90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Zadania Oddziału

Kierownik Oddziału Nadzoru Epidemiologii: Anna Guzek

Kontakt: 42 25 36 331

  • Nadzór w zakresie przestrzegania przepisów sanitarnych i zachowania reżimu p/epidemicznego w podmiotach leczniczych na terenie województwa łódzkiego i koordynowanie działań PSSE w tym zakresie.
  • Nadzór nad wykonywaniem szczepień ochronnych w podmiotach leczniczych na terenie województwa łódzkiego i koordynowanie działań PSSE w tym zakresie oraz dystrybucja preparatów szczepionkowych do realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych.
  • Działania mające na celu zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych ujętych w Ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2018 r., poz. 151).
  • Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych w województwie łódzkim oraz prowadzenie statystyki w tym zakresie. 
  • Bieżący nadzór sanitarny w podmiotach leczniczych, dla których organem właściwym jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi. 
  • Rozpatrywanie odwołań od decyzji Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych oraz skarg na działalność PPIS w województwie łódzkim.
  • Dokonywanie zbiorczych ocen i analiz na potrzeby resortu, władz województwa, instytucji naukowych i innych. 
facebooklogo stuleciaBezpieczne wakacjeKąpieliskanosicielstwoOstrzeżenia publiczneodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla