90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Oferty pracy

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

ODDZIAŁ  KADR  I  SZKOLEŃ 

telefon: 42 25 36 274; fax: 42 25 36 279

e-mail: kadry@pis.lodz.pl

 

Oferowane stanowisko: pracownik administracyjny w Oddziale Zamówień Publicznych i Administracji WSSE w Łodzi.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: administracja lub ochrona środowiska) lub wykształcenie średnie z udokumentowanym minimum rocznym stażem na stanowisku pracy związanym z gospodarowaniem odpadami niebezpiecznymi. 

Wymagania pożądane:

 • znajomość przepisów prawa związanych z gospodarowaniem odpadami;
 • znajomość zagadnień związanych z archiwizowaniem dokumentacji.

Do zakresu zadań należeć będzie m.in.:

 • gospodarowanie odpadami wytwarzanymi przez WSSE w Łodzi, w tym wydawanie odpadów przedsiębiorstwom zajmującym się ich utylizacją;
 • prowadzenie spraw z zakresu zapewnienia pracownikom odzieży roboczej i ochronnej;
 • wysyłanie i odbieranie paczek oraz listów, w tym osobisty odbiór listów z placówki pocztowej;
 • prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem nieruchomością WSSE w Łodzi oraz jednostek podległych;
 • prowadzenie stosownych rejestrów związanych z wykonywanymi zadaniami;
 • współpraca z archiwistą zakładowym przy przyjmowaniu dokumentacji z komórek organizacyjnych WSSE w Łodzi oraz jej udostępnianiu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny, 
 • w ofercie prosimy o dopisanie klauzuli:

„Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922):

– wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przez mnie dokumentach, w celach związanych z organizacją procesu rekrutacji przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną z siedzibą w Łodzi przy ul. Wodnej 40 (90-046 Łódź), jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji;

– rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia”.

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 18.12.2017 r., na adres: kadry@pis.lodz.pl lub Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź. Kandydaci zakwalifikowani do uczestniczenia w rozmowie wstępnej zostaną powiadomieni o jej terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 42 25 36 275.


 

Oferowane stanowisko:  pracownik gospodarczy w Oddziale Technicznym, Transportu i Obsługi WSSE w Łodzi (2 wolne stanowiska pracy).

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku – 5 lat,
 • orzeczenie o niepełnosprawności.

Do zakresu zadań należeć będzie m.in.:

 • utrzymanie chodników, ulic, terenu wewnętrznego ogrodzonego,
 • utrzymanie terenu zielonego (trawniki, krzewy, winorośle, drzewa, rośliny ozdobne), grabienie liście,
 • prace transportu wewnętrznego.  

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV, 
 • w ofercie prosimy o dopisanie klauzuli:

„Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922):

– wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przez mnie dokumentach, w celach związanych z organizacją procesu rekrutacji przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną z siedzibą w Łodzi przy ul. Wodnej 40 (90-046 Łódź), jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji;

– rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia”.

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 08.12.2017 r., na adres: kadry@pis.lodz.pl lub Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź. Kandydaci zakwalifikowani do uczestniczenia w rozmowie wstępnej zostaną powiadomieni o jej terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 42 25 36 275.


 

Oferowane stanowisko: pracownik w Oddziale Organizacyjno-Prawnym WSSE w Łodzi (1 wolne stanowisko pracy).

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane: prawo, administracja.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność współpracy w zespole,
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy.

Do zakresu zadań pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należeć będzie m.in.:

 • przygotowywanie projektów zarządzeń,
 • bieżące analizowanie aktów prawnych pod kątem stosowania ich w działalności WSSE,
 • przygotowywanie materiałów do analiz, ocen z zakresu działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • opracowywanie danych statystycznych z zakresu postępowań administracyjnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny, 
 • w ofercie prosimy o dopisanie klauzuli:

„Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922):

– wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przez mnie dokumentach, w celach związanych z organizacją procesu rekrutacji przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną z siedzibą w Łodzi przy ul. Wodnej 40 (90-046 Łódź), jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji;

– rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia”.

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 12.12.2017 r., na adres: kadry@pis.lodz.pl lub Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź. Kandydaci zakwalifikowani do uczestniczenia w rozmowie wstępnej zostaną powiadomieni o jej terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 42 25 36 275.

facebookGrypaOstrzeżenia publiczneSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2016 r.Obszarowa ocena jakości wody do spożycia woj. łódzkie 2016