90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Aktualności

Wybierz miesiąc:
21 czerwca 2019
Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 21 czerwca 2019 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg Sulmów)

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sulmów z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

więcej »
19 czerwca 2019
Koniec roku szkolnego – apel Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców
19 czerwca 2019
Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 czerwca 2019 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg lokalny Leźnica Wielka)

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu lokalnym Leźnica Wielka.

więcej »
19 czerwca 2019
Informacja

Od 1 lipca br. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi zaprzestaje wydawania probówek (wymazówek z podłożem transportowym) oraz pojemników na kał do badania w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella (badania do celów sanitarno-epidemiologicznych – dawna książeczka zdrowia).

więcej »
17 czerwca 2019
Bezpieczne wakacje

W środę zakończenie roku szkolnego.

Rodzicu, organizatorze wypoczynku, uczestniku... Wszyscy zadbajmy o bezpieczne wakacje.

więcej »
14 czerwca 2019
Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 14 czerwca 2019 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg Parzniewice)

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie stwierdził przydatność do spożycia wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Parzniewice.

więcej »
facebooklogo stuleciaBezpieczne wakacjeKąpieliskanosicielstwoOstrzeżenia publiczneodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla