90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Przetargi

rodzaj:
status:
miesiąc:
DOSTAWA DEJONIZATORA, nr ogłoszenia w BZP 563764-N-2017 z dnia 04.08.2017
Data ogłoszenia: 2017-08-04
Termin składania ofert: 2017-08-16 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
facebookBezpieczne wakacjeKąpieliskaSzczepienia ochronneOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2016 r.Ostrzeżenia publiczneDopalaczeObszarowa ocena jakości wody do spożycia woj. łódzkie 2016Bezpieczni na starcie