci i 8024 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020 tj. od 01.09.2019 r. zarejestrowano łącznie 133541 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 130810 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego tj. od 01.09.2019 r. przebadano łącznie 20 próbek (od 20 osób) – wymaz
z gardła i nosa. Dotychczas w:

- 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/ i adenowirusów,

- 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H3N2/,

- 1 próbce wykryto obecność adenowirusów i bokawirusów,

- 1 próbce wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1 i typu 2,

- 2 próbkach wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1.

Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych
w bieżącym sezonie epidemicznym poza systemem Sentinel od mieszkańców województwa łódzkiego:

- w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A,

- w 4 próbkach wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/,

- w 3 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H3N2/,

- w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu B.

Oprócz tego w bieżącym sezonie epidemicznym w próbkach przebadanych w innych laboratoriach niż laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi
u 1
2 mieszkańców województwa łódzkiego wykryto wirusy grypy typu A.

Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie łódzkim wpłynęła informacja
o zgonie 1 mieszkańca województwa łódzkiego, u którego testem immunochromatograficznym wykryto zakażenie wirusem grypy typu A (nie potwierdzone badaniami molekularnymi). Osoba ta z uwagi na wiek i choroby przewlekłe była narażona na cięższy przebieg choroby.


W okresie od 08.02.2020 r. do 15.02.2020 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 11852 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 6556 u dzieci
i 5296 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 10584 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne,
w tym 4186 u dzieci i 6398 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020 tj. od 01.09.2019 r. zarejestrowano łącznie 117758 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 117510 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego tj. od 01.09.2019 r. przebadano łącznie 20 próbek (od 20 osób) – wymaz
z gardła i nosa. Dotychczas w:

- 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/ i adenowirusów,

- 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H3N2/,

- 1 próbce wykryto obecność adenowirusów i bokawirusów,

- 1 próbce wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1 i typu 2,

- 2 próbkach wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1.

Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych
w bieżącym sezonie epidemicznym poza systemem Sentinel od mieszkańców województwa łódzkiego:

- w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A,

- w 3 próbkach wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/,

- w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H3N2/,

- w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu B.

Oprócz tego w bieżącym sezonie epidemicznym w próbkach przebadanych w innych laboratoriach niż laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi
u 1
2 mieszkańców województwa łódzkiego wykryto wirusy grypy typu A.

Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie łódzkim wpłynęła informacja
o zgonie 1 mieszkańca województwa łódzkiego, u którego testem immunochromatograficznym wykryto zakażenie wirusem grypy typu A (nie potwierdzone badaniami molekularnymi). Osoba ta z uwagi na wiek i choroby przewlekłe była narażona na cięższy przebieg choroby.


W okresie od 01.02.2020 r. do 07.02.2020 r. zgłoszono do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 11147 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 5474 u dzieci
i 5673 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 11739 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne,
w tym 4795 u dzieci i 6944 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020 tj. od 01.09.2019 r. zarejestrowano łącznie 105906 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 106926 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w województwie łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego tj. od 01.09.2019 r. przebadano łącznie 20 próbek (od 20 osób) – wymaz
z gardła i nosa. Dotychczas w:

- 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/ i adenowirusów,

- 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H3N2/,

- 1 próbce wykryto obecność adenowirusów i bokawirusów,

- 1 próbce wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1 i typu 2,

- 2 próbkach wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1.

Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych
w bieżącym sezonie epidemicznym poza systemem Sentinel od mieszkańców województwa łódzkiego:

- w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A,

- w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/,

- w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H3N2/,

- w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu B.

Oprócz tego w bieżącym sezonie epidemicznym w próbkach przebadanych w innych laboratoriach niż laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi
u
2 mieszkańców województwa łódzkiego wykryto wirusy grypy typu A.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 23 stycznia 2020 r.

W okresie od 16 stycznia 2020 r. do 22 stycznia 2020 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 5090 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2273 u dzieci i 2817 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 6648 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2702 u dzieci i 3946 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020, tj. od 1 września 2019 r., zarejestrowano łącznie 87417 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 85136 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2019 r., przebadano łącznie 19 próbek (od 19 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w:

 • 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/ i adenowirusów,
 • 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A(H3N2),
 • 1 próbce wykryto obecność adenowirusów i bokawirusów,
 • 1 próbce wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1 i typu 2,
 • 2 próbkach wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1.

Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych w bieżącym sezonie epidemicznym poza systemem SENTINEL – od mieszkańców woj. łódzkiego w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A i w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu B.

Oprócz tego w bieżącym sezonie epidemicznym w próbkach przebadanych w innych laboratoriach niż laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi – u 1 mieszkańca woj. łódzkiego wykryto wirusy grypy typu A.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 stycznia 2020 r.

W okresie od 8 stycznia 2020 r. do 15 stycznia 2020 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 5235 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2064 u dzieci i 3171 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 6194 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2542 u dzieci i 3652 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020, tj. od 1 września 2019 r., zarejestrowano łącznie 82327 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 78488 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2019 r., przebadano łącznie 18 próbek (od 18 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w:

 • 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/ i adenowirusów,
 • 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A(H3N2),
 • 1 próbce wykryto obecność adenowirusów i bokawirusów,
 • 1 próbce wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1 i typu 2,
 • 2 próbkach wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1.

Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych w bieżącym sezonie epidemicznym poza systemem SENTINEL – od mieszkańców woj. łódzkiego w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A i w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu B.

Oprócz tego w bieżącym sezonie epidemicznym w próbkach przebadanych w innych laboratoriach niż laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi – u 1 mieszkańca woj. łódzkiego wykryto wirusy grypy typu A.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 stycznia 2020 r.

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 7 stycznia 2020 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 3765 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1547 u dzieci i 2218 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 4713 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1890 u dzieci i 2823 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020, tj. od 1 września 2019 r., zarejestrowano łącznie 77092 zachorowania (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 72294 zachorowania).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2019 r., przebadano łącznie 18 próbek (od 18 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w:

 • 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/ i adenowirusów,
 • 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A(H3N2),
 • 1 próbce wykryto obecność adenowirusów i bokawirusów,
 • 1 próbce wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1 i typu 2,
 • 2 próbkach wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1.

Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych w bieżącym sezonie epidemicznym poza systemem SENTINEL – od mieszkańców województwa łódzkiego w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A i w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu B.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 stycznia 2020 r.

W okresie od 23 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 4904 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2363 u dzieci i  2541 uosób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 4867 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym  2263 u dzieci i2604  u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020, tj. od 1 września 2019 r., zarejestrowano łącznie 73327 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 67581 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2019 r., przebadano łącznie 18 próbek (od 18 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w:

 • 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/ i adenowirusów,
 • 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A(H3N2),
 • 1 próbce wykryto obecność adenowirusów i bokawirusów,
 • 1 próbce wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1 i typu 2,
 • 2 próbkach wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1.

Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych w bieżącym sezonie epidemicznym poza systemem SENTINEL – od mieszkańców woj. łódzkiego w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A i w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu B.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 23 grudnia 2019 r.

W okresie od 16 grudnia 2019 r. do 22 grudnia 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 5412 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2532 u dzieci i  2880 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 6577 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym  3069 u dzieci i 3508  u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020, tj. od 1 września 2019 r., zarejestrowano łącznie 68423 zachorowania (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 62714 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2019 r., przebadano łącznie 18 próbek (od 18 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w:

 • 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/ i adenowirusów,
 • 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A(H3N2),
 • 1 próbce wykryto obecność adenowirusów i bokawirusów,
 • 1 próbce wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1 i typu 2,
 • 2 próbkach wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1.

Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych w bieżącym sezonie epidemicznym poza systemem SENTINEL – od mieszkańców woj. łódzkiego w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A i w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu B.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 grudnia 2019 r.

W okresie od 8 grudnia 2019 r. do 15 grudnia 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 5425 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2588 u dzieci i 2837 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 5061 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2447 u dzieci i 2614 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020, tj. od 1 wrzesnia 2019 r., zarejestrowano łącznie 63011 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 56137 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2019 r., przebadano łącznie 18 próbek (od 18 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w:

 • 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/ i adenowirusów,
 • 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A(H3N2),
 • 1 próbce wykryto obecność adenowirusów i bokawirusów,
 • 1 próbce wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1 i typu 2,
 • 2 próbkach wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1.

Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych w bieżącym sezonie epidemicznym poza systemem SENTINEL – od mieszkańców woj. łódzkiego w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A i w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu B.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 9 grudnia 2019 r.

W okresie od 1 grudnia 2019 r. do 7 grudnia 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 5639 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2931 u dzieci i 2708 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 5624 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2702 u dzieci i 2922 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020, tj. od 1 września 2019 r., zarejestrowano łącznie 57586 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 51076 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2019 r., przebadano łącznie 16 próbek (od 16 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/ i adenowirusów, w 1 próbce wykryto obecność adenowirusów i bokawirusów, w 1 próbce wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1 i typu 2, w 2 próbkach wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1.

Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych w bieżącym sezonie epidemicznym poza systemem SENTINEL – od mieszkańców woj. łódzkiego w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A i w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu B.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 grudnia 2019 r.

W okresie od 23 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 4375 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2211 u dzieci i 2164 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 6027 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 3038 u dzieci i 2989 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020, tj. od 1 września 2019 r., zarejestrowano łącznie 51947 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 45452 zachorowania).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2019 r., przebadano łącznie 14 próbek (od 14 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/ i adenowirusów, w 1 próbce wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1 i typu 2, w 2 próbkach wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1.

Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych w bieżącym sezonie epidemicznym poza systemem SENTINEL – od mieszkańców woj. łódzkiego w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A i w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu B.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 listopada 2019 r.

W okresie od 16 listopada 2019 r. do 22 listopada 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 4461 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2203 u dzieci i 2258 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 4848 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2320 u dzieci i 2528 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020, tj. od 1 września 2019 r., zarejestrowano łącznie 47572 zachorowania (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 39425 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2019 r., przebadano łącznie 12 próbek (od 12 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/ i adenowirusów, w 1 próbce wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1 i typu 2, w 2 próbkach wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1.

Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych w bieżącym sezonie epidemicznym poza systemem SENTINEL – od mieszkańców woj. łódzkiego w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A i w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu B.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 18 listopada 2019 r.

W okresie od 8 listopada 2019 r. do 15 listopada 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 5587 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2633 u dzieci i 2954 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 4404 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2325 u dzieci i 2079 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020, tj. od 1 września 2019 r., zarejestrowano łącznie 43111 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 34577 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2019 r., przebadano łącznie 12 próbek (od 12 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/ i adenowirusów, w 1 próbce wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1 i typu 2, w 2 próbkach wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1.

Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych w bieżącym sezonie epidemicznym poza systemem SENTINEL – od mieszkańców woj. łódzkiego w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A i w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu B.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 listopada 2019 r.

W okresie od 1 listopada 2019 r. do 7 listopada 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 4718 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2208 u dzieci i 2510 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 4431 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2327 u dzieci i 2104 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020, tj. od 1 września 2019 r., zarejestrowano łącznie 37524 zachorowania (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 30173 zachorowania).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2019 r., przebadano łącznie 8 próbek (od 8 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/ i adenowirusów, w 1 próbce wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1 i typu 2, w 1 próbce wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1.

Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych w bieżącym sezonie epidemicznym poza systemem SENTINEL w 1 próbce (od 1 mieszkańca woj. łódzkiego) wykryto obecność wirusów grypy typu A.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 listopada 2019 r.

W okresie od 23 października 2019 r. do 31 października 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 5563 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2730 u dzieci i 2833 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 3941 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1868 u dzieci i 2073 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020, tj. od 1 września 2019 r., zarejestrowano łącznie 32806 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 25742 zachorowania).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2019 r., przebadano łącznie 8 próbek (od 8 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/ i adenowirusów, w 1 próbce wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1 i typu 2, w 1 próbce wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1.

Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych w bieżącym sezonie epidemicznym poza systemem SENTINEL w 1 próbce (od 1 mieszkańca woj. łódzkiego) wykryto obecność wirusów grypy typu A.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 23 października 2019 r.

W okresie od 16 października 2019 r. do 22 października 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 5290 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2274 u dzieci i 3016 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 4053 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2095 u dzieci i 1958 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020, tj. od 1 września 2019 r., zarejestrowano łącznie 27243 zachorowania (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 21801 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2019 r., przebadano łącznie 7 próbek (od 7 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 1 próbce wykryto obecność wirusów grypy typu A/H1N1/ i adenowirusów; w 1 próbce wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1 i typu 2; w 1 próbce wykryto obecność wirusów paragrypy typu 1.

Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych w bieżącym sezonie epidemicznym poza systemem SENTINEL w 1 próbce (od 1 mieszkańca woj. łódzkiego) wykryto obecność wirusów grypy typu A.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 października 2019 r.

W okresie od 8 października 2019 r. do 15 października 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 5811 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2718 u dzieci i 3093 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 4043 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1815 u dzieci i 2228 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020, tj. od 1 września 2019 r., zarejestrowano łącznie 21953 zachorowania (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 17748 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2019 r., przebadano łącznie 2 próbki (od 2 osób) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas w 1 próbce stwierdzono obecność wirusów grypy typu A/H1N1/ oraz stwierdzono obecność materiału genetycznego dla adenowirusów.

Ponadto w pracowni wirusologii WSSE w Łodzi w ramach badań przeprowadzanych w bieżącym sezonie epidemicznym poza systemem SENTINEL w 1 próbce (od 1 mieszkańca woj. łódzkiego) wykryto wirusy grypy typu A.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 października 2019 r.

W okresie od 1 października 2019 r. do 7 października 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 4913 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2433 u dzieci i 2480 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 4575 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2327 u dzieci i 2248 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020, tj. od 1 września 2019 r., zarejestrowano łącznie 16142 zachorowania (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 13705 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2019 r., przebadano łącznie 1 próbkę (od 1 osoby) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas nie stwierdzono obecności wirusów grypy.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 1 października 2019 r.

W okresie od 23 września 2019 r. do 30 września 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 4631 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2450 u dzieci i 2181 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 3364 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1646 u dzieci i 1718 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020, tj. od 1 września 2019 r., zarejestrowano łącznie 11229 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 9130 zachorowań).

W ramach systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą (SENTINEL) prowadzonego w wybranych placówkach POZ w woj. łódzkim, w pracowni wirusologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi od początku sezonu epidemicznego, tj. od 1 września 2019 r., przebadano łącznie 1 próbkę (od 1 osoby) – wymaz z gardła i nosa. Dotychczas nie stwierdzono obecności wirusów grypy.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 23 września 2019 r.

W okresie od 16 września 2019 r. do 22 września 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 4400 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2588 u dzieci i 1812 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 2645 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1497 u dzieci i 1148 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020, tj. od 1 września 2019 r., zarejestrowano łącznie 6598 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 5766 zachorowań).


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 września 2019 r.

W okresie od 8 września 2019 r. do 15 września 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 1326 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 764 u dzieci i 562 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 2037 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1139 u dzieci i 898 u osób dorosłych).

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020, tj. od 1 września 2019 r., zarejestrowano łącznie 2198 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 3121 zachorowań).


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 10 września 2019 r.

W okresie od 1 września 2019 r. do 7 września 2019 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego 872 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 385 u dzieci i 487 u osób dorosłych. W analogicznym okresie sezonu 2018/2019 zarejestrowano 1084 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 534 u dzieci i 550 u osób dorosłych.

Sars-cov-2 statystykaOstrzeżenia publicznefacebookwodaKąpieliskaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.Bądź z nami, bądź bezpiecznyWFOŚiGWniepodlegla