90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Zadania Oddziału Promocji Zdrowia i Komunikacj Społecznej

Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej: Małgorzata Nowakowska-Dróżdż 
 
tel.: 42 25 36 342
 
e-mail: oswiata@pis.lodz.pl
 
 
Zadania Oddziału:
  1. Realizacja, koordynacja i ewaluacja programów edukacyjnych, projektów i kampanii społecznych w obszarze promocji zdrowia, profilaktyki chorób oraz profilaktyki uzależnień.
  2. Realizacja, koordynacja i ewaluacja programów rządowych i strategii ogólnokrajowych w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki chorób oraz profilaktyki uzależnień.
  3. Inicjowanie i wytyczanie kierunków przedsięwzięć w obszarze edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, zgodnie z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz lokalnymi potrzebami społecznymi.
  4. Pobudzanie i kształtowanie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia.
  5. Nawiązywanie współpracy z władzami lokalnymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania w zakresie promocji zdrowia.
  6. Koordynowanie zadań stacji powiatowych województwa łódzkiego w zakresie oświaty i promocji zdrowia.
Sars-cov-2 statystykaKoronawirus_call_centerOstrzeżenia publicznefacebookwodaGrypaKąpieliskaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.Bądź z nami, bądź bezpiecznyWFOŚiGWniepodlegla