90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającej na uruchomieniu i stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nowotworowych oraz uruchomienie pracowni stosujących takie aparaty

Procedura wydania zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na uruchamianiu i stosowaniu aparatu rentgenowskiego do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych oraz na uruchamianiu pracowni stosujących aparaty rtg w ww. celach medycznych.

W przypadku starania się o uzyskanie zezwolenia na aparat rentgenowski należy posiadać:

 1. postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej bądź pomieszczenia w ramach prowadzenia prywatnej praktyki lekarskiej,
 2. projekt pracowni lub gabinetu zatwierdzony przed uruchomieniem przez właściwego terenowo Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 
 3. dokumentację techniczną dotyczącą budowy, działania i obsługi aparatów rentgenowskich, 
 4. instrukcje obsługi aparatu rentgenowskiego, 
 5. osobę pełniącą funkcję inspektora ochrony radiologicznej, 
 6. certyfikat potwierdzający ukończenie kursu ochrony radiologicznej pacjenta przez osoby wykonujące zdjęcia rentgenowskie, 
 7. badania lekarskie od lekarza uprawnionego o braku przeciwwskazań do pracy w kontakcie z promieniowaniem jonizującym, 
 8. dozymetrię stanowiska pracy (indywidualną bądź środowiskową), 
 9. testy eksploatacyjne aparatu, 
 10. środki ochrony przed promieniowaniem (fartuchy, osłony dobrane do typu zainstalowanych aparatów), 
 11. plan postępowania awaryjnego na wypadek zdarzenia radiacyjnego,
 12. program szkoleń pracowników w zakresie ochrony radiologicznej, 
 13. informację, że pacjentka przed badaniem ma powiadomić o ciąży, 
 14. znaki ostrzegawcze,

oraz złożyć wniosek o wydanie zezwolenia z uzupełnionymi danymi.

facebooklogo stuleciaBezpieczne wakacjeKąpieliskanosicielstwoOstrzeżenia publiczneodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla