90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Aktualności

20 maja 2019
Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 20 maja 2019 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg Stary Waliszew)

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu wydał decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Stary Waliszew – z powodu pogorszenia jakości wody pod względem fizykochemicznym.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Łowiczu.

facebooklogo stuleciaBezpieczne wakacjeKąpieliskanosicielstwoOstrzeżenia publiczneodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla