90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Zadania Oddziału

Kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży: Marcin Głuszcz 
 
tel.: 42 25 36 305(306); fax: 42 25 36 329
 
e-mail: nshdm@pis.lodz.pl
 
 
Zadania Oddziału: 
 
1. Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie właściwych warunków zdrowotnych dzieci i młodzieży w placówkach nauczania, wychowania i wypoczynku.
 
2. Sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarnym placówek oświatowo-wychowawczych, pieczy zastępczej oraz wypoczynku, dla których organem właściwym jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
 
3. Koordynowanie i sprawowanie nadzoru w zakresie: 
  • higieny procesu nauczania,
  • bezpiecznych warunków pobytu,
  • wyposażenia pomieszczeń w odpowiednie meble i sprzęt, 
  • stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych w pracowniach, laboratoriach i warsztatach szkolnych, 
  • wymogów dotyczących pomieszczeń praktycznej nauki zawodu.

4. Identyfikowanie i eliminacja czynników zagrażających zdrowiu dzieci i młodzieży oraz zjawisk utrwalających niepożądane i szkodliwe zachowania.

5. Prowadzenie działań związanych z postępowaniem administracyjnym i egzekucyjnym.

6. Koordynowanie zadań stacji powiatowych województwa łódzkiego w zakresie higieny dzieci i młodzieży.
facebooklogo stuleciaBezpieczne wakacjeKąpieliskanosicielstwoOstrzeżenia publiczneodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla