90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Aktualności

Wybierz miesiąc:
21 czerwca 2017
Bezpieczne wakacje

24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r. to czas ferii letnich. Nadzór nad formami wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – zgłoszonymi do Kuratorium Oświaty i zamieszczonymi w elektronicznej bazie https://wypoczynek.men.gov.pl – sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna.

więcej »
21 czerwca 2017
Świat bez dopalaczy...

13 czerwca br. w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 2 w Radomsku podsumowano międzygimnazjalny konkurs na prezentację multimedialną „Świat bez dopalaczy, narkotyków i substancji psychoaktywnych”. Konkurs został zorganizowany w ramach Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie” .

więcej »
19 czerwca 2017
Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 19 czerwca 2017 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg Lututów)

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie stwierdził pogorszenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu w Lututowie.

więcej »
16 czerwca 2017
Komunikat nr 3 z dnia 16 czerwca 2017 r. (o kąpieliskach na terenie województwa łódzkiego w sezonie 2017)

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi przekazuje informację o kąpieliskach.

więcej »
14 czerwca 2017
Komunikat nr 2 z dnia 14 czerwca 2017 r. (o kąpieliskach na terenie województwa łódzkiego w sezonie 2017)

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi przekazuje informację o kąpieliskach.

więcej »
13 czerwca 2017
Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 13 czerwca 2017 r. dotyczący jakości wody do spożycia (indywidualne ujęcie wody Stara Wieś nr 1)

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku stwierdził brak przydatności wody do spożycia z indywidualnego ujęcia wody Fundacji Rozwoju Karate Tradycyjnego Stara Wieś nr 1 – z powodu zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody.

więcej »
Bezpieczne wakacjeKąpieliskaSzczepienia ochronneOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2016 r.Ostrzeżenia publiczneDopalaczeObszarowa ocena jakości wody do spożycia woj. łódzkie 2016Bezpieczni na starcie