90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Przetargi

rodzaj:
status:
miesiąc:
Dostawa produktów chemicznych: wzorców chromatograficznych pestycydów, wzorców chemicznych THM-y, kolumienek SPE, materiałów odniesienia- woda ...
Data ogłoszenia: 2017-03-21
Termin składania ofert: 2017-04-07 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WSSE W ŁODZI NA 2017 r.
Data ogłoszenia: 2017-03-06
Termin składania ofert: 2017-12-31 22:00
Tryb: Informacja zgodnie z art 13a ustawy Pzp
Rodzaj: Informacja zgodnie z art 13a ustawy Pzp
GrypaSzczepienia ochronneOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2016 r.DopalaczeObszarowa ocena jakości wody do spożycia woj. łódzkie 2016Ostrzeżenia publiczneProfilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniuBezpieczni na starcie