90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Zasady pobierania, przechowywania i transportu materiału oraz oceny wartości diagnostycznej próbek do badań, wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Mikrobiologii i Parazytologii WSSE w Łodzi reguluje Instrukcja Robocza IR/L/Ep-62

Sars-cov-2 statystykaOstrzeżenia publicznefacebookwodaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.Bądź z nami, bądź bezpiecznyWFOŚiGWniepodlegla