90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Dokumenty do pobrania

Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, uwzględniając specyfikę poszczególnych Oddziałów Laboratoryjnych, wykonuje badania/pomiary. Próbki do badań laboratoryjnych przyjmowane są w "Punkcie przyjmowania próbek”.
 
Numer konta: NBP OO/Łódź 45 1010 1371 0083 3822 3100 0000
 
Dokumenty do pobrania:
facebooklogo stuleciaOstrzeżenia publiczneOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.odraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla