90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Aktualności

20 maja 2019
Konferencja „Ochrona zdrowia pracowników narażonych na cytostatyki występujące w środowisku pracy”

16 maja br. odbyła się w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi konferencja szkoleniowa pn. „Ochrona zdrowia pracowników narażonych na cytostatyki występujące w środowisku pracy szpitali”, zorganizowana przez Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w ramach europejskiej kampanii informacyjnej „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”.

Konferencję, kierowaną głównie do pracowników sektora opieki zdrowotnej, otworzyła dr n. med. Urszula Sztuka-Polińska, Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Pani Inspektor w prelekcji pt. „Ochrona zdrowia pracowników opieki zdrowotnej w perspektywie zdrowia publicznego” zwróciła uwagę na to, że troska o zdrowie pracowników powinna być jednym z najważniejszych czynników tworzących system ochrony zdrowia. Następnie Pani Barbara Piórkowska, Kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Pracy WSSE w Łodzi, omówiła rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie ograniczania zagrożeń zdrowia pracujących, podkreślając znaczenie nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, działań administracyjnych oraz inicjatyw promujących zdrowie. W ostatnim wykładzie pierwszej części spotkania prof. dr hab. Jolanta Walusiak-Skorupa, Kierownik Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, przedstawiła zagadnienia dotyczące skutków zdrowotnych zawodowej ekspozycji na cytostatyki u personelu medycznego w świetle obowiązującej profilaktyki.

Po przerwie dr Sławomir Brzeźnicki z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi wygłosił prelekcję pt. „Zawodowe narażenie pracowników opieki zdrowotnej na cytostatyki”. O właściwościach barierowych materiałów przeznaczonych na odzież i rękawice chroniące przed cytostatykami aplikowanymi w formie roztworów – opowiedziała dr Małgorzata Pośniak, Kierownik Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB). Pani Aleksandra Nowak z Zakładu Ochron Osobistych w Łodzi, CIOP-PIB, opisała zagadnienia dotyczące sprzętu ochrony układu oddechowego chroniącego przed cytostatykami w świetle wymagań nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2016/25. W wykładzie zamykającym konferencję Pani Wioletta Klimaszewska, Kierownik Pracowni Komunikacji Społecznej w Ośrodku Promocji i Wdrażania, CIOP-PIB, przedstawiła główne założenia przypadającej na lata 2018-2019 europejskiej kampanii informacyjnej „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”.

facebooklogo stuleciaBezpieczne wakacjeKąpieliskanosicielstwoOstrzeżenia publiczneodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla