90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Informacja dla pracodawców o obowiązkach związanych z użyciem szkodliwego czynnika biologicznego

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że zgodnie z §8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych, pracodawca, co najmniej 30 dni przed dniem zamierzonego użycia po raz pierwszy szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 2÷4 zagrożenia winien przekazać informację dotyczącą użycia szkodliwego czynnika biologicznego właściwemu inspektorowi sanitarnemu.

Powyższa informacja powinna uwzględniać w szczególności:

  1. nazwę i adres przedsiębiorstwa lub zakładu oraz rodzaj prowadzonej działalności;
  2. komórkę organizacyjna lub stanowisko pracy, w którym występuje narażenie objęte zgłoszeniem;
  3. imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer telefonu kontaktowego osoby odpowiedzialnej u pracodawcy za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę zdrowia pracowników;
  4. wynik przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego z podaniem nazwy szkodliwego czynnika biologicznego i grupy zagrożenia, rodzaju wykonywanej pracy i czasu narażenia;
  5. przewidywane środki zapobiegawcze;
  6. liczbę narażonych pracowników.
facebooklogo stuleciaBezpieczne wakacjeKąpieliskanosicielstwoOstrzeżenia publiczneodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla