90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Przetargi

Tytuł:Przetarg na dostawę produktów chemicznych Nr. BZP 546389-N-2019 z dnia 11.05.2019r.
Numer sprawy:WSSE.DEA OZPA 272.05.2019
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Dostawy
Data zamieszczenia postępowania:2019-05-11
Termin składania ofert:2019-05-23 godz. 11:00
Pliki:
facebooklogo stuleciaBezpieczne wakacjeKąpieliskanosicielstwoOstrzeżenia publiczneodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla