90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Komunikaty o wodzie do spożycia

Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 17.02.2020 r.

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie stwierdził przydatność do spożycia wody w wodociągu Głupice.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Bełchatowie.


 

Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 06.02.2020 r.

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdził przydatność do spożycia wody w wodociągu Kotliny.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Łodzi.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 31.01.2020 r.

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie stwierdził przydatność do spożycia wody w wodociągu Działoszyn.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Pajęcznie.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 27 stycznia 2020 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg Dąbrowa)

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdził przydatność do spożycia wody w wodociągu publicznym Dąbrowa.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Łodzi.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 27 stycznia 2020 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg Działoszyn)

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu Działoszyn z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Pajęcznie.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 23 stycznia 2020 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg Dąbrowa)

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznego Dąbrowa.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Łodzi.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 22 stycznia 2020 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg Kotliny)

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Kotliny, gmina Brójce, z powodu obecności bakterii grupy coli w ilości 5 jtk/100 ml.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Łodzi.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 22 stycznia 2020 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg Brąszewice)

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził przydatność do spożycia wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Sieradzu.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 21 stycznia 2020 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociągi Żurawieniec i Rembieszów)

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Żurawieniec, a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli – przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rembieszów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych: 

Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 stycznia 2020 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg Dąbrowa)

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, w dniu 15 stycznia 2020 r. wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności do spożycia wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Dąbrowa, gmina Nowosolna, z powodu przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Łodzi.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 stycznia 2020 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg Dąbrowa)

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdził brak przydatności do spożycia wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Dąbrowa, gmina Nowosolna, z powodu stwierdzenia w badanych próbkach wody specyficznego, chemicznego, nieakceptowanego zapachu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi zobowiązał producenta wody do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych oraz zapewnienia zastępczego źródła wody do spożycia o jakości spełniającej obowiązujące wymagania.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Łodzi.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 stycznia 2020 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg Oszkowice)

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Oszkowice.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Łowiczu.


Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 stycznia 2020 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg Rembieszów)

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rembieszów z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Zduńskiej Woli.

facebookOstrzeżenia publicznewodaGrypaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyWFOŚiGWniepodlegla