90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Oferty pracy

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

ODDZIAŁ KADR I SZKOLEŃ

telefon: 42 25 36 274; fax: 42 25 36 279

e-mail: kadry@pis.lodz.pl

 

Oferowane stanowisko: pracownik w Oddziale Kadr i Szkoleń WSSE w Łodzi (umowa o pracę na zastępstwo)

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe, ukończone studia w kierunku: prawo, administracja, zarządzanie, ekonomia.

Wymagania pożądane:

 • znajomość przepisów prawa pracy,
 • znajomość przepisów o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • obsługa pakietu biurowego Microsoft Office: Excel, Word, PowerPoint,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

Do zakresu zadań należeć będzie m.in.:

 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem, przebiegiem i ustaniem stosunku pracy pracowników,
 • ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy,
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 31 marca 2017 r. na adres: kadry@pis.lodz.pl lub Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 42 25 36 275.


 

Oferowane stanowisko: pracownik w Dziale Nadzoru Sanitarnego / Oddziale Nadzoru Higieny Pracy WSSE w Łodzi

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe: zdrowie publiczne, chemia, biologia, farmacja,
 • umiejętność obsługi komputera.

Wymagania pożądane:

 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole.

Do zakresu zadań należeć będzie m.in.:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym dot. chorób zawodowych,
 • prowadzenie nadzoru w obiektach, dla których organem właściwym jest PWIS w Łodzi,
 • prowadzenie dokumentacji i sporządzanie wszelkich opracowań (w zakresie nadzoru sanitarnego i środków zastępczych).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 31 marca 2017 r. na adres: kadry@pis.lodz.pl lub Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 42 25 36 275.

GrypaSzczepienia ochronneOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2016 r.DopalaczeObszarowa ocena jakości wody do spożycia woj. łódzkie 2016Ostrzeżenia publiczneProfilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniuBezpieczni na starcie