90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Oddział Laboratoryjny Mikrobiologii i Parazytologii

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego Mikrobiologii i Parazytologii: mgr Aleksandra Krawczyk 
 
tel.: 42 25 36 381 
 
  • badania bakteriologiczne,
  • badania parazytologiczne,
  • badania wirusologiczne,

 Oferta badań laboratoryjnych (463.94 KB)

 Cennik za badania mikrobiologiczne (1138.89 KB)

 


Punkt przyjmowania próbek Oddziału Laboratoryjnego Mikrobiologii i Parazytologii WSSE w Łodzi jest czynny w godz. 8:00–13:00.

W Oddziale Laboratoryjnym Mikrobiologii i Parazytologii WSSE w Łodzi można wykonać u kobiet w ciąży (wymaz z pochwy i odbytu) badania w kierunku nosicielstwa paciorkowców grupy B Streptococcus agalactiae – GBS, zapobiegające okołoporodowym zakażeniom noworodków.

Koszt badania: 43 zł – bez antybiogramu; 63 zł – z antybiogramem.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 42 25 36 398.


Od dnia 7 maja 2019 r. nie są wykonywane badania kleszczy w kierunku DNA Borrelia burgdorferi oraz RNA wirusa odkleszczowego zapalenia mózgu.

Laboratorium nie przyjmuje do badań kleszczy.

Od dnia 1 czerwca 2019 r. wykonywane  będą  badania na obecność przeciwciał IgG i IgM przeciwko Borrelia burgdorferi z krwi ludzkiej. 


 
Współpraca z klientem
 
 
1. Badania wykonywane są na podstawie: 
umów rocznych – płatność przelewem po wystawieniu faktury. 
- zleceń jednorazowych – płatność gotówką w kasie WSSE w Łodzi w dniu dostarczenia materiału do badania. 
 
2. Oferta badań dostępna na stronie internetowej WSSE i w punkcie przyjmowania próbek. 
 
2. Materiał przyjmowany jest codziennie (z wyjątkiem sobót) w godzinach od 8.00 do 10.00. 
 
3. Informacje dla pacjenta dotyczące sposobu pobrania materiału do badań dostępne są w pokoju przyjmowania próbek. 
 
4. Odbiór wyników odbywa się w punkcie przyjmowania próbek codziennie (z wyjątkiem sobót) do godz. 14.30. 
 
5. Wyniki badań  może odebrać osoba zlecająca badanie, tj. osoba, której wyniki dotyczą, lub osoba upoważniona, posiadająca pisemne upoważnienie, wystawione przez osobę zlecającą. W każdym przypadku osoba odbierająca wyniki badań musi okazać dokument tożsamości. 
 
facebooklogo stuleciaOstrzeżenia publiczneOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.odraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla