90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Oferty pracy

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

ODDZIAŁ  KADR  I  SZKOLEŃ 

telefon: 42 25 36 274; fax: 42 25 36 279

e-mail: kadry@pis.lodz.pl

 

Oferowane stanowisko: pracownik w Dziale Laboratoryjnym WSSE w Łodzi – Oddziale Laboratoryjnym Mikrobiologii i Parazytologii (umowa na zastępstwo, 1 wolne stanowisko pracy).

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe (mikrobiologia lub diagnostyka laboratoryjna),
 • bardzo dobra znajomość programów MS Word, Excel,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Wymagania pożądane:

 • prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
 • znajomość systemu zarządzania jakością,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie w pracy w mikrobiologicznym laboratorium diagnostycznym.

Do zakresu zadań należeć będzie, m.in.:

 • przyjmowanie próbek do badań laboratoryjnych,
 • przygotowywanie próbek do badań mikrobiologicznych,
 • wykonywanie badań mikrobiologicznych, w tym techniką biologii molekularnej (PCR),
 • prowadzenie dokumentacji wykonywanych badań.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny, 
 • w ofercie prosimy o dopisanie klauzuli:

„Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.):

– wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przez mnie dokumentach, w celach związanych z organizacją procesu rekrutacji przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  z siedzibą w Łodzi przy ul. Wodnej 40 (90-046 Łódź), jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji; 

– rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia”.  

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 23 lutego 2018 r., na adres: kadry@pis.lodz.pl lub Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi,  ul. Wodna 40, 90-046 Łódź. Kandydaci zakwalifikowani do uczestniczenia w rozmowie wstępnej zostaną powiadomieni  o jej terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 42 25 36 275.


 

Oferowane stanowisko: Asystent Dyrektora (1 wolne stanowisko pracy).

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • otwartość, komunikatywność, odpowiedzialność,
 • zdolności organizacyjne i interpersonalne,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office).

Do zakresu zadań pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należeć będzie m.in.:

 • organizacja pracy Sekretariatu Dyrektora,
 • sporządzanie pism,
 • prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących,
 • prowadzenie kalendarza spotkań,
 • organizacja, obsługa spotkań i narad.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny, 
 • w ofercie prosimy o dopisanie klauzuli:

„Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.):

– wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przez mnie dokumentach, w celach związanych z organizacją procesu rekrutacji przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  z siedzibą w Łodzi przy ul. Wodnej 40 (90-046 Łódź), jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji; 

– rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia”.  

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 2 marca 2018 r., na adres: kadry@pis.lodz.pl lub Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi,  ul. Wodna 40, 90-046 Łódź. Kandydaci zakwalifikowani do uczestniczenia w rozmowie wstępnej zostaną powiadomieni  o jej terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 42 25 36 275.


 

Oferowane stanowisko: pracownik w Oddziale Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku WSSE w Łodzi (umowa na zastępstwo).

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe (preferowane: biotechnologia, chemia spożywcza, technologia żywności i żywienia, mikrobiologia),
 • dobra organizacja pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagania pożądane (preferowane umiejętności dodatkowe):

 • kierunkowa specjalizacja, studia podyplomowe (higiena, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo żywności),
 • wiedza z zakresu bezpieczeństwa żywności (w tym suplementów diety), materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 • podstawowa znajomość aktów prawnych z zakresu bezpieczeństwa żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 • bardzo dobra znajomość programów MS Word, Excel,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość systemu zarządzania jakością ,
 • chęć dokształcania się i pogłębiania swojej wiedzy,
 • umiejętność redagowania pism.

Do zakresu zadań pracownika zatrudnionego na ww. stanowisku należeć będzie m.in.:

 • koordynowanie działań PSSE woj. łódzkiego w zakresie nadzoru nad suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych,
 • udział w przygotowywaniu sprawozdań z działalności w zakresie higieny żywności i żywienia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny, 
 • w ofercie prosimy o dopisanie klauzuli:

„Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.):

– wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przez mnie dokumentach, w celach związanych z organizacją procesu rekrutacji przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  z siedzibą w Łodzi przy ul. Wodnej 40 (90-046 Łódź), jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji; 

– rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia”.  

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 23 lutego 2018 r., na adres: kadry@pis.lodz.pl lub Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi,  ul. Wodna 40, 90-046 Łódź. Kandydaci zakwalifikowani do uczestniczenia w rozmowie wstępnej zostaną powiadomieni  o jej terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 42 25 36 275.

facebookGrypaOstrzeżenia publiczneSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2016 r.Bądź z nami, bądź bezpieczny