90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Oferty pracy

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

ODDZIAŁ  KADR  I  SZKOLEŃ 

telefon: 42 25 36 274; fax: 42 25 36 279

e-mail: kadry@pis.lodz.pl  

 

Oferowane stanowisko:  pracownik w Dziale Laboratoryjnym WSSE w Łodzi – Oddziale Laboratoryjnym Badania Żywności i Przedmiotów Użytku (1 wolne stanowisko pracy). 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe chemiczne;
 • bardzo dobra znajomość programów WORD, EXCEL;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe chemiczne – biotechnologia żywności lub pokrewne;
 • znajomość systemu zarządzania jakością;
 • dobra organizacja pracy umiejętność pracy w zespole;
 • doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym.   

Do zakresu zadań należeć będzie m.in.:

 • przyjmowanie próbek żywności do badań laboratoryjnych;
 • przygotowywanie próbek żywności do oznaczeń chemicznych;
 • wykonywanie oznaczeń chemicznych z wykorzystaniem aparatury analitycznej;
 • prowadzenie dokumentacji wykonywanych badań.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny. 

W ofercie prosimy o dopisanie klauzuli: „Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,  (t.j., Dz.U. z 2016 r., poz. 922):

 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych  w przedstawionych przez mnie dokumentach, w celach związanych z organizacją procesu rekrutacji przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  z siedzibą w Łodzi przy ul. Wodnej 40 (90-046 Łódź), jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji;
 • rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia”.  

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 1 września 2017 r. na adres: kadry@pis.lodz.pl lub Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź. Kandydaci zakwalifikowani do uczestniczenia w rozmowie wstępnej zostaną powiadomieni o jej terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 42 25 36 275.

Bezpieczne wakacjeKąpieliskaSzczepienia ochronneOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2016 r.Ostrzeżenia publiczneDopalaczeObszarowa ocena jakości wody do spożycia woj. łódzkie 2016Bezpieczni na starcie