90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Oferty pracy

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

ODDZIAŁ KADR I SZKOLEŃ

telefon: 42 25 36 274; fax: 42 25 36 279

e-mail: kadry@pis.lodz.pl

 

Oferowane stanowisko: pracownik w Oddziale Nadzoru Higieny Komunalnej WSSE w Łodzi (umowa o pracę na zastępstwo).
 
Wymagania konieczne: 
  • wykształcenie wyższe, tytuł magistra lub inżyniera – ukończone studia w kierunku: ochrona środowiska, zdrowie publiczne, biologia lub inne pokrewne.

Wymagania pożądane:

  • umiejętność interpretacji przepisów prawa,
  • obsługa pakietu biurowego Microsoft Office: Access, Excel, Word, Power Point,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
  • znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • CV i list motywacyjny,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 24 lutego 2017 r.  na adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 42 25 36 275.
GrypaSzczepienia ochronneDopalaczeOstrzeżenia publiczneProfilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniuHigiena rąkOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2015 r.Bezpieczni na starcie