90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Zadania Oddziału

Kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej: Marek Łukasiewicz
 
Kontakt: 42 25 36 321
 
 • Koordynowanie zadań Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj. łódzkiego w ramach kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania w zakresie :
 • higieny środowiska, a zwłaszcza czystości wody oraz rozpatrywania interwencji od ludności dot. hałasu komunalnego i zanieczyszczenia powietrza wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej,
 • utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz środków komunikacji publicznej,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji I instancji Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie higieny komunalnej,
 • monitorowania wody w basenach kąpielowych i pływalniach przeznaczonych do użytku publicznego,
 • sposobu postępowania podczas ekshumacji i przewozu zwłok (szczątków ludzkich)
 • bieżący nadzór w zakresie sanitarno-higienicznym w obiektach użyteczności publicznej, dla których organem właściwym jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi,
 • dokonywanie zbiorczych ocen i analiz, i przedstawienie ich wraz z wnioskami na potrzeby resortu, władz województwa, instytucji naukowych i innych:
 • ocena stanu sanitarnego województwa łódzkiego,
 • analiza zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia (obszarowa ocena jakości wody),
 • ocena stanu sanitarnego podmiotów leczniczych w zakresie higieny komunalnej,
 • raportowanie do krajowej bazy kapieliskowej o jakości wody w kapieliskach w sezonie oraz komunikaty dla ludności na poziomie wojewódzkim. 
facebooklogo stuleciaBezpieczne wakacjeKąpieliskanosicielstwoOstrzeżenia publiczneodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla