90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Oferty pracy

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

ODDZIAŁ KADR I SZKOLEŃ

telefon: 42 25 36 274; fax: 42 25 36 279

e-mail: kadry@pis.lodz.pl

 

Oferowane stanowisko: pracownik w Oddziale Higieny Radiacyjnej WSSE w Łodzi (2 wolne stanowiska pracy).

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe – fizyka medyczna, fizyka techniczna, fizyka;
 • dobra organizacja pracy pod presją czasu;
 • umiejętność pracy z zespole. 

Wymagania pożądane:

 • podstawowa znajomość zagadnień związanych z promieniowaniem jonizującym i niejonizującym;
 • podstawowa znajomość zasad wykonywania pomiarów czynników fizycznych;
 • dyspozycyjność.

Preferowane umiejętności dodatkowe: 

 • znajomość przepisów z zakresu higieny radiacyjnej i postępowania administracyjnego;
 • doświadczenie w badaniach promieniowania jonizującego (X, gamma i skażeń promieniotwórczych) lub promieniowania elektromagnetycznego;
 • umiejętność redagowania pism;
 • samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny;
 • w ofercie prosimy o dopisanie klauzuli:

„Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (t.j., Dz.U. z 2016 r., poz. 922):

– wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach, w celach związanych z organizacją procesu rekrutacji przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wodnej 40 (90-046 Łódź), jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji;

– rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia”.

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 21 czerwca 2017 r. na adres: kadry@pis.lodz.pl lub Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź. Kandydaci zakwalifikowani do uczestniczenia w rozmowie wstępnej zostaną powiadomieni  o jej terminie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 42 25 36 275.

Bezpieczne wakacjeKąpieliskaSzczepienia ochronneOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2016 r.Ostrzeżenia publiczneDopalaczeObszarowa ocena jakości wody do spożycia woj. łódzkie 2016Bezpieczni na starcie