90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Kierownictwo

 

 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi 

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi

Urszula Sztuka-Polińska

 

Zastępca Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Grzegorz Grande

 

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych WSSE w Łodzi

Waldemar Mańkowski

 

 

GrypaSzczepienia ochronneOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2016 r.DopalaczeObszarowa ocena jakości wody do spożycia woj. łódzkie 2016Ostrzeżenia publiczneProfilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniuBezpieczni na starcie